Ines Wagner

Bilde av Ines Wagner
English version of this page
Stillingstittel Forsker I
Grad Ph.d.

Forsker med fokus på arbeidsinnvandring i EU

Ines Wagner har en dobbel PhD-grad i statsvitenskap og økonomi og administrasjon. Forskningen hennes befinner seg i skjæringspunktet mellom arbeidsinnvandring, transnasjonalisme, integrering i EU og den politiske økonomiens skiftende natur.

Wagners forskning er publisert i flere internasjonale tidsskrifter med høy impact factor, og har mottatt priser fra Society for Advancement of Socio-Economics og Society for Advancement of Socio-Economics.

Sosiale medier

Emneord: Arbeid, Migrasjon, Velferd

Publikasjoner

 • Wagner, Ines & Teigen, Mari (2021). Egalitarian inequality: Gender equality and pattern bargaining. Gender, Work & Organization. 29, s. 486–501. doi: 10.1111/gwao.12774. Fulltekst i vitenarkiv
 • Danaj, Sonila & Wagner, Ines (2021). Beware of the “poverty migrant”: media discourses on EU labour migration and the welfare state in Germany and the UK. Zeitschrift für Sozialreform (ZSR). 67(1), s. 1–27. doi: 10.1515/zsr-2021-0001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wagner, Ines (2020). Equal Pay for Work of Equal Value? Iceland and the Equal Pay Standard . Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. s. 1–20. doi: 10.1093/sp/jxaa032. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lillie, Nathan; Berntsen, Lisa; Wagner, Ines & Danaj, Sonila (2019). A comparative analysis of union responses to posted work in four European countries. I Arnholtz, Jens & Lillie, Nathan (Red.), Posted Work in the European Union: The Political Economy of Free Movement. Routledge. s. 89–108. doi: 10.4324/9780429031021-5.
 • Wagner, Ines & Shire, Karen (2019). Labour Subcontracting in Cross-Border Labour Markets: A Comparison of Rule Evasion in Germany and Japan. I Arnholtz, Jens & Lillie, Nathan (Red.), Posted Work in the European Union: The Political Economy of Free Movement. Routledge. doi: 10.4324/9780429031021-10.
 • Refslund, Bjarke & Wagner, Ines (2018). Cutting to the Bone: Workers' Solidarity in the Danish-German Slaughterhouse Industry. I Doellgast, Virginia; Puglinano, Valeria & Lillie, Nahan (Red.), Reconstructing Solidarity: Labour Unions, Precarious Work, And the Politics of Institutional Change in Europe. Oxford University Press. s. 67–83.
 • Seeliger, Martin & Wagner, Ines (2018). A socialization paradox: trade union policy cooperation in the case of the enforcement directive of the posting of workers directive. Socio-Economic Review. doi: 10.1093/ser/mwy037. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wagner, Ines (2017). Trade unions and migrant workers in Germany: Unions between national and transnational Labour market segmentation . I Marino, Stefania; Penninx, Rinus & Roosblad, Judith (Red.), Trade Unions and Migrant Workers: New Contexts and Challenges in Europe. Edward Elgar Publishing. s. 158–178. doi: 10.4337/9781788114080.00018.
 • Lillie, Nathan & Wagner, Ines (2017). Practicing European Industrial Citizenship : The Case of Labour Migration to Germany. I Wiesner, Claudia; Björk, Anna; Kivistö, Hanna-Mari & Mäkinen, Katja (Red.), Shaping Citizenship: a Political Concept in Theory, Debate and Practice. Routledge. doi: 10.4324/9781315186214-14.
 • Wagner, Ines & Berntsen, Lisa (2016). Restricted Rights: Obstacles in Enforcing Labour Rights of EU Mobile Workers in the German and Dutch Construction Sectors. Transfer - European Review of Labour and Research. 22(2). doi: 10.1177/1024258916636025.
 • Wagner, Ines & Refslund, Bjarke (2016). Understanding the diverging trajectories of slaughterhouse work in Denmark and Germany: A power resource approach. European journal of industrial relations. 22(4), s. 335–351. doi: 10.1177/0959680116682109.
 • Caro, Erka; Berntsen, Lisa; Lillie, Nathan & Wagner, Ines (2015). Posted Migration and Segregation in the European Construction Sector. Journal of Ethnic and Migration Studies. 40(10), s. 1600–1620. doi: 10.1080/1369183X.2015.1015406.
 • Wagner, Ines (2015). EU Posted Work and Transnational Action in the German Meat Industry. Transfer - European Review of Labour and Research. 21(2), s. 201–213. doi: 10.1177/1024258915573187.
 • Wagner, Ines (2015). The Political Economy of Borders in a 'Borderless' European Labour Market. Journal of Common Market Studies. 53(6), s. 1370–1385. doi: 10.1111/jcms.12256.
 • Wagner, Ines (2015). Rule Enactment in a Pan‐European Labour Market: Transnational Posted Work in the German Construction Sector. British Journal of Industrial Relations. 53(4), s. 692–710. doi: 10.1111/bjir.12053.
 • Wagner, Ines & Lillie, Nathan (2014). European Integration and the Disembedding of Labour Market Regulation: Transnational Labour Relations at the European Central Bank Construction Site. Journal of Common Market Studies. 52(2), s. 403–419. doi: 10.1111/jcms.12096.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Wagner, Ines; Fjell, Live Kjos; Frisell, Marte Marie & Østbakken, Kjersti Misje (2020). Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet: Individuelle preferanser eller strukturelle begrensninger? Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik & Wagner, Ines (2019). Trygdepolitikk og trygdemottak i åtte nordeuropeiske land. Institutt for samfunnsforskning.
 • Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik; Rasmussen, Magnus Bergli & Wagner, Ines (2019). Inntektssikring for befolkningen i yrkesaktiv alder – en sammenligning av syv nordeuropeiske land. Institutt for samfunnsforskning.
 • Wagner, Ines (2018). Certified Equality: The Icelandic Equal Pay Standard. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wagner, Ines & Grødem, Anne Skevik (2018). Sertifisert likestilling: Likelønnsstandarden på Island. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Wagner, Ines (2021). SHipping Off Labour and the Covid 19 pndemic .
 • Wagner, Ines (2021). Shipping Off Labour: EU Shipbuilding as Globalized Workplaces.
 • Wagner, Ines (2021). Retrenchment, Disruption and Re-organisation: double mobility in the EU Shipbuilding industry.
 • Wagner, Ines (2021). : Retrenchment, Disruption and Re-organisation: The Impact of the COVID-19 Pandemic on an Internationalised Sector.
 • Wagner, Ines (2021). : Retrenchment, Disruption and Re-organisation: The Impact of the COVID-19 Pandemic on an Internationalised Sector.
 • Wagner, Ines (2021). (Un)making European labour markets: the case of shipbuilding.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:38 - Sist endret 11. mai 2022 12:42