Vitenskapelig ansatte

 

Søk etter personer

Personer 1 - 49 av 49
Navn Grad Telefon E-post Emneord
Bilde av Daniel Arnesen Arnesen, Daniel Stipendiat Master 415 57 586 daniel.arnesen@samfunnsforskning.no Sivilsamfunn
Bilde av Erling Barth Barth, Erling Forsker I Dr. polit. 930 91 410 erling.barth@samfunnsforskning.no Likestilling, Arbeid
Bilde av Johannes Bergh Bergh, Johannes Forsker II Ph.d. 943 88 242 johannes.bergh@samfunnsforskning.no Valg og demokrati
Bilde av Audun Beyer Beyer, Audun Forsker II Ph.d. 402 23 626 audun.beyer@samfunnsforskning.no Migrasjon, Digitalisering, Valg og demokrati
Bilde av Simon Roland Birkvad Birkvad, Simon Roland Vitenskapelig assistent Master 901 90 489 s.r.birkvad@samfunnsforskning.no Likestilling, Migrasjon
Bilde av Jan-Paul Brekke Brekke, Jan-Paul Forsker II Dr. polit. 918 79 903 jan.p.brekke@samfunnsforskning.no Migrasjon
Bilde av Sara Cools Cools, Sara Forsker II Ph.d. 482 83 086 sara.cools@samfunnsforskning.no Arbeid, Velferd, Likestilling
Bilde av Harald Dale-Olsen Dale-Olsen, Harald Forsker I Dr. polit. 482 83 527 958 08 463 harald.dale-olsen@samfunnsforskning.no Arbeid
Bilde av Bernard  Enjolras Enjolras, Bernard Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Ph.d. 976 89 237 bernard.enjolras@samfunnsforskning.no Valg og demokrati, Sivilsamfunn, Digitalisering
Bilde av Henning Finseraas Finseraas, Henning Forsker I Ph.d. 482 83 631 951 69 855 henning.finseraas@samfunnsforskning.no Arbeid, Velferd
Bilde av Audun Fladmoe Fladmoe, Audun Forsker II Ph.d. 924 82 023 audun.fladmoe@samfunnsforskning.no Sivilsamfunn, Valg og demokrati
Bilde av Anna Aasen Godøy Godøy, Anna Aasen Forsker II Ph.d. 922 50 187 Arbeid
Bilde av Nanna Alida Grit Fredheim Grit Fredheim, Nanna Alida Stipendiat Master 413 01 325 n.a.fredheim@samfunnsforskning.no Sivilsamfunn
Bilde av Anne Skevik  Grødem Grødem, Anne Skevik Forskningsleder, Velferdspolitikk Dr. polit. 920 56 232 a.s.grodem@samfunnsforskning.no Velferd
Bilde av Trygve Gulbrandsen Gulbrandsen, Trygve Forsker I Dr. philos. 906 56 882 trygve.gulbrandsen@samfunnsforskning.no Valg og demokrati
Bilde av Sigtona Halrynjo Halrynjo, Sigtona Forsker II Ph.d. 481 21 698 sigtona.halrynjo@samfunnsforskning.no Arbeid, Likestilling
Bilde av Inés Hardoy Hardoy, Inés Forsker I Dr. polit. 472 45 113 ines.hardoy@samfunnsforskning.no Likestilling, Arbeid, Velferd
Bilde av Øystein Marianssønn Hernæs Hernæs, Øystein Marianssønn Forsker II Ph.d. 936 52 406 o.m.hernas@samfunnsforskning.no Arbeid, Velferd
Bilde av Dina Heider Hov Hov, Dina Heider Vitenskapelig assistent 922 89 708 d.h.hov@samfunnsforskning.no Valg og demokrati
Bilde av Rune Karlsen Karlsen, Rune Forsker I Ph.d. 916 88 219 rune.karlsen@samfunnsforskning.no Valg og demokrati, Digitalisering
Bilde av Ragni Hege Kitterød Kitterød, Ragni Hege Forsker I Dr. polit. 950 50 375 hege.kitterod@samfunnsforskning.no Arbeid, Velferd, Likestilling
Bilde av Hilde Lidén Lidén, Hilde Forsker I Dr. polit. 951 23 660 hilde.liden@samfunnsforskning.no Migrasjon
Bilde av Jørn Ljunggren Ljunggren, Jørn Forsker II Ph.d. 419 21 291 jorn.ljunggren@samfunnsforskning.no Likestilling, Migrasjon
Bilde av Arnfinn H.  Midtbøen Midtbøen, Arnfinn H. Forsker II Ph.d. 920 82 553 arnfinn.h.midtboen@samfunnsforskning.no Arbeid, Likestilling, Migrasjon
Bilde av Ferdinand Andreas Mohn Mohn, Ferdinand Andreas Forsker II Ph.d. 484 44 280 f.a.mohn@samfunnsforskning.no Likestilling, Arbeid, Migrasjon
Bilde av Marjan Nadim Nadim, Marjan Forsker II Ph.d. 916 09 108 marjan.nadim@samfunnsforskning.no Likestilling, Arbeid, Migrasjon
Bilde av Julia Orupabo Orupabo, Julia Forsker II Ph.d. 976 66 787 julia.orupabo@samfunnsforskning.no Migrasjon, Arbeid, Likestilling
Bilde av Axel West Pedersen Pedersen, Axel West Forsker I Ph.d. 979 69 708 axel.w.pedersen@samfunnsforskning.no Velferd
Bilde av Magnus Bergli Rasmussen Rasmussen, Magnus Bergli Forsker II Ph.d. 995 17 477 magnus.rasmussen@samfunnsforskning.no Velferd
Bilde av Liza  Reisel Reisel, Liza Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon Ph.d. 975 71 460 liza.reisel@samfunnsforskning.no Likestilling, Migrasjon, Arbeid
Bilde av Marianne Røed Røed, Marianne Forsker I Dr. polit. 480 39 594 marianne.roed@samfunnsforskning.no Migrasjon, Arbeid
Bilde av Jo Saglie Saglie, Jo Forsker I Dr. polit. 991 62 131 jo.saglie@samfunnsforskning.no Valg og demokrati
Bilde av Pål Schøne Schøne, Pål Forskningsleder, Arbeid og velferd Dr. polit. 986 22 125 pal.schone@samfunnsforskning.no Likestilling, Migrasjon, Velferd, Arbeid
Bilde av Signe Bock  Segaard Segaard, Signe Bock Forsker II Ph.d. 994 28 724 signe.b.segaard@samfunnsforskning.no Digitalisering, Sivilsamfunn, Velferd, Valg og demokrati
Bilde av Karl Henrik  Sivesind Sivesind, Karl Henrik Forsker I Dr. polit. 482 88 452 997 06 127 karl.henrik.sivesind@samfunnsforskning.no Sivilsamfunn, Velferd
Bilde av Øyvind Søraas Skorge Skorge, Øyvind Søraas Forsker II Ph.d. +1 617 335 5026 oyvind.skorge@samfunnsforskning.no Velferd, Likestilling, Arbeid
Bilde av Øyvind Bugge Solheim Solheim, Øyvind Bugge Stipendiat Master 402 28 565 o.b.solheim@samfunnsforskning.no Valg og demokrati
Bilde av Kari Steen-Johnsen Steen-Johnsen, Kari Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no Sivilsamfunn, Digitalisering
Bilde av Christina Hoelgaard Stoltenberg Stoltenberg, Christina Hoelgaard Prosjektrådgiver - CORE og NORDICORE 458 59 212 c.h.stoltenberg@samfunnsforskning.no Likestilling
Bilde av Marte Strøm Strøm, Marte Forsker II Ph.d. 408 85 333 marte.strom@samfunnsforskning.no Arbeid, Likestilling
Bilde av Mari Teigen Teigen, Mari Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning Dr. polit. 482 07 137 mari.teigen@samfunnsforskning.no Likestilling, Arbeid
Bilde av Kjersti Thorbjørnsrud Thorbjørnsrud, Kjersti Forsker II Ph.d. 951 09 236 kjersti.thorbjornsrud@samfunnsforskning.no Digitalisering, Velferd, Migrasjon, Valg og demokrati
Bilde av Håkon Solbu Trætteberg Trætteberg, Håkon Solbu Forsker II Ph.d. 920 54 308 h.s.tratteberg@samfunnsforskning.no Sivilsamfunn, Velferd
Bilde av Janis  Umblijs Umblijs, Janis Forsker II Ph.d. 925 27 810 janis.umblijs@samfunnsforskning.no Migrasjon, Arbeid
Bilde av Kristine von Simson von Simson, Kristine Forsker II Ph.d. 997 00 073 kristine.von.simson@samfunnsforskning.no Arbeid
Bilde av Ines Wagner Wagner, Ines Forsker II Ph.d. 907 82 170 ines.wagner@samfunnsforskning.no Velferd, Arbeid, Migrasjon
Bilde av Marte Winsvold Winsvold, Marte Forsker II Ph.d. 930 33 752 m.s.winsvold@samfunnsforskning.no Valg og demokrati, Migrasjon, Sivilsamfunn
Bilde av Dag Wollebæk Wollebæk, Dag Forsker I Ph.d. 464 33 306 dag.wollebak@samfunnsforskning.no Sivilsamfunn
Bilde av Kjersti Misje  Østbakken Østbakken, Kjersti Misje Forsker II Ph.d. 991 62 556 k.m.ostbakken@samfunnsforskning.no Arbeid, Likestilling