English version of this page

Publikasjoner

ISF-rapporter

Rapporter sortert på årstall:

2019 2012 2005
2018 2011 2004
2017 2010 2003
2016 2009 2002
2015 2008 2001
2014 2007 2000
2013 2006 1999
Velg utgivelsesår fra menyen over, eller søk etter rapport i søkefeltet eller vårt vitenarkiv.

Våre tidsskrifter

Hovedfunnsgrafikk

Besøk siden for hovedfunnsgrafikk for grafisk framstilte forskningsfunn.

Siste publikasjoner

Publikasjonslister finner du også på personsidene til enkeltforskere. Oversikten er basert på CRIStin-databasen.

 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2020). Why Did Young Norwegians Mobilize: External Events or Early Enfranchisement?, In Jan Eichhorn & Johannes Bergh (ed.),  Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-32540-4.  Chapter 10.  s 189 - 210 Vis sammendrag
 • Cools, Sara; Flatø, Martin & Kotsadam, Andreas (2019). Jobs and Intimate Partner Violence - Evidence from a Field Experiment in Ethiopia. Journal of Peace Research.
 • Eggebø, Helga & Brekke, Jan-Paul (2019). Family Migration and Integration: The Need for a New Research Agenda. Nordic Journal of Migration Research.  9(4), s 425- 444 . doi: 10.2478/njmr-2019-00030 Vis sammendrag
 • Lillie, Nathan; Berntsen, Lisa; Wagner, Ines & danaj, sonila (2019). A comparative analysis of union responses to posted work in four European countries, In Nathan Lillie & Jens Arnholtz (ed.),  Posted Work in the European Union: The Political Economy of Free Movement.  Routledge.  ISBN 9780367142711.  chapter 5.
 • Wagner, Ines & Shire, Karen (2019). Labour Subcontracting in Cross-Border Labour Markets: A Comparison of Rule Evasion in Germany and Japan, In Nathan Lillie & Jens Arnholtz (ed.),  Posted Work in the European Union: The Political Economy of Free Movement.  Routledge.  ISBN 9780367142711.  chapter 10.
 • Kraglund, Karin Oline (2019). Diskursiv europeisering : en analyse av fire likestillingspolitiske reformprosesser, I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  Kapittel 8.  s 170 - 193
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Hva er rettferdig pensjon? Befolkningens oppfatninger om alderspensjonen i folketrygden. Søkelys på arbeidslivet.  (4), s 282- 297 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2019-04-06 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy. Comparative Social Research.  34, s 1- 13
 • Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari & Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques. Comparative Social Research.  34, s 203- 222
 • Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2019). Parenthood and Couples’ Relative Earnings in Norway. European Sociological Review. . doi: 10.1093/esr/jcz062 Vis sammendrag
 • Mastekaasa, Arne; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme & Østbakken, Kjersti Misje (2019). The gender difference in sickness absence: Do managers evaluate men and women differently with regard to the appropriateness of sickness absence?. Scandinavian Journal of Public Health.  s 1- 7 . doi: 10.1177/1403494819890783 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari & Winsvold, Marte (2019). Global Terrorism and the Civil Sphere in Norway: Renegotiating Civil Codes, In Jeffrey C. Alexander; Anna Lund & Andrea Voyer (ed.),  The Nordic Civil Sphere.  Polity Press.  ISBN 978-1509538843.  Chapter 9.  s 229 - 255 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Immigrants and the 'caring father': Inequality in access to and utilisation of parental leave in Norway. Ethnicities. . doi: 10.1177/1468796819890109
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Kitterød, Ragni Hege (2019). Beskytter assimilering mot diskriminering? Opplevd diskriminering blant innvandrere og etterkommere av innvandrere i det norske arbeidslivet. Norsk sosiologisk tidsskrift.  3(5), s 353- 371 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-05-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Matland, Richard E. (2019). When is a Reminder Enough? Text Message Voter Mobilization in a European Context. Political Behavior. . doi: 10.1007/s11109-019-09578-1 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2019). Vanskeligstilte på boligmarkedet – dynamikk og tilstandsavhengighet. Tidsskrift for boligforskning.  2(2), s 84- 111 . doi: 10.18261/issn.2535-5988-2019-02-05 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pettersen, Torunn & Saglie, Jo (2019). Hand i hand? Om bysamer som tema i valgprogram ved sametingsvalg i Norge 2009–2017. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  35(3), s 115- 140 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2019-03-01 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning (2019). Social democratic representation and welfare spending: A quantitative case study. Political Science Research and Methods. . doi: 10.1017/psrm.2019.36 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Birkvad, Simon Roland (2019). Immigrant meanings of citizenship: mobility, stability, and recognition. Citizenship Studies. . doi: 10.1080/13621025.2019.1664402 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Steen-Johnsen, Kari & Winsvold, Marte (2019). Islamist Terrorism, Out-Group Trust, and Motivation to Control Prejudice. International journal of public opinion research. . doi: https://doi.org/10.1093/ijpor/edz014 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2019). Are we all Charlie? How media priming and framing affect immigration policy preferences after terrorist attacks. West European Politics. . doi: 10.1080/01402382.2019.1683791 Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2019). Labour immigration and union strength. European Union Politics (EUP). . doi: 10.1177/1465116519881194 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo (2019). Do party organizations integrate multi-level states? The case of the Norwegian Local Government Reform. Regional & Federal Studies. . doi: 10.1080/13597566.2019.1684268 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia; Drange, Ida & Abrahamsen, Bente (2019). Multiple Frames of Success: How Second- Generation Immigrants Experience Educational Support and Belonging in Higher Education. Higher Education. . doi: 10.1007/s10734-019-00447-8 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde & Salvesen, Cathrine Holst (2019). Ways into and out of exploitation. Unaccompanied minors and human trafficking, In Isik Kulu-Glasgow; Monika Smit & Ibrahim Sirkeci (ed.),  Unaccompanied Children. From migration to integration.  Transnational Press London.  ISBN 978-1-912997-14-5.  Kapittel 3.  s 51 - 69
 • Lidén, Hilde (2019). "Vi ønsker å leve et normalt liv." Migrantbarns og familiers integreringsbestrebelser, I: Kris Kalkman & Sonja Kibsgaard (red.),  Vente, håpe, leve. Familier på flukt møter norsk hverdagsliv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03147-7.  Kapittel 2.  s 38- - 54
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2019). Mediatization and implisit normativity in the study of immigration. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(1), s 84- 87 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-01-07
 • Enjolras, Bernard; Gadarian, Shana & Steen-Johnsen, Kari (2019). Social Media Use and Fear Levels after the Paris 2015 Attacks: A Comparative Study, In Miriam F. Elman; Catherine Gerard; Galia Golan & Louis Kriesberg (ed.),  Overcoming Intractable Conflicts : New Approaches to Constructive Transformations.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 978-1786610737.  Chapter 7.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2019). The expertise of politicians and their role in epistemic communities. Policy & Politics.  47(4), s 561- 577 . doi: 10.1332/030557319X15662966019989 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2019). Quality differences of public, for-profit and non-profit providers in Scandinavian welfare? User satisfaction in kindergartens. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. . doi: 10.1007/s11266-019-00169-6 Vis sammendrag
 • Hagelund, Anniken & Grødem, Anne Skevik (2019). When metaphors become cognitive locks: occupational pension reform in Norway. Policy & Society: Journal of public, foreign and global policy. . doi: 10.1080/14494035.2019.1646070 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bjørklund, Tor & Bergh, Johannes (2019). Når kjempene faller: om svekkelsen av sosialdemokratiske partier, I: Elin Haugsgjerd Allern; Jo Saglie & Øyvind Østerud (red.),  Makt og opposisjon. De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 6.  s 86 - 100
 • Rasmussen, Magnus Bergli & Skorge, Øyvind Søraas (2019). The business of change: Employers and work-family policy reforms, In Dennie Oude Nijhuis (ed.),  Business Interests and the Development of the Modern Welfare State.  Routledge.  ISBN 9780815377917.  10. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Figenschou, Tine Ustad & Fredheim, Nanna Alida (2019). Interest groups on social media: Four forms of networked advocacy. Journal of Public Affairs. . doi: 10.1002/pa.2012 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2019). Disruptive Media Events: Balancing Editorial Control and Open Dissent in the Aftermath of Terror. Journalism Practice.  13(8), s 941- 945 . doi: 10.1080/17512786.2019.1647111 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2019). Sporadiske velgere eller permanente hjemmesittere?, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 10.  s 223 - 236
 • Teigen, Mari; Skjeie, Hege & Karlsen, Rune (2019). Framing and feedback: increased support for gender quotas among elites. European Journal of Politics and Gender (EPJG). . doi: 10.1332/251510819X15639713867651 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2019). Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  35(2), s 62- 76 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2019-02-01 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning (2019). Understanding the education gap in immigration preferences across countries over time: A decomposition approach. Electoral Studies.  61, s 1- 12 . doi: 10.1016/j.electstud.2019.102061
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). Lav kvinnerepresentasjon som demokratisk problem: Lokale partilags arbeid med kjønnsbalanse på valglistene.. Tidsskrift for kjønnsforskning.  43(3), s 141- 157 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2019-03-02 Vis sammendrag
 • Reisel, Liza; Hermansen, Are Skeie & Kindt, Marianne Takvam (2019). Norway: Ethnic (In)equality in a Social Democratic Welfare State, In Peter A. J. Stevens & A. Gary Dworkin (ed.),  The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-94723-5.  Kapittel 20.  s 843 - 884 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Herreros, Francisco; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte; Gadarian, Shana & Oksanen, Atte (2019). Does trust prevent fear in the aftermath of terrorist attacks?. Perspectives on Terrorism.  13(4), s 39- 55 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2019). Konsensus om den norske velferdsstaten?, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 9.  s 201 - 222
 • Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2019). Regjeringsvalget 2017 – politisk polarisering i synet på regjeringen, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 8.  s 178 - 200
 • Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege & Pedersen, Axel West (2019). A woman’s cause? Popular attitudes towards pension credits for childcare in Norway. European Journal of Social Security.  21(3), s 219- 240 . doi: 10.1177/1388262719869065 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2019). Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  2.  s 27 - 43
 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune & Aalberg, Toril (2019). Velgere i valgkamp – forsterkes politiske forskjeller?, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  4.  s 81 - 103
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lene; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2019). NEET Status and Early versus Later Skills among Young Adults: Evidence from linked register-PIAAC data. Scandinavian Journal of Educational Research. . doi: 10.1080/00313831.2019.1659403 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Cools, Sara & Strøm, Marte (2019). Geografisk variasjon i sosial mobilitet: Polarisering i arbeidslivet, fraflyting og mødres yrkesaktivitet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(3), s 300- 308 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-03-08 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). En samlet modell for stemmegivning, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 11.  s 237 - 254
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2019). Politiske stridsspørsmål, ideologiske dimensjoner og stemmegivning, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 3.  s 44 - 80
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). Stortingsvalget 2017 - borgerlig valgseier, men velgerne går mot venstre, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 1.  s 11 - 26
 • Sundet, Vilde Schanke; Ihlebæk, Karoline Andrea & Steen-Johnsen, Kari (2019). Policy windows and converging frames: a longitudinal study of digitalization and media policy change. Media Culture and Society.  s 1- 16 . doi: 10.1177/0163443719867287 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Discrimination at Work: The Case of Norway, In Joana Vassilopoulou; Julienne Brabet & Victoria Showunmi (ed.),  Race Discrimination and Management of Ethnic Diversity and Migration at Work : European Countries’ Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78714-594-8.  Ch. 8.  s 153 - 173 Vis sammendrag
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2019). When do consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway. International Political Science Review. . doi: 10.1177/0192512119881810 Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2019). Silencing Women? Gender and Online Harassment. Social science computer review. . doi: 10.1177/0894439319865518 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2019). Ethnic niche formation at the top? Second-generation immigrants in Norwegian high-status occupations. Ethnic and Racial Studies.  42(16), s 177- 195 . doi: 10.1080/01419870.2019.1638954 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hart, Rannveig Kaldager & Cools, Sara (2019). Identifying interaction effects using random fertility shocks. Demographic Research.  40, s 261- 278 . doi: 10.4054/DEMRES.2019.40.10 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2019). Mer likestilling med fedrekvote? Naturlige eksperimenter i norsk kontekst. Tidsskrift for kjønnsforskning.  43(2), s 71- 89 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2019-02-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2019). Men doing women's dirty work: Desegregation, immigrants and employer preferences in the cleaning industry in Norway. Gender, Work & Organization.  s 1- 15 . doi: 10.1111/gwao.12378 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Quillian, Lincoln; Heath, Anthony; Pager, Devah; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Fleischmann, Fenella & Hexel, Ole (2019). Do Some Countries Discriminate More than Others? Evidence from 97 Field Experiments of Racial Discrimination in Hiring. Sociological Science.  6, s 467- 496 . doi: 10.15195/V6.A18 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari & Karlsen, Rune (2019). Influencing Elite Opinion on Gender Equality through Framing: A Survey Experiment of Elite Support for Corporate Board Gender Quotas. Politics & Gender.  s 1- 24 . doi: 10.1017/S1743923X19000060 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines & Zhang, Tao (2019). Fra flukt til etablering i det norske arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet.  36(1/2), s 55- 78 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-01-02-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mohn, Ferdinand A (2019). Marriage migration and the economic trajectories of first- and second-generation immigrants in Norway. Acta Sociologica. . doi: 10.1177/0001699319841668 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2019). Downbound spiral? Economic grievances, perceived social protection and political distrust. West European Politics. . doi: 10.1080/01402382.2019.1596733 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bryson, Alex; Dale-Olsen, Harald & Nergaard, Kristine (2019). Gender differences in the union wage premium? A comparative case study. European journal of industrial relations. . doi: 10.1177/0959680119840572 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning; Hanson, Torbjørn; Johnsen, Åshild Auglænd; Kotsadam, Andreas & Torsvik, Gaute (2019). Trust, ethnic diversity, and personal contact: A field experiment. Journal of Public Economics.  173, s 72- 84 . doi: 10.1016/j.jpubeco.2019.02.002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Dual Citizenship in an Era of Securitisation: The Case of Denmark. Nordic Journal of Migration Research. . doi: 10.2478/njmr-2019-0014 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo (2019). Om partiorganisasjonenes iboende treghet, I: Elin Haugsgjerd Allern; Jo Saglie & Øyvind Østerud (red.),  Makt og opposisjon. De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 3.  s 43 - 55 Vis sammendrag
 • Cools, Sara & Schøne, Pål (2019). Overgang fra utdanning til arbeid blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(2), s 140- 165 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-02-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde (2019). Asylum, In Malcolm Langford; Marit Skivenes & Karl Harald Søvig (ed.),  Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031422.  Kapittel 11.  s 332 - 360
 • Lidén, Hilde (2019). Unaccompanied minors in the Nordic countries, In Sue Clayton; Anna Gupta & Katie Willies (ed.),  Unaccompanied Young Migrants. Identity, Care and Justice.  Policy Press.  ISBN 978-1447331889.  Kapittel 7.
 • Schøne, Pål; Strøm, Marte & von Simson, Kristine (2019). Peer gender and educational Choices. Empirical Economics. . doi: 10.1007/s00181-019-01697-2 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik & Vilhena, Susana (2019). Samhandling i frontlinjen på NAV-kontoret, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 15.  s 294 - 310
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Familier og barn, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 9.  s 160 - 175
 • Goerres, Achim; Kumlin, Staffan & Karlsen, Rune (2019). Pressure without Pain: What Politicians (Don’t) Tell You about Welfare State Change. Journal of Social Policy.  48(4), s 861- 884 . doi: 10.1017/S0047279419000138 Vis sammendrag
 • Wollebæk, Dag; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2019). Anger, Fear, and Echo Chambers: The Emotional Basis for Online Behavior. Social Media + Society.  5(2) . doi: 10.1177/2056305119829859 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik & Terum, Lars Inge (2019). Kommunal inntektssikring, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kap 13.  s 251 - 268
 • Finseraas, Henning & Skorge, Øyvind Søraas (2019). “The Miracle Tablet Maybe”: Legalization of the Pill and Women’s Childbearing and Career Decisions. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.  26(2), s 276- 298 . doi: 10.1093/sp/jxz005 Vis sammendrag
 • Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær. Søkelys på arbeidslivet.  36(1-2), s 79- 99 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-01-02-05 Vis sammendrag
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2019). Helt isolert? Hvordan Norge påvirkes av - og selv påvirker - EUs likestillingspolitikk, I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  10.  s 218 - 237 Vis sammendrag
 • Teigen, Mari & Skjeie, Hege (2019). Den nordiske likestillingsmodellen: Statistikk og politikk, I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  2.  s 35 - 56 Vis sammendrag
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2019). Likestillingspolitikk og europeisk integrasjon, I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  1.  s 11 - 34 Vis sammendrag
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West & Terum, Lars Inge (2019). Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  1.  s 13 - 32
 • Pedersen, Axel West (2019). Kapittel 14: Trygd og inntektsfordeling, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  14.  s 269 - 292
 • Koren, Charlotte & Pedersen, Axel West (2019). Kapittel 12: Inntektssikring i alderdommen, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  12.  s 226 - 250
 • Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia & Joachim Benedikt, Pahl (2019). Tre tolkningar av EU-direktivet om offentlig upphandling: Norge, Tyskland och England, I: Ola Segnestam Larsson (red.),  Upphandlad. Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg.  Idealistas Förlag.  ISBN 978-91-87003-28-8.  Kap 2.  s 53 - 85
 • Blekesaune, Morten; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale & Pedersen, Axel West (2019). Helsesvikt og arbeidsuførhet, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 10.  s 176 - 201
 • Steen-Johnsen, Kari; Sundet, Vilde Schanke & Enjolras, Bernard (2019). Theorizing Policy-Industry Processes : A Media Policy Field Approach. European Journal of Communication. . doi: 10.1177/0267323119830047 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2019). Verdipolarisering i norsk kontekst? Avstand mellom elite og befolkning i holdninger til innvandring og likestilling. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Knutsen, Carl Henrik & Rasmussen, Magnus Bergli (2019). Majoritarian systems, rural groups, and (arrested) welfare state development. International Political Science Review. . doi: 10.1177/0192512118809106 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2019). Splendid Isolation? On How a Non-member Is Affected by — And Affects — EU Gender Equality Policy, In Moira Dustin; Nuno Ferreira & Susan Millns (ed.),  Gender and Queer Perspectives on Brexit.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-03122-0.  Kapittel 17.  s 439 - 461 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haugsgjerd, Atle (2019). Moderation or radicalisation? How executive power affects right-wing populists’ satisfaction with democracy. Electoral Studies.  57, s 31- 45 . doi: 10.1016/j.electstud.2018.09.008 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jegermalm, Magnus; Hermansen, Jonathan & Fladmoe, Audun (2019). Beyond Voluntary Organizations and the Welfare State: Patterns of Informal Helping in the Scandinavian Countries, In Lars Skov Henriksen; Kristin Strømsnes & Lars Svedberg (ed.),  Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-98716-3.  4.  s 95 - 111
 • Vamstad, Johan; Sivesind, Karl Henrik & Boje, Thomas P. (2019). Giving in Scandinavia, In Lars Skov Henriksen; Kristin Strømsnes & Lars Svedberg (ed.),  Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-98716-3.  Kapittel 5.  s 113 - 134 Vis sammendrag
 • Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2019). The Role of Employer-Provided Sick Pay in Norway and Britain. Research in Labor Economics.  47, s 227- 252 . doi: 10.1108/S0147-912120190000047008 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Krumsvik, Arne H.; Milan, Stefania; Ni Bhroin, Niamh & Storsul, Tanja (2019). Making (Sense of) Media Innovations, In Mark Deuze & Mirjam Prenger (ed.),  Making Media: Production, Practices, and Professions.  Amsterdam University Press.  ISBN 9789462988118.  Chapter 14.  s 193 - 205
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Attewell, Paul (2019). Dynamics of Claims Making and Gender Wage Gaps in the United States and Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.  26(1), s 164- 187 . doi: 10.1093/sp/jxy019 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Rogstad, Jon (2019). Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology.  70(1), s 241- 260 . doi: 10.1111/1468-4446.12344 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Engelstad, Fredrik (2018). Afterword: Institutional Differentiation and Change, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  18.  s 389 - 400
 • Engelstad, Fredrik (2018). Elite Compromise as a Mode of Institutional Change: The United States and Norway Compared, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  17.  s 363 - 388
 • Engelstad, Fredrik (2018). Social Institutions and the Quality of Democracy, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  2.  s 22 - 47
 • Skorge, Øyvind Søraas (2018). The Demand for Work-Family Policies in Advanced Capitalist Democracies, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  15.  s 312 - 342
 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (2018). Introduction: Democracy, Institutional Compatibility and Change, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  Chapter 1.  s 1 - 21
 • Winsvold, Marte; Ødegård, Guro & Bergh, Johannes (2018). Young councillors — influential politicians or youth alibi?. Representation.  53(3-4), s 297- 311 . doi: 10.1080/00344893.2018.1434232
 • Refslund, Bjarke & Wagner, Ines (2018). Cutting to the Bone: Workers' Solidarity in the Danish-German Slaughterhouse Industry, In Virginia Doellgast; Valeria Puglinano & Nahan Lillie (ed.),  Reconstructing Solidarity: Labour Unions, Precarious Work, And the Politics of Institutional Change in Europe.  Oxford University Press.  ISBN 9780198791843.  3.  s 67 - 83
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2018). Business Elite Confidence in Political Institutions: The Case of Norway, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  16.  s 343 - 362
 • Teigen, Mari (2018). Can descriptive representation be justified outside politics?, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  9.  s 193 - 212 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2018). Stability and Change in Scandinavian Welfare: The Nonprofit Sector as a Buffer against For-Profit Expansion, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  Kapittel 13.  s 273 - 295
 • Knutsen, Carl Henrik & Rasmussen, Magnus Bergli (2018). Electoral Rules, Labor Market Coordination and Macroeconomic Performance. Scandinavian Political Studies.  41(3), s 367- 378 . doi: 10.1111/1467-9477.12126 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fladmoe, Audun (2018). Tradisjonelle organisasjoner og nye frivillige initiativ i flyktningsituasjonen høsten 2015. Mobilisering eller forsterkning av eksisterende skiller?, I: Bernard Enjolras & Ivar Eimhjellen (red.),  Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202590420.  5.  s 127 - 150
 • Teigen, Mari (2018). The "Natural" Prolongation of the Norwegian Gender Equality Policy Institution, In Elenore Lepinard & Ruth Rubio-Marin (ed.),  Transforming Gender Citizenship. The Irresistible Rise of Gender Quotas in Europe.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-108-42922-1.  11.  s 341 - 365
 • Seeliger, Martin & Wagner, Ines (2018). A socialization paradox: trade union policy cooperation in the case of the enforcement directive of the posting of workers directive. Socio-Economic Review. . doi: 10.1093/ser/mwy037 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2018). Continued Elite Support for the Norwegian Version of the Nordic Model?. Historical Social Research.  43(4), s 113- 140 . doi: 10.12759/hsr.43.2018.4.113-140 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2018). Nasjonale organisasjoners bruk av sosiale medier. Muligheter og barrierer for bruk, I: Bernard Enjolras & Ivar Eimhjellen (red.),  Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202590420.  Kapittel 9.  s 235 - 270
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2018). Forholdet mellom online- og offline-deltakelse i frivillige organisasjoner, I: Bernard Enjolras & Ivar Eimhjellen (red.),  Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202590420.  Kapittel 4.  s 101 - 126 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enjolras, Bernard & Eimhjellen, Ivar (2018). Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling, I: Bernard Enjolras & Ivar Eimhjellen (red.),  Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202590420.  Kapittel 1.  s 7 - 30 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kristensen, Petter; Corbett, Karina; Mohn, Ferdinand A; Hanvold, Therese Nordberg & Mehlum, Ingrid Sivesind (2018). Information bias of social gradients in sickness absence: a comparison of self-report data in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa) and data in national registries. BMC Public Health.  18:1275, s 1- 10 . doi: 10.1186/s12889-018-6208-9 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Goerres, Achim; Karlsen, Rune & Kumlin, Staffan (2018). What Makes People Worry about the Welfare State? A Three-Country Experiment. British Journal of Political Science. . doi: 10.1017/S0007123418000224 Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes; Dahlberg, Stefan; Mörkenstam, Ulf & Saglie, Jo (2018). Participation in indigenous democracy: Voter turnout in Sámi parliamentary elections in Norway and Sweden. Scandinavian Political Studies.  41(4), s 263- 287 . doi: 10.1111/1467-9477.12129 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Godøy, Anna Aasen & Dale-Olsen, Harald (2018). Spillovers from gatekeeping – Peer effects in absenteeism. Journal of Public Economics.  167, s 190- 204 . doi: 10.1016/j.jpubeco.2018.08.015 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2018). Bringing Managers Back in: Support for Gender-Equality Measures in the Business Sector. Nordic Journal of Working Life Studies.  8(3), s 155- 175 . doi: 10.18291/njwls.v8i3.109545 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2018). Networking, lobbying and bargaining for pensions: trade union power in the Norwegian pension reform. Journal of Public Policy.  s 1- 17 . doi: 10.1017/S0143814X18000144 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald (2018). Sykefravær og inntektskompensasjon ved sykefravær. Søkelys på arbeidslivet.  35(1/2), s 77- 95 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2018-01-02-05 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eide, Ketil; Lidén, Hilde; Haugland, Bergit; Fladstad, Torunn & Hauge, Hans A. (2018). Trajectories of ambivalence and trust: experiences of unaccompanied refugee minors resettling in Norway. European Journal of Social Work. . doi: 10.1080/13691457.2018.1504752 Vis sammendrag
 • Axelsdottir, Laufey & Halrynjo, Sigtona (2018). Gender Balance in Executive Management: Top-Managers' Understanding of Barriers and Solutions from the Demand-Supply Perspective. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.  25(2), s 287- 314 . doi: 10.1093/sp/jxy012 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning; Skorge, Øyvind Søraas & Strøm, Marte (2018). Does education affect immigration attitudes? Evidence from an education reform. Electoral Studies.  55(Oct), s 131- 135 . doi: 10.1016/j.electstud.2018.06.009 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo & Sivesind, Karl Henrik (2018). Civil society institutions or semi-public agencies? State regulation of parties and voluntary organizations in Norway. Journal of Civil Society.  14(4), s 292- 310 . doi: 10.1080/17448689.2018.1518769 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Engelstad, Fredrik (2018). Models of elite integration, In Heinrich Best & John Higley (ed.),  The Palgrave Handbook of Political Elites.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-51903-0.  28.  s 439 - 457 Vis sammendrag
 • Goerres, Achim; Spies, Dennis C. & Kumlin, Staffan (2018). The electoral supporter base of the Alternative for Germany. Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft.  24(3), s 246- 269 . doi: 10.1111/spsr.12306 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brekke, Jan-Paul & Thorbjørnsrud, Kjersti (2018). Communicating borders - Governments deterring asylum seekers through social media campaigns. Migration Studies. . doi: 10.1093/migration/mny027 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2018). Is ethnic diversity bad for any dimension of social capital? Trust, networks, and voluntarism in Norwegian communities. Scandinavian Political Studies.  41(3), s 336- 366 . doi: 10.1111/1467-9477.12127 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Saglie, Jo (2018). Hvor godt fungerer partiorganisasjonene – slik medlemmene ser det?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  59(3), s 239- 260 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2018-03-01 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2018). Elections in Context : The 2017 Norwegian Election. West European Politics.  41(5), s 1208- 1216 . doi: 10.1080/01402382.2017.1415778 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løset, Gøril Kvamme; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Mastekaasa, Arne; von Soest, Tilmann & Østbakken, Kjersti Misje (2018). Gender equality in sickness absence tolerance: Attitudes and norms of sickness absence are not different for men and women. PLOS ONE.  13(8) . doi: 10.1371/journal.pone.0200788 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Segaard, Signe Bock (2018). Les écoles privées en Scandinavie. Réglementation publique et fragmentation. Revue internationale d'éducation Sèvres.  (76), s 103- 114 . doi: 10.4000/ries.6073
 • Heidar, Knut & Karlsen, Rune (2018). All about the Party? Constituency Representation—and Service—in Norway. Representation.  54(1), s 69- 85 . doi: 10.1080/00344893.2018.1489890 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Reisel, Liza; Bredal, Anja & Lidén, Hilde (2018). Transnational schooling among children of immigrants in Norway: The significance of Islam, In Mehdi Bezorgmehr & Philip Kasinitz (ed.),  Growing up Muslim in Europe and the United States.  Routledge.  ISBN 978-1-138-24216-6.  8.  s 153 - 171
 • Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2018). Mediated Agency, Blame Avoidance and Institutional Responsibility: Government Communication in a Personalised Media Landscape. Scandinavian Political Studies.  41(2), s 210- 232 . doi: 10.1111/1467-9477.12117
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2018). En rask eller lang og kronglete vei til topps? Næringslivslederes karriereforløp. Søkelys på arbeidslivet.  35(1-2), s 96- 110 . doi: 10.18261/issn.1505-7989-2018-01-02-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enjolras, Bernard (2018). The road ahead: a policy agenda for the third sector in Europe, In Bernard Enjolras; Lester Salamon; Karl Henrik Sivesind & Annette Zimmer (ed.),  The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-71473-8.  6.  s 161 - 176
 • Solheim, Øyvind Bugge (2018). Right-wing Terrorism and Out-group Trust: The Anatomy of a Terrorist Backlash. Terrorism and Political Violence.  s 1- 19 . doi: 10.1080/09546553.2018.1457526 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Folkestad, Bjarte & Ødegård, Guro (2018). Changing patterns of volunteering and participation, In Bernard Enjolras & Kristin Strømsnes (ed.),  Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway.  Springer.  ISBN 9783319772639.  Kapittel 2.  s 25 - 65
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). The Making of Immigrant Niches in an Affluent Welfare State. International Migration Review. . doi: 10.1177/0197918318765168 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard & Sivesind, Karl Henrik (2018). The roles and impacts of the third sector in Europe, In Bernard Enjolras; Lester Salamon; Karl Henrik Sivesind & Annette Zimmer (ed.),  The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-71473-8.  4.  s 95 - 124 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard (2018). Introduction, In Bernard Enjolras; Lester Salamon; Karl Henrik Sivesind & Annette Zimmer (ed.),  The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-71473-8.  1.  s 1 - 5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Gulbrandsen, Trygve Jens; Nordø, Åsta Dyrnes & Enjolras, Bernard (2018). An Organizational Landscape in Transformation, In Bernard Enjolras & Kristin Strømsnes (ed.),  Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway.  Springer.  ISBN 9783319772639.  Chapter 3.  s 67 - 116 Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard & Strømsnes, Kristin (2018). The Reconfiguration of the Norwegian Voluntary Sector, In Bernard Enjolras & Kristin Strømsnes (ed.),  Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway.  Springer.  ISBN 9783319772639.  Chapter 5.  s 165 - 185
 • Enjolras, Bernard & Strømsnes, Kristin (2018). The Transformation of the Scandinavian Voluntary Sector, In Bernard Enjolras & Kristin Strømsnes (ed.),  Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway.  Springer.  ISBN 9783319772639.  Chapter 1.  s 1 - 24
 • Orupabo, Julia (2018). Cultural Stereotypes and Professional Self-Socialisation in the Transition from Education to Work. Journal of Education and Work.  31(3), s 234- 246 . doi: 10.1080/13639080.2018.1459513 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Beyer, Audun & Figenschou, Tine Ustad (2018). Media hypes and public opinion: Human interest frames and hype fatigue, In Peter Vasterman (ed.),  From Media Hype to Twitter Storm. News Explosions and Their Impact on Issues, Crises and Public Opinion.  Amsterdam University Press.  ISBN 9789462982178.  11.  s 249 - 266
 • Oksanen, Atte; Kaakinen, Markus; Minkkinen, Jaana; Räsänen, Pekka; Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2018). Perceived societal fear and cyberhate after the November 2015 Paris Terrorist Attacks. Terrorism and Political Violence. . doi: 10.1080/09546553.2018.1442329 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grødem, Anne Skevik; Hagelund, Anniken; Hippe, Jon Mathias & Trampusch, Christine (2018). Beyond coverage: the politics of occupational pensions and the role of trade unions. Introduction to special issue. Transfer - European Review of Labour and Research.  24(1), s 9- 23 . doi: 10.1177/1024258917747842 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pedersen, Axel West; Hippe, Jon Mathias; Grødem, Anne Skevik & Sørensen, Ole Beier (2018). Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway. Transfer - European Review of Labour and Research.  24(1), s 109- 122 . doi: 10.1177/1024258917748873 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine & Zhang, Tao (2018). Initiatives to Combat the Labour Market Exclusion of Youth in Northern Europe: A Meta-analysis, In Miguel Angel Malo & Almudena Moreno Minguez (ed.),  European Youth Labour Markets. Problems and Policies.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-68221-1.  Kapittel 16.  s 235 - 251
 • Drange, Ida & Orupabo, Julia (2018). Lær meg å bli ansettbar : Refortolkninger av etnisitet i et karrierekurs. Norsk sosiologisk tidsskrift.  2(2), s 111- 126 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-02-01 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2018). Closing the gender gap in pensions: A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Journal of European Social Policy.  29(1), s 130- 143 . doi: 10.1177/0958928717754296 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brekke, Jan-Paul & Staver, Anne Balke (2018). The renationalisation of migration policies in times of crisis: the case of Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies.  44(13), s 2163- 2181 . doi: 10.1080/1369183X.2018.1433026 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2018). The spy who loved me? Cross-partisans in the core executive. Public Administration.  96(2), s 243- 258 . doi: 10.1111/padm.12392 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling; Davis, James Creece & Freeman, Richard (2018). Augmenting the Human Capital Earnings Equation With Measures of Where People Work. Journal of Labor Economics.  36, s S71- S97 . doi: 10.1086/694187 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Mastekaasa, Arne & Schøne, Pål (2018). Immigrant concentration and student outcomes in upper secondary schools: Norwegian evidence. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association.  20(2), s 301- 321 . doi: 10.1080/14616696.2017.1402120 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Ethnicity as skill: Immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets. Journal of Ethnic and Migration Studies.  44(9), s 1463- 1478 . doi: 10.1080/1369183X.2017.1388160 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling & Ognedal, Tone (2018). Tax evasion in firms. Labour.  32(1), s 23- 44 . doi: 10.1111/labr.12111
 • Knutsen, Carl Henrik & Rasmussen, Magnus (2018). The Autocratic Welfare State: Old-Age Pensions, Credible Commitments, and Regime Survival. Comparative Political Studies.  51(5), s 659- 695 . doi: 10.1177/0010414017710265 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Thorbjørnsrud, Kjersti & Figenschou, Tine Ustad (2018). Consensus and dissent after terror: Editorial policies in times of crisis. Journalism - Theory, Practice & Criticism.  19(3), s 333- 348 . doi: 10.1177/1464884916657519 Vis sammendrag
 • Wagner, Ines (2017). Trade unions and migrant workers in Germany: Unions between national and transnational Labour market segmentation, In Stefania Marino; Rinus Penninx & Judith Roosblad (ed.),  Trade Unions and Migrant Workers: New Contexts and Challenges in Europe.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781788114073.  8..  s 158 - 178
 • Lillie, Nathan & Wagner, Ines (2017). Practicing European Industrial Citizenship : The Case of Labour Migration to Germany, In Claudia Wiesner; Anna Björk; Hanna-Mari Kivistö & Katja Mäkinen (ed.),  Shaping Citizenship: a Political Concept in Theory, Debate and Practice.  Routledge.  ISBN 9781138735989.  10.
 • Selle, Per & Sivesind, Karl Henrik (2017). Voluntary Organizations in the Nordic Countries, In Klaus Petersen; Stein Kuhnle; Yoko Otsuka; Pauli Kettunen & Akio Kamiko (ed.),  The Nordic Welfare Model: Still Sustainable? Five Exceptions and Policy Cooperation.  Minerva Shobou.  ISBN 978-4-623-07535-5.  chapter 12.
 • Slagstad, Rune (2017). Pedagogikkens vekst - og fall?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  101(4), s 283- 304
 • Grødem, Anne Skevik & Hatland, Aksel (2017). Family and Working Life in the Nordic Countries, I: Klaus Petersen; Stein Kuhnle; Yoko Otsuka; Pauli Kettunen & Akio Kamiko (red.),  The Nordic Welfare Model: Still Sustainable? Five Exceptions and Policy Cooperation.  Minerva Shobou.  ISBN 978-4-623-07535-5.  Kapittel 10.
 • Cools, Sara; Schøne, Pål & Strøm, Marte (2017). Forskyvninger i skolestart: Hvilken rolle spiller kjønn og sosial bakgrunn?. Søkelys på arbeidslivet.  34(4), s 273- 289 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-04-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Albertini Früh, Elena; Rachedi, Zineb & Lidén, Hilde (2017). "Avoir un enfant différent dans un pays où on est différent". Une étude des familles immigrées en Norvège. Enfances Familles Générations. Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eichhorn, Jan & Bergh, Johannes (ed.) (2020). Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-32540-4.  245 s. Vis sammendrag
 • Moe, Hallvard; Hovden, Jan Fredrik; Ytre-Arne, Brita; Figenschou, Tine Ustad; Nærland, Torgeir Uberg; Sakariassen, Hilde & Thorbjørnsrud, Kjersti (2019). Informerte borgere? Offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215036496.  240 s. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (red.) (2019). Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  258 s.
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (red.) (2019). Makt og opposisjon. De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  267 s. Vis sammendrag
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (red.) (2019). Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  249 s. Vis sammendrag
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (red.) (2019). Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  370 s.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). Elites in an egalitarian society, Support for the Nordic model. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-95983-2.  207 s.
 • Slagstad, Rune (2018). Da fjellet ble dannet. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9-788282-654371.  299 s.
 • Wagner, Ines (2018). Workers Without Borders: Posted Work and Precarity in the EU. Cornell University Press.  ISBN 9781501729157.  168 s. Vis sammendrag
 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (ed.) (2018). Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  403 s.
 • Enjolras, Bernard & Eimhjellen, Ivar (red.) (2018). Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202590420.  302 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Korbøl, Aud & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Den kritiske fase. Innvandring til Norge fra Pakistan 1970-1973. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030210.  328 s. Vis sammendrag
 • Hatland, Aksel; Kuhnle, Stein & Romøren, Tor Inge (red.) (2018). Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50612-1.  296 s.
 • Enjolras, Bernard; Salamon, Lester; Sivesind, Karl Henrik & Zimmer, Annette (ed.) (2018). The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-71473-8.  196 s. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard & Strømsnes, Kristin (ed.) (2018). Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer.  ISBN 9783319772639.  195 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Eimhjellen, Ivar & Fladmoe, Audun (2020). Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eimhjellen, Ivar; Bentsen, Henrik Litleré & Wollebæk, Dag (2020). Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2019). Frivillige i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. De frivilliges perspektiv. Delrapport 1. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2019:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza (2019). Stabilitet og endring i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Erdal, Marta Bivand; Bertelli, Davide; Kruse, Mathias; Tjønn, Mathias Hatleskog; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Brochmann, Grete; Bevelander, Pieter; Mouritsen, Per; Bech, Emily Cochran & jensen, kristian kriegbaum (2019). Citizenship, Participation and Belonging in Scandinavia: Results from a survey among young adults of diverse origins in Norway, Sweden and Denmark. PRIO Paper. 7.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Etterkommere av innvandrere i Norge: Mobilitet, assimilering, diskriminering. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan & Fjell, Live Kjos (2019). Kjønn, arbeid og innvandring. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West (2019). Levealdersjustering av aldersgrensene i pensjonssystemet – hvorfor og hvordan?. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hardoy, Ines & Zhang, Tao (2019). The long and winding road - Labour market integration of refugees in Norway. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. 08/2019. Vis sammendrag
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; Strøm, Marte & Vanhala, Pekka (2019). Better Late than Never? How Late Completion Affects the Early Career of Dropouts. IZA Discussion Papers. 12560. Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald (2019). Creative Destruction, Social Security Uptake, and Union Networks. IZA Discussion Papers. 12564. Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald & Finseraas, Henning (2019). Linguistic Diversity and Workplace Productivity. Vis sammendrag
 • Tollåli, Mari (2019). Fem typer frivillige arbeidere. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2019:2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gjertsen, Arild; Brobakk, Jostein Tapper; Saglie, Jo; Seppola, Annelin; Lo, Christian & Reinar, Mathias Brynildsen (2019). Nye veier til godt lokaldemokrati?. Nordlandsforskning rapport. 5. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik & Wagner, Ines (2019). Trygdepolitikk og trygdemottak i åtte nordeuropeiske land. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:14. Vis sammendrag
 • Frølich, Nicoline; Reiling, Rune Borgan; Gunnes, Hebe; Mangset, Marte; Orupabo, Julia; Ulvestad, Marte E.S.; Østbakken, Kjersti Misje; Lyby, Lars & Larsen, Even Peder Hellan (2019). Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren. NIFU-rapport. 10. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Pensjon: for komplisert for folk flest? Befolkningens kunnskap om og holdninger til pensjonssystemet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:13. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje (2019). Evaluering av moderasjonsordningene for barnehagen: Delrapport 2. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:10. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Beyer, Audun (2019). “Everyone wants to leave”: Transit migration from Khartoum — The role of information and social media campaigns. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:11. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde & Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp: Delrapport 1. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:12. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2019). Losing the Right to Stay: Revocation of immigrant residence permits and citizenship in Norway — Experiences and effects. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:9. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2019). Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:8. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona; Kjos, Hannah Løke & Torjussen, Sahra Ali Abdullahi (2019). Kvinner og karriere i finans: Får ikke, kan ikke eller vil ikke?. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:7. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brochmann, Grete & Grødem, Anne Skevik (2019). Absorption Capacity as Means for Assessing Sustainable Immigration. EMN Norway Occasional Paper.
 • Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari & Heidar, Knut (2019). Terrorism and Attitudes Toward Out-groups: A Political Perspective. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas & Uvaag, Stian (2019). Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:6. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik; Rasmussen, Magnus Bergli & Wagner, Ines (2019). Inntektssikring for befolkningen i yrkesaktiv alder – en sammenligning av syv nordeuropeiske land.
 • Hippe, Jon Mathias & Pedersen, Axel West (2019). Etter pensjonsreformen - politiske veivalg. Fafo-notat. 2019:7.
 • Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun & Enjolras, Bernard (2019). Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge: Kjennetegn, avsendere og motvirkning. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan & Birkvad, Simon Roland (2019). Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Sveinung (2019). Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner?. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2019:1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege (2019). Delt bosted: Barns perspektiver og utfyllende kunnskap. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2019). Boforhold og velferd. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:02. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Umblijs, Janis; von Simson, Kristine & Mohn, Ferdinand A (2019). Boligens betydning for annen velferd : en gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:01. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Godøy, Anna Aasen & Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (2018). Regional variation in healthcare utilization and mortality. Discussion papers. No. 890.
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2018). Personvalg ved stortingsvalg: Konsekvenser av ulike valgordninger.
 • Wollebæk, Dag (2018). Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2018:4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje; Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2018). Foreldrepermisjon og likestilling: Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 15. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde; Trætteberg, Håkon Solbu & Ulvik, Oddbjørg Skjær (2018). Kommunale botiltak for barn og unge: En hvit flekk i velferdsstaten. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:14. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara & Strøm, Marte (2018). Mellom arbeidsliv og familieliv: Hvilken betydning har arbeidsmarkedssituasjonen for om menn og kvinner velger å få barn?. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:13. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara; Hardoy, Ines & von Simson, Kristine (2018). Sosial bakgrunn, utdanning, arbeid og stønader til personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:12. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Country Report Norway : The 2018 Global Philanthropy Environment Index. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2018). Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West (2018). Norway: Agreement on occupational pension reform in the public sector. ESPN Flash Report 2018/45. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wagner, Ines (2018). Certified Equality: The Icelandic Equal Pay Standard. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:11. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wagner, Ines & Grødem, Anne Skevik (2018). Sertifisert likestilling: Likelønnsstandarden på Island. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:10. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Figenschou, Tine Ustad; Larsen, Anna M. Grøndahl & Thorbjørnsrud, Kjersti (2018). Lokal helse og omsorg i mediene: Mediepåvirkning på nært hold. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:9. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Mohn, Ferdinand A (2018). Holdninger til innvandring og integrering i Norge: Integreringsbarometeret 2018. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:8. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Matland, Richard (2018). Voter Mobilisation in a High-Turnout Context: Get Out the Vote Experiments in the 2017 Norwegian Parliamentary Election. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:7. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Grønningsæter, Andrea Gustafsson & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2018). Tilbakekall: Rettssikkerhet og kontroll ved tilbakekall av tillatelser etter søknad om beskyttelse. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:6. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arnesen, Daniel (2018). Mellom organisering, politikk og forvaltning : en studie av nasjonale paraplyorganisasjoner i Norge. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2018-01. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2018). Citizenship in the Nordic Countries : past, present, future. TemaNord. 2018:522. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eggebø, Helga & Brekke, Jan-Paul (2018). Family migration and integration: a literature review. Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald; Strøm, Marte; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling (2018). Avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Lidén, Hilde (2018). Evaluering av moderasjonsordningene for barnehagen: Delrapport 1. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer & Stoltenberg, Christina Hoelgaard (2018). Mediepåvirkning i offentlig sektor : Resultat- og dokumentasjonsrapport. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Strøm, Marte; von Simson, Kristine & Østbakken, Kjersti Misje (2018). Midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun & Enjolras, Bernard (2018). Måling av omfang av hatefulle ytringer: Metodiske muligheter og utfordringer. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Syse, Henrik; Ezzati, Rojan; Erdal, Marta Bivand; Thorbjørnsrud, Kjersti; Figenschou, Tine Ustad; Kaufmann, Mareile; Lysaker, Odin & Steen, Francis Frode Østberg (2017). Negotiating Values: Norway in the wake of July 22. PRIO Report. 2017.
 • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-10. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Local Elections and Voting in Norway.
 • Sivesind, Karl Henrik (2019). Nye tall om ideelle velferd og frivillig sektor.
 • Kitterød, Ragni Hege (2019). Family policies and practices in Norway.
 • Kitterød, Ragni Hege (2019). Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen?.
 • Kitterød, Ragni Hege (2019). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkearbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge.
 • Kitterød, Ragni Hege (2019). Delt bosted fra barns perspektiv.
 • Kitterød, Ragni Hege (2019). Delt bosted fra barns perspektiv.
 • Kitterød, Ragni Hege (2019). Fedrekvote og likestilling. Naturlige eksperimenter i norsk kontekst..
 • Kitterød, Ragni Hege (2019). Delt bosted. Barns perspektiver og utfyllende kunnskap..
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Velferd og migrasjon i skandinaviske sosialdemokraters partiprogrammer.
 • Reisel, Liza (2019). Hvorfor velger ungdom fortsatt kjønnsdelt? Om kjønn, status og utdanningsvalg.
 • Reisel, Liza (2019). Betydningen av kjønn for ungdommers utdanningsvalg.
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling (2019). The Equality Hurdle: Resolving the Welfare State Paradox of Gender Segregation.
 • Reisel, Liza (2019). Understanding Stability and Change in the Gender Segregated Labour Market.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2019). Private, ideelle barnehager har de mest fornøyde foreldrene. Aftenposten Viten.
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (2019). Trygd i aktiveringens tid. KAI-kronikken.
 • Arnesen, Daniel (2019). Frivillighet i endring: Trender og implikasjoner.
 • Arnesen, Daniel (2019). Volunteering in Scandinavia: Developments and the Characteristics of Volunteers.
 • Godøy, Anna Aasen; Haaland, Venke Furre; Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg & Votruba, Mark E (2019). Impacts of hospital wait time on patient health and labor supply. Discussion papers.  (No. 919)
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner.
 • Arnesen, Daniel (2019). Organisasjonene og det offentlige: Endringer i forholdet mellom frivillig sektor og staten.
 • Arnesen, Daniel (2019). Frivillig sektors samfunnsrolle, organisering og selvforståelse.
 • Bevelander, Pieter; Erdal, Marta Bivand; Brochmann, Grete; Bech, Emily Cochran; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Mouritsen, Per (2019). Infödda och invandrade ense om krav för medborgarskap. Dagens nyheter. Vis sammendrag
 • Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Statsborger i Skandinavia – hvem bør få innpass?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Vis sammendrag
 • Quillian, Lincoln & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Do Some Countries Discriminate More than Others?. NCCR on the move - blog. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2019). Om ideelle velferdsaktører og endringer på feltet.
 • von Simson, Kristine (2019). Effekter av arbeidsmarkedstiltak - norske erfaringer.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Trender i frivillighet og samskaping.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Utdanning og arbeid: Etterkommere av innvandrere dominerer både topp og bunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte Slagsvold & Solheim, Øyvind Bugge (2019). Bør vi blokkere sosiale medier etter terrorangrep?. Morgenbladet.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2019, 05. mai). Ordene som teller.  Morgenbladet.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). Hva er tillit?. sosiologen.no.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Lidén, Hilde (2019). Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp – En kvalitativ undersøkelse av brukere og ansatte.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Utfordringer for offentlighet og ytringsfrihet i dagens Norge.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Offentligheten som rom for frie uttrykk.
 • Sundet, Vilde Schanke; Ihlebæk, Karoline Andrea & Steen-Johnsen, Kari (2019). 20 år med digital mediekrise. Dagens næringsliv.
 • Pedersen, Axel West (2019). Velferdsstat og fordeling mellom generasjoner.
 • Pedersen, Axel West (2019). Pensjonsreformen åtte år etter - dilemma og veivalg.
 • Pedersen, Axel West (2019). The price of sustainability.
 • Engelstad, Fredrik (2019). Makt - et rusmiddel (Innledning til teaterstykket "Pang!"; Rogaland Teater, 2019).
 • Hardoy, Ines & von Simson, Kristine (2019). Tackling disabilities in young age using supply side measures.
 • Karlsen, Rune; Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2019). Social Media News Consumption, News Finds Me Perceptions, and Political Knowledge..
 • Beyer, Audun; Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2019). News Habits Die Hard, but Die. A Longitudinal Study of Total News Avoidance in the transition from low to high-Choice Media Environments 1997-2016.
 • von Simson, Kristine (2019). Effekter av arbeidsmarkedstiltak mv - norske erfaringer.
 • von Simson, Kristine (2019). Unge og utenforskap.
 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2019). Housing conditions and school attainment: evidence from Norwegian register data.
 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2019). Housing conditions and school attainment: evidence from Norwegian register data.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Ulike erfaringer med aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. MEMU -internmagasin NAV.
 • Sivesind, Karl Henrik (2019). Konsekvenser av markedsstyring for ideelle velferdsaktører. Norge sammenlignet med Storbritannia og Tyskland.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2019, 13. september). Informasjonsstrukturen i den norske valgkampen legger ikke til rette for meningsfull formidling.  Morgenbladet.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2019). Tilliten til den politiske journalistikken under press.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2019). Sykdom og helse i mediene.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2019). The Human Interest Economy: Making media cases out of patients.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Polarisering, fragmentering og ekkokamre.
 • Dale-Olsen, Harald & Finseraas, Henning (2019). Linguistic Proximity and Workplace Productivity.
 • Dale-Olsen, Harald & Finseraas, Henning (2019). Linguistic proximity and workplace productivity. Vis sammendrag
 • Eikenes, Åsmund Husabø; Bratland-Sanda, Solfrid; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Bøhn, Einar Duenger; Snipstad, Sofie; Høgestøl, Sofie A.E. & Knævelsrud, Helene (2019). Forsker Grand Prix vil forandre forskningen din. Forskerforum.no.
 • Figenschou, Tine Ustad & Fredheim, Nanna Alida (2019). Interest groups’ media and social media lobbying.
 • Bergh, Johannes (2019). Sporadiske velgere eller permanente hjemmesittere?, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Sundet, Vilde Schanke & Steen-Johnsen, Kari (2019). Digitalization and diversity: A case study of policy incentives in the news sector.
 • Sundet, Vilde Schanke; Ihlebæk, Karoline Andrea & Steen-Johnsen, Kari (2019). Policy windows and converging frames: How media industry players frame digitalization and the need for policy actions.
 • Pedersen, Axel West (2019). Fremtidens sysselsetting: borgerlønn eller arbeid til alle? Erfaringer fra det finske borgerlønnseksperimentet.
 • Segaard, Signe Bock (2019, 05. juni). Dagsnytt18 - intervju om det danske folketingsvalg. [TV].  NRK2/ NRK P2.
 • Segaard, Signe Bock (2019, 05. juni). Dagsrevyen - ekstra program om det danske folketingsvalg. [TV].  NRK1.
 • Segaard, Signe Bock (2019, 09. august). Orientering - intervju om bonpengelistene rolle i det norske lokalvalg. [Radio].  Danmarks Radio P1.
 • Segaard, Signe Bock (2019, 11. september). Orientering - intervju om det norske lokalvalg. [Radio].  Danmarks Radio P1.
 • Segaard, Signe Bock (2019, 10. september). Debatten - deltagelse i panel om det norske lokalvalg. [TV].  NRK1.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Refleksjoner over valgkampen 2019.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti & Figenschou, Tine Ustad (2019). Alarmed citizens: Immigration, mistrust and alternative media.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). A gender-generation gap in political representation? The impact of preferential voting in Norwegian municipal elections. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo (2019). Do Party Organizations Integrate Multi-level States? The Case of the Norwegian Local Government Reform. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes & Mörkenstam, Ulf (2019). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis. Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle; Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). "Folk flest" har fortsatt tillit til politikerne i Norge, men også her har demokratiet utfordringer. Forskning.no.
 • Erdal, Marta Bivand; Knutsen, Carl Henrik & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Diskriminering er et reelt problem. Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Boulianne, Shelley; Koc-Michalska, Karolina & Bimber, Bruce (2019). Digital media, networks, and offline volunteering: A comparative study.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Personvern, politikermakt og demokrati - innlegg i paneldebatt.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019, 06. september). Mener mediene har «berøringsangst»: – Vi skal høre på folk når de er forbannet.  Aftenposten.
 • Erdal, Marta Bivand; Knutsen, Carl Henrik & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Internasjonalisering, mangfold og diskriminering i norsk akademia. Nytt Norsk Tidsskrift.  36(3), s 288- 295 . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2019-03-11 Vis sammendrag
 • Saglie, Jo (2019). Personstemmene teller i kommunestyrene. Kommunal rapport.  s 18- 19
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). Hvordan forholder lokale partier seg til lav kvinnerepresentasjon?. Kommunal rapport.
 • Halrynjo, Sigtona & Blair-Loy, Mary (2019). When the Career Window Closes at 40: Exploring the Intersection of Gender, Age and Family Building in the Business Sector..
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Progressives facing the “progressive’s dilemma”: acknowledge, reject or redefine?.
 • Cools, Sara & Schøne, Pål (2019). Utdanningssted forklarer ulikhet på toppen av yrkeshierarkiet. Dagens næringsliv.
 • Pedersen, Axel West & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Innvandring og sosial mobilitet – forskere møter fagfeller. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(03), s 285- 287
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2019). Mediatisering og implisitt normativitet i innvandringsforskningen. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(1), s 84- 87 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-01-07
 • Pedersen, Axel West (2019). Noen vil tape 1–2 millioner kroner i pensjon hvis de jobber frem til fylte 73 år. Aftenposten.
 • Fladmoe, Audun & Eimhjellen, Ivar (2019). Frivillighetens grunnfjell. Ildsjelene er avgjørende for norsk frivillighet. Avisa Vårt land.
 • Reisel, Liza (2019, 05. august). Hvorfor så få mannlige barneskolelærere? Her og Nå. [Radio].  NRK.
 • Reisel, Liza (2019, 19. februar). Dagsnytt 18: Menn dominerer toppen i norsk kokkekunst. [Radio].  NRK.
 • Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas & Uvaag, Stian Aleksander (2019). Hvorfor er arbeidsmarkedet fremdeles så kjønnsdelt?.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza & Barth, Erling (2019). Økt likestilling = mer frihet = mer likestilling i arbeidslivet. Likestillingsparadoksets død?.
 • Reisel, Liza & Hegna, Kristinn (2019). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet.
 • Iversen, Torben; Rosenbluth, Frances & Skorge, Øyvind Søraas (2019). The Dilemma of Gender Equality: How Labor Market Regulation Divides Women by Class. Vis sammendrag
 • Borchgrevink, Tordis (2019). Stor ståhei for ingenting?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(1), s 77- 80 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-01-05
 • Halrynjo, Sigtona & Blair-Loy, Mary (2019). Gender inequality in business careers in the U.S. and Norway: How regulatory and moral logics compete within the liberal economic logic of global capitalism..
 • Storsul, Tanja (2019). What, when and where is the Internet?. European Journal of Communication. . doi: https://doi.org/10.1177/0267323119848536 Vis sammendrag
 • Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær..
 • Steen-Johnsen, Kari (2019, 05. mai). Tillit og bevæpning av politiet. [Radio].  NRK P2 Desse dagar.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019, 24. april). Stengning av sosiale medier etter terroren på Sri Lanka. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019, 23. april). Sosiale medier i krisesituasjoner. [Radio].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019, 04. mars). Facebook stopper vaksinemotstandere. [Radio].  NRK P2 Studio 2.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019, 16. mars). Trenger kvinner beskyttelse?. [Radio].  NRK P2 Kurér.
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (2019). Politiske partier som demokratisk paradoks, I: Elin Haugsgjerd Allern; Jo Saglie & Øyvind Østerud (red.),  Makt og opposisjon. De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 1.  s 13 - 25
 • Hardoy, Ines; Hyggen, Christer & Schøne, Pål (2019). Arbeidsledighet, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 11.  s 202 - 225
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Likelønn i Norge og tiltak mot lønnsdiskriminering.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Befolkningens kunnskap om pensjonssystemet.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Har befolkningen tillit til pensjonssystemet?.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Kunnskapsstatus: Hva sier tidligere studier om folks kunnskap om pensjon?.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Hvordan få flere i arbeid i Norge?.
 • Bay, Ann-Helén; Hellevik, Tale; Koren, Charlotte & Pedersen, Axel West (2019). Demografi og økonomi, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 3.  s 48 - 67
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Trender i frivillighet og frivilliges rolle i profesjonelle organisasjoner.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Ideelle organisasjoner i norsk velferd.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Pedersen, Axel West (2019). Ubehaget i migrasjonsforskningen. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(1), s 74- 76 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-01-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari & Fladmoe, Audun (2019). How wide is the acceptance in the general public to publish religious cartoons in mass media? Evidence from a Norwegian survey experiment.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2019). Active citizenship for all? Evidence from home care services in Oslo, Norway.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). No longer the ‘last man standing’: Norway decides to allow dual citizenship. Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Blog. Vis sammendrag
 • Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2018). Parenthood and couples' relative earnings in Norway 2005-2014. Discussion papers.  (873) Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Konsekvenser av markedsstyring for ideelle velferdsaktører. Norge sammenlignet med Storbritannia og Tyskland.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2018, 07. desember). Personlig sykdom er gull verdt for mediene.  Morgenbladet.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2018). Er netthat et kvinneproblem?. Aftenposten Viten.
 • Reisel, Liza (2018). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet Norge.
 • Reisel, Liza (2018). Hva vet vi om kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet?.
 • Silander, Charlotte; Reisel, Liza; Pietilä, Maria & Drange, Ida (2018). The national frameworks for gender equality policies in Nordic higher education.
 • Reisel, Liza (2018). Betydningen av et kjønnsdelt arbeidsmarked.
 • Reisel, Liza (2018). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet Norge.
 • Reisel, Liza (2018, 08. mars). Kvinnen anno 2018. [Radio].  NRK.
 • Reisel, Liza (2018). Hvorfor vil ikke jenter bli rørleggere? Kjønn, status og utdanningsvalg blant ungdom.
 • Arnesen, Daniel (2018). Bokanmeldelse: Benedicte Brøgger: Sosialt entreprenørskap i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning.  59(3), s 321- 324 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1505-291X-2018-03-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Steen-Johnsen, Kari (2018, 17. november). Folkemassene alene får ikke politikerne til å handle. [Internett].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Vabø, Mia; Christensen, Karen; Trætteberg, Håkon Solbu & Frode Fadnes, Jacobsen (2018). Markedsdreining i norsk eldreomsorg, I:  章 ノルウェーにおける高齢者介護の市場化―背景とトレンド、それに対する抵抗.  The Association of Japanese University Presses.  ISBN 978-4-87259-597-0.  9.  s 293 - 342
 • Figenschou, Tine Ustad; Fredheim, Nanna Alida; Thorbjørnsrud, Kjersti & Ytreberg, Espen (2018). The use of digital and mainstream media lobbying health interests.
 • Slagstad, Rune (2018). Den korrupte fotballen som øyeblikksreligion. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2018). De samfunnsbyggende arkitekter. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2018). Skagen, vår Skagen. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2018, 07. desember). Etterlyser større skolepolitisk debatt.
 • Slagstad, Rune (2018). Hernes, Søgnen, Clemet. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2018). Aktøren Søgnen. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2018). Når OECD tar makten - om det nye, skolepolitiske kunnskapsregime. Bedre Skole.
 • Reisel, Liza & Hegna, Kristinn (2018). Gendered educational choices: Circumscription and compromise in an advanced gender equality context.
 • Kitterød, Ragni Hege (2018). Mer likestilling med fedrekvote?.
 • Kitterød, Ragni Hege (2018). Embracing gender equality: gender-role attitudes among second generation immigrants in Norway.
 • Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege (2018). Shared residence from the perspective of the child.
 • Kitterød, Ragni Hege (2018). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge.
 • Kitterød, Ragni Hege (2018). Den perfekte artikkel - tips for å skrive gode artikler..
 • Kitterød, Ragni Hege (2018). En symmetrisk familiemodell - en selvfølge blant unge etterkommere?.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2018). Samspillet mellom folketrygdpensjonen og arbeidsmarkeds-baserte pensjoner i Norge: politiske prosesser og utfall, I: NFR Forskningsrådet (red.),  Evaluering av pensjonsreformen - EVAPEN : avslutningskonferanse, artikler fra prosjektene.  Norges forskningsråd.  Kapittel 1.  s 3 - 20
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2018). Gendering old age pensions: How the shifting private-public mix in pension politics reshape outcomes for men and women.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Absorption Capacity as a Means for Assessing Sustainable Migration (Nordic perspectives).
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Hvordan få flere i arbeid i Norge?.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Nøkkelfunn fra rapporten ""Sertifisert likestilling".
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Den islandske modellen - bør Norge følge etter?.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Researching Norwegian and Nordic family and child policies.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Tillit og bærekraft: velferdsmodellen i en globalisert verden.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Likelønnsstandarden på Island.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Politikken i pensjonene - den lange pensjonsprosessen.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Likelønn - har Island svaret?.
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes & Mörkenstam, Ulf (2018). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2018). A gender-generation gap in political representation? The impact of preferential voting in Norwegian municipal elections. Vis sammendrag
 • Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte; Herreros, Francisco; Gadarian, Shana & Oksanen, Atte (2018). Terrorism, emotion and trust in Muslims.
 • Løvgren, Mette & Orupabo, Julia (2018). En sosiologi om symbolske grenser :. Norsk sosiologisk tidsskrift.  2(3), s 203- 207 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-03-01
 • Enjolras, Bernard (2018). Bokanmeldelse: Jostein Gripsrud (red.): Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  59(4), s 414- 418 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2018-04-07 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fladmoe, Audun (2018). Jan Erik Grindheim, Knut Heidar & Kaare Strøm: Norsk politikk (bokanmeldelse). Tidsskrift for samfunnsforskning.  59(4), s 410- 413 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2018-04-06
 • Sundet, Vilde Schanke & Steen-Johnsen, Kari (2018). “We have a Chrisis. Again!” How Norwegian Media Industry Players Talk about Media Change and the Need for Media Policy Actions.
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Det mangfoldige akademiet. Khrono.no. Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald & Godøy, Anna Aasen (2018). Kollegaens fastlege påvirker ditt sykefravær. Aftenposten Viten.  s 12- 13 Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Will user choice reduce equal opportunities in Scandinavian compulsory education?. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Endringer i ideelle velferdsaktørers rolle og politiske rammebetingelser.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Innvandringsforskningen som ble lagt bort. Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Skorge, Øyvind Søraas (2018). The gender equality paradox.
 • Skorge, Øyvind Søraas (2018). Care for career: Mothers, toddlers, and the benefit of daycare services for female leadership.
 • Skorge, Øyvind Søraas (2018). Care for career: Mothers, toddlers, and the benefit of daycare services for female leadership. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Politikken i pensjonene - reformprosessen 2001-2018..
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Politikken i pensjonene - den lange reformprosessen..
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Den lange reformprosessen, 2001-2018. Aktørene, arenaene og argumentene..
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Hvem har rett til offentlig forsørgelse? Velferdsdebatt etter finanskrise og migrantkrise.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Familiepolitikk i endring? Betydningen av innvandring og integrering.
 • Steen-Johnsen, Kari (2018). Media, misinformation and polarization.
 • Dale-Olsen, Harald (2018). Økte ulikheter med sykelønnskutt?. Magasinet Velferd.  107(5), s 40- 41 Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald (2018). Sykelønns-kutt rammer ulikt. Aftenposten Viten. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2018). Corrigendum: Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows [Migration Studies, 5, 1, (2017) (65-96)] doi: 10.1093/migration/mnw028. Migration Studies.  6(1), s 160 . doi: 10.1093/migration/mnx031
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Exit jernburet. Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald (2018). Wages, Creative Destruction, and Union Networks. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo (2018). Do Party Organizations Integrate Multi-level States? The Case of the Norwegian Local Government Reform. Vis sammendrag
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2018). Can consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia & Pahl, Joachim Benedikt (2018). Decisive factors for national political discourses on EU policies for public procurement. The conditions for non-profit health and social service providers. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Sivesind, Karl Henrik (2018). The Power of Nonprofit Actors in Policy Making Process.Analyzing Interest Group Strategies that Changed the Implementation of an EU Directive in Norway. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun (2018). Traditional organizations and new voluntary initiatives in the migration crisis in 2015: Mobilization or reinforcement of existing cleavages?. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2018). User satisfaction with public, for-profit and nonprofit providers in the Scandinavian welfare model: The case of kindergartens in the City of Oslo. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Endringer i ideelle velferdsaktørers sysselsetting og rolle.
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Will user choice reduce equal opportunities in Scandinavian compulsory education?.
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Roundtable Discussion: "The Changing Role of European and US Foundations: Implications for Policy and Philanthropy".
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Organized panel: "Third Sector Organizations in Health and Social Care Services in Norway, UK and Germany".
 • Sivesind, Karl Henrik; Zimmer, Annette & Kendall, Jeremy (2018). Differences in Third Sector Welfare Models in Norway, UK and Germany.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Forskere i kampsonen. Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Ser til fortiden. Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Vedvarende utenforskap. Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Eggebø, Helga & Brekke, Jan-Paul (2018). Flukt, splittelse, konsekvenser. Vi har gjennomgått internasjonal og norsk forskning på familieinnvandring. Dette er hva vi fant.. Aftenposten. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West & Halvorsen, Elin (2018). Pensjonsreformen – mellom likhet og effektivitet. Insentivstruktur og fordelingsvirkninger i ny folketrygd.
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena & Lidén, Hilde (2018). How do immigrant parents of children With complex Health needs manage to cope?.
 • Pedersen, Axel West (2018). Levealdersjustering av aldersgrensene. Argumenter for og et konkret forslag.
 • Pedersen, Axel West (2018). Pensjonsreformen - hovedtrekk og uløste problemer.
 • Pedersen, Axel West (2018). Pensjonsreformen – mellom likhet og effektivitet, I: NFR Forskningsrådet (red.),  Evaluering av pensjonsreformen - EVAPEN : avslutningskonferanse, artikler fra prosjektene.  Norges forskningsråd.  Kapittel.  s 61 - 74 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2018). Hvem skal få bli statsborgere?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West (2018). Partenes rolle i det norske pensjonssystemet.
 • Pedersen, Axel West & Halvorsen, Elin (2018). Is the Norwegian pension system progressive? Taking social inequalities in longevity into account.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2018). Ideelle aktører i den skandinaviske velferdsmodellen.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Hvitvasker cv-en for å få jobb. Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Internasjonalisering i akademia – hva er problemet?. Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Integreringsteknologi. Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Etterlyst: En opplyst og åpen politisk debatt. Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Pettersen, Torunn & Saglie, Jo (2018). Hand i hand? Om "bysamer" som tema i valgprogram ved sametingsvalg i Norge 2009-2017.
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Blir skandinaviske velferdstjenester svekket av markedsreformer? Forholdet mellom offentlige, kommersielle og ideelle velferdstilbydere. Tidsskrift for velferdsforskning.  21(1), s 70- 76 . doi: 10.18261/issn.2464-3076-2018-01-05
 • Pedersen, Axel West (2018). Norsk velferdspolitikk. Nordisk modell konservert i olje(penger)?.
 • Pedersen, Axel West (2018). Sverige øker pensjonsalderen - det bør vi også gjøre. Aftenposten.
 • Slagstad, Rune (2018). Statsfeministen. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2018). Maktens arroganse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Solheim, Øyvind Bugge (2018). “Our” security and “their” civil liberties – Investigating the effects of terrorism on public opinion.
 • Moe, Hallvard & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. Aftenposten.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Introduction to QCA.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Ideelle velferdsaktørers omfang og rolle.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Lightning Research Roundtable: Philanthropy, Fundraising & Giving.
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2017). Why does the share of households that give to voluntary organizations increase in Norway?.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Noen sniker i køen!. Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde (2017). Barn og migrasjon.
 • Lidén, Hilde (2017). Barn og familiegjenforening.
 • Lidén, Hilde (2017). Barn, migrasjon og transnasjonale familier.
 • Lidén, Hilde (2017). Migrasjon og globalisering.
 • Lidén, Hilde (2017). Småbarn, transnasjonal migrasjon og hverdagsintegrering.
 • Lidén, Hilde (2017). Barn, transnasjonal migrasjon og hverdagsintegrering..
 • Lidén, Hilde (2017). Unaccompanied minors as victims of human trafficking..
 • Lidén, Hilde (2017). Kontrasterende landskap: refleksjoner om forankring og identitet hos norsk- somaliske ungdom etter opphold i Somalia..
 • Lidén, Hilde (2017). Er kultur relevant? Innvandrerforeldre med alvorlig syke barn..
 • Lidén, Hilde & Bredal, Anja (2017). Evaluering av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013- 2016).
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Motherhood, Fatherhood and the Logic of Career within a Family-Friendly Welfare State.
 • Steen-Johnsen, Kari (2017). Om toleransens förutsättningar och hållbarhet - en kommentar til Wallman Lundåsen och Trägårdh, I: Erik Lundberg (red.),  Toleransens mekanismer : en antologi.  Forum för levande historia.  ISBN 978-91-86261-61-0.  4.  s 100 - 114
 • Kolltveit, Kristoffer; Karlsen, Rune & Figenschou, Tine Ustad (2017). Mounting media pressure: Push and pull forces influencing decision making in public bureaucracies.
 • Slagstad, Rune (2017). Pædagogikken er en af samfundets store kamppladser. Dagbladet Politiken.
 • Slagstad, Rune (2017). Mellom Foucault og Machiavelli, I: Bo Bøgeskov; Finn Junge-Jensen & Uffe Østergaard (red.),  Spor - i forskning og politik : Festligt skrift til Ove Kaj Pedersen.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-4023-2.  kapittel 3.  s 31 - 38
 • Slagstad, Rune (2017). Når byråkratene tar makten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2017). Metasosiologen. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2017). Pedagogikkens forvandlinger. Klassekampen.
 • Christensen, Dag Arne & Saglie, Jo (2017). Lokalvalget 2015: tilbake til det normale?, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 1.  s 11 - 20
 • Fløtten, Tone; Helgøy, Ingrid; Skule, Sveinung & Storsul, Tanja (2017). Norges gull må være tilgjengelig for forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Storsul, Tanja (2017). Kommentar til nye nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.
 • Storsul, Tanja (2017). Teknologiendring i et samfunnsperspektiv.
 • Storsul, Tanja (2017). Discourses of media change - implications for markets, politics and policy.
 • Storsul, Tanja (2017). Elektronisk infrastruktur og velferdsstaten - en parallellhistorie.
 • Storsul, Tanja (2017). Medielandskapet i endring. Hva skjer med den offentlige samtalen? - og hvordan var Trump mulig?.
 • Reisel, Liza (2017, 23. august). Verdens rikeste land: Hvorfor velger menn og kvinner forskjellige yrker?. [Radio].  NRK P3.
 • Finseraas, Henning (2017). Respons til Tor Bjørklund. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(3), s 343- 348 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-03-05
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Lav sysselsetting blant innvandrere i Norge. Årsaker og konsekvenser.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Migrasjon som utfordring for den norske velferdsmodellen.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Høy migrasjon som utfordring for velferdsstaten: Integrasjon, samhold og tillit..

Se alle arbeider i Cristin