Øyvind Bugge Solheim

Publikasjoner

 • Steen-Johnsen, Kari; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte Slagsvold & Enjolras, Bernard (2021). Tillit etter terror i Norge, Frankrike og Spania. Betydningen av narrativer og politisk kontekst. Norsk sosiologisk tidsskrift. 5(3), s. 12–27. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2021-03-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solheim, Øyvind Bugge & Jupskås, Anders Ravik (2021). Consensus or Conflict? A Survey Analysis of how Norwegians Interpret the July 22, 2011 Attacks a Decade Later. Perspectives on Terrorism (PT). 15(3), s. 109–131. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaakinen, Markus; Oksanen, Atte; Kushner Gadarian, Shana; Solheim, Øyvind Bugge; Herreros, Francisco & Winsvold, Marte Slagsvold [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Online Hate and Zeitgeist of Fear: A Five-Country Longitudinal Analysis of Hate Exposure and Fear of Terrorism After the Paris Terrorist Attacks in 2015. Political Psychology. 42(6), s. 1019–1035. doi: 10.1111/pops.12732. Fulltekst i vitenarkiv
 • Makkonen, Anna; Oksanen, Atte; Gadarian, Shana Kushner; Herreros, Francisco; Winsvold, Marte & Solheim, Øyvind Bugge [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Fear-triggering effects of terrorism threats: Cross-country comparison in a terrorism news scenario experiment. Personality and Individual Differences. 161. doi: 10.1016/j.paid.2020.109992. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solheim, Øyvind Bugge (2019). Are we all Charlie? How media priming and framing affect immigration policy preferences after terrorist attacks. West European Politics. doi: 10.1080/01402382.2019.1683791. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Herreros, Francisco; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte & Gadarian, Shana [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Does trust prevent fear in the aftermath of terrorist attacks? Perspectives on Terrorism (PT). 13(4), s. 39–55. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solheim, Øyvind Bugge (2018). Right-wing Terrorism and Out-group Trust: The Anatomy of a Terrorist Backlash. Terrorism and Political Violence. s. 1–19. doi: 10.1080/09546553.2018.1457526. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari & Heidar, Knut (2019). Terrorism and Attitudes Toward Out-groups: A Political Perspective. University of Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Becken, Lars-Erik; Solheim, Øyvind Bugge; Wollscheid, Sabine & Lødding, Berit (2015). Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere. Proba samfunnsanalyse.
 • Berg, Helene; Klingenberg, Synne & Solheim, Øyvind Bugge (2015). Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen. Proba samfunnsanalyse.
 • Larsen, Knut-Arild; Berg, Helene; Klingenberg, Synne & Solheim, Øyvind Bugge (2015). Permitteringer og avgang fra arbeidslivet. Proba samfunnsanalyse.
 • Becken, Lars-Erik; Solheim, Øyvind Bugge; Lien, Marianne Inez; Wedde, Elise & Eriksen, Ingunn Marie (2015). Kreftrammede arbeidstakere og arbeidsnærvær - muligheter og begrensninger. Proba samfunnsanalyse.
 • Staalesen, Pia Dybvik; Solheim, Øyvind Bugge; Wedde, Elise; Skjong, Synnøve/Kari Synnøve & Vederhus, Inger (2014). Undersøkelse av nynorsk som hovedmål. Proba samfunnsanalyse.
 • Berg, Helene; Solheim, Øyvind Bugge & Raustøl, Johannes (2014). Bruken av gradert uførepensjon. Proba samfunnsanalyse.
 • Mohn, Sigmund Book; Ellingsen, Dag; Solheim, Øyvind Bugge & Torgersen, Kristine (2014). Asylsøkere, ulovlig opphold og kriminalitet: et marginalt problem? Oxford Research / Utlendingsdirektoratet (UDI).
 • Solheim, Øyvind Bugge (2013). Koalisjoner i Stortinget - Kompromiss og konfliktlinjer. Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. sep. 2022 09:20 - Sist endret 25. okt. 2022 16:25