English version of this page

Publikasjoner

ISF-rapporter

Rapporter sortert på tidligere år:

2021 2014 2007
2020 2013 2006
2019 2012 2005
2018 2011 2004
2017 2010 2003
2016 2009 2002
2015 2008 2001
Velg utgivelsesår fra menyen over, eller søk etter rapport i søkefeltet eller vårt vitenarkiv.

Våre tidsskrifter

Hovedfunnsgrafikk

Besøk siden for hovedfunnsgrafikk for grafisk framstilte forskningsfunn.

Siste publikasjoner

Publikasjonslister finner du også på personsidene til enkeltforskere. Oversikten er basert på CRIStin-databasen.

 • Enstad, Johannes Due (2023). Accounting for Contemporary Antisemitism: A Four-Dimensional Framework and a New Dataset. Antisemitism Studies.
 • Kolltveit, Kristoffer; Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2022). Norske ungdomspolitikere: hvem er de, hva gjør de og hvor vil de? Tidsskrift for samfunnsforskning. s. 290–305. doi: 10.18261/tfs.63.4.4.
 • Løvgren, Mette & Orupabo, Julia (2022). Gender Essentialism at Work? The Case of Norwegian Childcare Workers. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. doi: 10.1093/sp/jxac040.
 • Kitterød, Hege (2022). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn : bind 2. Gyldendal Akademisk. s. 107–131.
 • Reymert, Ingvild; Vabø, Agnete; Borlaug, Siri Brorstad & Jungblut, Jens Patrick Wilhelm (2022). Barriers to attracting the best researchers: perceptions of academics in economics and physics in three European countries. Higher Education. doi: 10.1007/s10734-022-00967-w.
 • Doellgast, Virginia & Wagner, Ines (2022). Collective regulation and the future of work in the digital economy: Insights from comparative employment relations. Journal of Industrial Relations. doi: 10.1177/0022185622110116.
 • Mangset, Marte; Orupabo, Julia; Reisel, Liza & Teigen, Mari (2022). Hva slags problem er kjønnsulikhet i akademia? I Aarseth, Helene & Owesen, Ingeborg Winderen (Red.), Kjønn og akademia: På vei mot BALANSE?. Fagbokforlaget. s. 24–41. doi: 10.55669/oa1608.
 • Wollebæk, Dag; Brekke, Jan-Paul & Fladmoe, Audun (2022). Polarization in a consensual multi-party democracy – attitudes toward immigration in Norway. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. doi: 10.1080/17457289.2022.2139380.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2022). The Hierarchy of Care Work: How Immigrants Influence the Gender-Segregated Labor Market. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. doi: 10.1093/sp/jxac039.
 • Bonesrønning, Hans; Finseraas, Henning; Hardoy, Ines; Iversen, Jon Marius Vaag; Nyhus, Ole Henning & Opheim, Vibeke [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Small-group instruction to improve student performance in mathematics in early grades: Results from a randomized field experiment. Journal of Public Economics. 216. doi: 10.1016/j.jpubeco.2022.104765. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard Louis (2022). Determinants of Voluntary Organizations’ Attention on Facebook: The Case of Norwegian Voluntary Organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. s. 1–23. doi: 10.1177/08997640221129551. Fulltekst i vitenarkiv
 • Evensen, Miriam; Hart, Rannveig Kaldager; Godøy, Anna Aasen; Hauge, Lars Johan; Lund, Ingunn Olea & Knudsen, Ann Kristin Skrindo [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Impact of the COVID-19 pandemic on mental healthcare consultations among children and adolescents in Norway: a nationwide registry study. European Child and Adolescent Psychiatry. doi: 10.1007/s00787-022-02046-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teigen, Mari (2022). Kjønnslikestillingsperspektiv på koronapandemien. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. doi: 10.18261/nst.38.3.3.
 • Eggebø, Helga; Lundberg, Aase-Kristine Aasen & Teigen, Mari (2022). Gaps and Silences: Gender and Climate Policies in the Global North. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. doi: 10.1093/sp/jxac032.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2022). Organisasjoners involvering i og innflytelse på offentlig politikk under koronapandemien: Pluralisering eller korporatisering? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 38(3), s. 81–100. doi: 10.18261/nst.38.3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2022). Tillit, følelser, normer og sosial distansering: En longitudinell studie av den norske befolkningen under Covid-19-pandemien. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 38(3), s. 63–80. doi: 10.18261/nst.38.3.1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Langsæther, Peter Egge; Goubin, Silke & Haugsgjerd, Atle (2022). Subverted expectations and social democratic austerity: How voters’ reactions to policies are conditional on the policy-implementing actor. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 80. doi: 10.1016/j.electstud.2022.102529.
 • Engelstad, Fredrik (2022). Makt i det norske samfunnet. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn : bind 2. Gyldendal Akademisk. s. 341–364.
 • Hesstvedt, Stine (2022). Partisanship and science advice: Do the right prefer economists and the left social scientists? Party Politics. s. 1–14. doi: 10.1177/13540688221122330.
 • Teigen, Mari (2022). From Shockwave to Ripple? The Nuanced Impact of Corporate Quotas in Norway. I Engeli, Isabelle & Mazur, Amy G. (Red.), Gender Equality & Policy Implementation in the Corporate World : Making Democracy Work in Business. Oxford University Press. s. 197–217. doi: 10.1093/oso/97801988652116.001.0001.
 • Nadim, Marjan (2022). Eksplisitt rasisme til hverdags: Unge muslimers opplevelser av rasisme på nettet, Rasisme : Fenomenet, forskningen, erfaringene. Universitetsforlaget. s. 317–331.
 • Orupabo, Julia; Vassenden, Anders & Handulle, Ayan Abdi Mohamoud (2022). Å redde hvite folks ansikt : Ritualer og makt i rasialiserte situasjoner, Rasisme : Fenomenet, forskningen, erfaringene. Universitetsforlaget. s. 318–332.
 • Finseraas, Henning; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Ideological biases in research evaluations? The case of research on majority–minority relations. Scandinavian Political Studies. 45(3), s. 370–381. doi: 10.1111/1467-9477.12229.
 • Vabo, Signy Irene & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). A framework for analyzing organizational culture among politicians: Exploring implications for participatory governance schemes. Public Administration. s. 1–15. doi: 10.1111/padm.12868.
 • Hall, Caroline; Hardoy, Ines & Lundin, Martin (2022). Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic. Nordic Economic Policy Review. s. 142–187. doi: 10.6027/nord2022-001.
 • Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (2022). Election Campaigns, News Consumption Gaps, and Social Media: Equalizing Political News Use When It Matters? The International Journal of Press/Politics. doi: 10.1177/19401612221112014.
 • Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2022). ‘You can’t be careful enough’: Measuring interpersonal trust during a pandemic. Journal of Trust Research. 11(2), s. 75–93. doi: 10.1080/21515581.2022.2066539.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2022). Becoming Elite in an Egalitarian Context: Pathways to Law and Medicine Among Norway’s Second-Generation. I Jens, Schneider; Crul, Maurice & Pott, Andreas (Red.), New Social Mobility: Second Generation Pioneers in Europe. Springer. s. 133–152. doi: 10.1007/978-3-031-05566-9_6.
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2022). Er arbeidsmarkedet blitt mindre stramt etter covid? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.
 • Silander, Charlotte; Drange, Ida; Pietilä, Maria & Reisel, Liza (2022). Promoting Gender Equality in STEM-oriented Universities: Institutional Policy Measures in sweden, Finland and Norway. I Griffin, Gabriele (Red.), Gender inequalities in tech-driven research and innovation : living the contradiction. Bristol University Press. s. 93–108. doi: 10.47674/9781529219494.
 • Fladmoe, Audun & Bergh, Johannes (2022). The use of adjustment weights in voter surveys. Correcting for panel attrition and nonresponse can produce less accurate estimates of voting behavior. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 78. doi: 10.1016/j.electstud.2022.102486.
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2022). Active citizenship in public and nonprofit schools – the case of Norway. Journal of Educational Administration & History. doi: 10.1080/00220620.2022.2081135. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2022). Scandinavian Social Democrats Facing The ‘Progressive Dilemma’: Immigration and Welfare States In Left-of-Centre Party Programs. Nordic Journal of Migration Research. 12(2), s. 223–239. doi: 10.33134/njmr.351. Fulltekst i vitenarkiv
 • Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Competing perspectives on participatory arrangements: Explaining the attitudes of elected representatives. International Political Science Review. doi: 10.1177/01925121221092600.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Wollebæk, Dag (2022). Finansieringssystemer og faglige «stammekriger»: en trussel mot ytringsfrihet i akademia? I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. doi: 10.18261/9788215051017-2022-09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2022). The 2021 Norwegian election. West European Politics. doi: 10.1080/01402382.2022.2062136. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halrynjo, Sigtona & Mangset, Marte (2022). Parental leave vs. competition for clients: Motherhood penalty in competitive work environments. Journal of Family Research. doi: 10.20377/jfr-751.
 • Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard Louis (2022). Hvem deltar i den nye offentligheten? Aktive nettdebattanter og deres holdninger. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 76–94. doi: 10.18261/9788215051017-2022-04.
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Frøvoll, Gard Løken (2022). En endret offentlighet? Holdninger til og erfaringer med ytringsfrihet i 2013-2020. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 57–75. doi: 10.18261/9788215051017-2022-03.
 • Enstad, Johannes Due & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Politisk meningsmangfold og ytringsfrihet i akademia. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 155–179. doi: 10.18261/9788215051017-2022-08.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti & Wollebæk, Dag (2022). Forskere i offentligheten: Hva motiverer dem, og hva frykter de? I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 134–154. doi: 10.1177/1940161220960415.
 • Moe, Hallvard; Fladmoe, Audun; Thorbjørnsrud, Kjersti & Finstad, Ulrik (2022). Tillit til mediene. Falske nyheter og partiske journalister? I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 113–133. doi: 10.18261/9788215051017-2022-06.
 • Wollebæk, Dag; Thorbjørnsrud, Kjersti & Steen-Johnsen, Kari (2022). Holdninger til ytringsfrihet i Norge: et nytt kart og kompass. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 33–56. doi: 10.18261/9788215051017-2022-02.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Ytringsfrihet i Norge: debattens grenser og rommet for kunnskap. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 11–32. doi: 10.18261/9788215051017-2022-01.
 • Nadim, Marjan & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Kampen i gråsonene av debatten: en studie av deltakere i opphetede og aggressive nettdebatter. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 95–112. doi: 10.18261/9788215051017-2022-05.
 • Barth, Erling; Davis, James C.; Freeman, Richard B. & McElheran, Kristina (2022). Twisting the demand curve: Digitalization and the older workforce. Journal of Econometrics. doi: 10.1016/j.jeconom.2021.12.003.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Informing Hard-to-Reach Immigrant Groups about COVID-19-Reaching the Somali Population in Oslo. Journal of Refugee Studies. 35(1), s. 641–661. doi: 10.1093/jrs/feab053.
 • Lånkan, Kjersti & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). TV Inside the Psychiatric Hospital: Patient Experiences. International Journal of Communication. 16, s. 130–147.
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Hansen, Vibeke Wøien; Rødland, Lise; Maiken, Røed; Klüver, Heike & Le Gall, Cal [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Introducing the Party-interest group relationships in contemporary democracies datasets. Party Politics. doi: 10.1177/13540688221075591. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thorbjørnsrud, Kjersti & Lånkan, Kjersti Blehr (2022). ‘Someone should have looked after us’: the boundary work of mental health disclosure on TV. Media, Culture and Society. doi: 10.1177/01634437211069970.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Political changemakers in Norway: The strategies and political ideas of welfare providers. Acta Sociologica. s. 1–17. doi: 10.1177/00016993221088785.
 • Segaard, Signe Bock; Kjaer, Ulrik & Saglie, Jo (2022). Why Norway has more female local councillors than Denmark: a crack in the Nordic gender equality model? West European Politics. 46(2), s. 401–424. doi: 10.1080/01402382.2022.2050590. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Anna Grøndahl; Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Når saken tas i mediene: mediedramaturgi og handlingsrom i lokale helsekonflikter. Norsk Medietidsskrift. 29(1), s. 1–15. doi: 10.18261/nmt.29.1.2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari & Ihlen, Øyvind (2022). Right-wing ideological constraint and vaccine refusal: The case of the COVID-19 vaccine in Norway. Scandinavian Political Studies. 45(2), s. 253–278. doi: 10.1111/1467-9477.12224. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2022). Getting out the vote in different electoral contexts: the effect of impersonal voter mobilization techniques in middle and high salience Norwegian elections. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. doi: 10.1080/17457289.2022.2051149.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2022). Norway: Local democracy by trial (and error). I Gendźwiłł, Adam; Kjaer, Ulrik & Steyvers, Kristof (Red.), The Routledge Handbook of Local Elections and Voting in Europe. Routledge. s. 51–61. doi: 10.4324/9781003009672-7.
 • Teigen, Mari; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Karlsen, Rune (2022). Elites on Equality: Room for Gender Balance and Ethnic Diversity in Leadership Positions? Acta Sociologica. doi: 10.1177/00016993211070192. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). An Urban Future for Sápmi? I Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri & Winsvold, Marte Slagsvold (Red.), An urban future for Sápmi? Indigenous urbanization in the Nordic states and Russia. Berghahn Books. s. 245–259. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Indigenousness and Urbanization. I Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri & Winsvold, Marte Slagsvold (Red.), An urban future for Sápmi? Indigenous urbanization in the Nordic states and Russia. Berghahn Books. s. 1–29. Fulltekst i vitenarkiv
 • Paasche, Erlend (2022). Corruption and Return Migration. I King, Russell & Kuschminder, Katie (Red.), Handbook of Return Migration. Edward Elgar Publishing.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti; Hallin, Daniel C. & Figenschou, Tine Ustad (2021). "Whose stories are told and who is made responsible? Human-interest framing in health journalism in Norway, Spain, the UK and the US." Journalism (2021). Journalism Studies.
 • Hallin, Daniel C.; Hallin, Daniel C & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Biomedicalization and Media in Comparative Perspective: Audiences, Frames, and Actors in Norwegian, Spanish, U.K. and U.S. Health News. The International Journal of Press/Politics. doi: 10.1177/1940161220960415.
 • Enjolras, Bernard Louis & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Health on social media: mediatization of subjective experience? Health & New Media Research. 5(2), s. 220–250.
 • Mustosmäki, Armi; Reisel, Liza; Sihto, Tiina & Teigen, Mari (2021). Gendered Labor Market (dis)advantages in Nordic Welfare States : Introduction to the Theme of the Special Issue. Nordic Journal of Working Life Studies. 11(57), s. 1–9. doi: 10.18291/NJWLS.129190.
 • Halrynjo, Sigtona & Blair-Loy, Mary (2021). Women’s Underrepresentation in Corporate Power in Norway and US: Beyond In-group Favoritism. Nordic Journal of Working Life Studies. 11(S7), s. 79–102. doi: 10.18291/njwls.128592. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald (2021). Do unions contribute to creative destruction? PLOS ONE. 16(12), s. 1–23. doi: 10.1371/journal.pone.0261212. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2021). Union effects on product and technological innovation. Research in Labor Economics. 49, s. 41–65. doi: 10.1108/S0147-912120210000049002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teigen, Mari (2021). The Making and Circulation of Corporate Quotas. I Byrkjeflot, Haldor; Mjøset, Lars; Mordhorst, Mads & Petersen, Klaus (Red.), The Making and Circulation of Nordic Models, Ideas and Images. Routledge. s. 192–208. doi: 10.4324/9781003156925. Fulltekst i vitenarkiv
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn (2021). Gender differences and similarities in work preferences: Results from a factorial survey experiment. Acta Sociologica. s. 1–21. doi: 10.1177/00016993211060241. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege & Hansen, Marianne Nordli (2021). How does parental time relate to social class in a Nordic welfare state? Acta Sociologica. 65(2), s. 150–165. doi: 10.1177/00016993211052079. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Johannes; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2021). Det politiske generasjonsgapet. I Ødegård, Guro & Pedersen, Willy (Red.), UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk. s. 337–360. doi: 10.23865/noasp.142.
 • Wagner, Ines & Teigen, Mari (2021). Egalitarian inequality: Gender equality and pattern bargaining. Gender, Work & Organization. 29, s. 486–501. doi: 10.1111/gwao.12774. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). Mobbing og hatytringer blant skoleungdom i Oslo: Betydningen av elevenes minoritetsbakgrunn og skolekonteksten. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). 2(2), s. 129–149. doi: 10.18261/issn.2535-8162-2021-02-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Danaj, Sonila & Wagner, Ines (2021). Beware of the “poverty migrant”: media discourses on EU labour migration and the welfare state in Germany and the UK. Zeitschrift für Sozialreform (ZSR). 67(1), s. 1–27. doi: 10.1515/zsr-2021-0001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2021). Vinneren tar alt? Fordelingsvirkninger av det nye norske pensjonssystemet. Søkelys på arbeidslivet. 38(2), s. 99–114. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2021-02-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skorge, Øyvind Søraas (2021). Mobilizing the Underrepresented: Electoral Systems and Gender Inequality in Political Participation. American Journal of Political Science (AJPS). s. 1–15. doi: 10.1111/ajps.12654. Fulltekst i vitenarkiv
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Zeiner, Hilde Hatleskog & Stokstad, Sigrid (2021). Short- and long-term delegation: what are the effects on politicians’ sense of control? Public Management Review. s. 1–18. doi: 10.1080/14719037.2021.1988271. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard & Trætteberg, Håkon Solbu (2021). Interactions Between Local Government and Voluntary Organizations: Theoretical Perspectives. I Ibsen, Bjarne (Red.), Voluntary and Public Sector Collaboration in Scandinavia : New Approaches to Co-Production. Palgrave Macmillan. s. 23–42. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-72315-6_2.
 • Hesstvedt, Stine; Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2021). Kampen om dagsorden: et historisk tilbakeblikk på stortingsvalgene 1957–2017. Tidsskrift for samfunnsforskning. 62(3), s. 273–292. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2021-03-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Figenschou, Tine Ustad; Thorbjørnsrud, Kjersti & Hallin, Daniel C. (2021). Whose stories are told and who is made responsible? Human-interest framing in health journalism in Norway, Spain, the U.K. and the U.S. Journalism - Theory, Practice & Criticism. doi: 10.1177/14648849211041516. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orupabo, Julia (2021). Enacting efficient care within a context of rationalisation. Sociological Review. doi: 10.1177/00380261211052390. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Grødem, Anne Skevik (2021). From national activation legislation to local practices in Norway—Why the same law gives diverse practices. International Journal of Social Welfare. doi: 10.1111/ijsw.12513. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2021). Politisk avstand ved sametingsvalg: En kartlegging av det samiske ideologiske landskapet i Norge. I Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (Red.), Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk. s. 181–204. doi: 10.23865/noasp.137.ch7.
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2021). Passive innmeldte: Om hjemmesitterne ved sametingsvalg. I Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (Red.), Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk. s. 165–179. doi: 10.23865/noasp.137.ch6.
 • Berg-Nordlie, Mikkel & Saglie, Jo (2021). Sametingsvalget 2017: Velgere, kretser, partier og politikk. I Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (Red.), Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk. s. 11–40. doi: 10.23865/noasp.137.ch1.
 • Pettersen, Torunn & Saglie, Jo (2021). Valgt av og blant samer – og enkelte andre? Ulike velgergruppers holdninger til kriteriene for å delta ved sametingsvalg i Norge. I Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (Red.), Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk. s. 41–66. doi: 10.23865/noasp.137.ch2.
 • Myklebust, Runa Brandal; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Strømme, Thea Bertnes (2021). Betydningen av kjønn og skoleprestasjoner for utdannings- og arbeidsmarkedsutfall. I Krumsvik, Rune Johan (Red.), Hva vet vi om skoleprestasjoner? Ulike perspektiver på skolegang og skoleprestasjoner. Fagbokforlaget. s. 229–245.
 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Retirement anticipation - gendered patterns in a gender-equal society? a study of senior workers in Norway, Journal of Women & Aging. s. 1–22. doi: 10.1080/08952841.2021.1944753. Fulltekst i vitenarkiv
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Hva kjennetegner velgere med høy lokalpolitisk tillit? I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 229–252.
 • Guidi, Riccardo; Butcher, Jacqueline; Enjolras, Bernard Louis; Mati, Jacob Mwathi; Wilson, John & Xu, Ying (2021). Varieties and Changes of Volunteering: Challenges for an International Standard on Voluntary Action. I Guidi, Riccardo; Fonović, Ksenija & Cappadozzi, Tania (Red.), Accounting for the Varieties of Volunteering : New Global Statistical Standards Tested. Springer Nature. s. 47–78.
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Kommunereformen – en reform uten konsekvenser? I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 143–169. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.134.ch6.
 • Orupabo, Julia & Mangset, Marte (2021). Promoting Diversity but Striving for Excellence: Opening the ‘Black Box’ of Academic Hiring. Sociology. s. 1–17. doi: 10.1177/00380385211028064. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2021). Silenced at the border: Norwegian gender equality policies in national branding . I Larsen, Eirinn; Moss, Sigrun Marie & Skjelsbæk, Inger (Red.), Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region . Routledge. s. 153–172. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9781003017134. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eichhorn, Jan & Bergh, Johannes (2021). Lowering the Voting Age to 16 in Practice: Processes and Outcomes Compared. Parliamentary Affairs. 74(3), s. 507–521. doi: 10.1093/pa/gsab019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Kerr, Sari Pekkala & Olivetti, Claudia (2021). The dynamics of gender earnings differentials: Evidence from establishment data. European Economic Review. 134. doi: 10.1016/j.euroecorev.2021.103713. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Combining Work and Pension in Norway: Gathering Information and Imagining the Future. Nordic Journal of Working Life Studies. 12(1), s. 95–113. doi: 10.18291/njwls.127972. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cools, Sara; Finseraas, Henning & Røgeberg, Ole (2021). Local Immigration and Support for Anti-Immigration Parties: A Meta-Analysis. American Journal of Political Science (AJPS). 65(4), s. 988–1006. doi: 10.1111/ajps.12613. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen-Johnsen, Kari; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte Slagsvold & Enjolras, Bernard (2021). Tillit etter terror i Norge, Frankrike og Spania. Betydningen av narrativer og politisk kontekst. Norsk sosiologisk tidsskrift. 5(3), s. 12–27. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2021-03-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock & Rommetvedt, Hilmar (2021). Hvem skal bestemme for oss? Velgernes syn på lokalpolitisk representasjon. I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 171–200. doi: 10.23865/noasp.134.ch7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes; Gitlesen, Jens Petter & Rommetvedt, Hilmar (2021). Hva skjedde ved valget? Nasjonale trender og lokale variasjoner. I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 27–61. doi: 10.23865/noasp.134.ch2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Holmås, Tor Helge (2021). Mobiliseringsvalget 2019: Hadde kommunereformen noen betydning? . I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 87–115. doi: 10.23865/noasp.134.ch4.
 • Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2021). Nyheter, sosiale nettverk og lokalpolitisk orientering i lokalvalgkamp. I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 117–142. doi: 10.23865/noasp.134.ch5.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2021). Navigating to the Top in an Egalitarian Welfare State: Institutional Opportunity Structures of Second-generation Social Mobility. International Migration Review. 56(1), s. 97–122. doi: 10.1177/01979183211014829. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skorge, Øyvind Søraas & Rasmussen, Magnus Bergli (2021). Volte-Face on the Welfare State: Social Partners, Knowledge Economies, and the Expansion of Work-Family Policies. Politics & Society. s. 1–33. doi: 10.1177/00323292211014371. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kitterød, Hege; Grødem, Anne Skevik & Pedersen, Axel West (2021). Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse? Tidsskrift for velferdsforskning. 24(3), s. 1–16. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2021-03-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Giani, Marco; Hope, David & Skorge, Øyvind Søraas (2021). Household education gaps and gender role attitudes. Political Science Research and Methods. doi: 10.1017/psrm.2021.16.
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). ‘Birthplace unknown’: on the symbolic value of the passport for identity-construction among naturalised citizens. Identities: Global Studies in Culture and Power. doi: 10.1080/1070289X.2021.1933827. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østbakken, Kjersti Misje & Frisell, Marte Marie (2021). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn – hvilken rolle spiller bedriften? Tidsskrift for kjønnsforskning. 45(1), s. 21–38. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2021-01-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Finseraas, Henning & Strøm, Marte (2021). Voter responses to refugee arrivals: Effects of settlement policy. European Journal of Political Research. doi: 10.1111/1475-6765.12461. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Fortsatt polarisering i det norske arbeidsmarkedet? Søkelys på arbeidslivet. 38(1), s. 23–40. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2021-01-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaakinen, Markus; Oksanen, Atte; Kushner Gadarian, Shana; Solheim, Øyvind Bugge; Herreros, Francisco & Winsvold, Marte Slagsvold [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Online Hate and Zeitgeist of Fear: A Five-Country Longitudinal Analysis of Hate Exposure and Fear of Terrorism After the Paris Terrorist Attacks in 2015. Political Psychology. 42(6), s. 1019–1035. doi: 10.1111/pops.12732. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard Louis (2021). Explaining the Varieties of Volunteering in Europe: A Capability Approach. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 32, s. 1187–1212. doi: 10.1007/s11266-021-00347-5. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2022). Eliter i endring : Makt, demokrati, representasjon. Universitetsforlaget. 360 s.
 • Korbøl, Aud & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2022). Den kritiske fase. Innvandring til Norge fra Pakistan 1970–1973. Universitetsforlaget. 322 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. 238 s.
 • Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). An urban future for Sápmi? Indigenous urbanization in the Nordic states and Russia. Berghahn Books. 298 s.
 • Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (2021). Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk. 266 s.
 • Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (2021). Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg? Cappelen Damm Akademisk. 288 s.
 • Fibbi, Rosita; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Simon, Patrick (2021). Migration and Discrimination. Springer. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Arnesen, Daniel; Bjørnarå, Helga Birgit & Myksvoll, Thomas M. (2022). Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger: Sluttrapport. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fladmoe, Audun & Arnesen, Daniel (2022). Frivillighet i pandemiens tid: Koronapandemiens betydning for frivillig innsats og lokale frivillige organisasjoner. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald; Barth, Erling & Bryson, Alex (2022). Turning Non-members into Members: Do Public Subsidies to Union Membership Matter? University College London .
 • Fladmoe, Audun & Enjolras, Bernard (2022). Frivillighetens mobilisering i møte med økte ankomster av flyktninger i 2015 og 2022. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2022(Notat). Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Vibeke Wøien & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Fremtidens frivillige beredskap. Delrapport 2. Beredskapsorganisering i møte med fremtiden. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul; Lidén, Hilde & Tallis, Amanda Miriam (2022). Årsaker til mye covid-19-smitte i enkelte innvandrergrupper. En sammenligning av grupper i tre byområder i Norge. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo; Hansen, Vibeke Wøien; Mjelde, Hilmar & Segaard, Signe Bock (2022). Lokale partilag og lister. Organisasjon, aktiviteter og økonomi. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde (2022). Barn, menneskehandel og nærliggende utnyttingsformer. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halrynjo, Sigtona & Myklebust, Runa Brandal (2022). Kjønnslikestilling i finans 2.0: På vei mot likere muligheter? Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan & Orupabo, Julia (2022). Arbeidskraftstrategier og bruk av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet: Delrapport om arbeidsgiveres begrunnelser for å ansette eller bruke ekstern arbeidskraft. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul & Fladmoe, Audun (2022). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge: Integreringsbarometeret 2022. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strøm, Marte & Wentzel, Mirjam (2022). Innleie og forutsigbarhet for arbeid: En evaluering av endringene i arbeidsmiljøloven 2019. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Umblijs, Janis; Orupabo, Julia & Drange, Ida (2022). Sammenhenger mellom etnisk mangfold og lønnsomhet i norske virksomheter. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Daniel; Nordø, Åsta Dyrnes & Sivesind, Karl Henrik (2022). Unges deltakelse i kulturfrivilligheten: Sosiale forskjeller i barn og ungdoms deltakelse i lokale kulturaktiviteter og inkludering i frivillige kulturorganisasjoner. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2022). Dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget 2021. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock & Reymert, Ingvild S (2022). Offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner: Utfordringer knyttet til betaling, kulturfaglighet og personvern i frivilligheten. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Rapport(2022:4). Fulltekst i vitenarkiv
 • Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege; Mangset, Marte & Skorge, Øyvind Søraas (2022). CORE næringslivsstudie – kjønnsbalanse på toppen i næringslivet: Hindringer og muligheter. Institutt for samfunnsforskning. Rapport(2022:4). Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Karl Henrik & Enjolras, Bernard (2022). Frivillige organisasjoners sivilsamfunnsrolle: påvirkningsstrategier og tilgang til politiske beslutningsfora. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Rapport(2022:3). Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellingsæter, Anne Lise & Kitterød, Ragni Hege (2022). Den mannlige forsørgeren: Endringer i praksis og idealer belyst ved utvalgte forskningsbidrag. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne; Ervik, Rune; Hesstvedt, Stine & Segaard, Signe Bock (2022). Tilgjengelighet og tilrettelegging for funksjonshemmede ved stortingsvalget 2021. Institutt for samfunnsforskning. Rapport(2022:2). Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Daniel; Espegren, Astrid; Ervik, Rune; Erdvik, Irina Burchard & Andersen, Patrick Lie (2022). Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger: Delrapport 2. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eimhjellen, Ivar; Espegren, Astrid; Mjelde, Hilmar & Trætteberg, Håkon Solbu (2022). Frivillige aktørers roller i områdesatsinger: En kunnskapsoversikt. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Daniel & Jøsok, Anna Bollestad (2021). Nordnorsk frivillighet etter ett år i koronakrise: Resultater fra undersøkelse blant lag og foreninger i Nord-Norge. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2021). Generosity in Times of Crisis. Norwegian helping behaviors during the corona pandemic. Indiana University Lilly Family School of Philanthropy, IUPUI.. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kraft, Kristian Bandlien; Elgersma, Ingeborg Hess; Labberton, Angela Susan; Indseth, Thor & Godøy, Anna Aasen (2021). Covid-19: personer testet, påviste smittetilfeller og relaterte innleggelser etter utdanning og inntekt . Norwegian Institute of Public Health, Division for Health Services. Fulltekst i vitenarkiv
 • Indseth, Thor; Fretheim, Atle; Ezzati, Rojan Tordhol; Gele, Abdi; Brekke, Jan-Paul & Elgersma, Ingeborg Hess [Vis alle 34 forfattere av denne artikkelen] (2021). Koronapandemien og innvandrerbefolkningene, vurderinger og erfaringer . Folkehelseinstituttet. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Vibeke Wøien & Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Fremtidens frivillige beredskap. Delrapport 1: Framskrivinger. En analyse av risikoen for uønskede hendelser i fremtiden. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Flaarønning, Trond; Hoen, Maria Forthun & Strøm, Marte (2021). Utsetting og atypisk arbeid i foretak: Sammenheng med lønnsomhet, lønn og direkte ansettelser i perioden 2005–2019. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2021). Hvem vil ta koronavaksinen? Institutt for samfunnsforskning.
 • Trætteberg, Håkon Solbu; Sivesind, Karl Henrik; Paananen, Maiju & Hrafnsdóttir, Steinunn (2021). Private Early Childhood Education and Care (ECEC) in the Nordic Countries: Development and governance of the welfare mix. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde; Paasche, Erlend; Schultz, Jessica & Wessmann, Helene (2021). Flyktningers sårbarhet : Hvordan blir flyktningers sårbarhet forstått, vurdert, ivaretatt og skapt gjennom lovverk og forvaltningspraksis? Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergsaker, Marianne A Riise; Bratsberg, Bernt; Daae, Anita Odveig; Flottorp, Signe Agnes; Forland, Frode & Furuseth, Ellen [Vis alle 31 forfattere av denne artikkelen] (2021). Folkehelserapportens temautgave 2021. Folkehelsen etter covid-19. Pandemiens konsekvenser for ulike grupper i befolkningen. Folkehelseinstituttet, Område for psykisk og fysisk helse. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde; Schultz, Jessica; Paasche, Erlend & Wessmann, Helene (2021). Vulnerable Protection Seekers in Norway: Regulations, Practices, and Challenges. VULNER - Vulnerability Under the Global Protection Regime. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thorbjørnsrud, Kjersti & Figenschou, Tine Ustad (2021). Helse, medier og makt: Kommunikasjonsregimer i mediene. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredheim, Nanna Alida Grit (2021). Hybrid mediatization and network dependencies: Health interest group strategies in a hybrid media landscape. Universitetet i Oslo.
 • Umblijs, Janis; Østbakken, Kjersti Misje & Røed, Marianne (2021). Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2019. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid . IZA Institute of labor economics.
 • Indseth, Thor; Arnesen, Trude Margrete; Bjørbæk, Mona; Brekke, Jan-Paul; Duahle, Hodon & Elgersma, Ingeborg Hess [Vis alle 28 forfattere av denne artikkelen] (2021). Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1. Folkehelseinstituttet. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halrynjo, Sigtona; Jørgensen, Ruth Eva & Høie Vadla, Ingrid (2021). Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti; Wollebæk, Dag & Fladmoe, Audun (2021). Forskerne og offentligheten – om ytringsfrihet i akademia. Fritt ord. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul; Paasche, Erlend; Espegren, Astrid & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Selection Criteria in Refugee Resettlement. Balancing vulnerability and future integration in eight resettlement countries. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2021). Feminisme og holdninger til likestilling – tendenser til polarisering? Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fladmoe, Audun; Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Hva mener befolkningen om ytringsfrihetens grenser? Fritt ord. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Kitterød, Hege & Grødem, Anne Skevik (2022). Lederes holdninger til eldre arbeidstakere. Mer positive over tid? .
 • Jupskås, Anders Ravik; Solheim, Øyvind Bugge & Toso, Amadine (2022). Fear, anger and loathing in Scandinavia: How emotions mobilize the far-right online.
 • Brochmann, Grete (2022). Disse vant priser under Vinterseminaret 2022. sosiologen.no.
 • Brochmann, Grete (2022). NAV-konferansen 2021: La oss snakke om tillit.
 • Brochmann, Grete (2022). Tojes time: Grete Brochmann. Minervanett.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Nordisk konferanse om sivilsamfunn og integrering.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Integreringskonferansen 2022.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Temakveld med Jan-Paul Brekke.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Vi står overfor en masseutflukt. Hvordan bør Norge håndtere den? Aftenposten.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Dagsnytt 18. NRK P1 og P2.
 • Brekke, Jan-Paul & Fladmoe, Audun (2022). Hva mener folk i Norge egentlig om innvandring og integrering? Ny rapport gir svar. Aftenposten.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Flere positive til innvandring, flere skeptiske til integrering. Utrop - Norges første flerkulturelle avis.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Mener flyktningstrømmen skiller seg fra tidligere: – Det er litt spesielt denne gangen. TV2.no.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Ekspert mener flyktningstrømmen til Norge kan være i ferd å nå toppen. TV2.no.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Vesentlig færre flyktninger til Norge: – «Hvorfor velger de ikke oss?». TV2.no.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Lang større vilje til å bosette flyktninger nå enn i 2015. NRK.no.
 • Skorge, Øyvind Søraas & Hesstvedt, Stine (2022). The Gendered Politics of Policy Expertise.
 • Skorge, Øyvind Søraas (2022). Teachers and the Origins of Women’s Political Mobilization.
 • Hesstvedt, Stine & Skorge, Øyvind Søraas (2022). The gendered politics of policy experts: Do governments appoint women to expert groups as much as men? .
 • Cools, Sara (2022). The economics of the cultural sector and the role of cultural policy during the COVID-19 pandemic in Norway.
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Tillitsreform i kommunal sektor - hva og hvordan?
 • Teigen, Mari (2022). Man kan få inntrykk av at nå er det gutta som er taperne i samfunnet. Morgenbladet.
 • Strøm, Marte; von Simson, Kristine & Østbakken, Kjersti Misje (2022). Temporary employment reform and employment probabilities.
 • Kitterød, Hege (2022). Spiller tradisjonelle kjønnsroller en rolle i privatøkonomien? .
 • Kitterød, Hege (2022). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge.
 • Kitterød, Hege (2022). Work-family policies and practices in Norway. A brief overview.
 • Kitterød, Hege (2022). Family policies and practices in Norway. A brief overview.
 • Kitterød, Ragni Hege (2022). Unpaid household work in Norway - valuation, trends and discussions. I Perista, Heloisa & Perista, Pedro (Red.), O valor do trabalho não pago de mulheres e de homens trabalho de cuidado e tarefas domésticas. CESIS. s. 69–80.
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2022). Norway: Political Developments and Data in 2021. Victory for the Centre-Left. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook. 61(1), s. 351–361. doi: 10.1111/2047-8852.12377.
 • Teigen, Mari (2022). Kvinners rettigheter og likestilling, forelesning på Utenriksdepartementets kurs.
 • Teigen, Mari (2022). Menn i motvind. Dagsavisen.
 • Kitterød, Hege & Grødem, Anne Skevik (2022). For gammel til å innkalles til intervju? Betydningen av lederes holdninger.
 • Steen-Johnsen, Kari (2022). Steile fronter om fylkets framtid på sosiale medier: - Identitet kan være lett å mobilisere rundt, sier forsker. Oppland arbeiderblad.
 • Umblijs, Janis; Barth, Erling; Schøne, Pål & Røed, Marianne (2022). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality .
 • Umblijs, Janis; Barth, Erling; Schøne, Pål & Røed, Marianne (2022). Robots and Employment.
 • Røed, Marianne; Barth, Erling & Schøne, Pål (2022). Robots and Emloyment.
 • Nordø, Åsta Dyrnes & Haugsgjerd, Atle (2022). Do inclusive integration policies soften immigration scepticism?
 • Barth, Erling; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2022). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality .
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & Røed, Marianne (2022). Robots and Employment: A Firm Level Approach.
 • Lo, Christian; Winsvold, Marte Slagsvold & Waldahl, Ragnhild Holmen (2022). Understanding the emergence of trust reforms.
 • Lo, Christian & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Om kommunale tillitsreformer.
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Bentzen, Tina Øllgaard & Lo, Christian (2022). Seminar om tillitsreformer i kommunene.
 • Skorge, Øyvind Søraas & Rasmussen, Magnus Bergli (2022). Partiaization: How National Parties Took Hold of Local Politics.
 • Skorge, Øyvind Søraas & Rasmussen, Magnus Bergli (2022). Partiaization: How National Parties Took Hold of Local Politics.
 • Skorge, Øyvind Søraas & Rasmussen, Magnus Bergli (2022). Partiaization: How National Parties Took Hold of Local Politics.
 • Skorge, Øyvind Søraas & Halrynjo, Sigtona (2022). Why are there so few female executives? Evidence from the equality frontier.
 • Skorge, Øyvind Søraas & Halrynjo, Sigtona (2022). Why are there so few female executives? Evidence from the equality frontier.
 • Mangset, Marte & Durand, Corentin (2022). Le droit fiscal. D'un savoir de gouvernement à une expertise contre l'État.
 • Mangset, Marte & Durand, Corentin (2022). Tax law from State knowledge or knowledge against the State.
 • Nadim, Marjan (2022). Deltagere i opphetede og aggressive debatter på nettet.
 • Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan & Steen-Johnsen, Kari (2022). Emotional reactions to observing far-right online rhetoric. Comparing targets and non-targets of far-right online harassment .
 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2022). Less Informed and Less Confident Citizens: Social Media, Retrieval Accuracy and Confidence in Political Knowledge.
 • Steen-Johnsen, Kari & Karlsen, Rune (2022). Political agenda setting in the digital public sphere – an actor centered approach.
 • Steen-Johnsen, Kari; Thau, Mads & Vaccari, Cristian (2022). The Road to Citizenship is through Dialogue: How Discussing Politics Reinforces Political Interest.
 • Reisel, Liza (2022). Ni av ti i Theas bransje er menn. [Internett]. Avisa Oslo.
 • Reisel, Liza (2022). Mannsutvalget skal prøve å løse "gutteproblemet" i høyere utdanning. [Internett]. Khrono.
 • Reisel, Liza (2022). Hva om jenter for bedre karakterer fordi de må? [Avis]. Morgenbladet.no.
 • Reisel, Liza & Seehuus, Sara Marie Jorunn (2022). Flere kvinner enn menn i høyere utdanning.
 • Reisel, Liza (2022). Hvorfor velger gutter og jenter så ulikt og hva skal til for å få til endring?
 • Reisel, Liza (2022). Hva betyr kjønnsdelte utdanningsvalg for det grønne skiftet?
 • Dale-Olsen, Harald (2022). Hvordan opprettholde og stimulere organisasjonsgraden blant ansatte?
 • Orupabo, Julia (2022). Rasismen påvirker selvforståelsen. [Radio]. Verdibørsen P2.
 • Paasche, Erlend; Brekke, Jan-Paul & Brochmann, Grete (2022). Europeisk dobbeltmoral. Dag og Tid.
 • Orupabo, Julia (2022). Hva er et interseksjonelt perspektiv? .
 • Orupabo, Julia (2022). Å håndtere rasisme og diskriminering i arbeidsmarkedet.
 • Saglie, Jo (2022). Lokalvalget i 2019: Nasjonale trender og lokale variasjoner .
 • Saglie, Jo; Hansen, Vibeke Wøien; Mjelde, Hilmar & Segaard, Signe Bock (2022). Lokale listers paradoks: Både innenfor og utenfor.
 • Saglie, Jo (2022). Stabilitet i en ustabil tid: status for partilag og lister.
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Frivillighetens rolle i lokal beredskap.
 • Hansen, Vibeke Wøien (2022). Frivillige organisasjoner i lokal beredskap.
 • Finseraas, Henning (2022). Treffsikker bosetting.
 • Finseraas, Henning (2022). Look to Denmark or Not?
 • Finseraas, Henning (2022). Do Integration Courses Promote Refugees' Social and Political Integration? Evidence from Norway.
 • Finseraas, Henning (2022). Do Integration Courses Promote Refugees' Social and Political Integration? Evidence from Norway.
 • Sivesind, Karl Henrik; Strømsnes, Kristin & Ervik, Rune (2022). Frivillige organisasjoners demokratiske rolle.
 • Dale-Olsen, Harald (2022). Arbeidskraftetterspørsel under kriser og i gjeninnhenting.
 • Dale-Olsen, Harald; Barth, Erling & Bryson, Alex (2022). Creative disruption - Technological innovation, labour demand, and the pandemic.
 • Dale-Olsen, Harald; Barth, Erling & Bryson, Alex (2022). Technological innovation, labour demand, and the pandemic.
 • Nadim, Marjan (2022). Hets mot muslimer. [Radio]. NRK P2.
 • Nadim, Marjan (2022). Hets og hatefulle ytringer skremmer også dem som ikke opplever det direkte . [Internett]. Forskning.no.
 • Nadim, Marjan (2022). Norsk eller ikke norsk? - Å være norsk rommer mye mer i dag enn før. [Avis]. Avisa Oslo.
 • Nadim, Marjan (2022). Hetses etter terroren . [Avis]. Klassekampen.
 • Paasche, Erlend (2022). Presented at UDI/IOM Embassy Seminar, on the relationship between integration and reintegration. Participated in panel debate.
 • Paasche, Erlend (2022). Co-organized, presented at and moderated three high level panels at EU workshop on return.
 • Nadim, Marjan (2022). Kampen i gråsonene: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Nadim, Marjan (2022). Om hatytringer.
 • Nadim, Marjan (2022). Making Sense of Hate: Young Muslims’ understandings of online racism in Norway.
 • Nadim, Marjan (2022). Making Sense of Hate: Young Muslims’ understandings of online racism in Norway.
 • Nadim, Marjan (2022). Making Sense of The Extreme: Young Muslims’ understandings of online racism.
 • Kjær, Ulrik; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2022). I Danmark har vi markant færre kvinder i kommunalbestyrelser end i Norge. [Internett]. Videnskab.dk .
 • Brekke, Idunn; Alecu, Andreea Ioana; Evensen, Miriam; Ugreninov, Elisabeth & Suren, Pål (2022). Educational Attainment among children with a Disability: the impact of family characteristics .
 • Enstad, Johannes Due (2022). Diverging paths: Antisemitism on the left and right in Russia and Germany after the Cold War.
 • Enstad, Johannes Due (2022). Is there an East/West divergence in European Jews’ exposure to antisemitism?
 • Enstad, Johannes Due (2022). Antisemittismen i vår tid: Hvor kommer den fra, og hvor er den på vei?
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2022). Ideelle og frivillige i Norge – kjennetegn og utviklingstrekk.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Dansk samling i sentrum. En forskersamtale. [Tidsskrift]. Dag og Tid.
 • Grødem, Anne Skevik (2022). Koronasituasjonen og økt bruk av digitale verktøy. Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere?
 • Grødem, Anne Skevik (2022). Det norske folk har tillit til folketrygden. Episode av podcast Pensjonskonto. [Radio]. Spotify.
 • Grødem, Anne Skevik (2022). Det store veddemålet mot staten. Episode 6 i podcasten Pengene . [Internett]. Schibsted: PodMe.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Forsker Signe Bock Segaard om valget i Danmark. [TV]. NRK Nyhetsmorgen (TV/Radio).
 • Segaard, Signe Bock (2022). Nyvalg i Danmark. [Radio]. Studio 2 på NRK Radio.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Valg i Danmark. [TV]. NRK Dagsnytt 18 (radio/TV).
 • Segaard, Signe Bock (2022). Evropska četrt 107: Lessons from Norway – Achieving gender equality in politics. [Internett]. Podcast på Evropska četrt 107: Lessons from Norway – Achievi.
 • Grødem, Anne Skevik (2022). Økonomene har overtatt pensjonspolitikken. Agenda Magasin. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock (2022). Danske velgere vet ikke hva de skal tro. [Radio]. P4-nyhetene.
 • Børresen, Anne Kristine; Storsul, Tanja; Sivertsen, Gunnar & Røeggen, Vidar (2022). Sustainability er ute av listen over godkjente tidsskrifter. Khrono.no.
 • Orupabo, Julia; Vassenden, Anders & Handulle, Ayan Abdi Mohamoud (2022). Saving the white guys’ face: Unpacking the invisible labour behind non-responses to racial stigmatization.
 • Orupabo, Julia (2022). Drømmen om høyere utdanning: Innvandrerdriv, diskriminering og ønsker om anerkjennelse.
 • Orupabo, Julia (2022). Vurderinger av kvalitet og mangfold i vitenskapelige ansettelsesprosesser.
 • Orupabo, Julia (2022). Etnisk mangfold og lønnsomhet.
 • Saglie, Jo (2022). Sami Political Institutions and Indigenous National Representation in the North.
 • Mangset, Marte (2022). Kunnskapens plass i samfunnsforskning på utdanning.
 • Mangset, Marte (2022). Forskeren i det offentlige ordskiftet.
 • Mangset, Marte (2022). Kunnskapens rom i en ny sikkerhetspolitisk offentlighet.
 • Segaard, Signe Bock (2022). To uker til valget i Danmark. [TV]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Shamshiri-Petersen, Ditte & Segaard, Signe Bock (2022). Hvad synes du om valgkampen? Forskere beder om hjælp via ny app. videnskab.dk.
 • Schultz, Jessica & Lidén, Hilde (2022). ‘Vulnerability’ and the Asylum Process in NorwayAddressing special needs, shaping vulnerabilities?
 • Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Fladmoe, Audun & Hansen, Vibeke Wøien (2022). Konsekvenser av koronapandemien for frivilligheten i Trøndelag.
 • Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Fladmoe, Audun & Hansen, Vibeke Wøien (2022). Helsefrivillighetens bidrag og endringer under koronapandemien.
 • Segaard, Signe Bock & Shamshiri-Petersen, Ditte (2022). Forskere vil have vælgere til at skrive valgdagbøger. [Radio]. P1 Morgen - Danmarks Radio.
 • Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). What determines citizens’ attitudes to municipal mergers?
 • Strømme, Thea Bertnes; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Kittelsen Røberg, Karl Ingar (2022). Gendered Dropout and Transfer in Higher Education - Mechanisms and theoretical implications.
 • Haugsgjerd, Atle & Nadim, Marjan (2022). Innledning til spesialnummer om 22. juli‑kommisjonen. Tidsskrift for samfunnsforskning. 63(3), s. 169–171.
 • Paasche, Erlend (2022). A relational dimension of deportation as practice: Obtaining the collaboration of origin states .
 • Segaard, Signe Bock (2022). Innledning om kulturfrivillighet. Merverdi og utfordringer.
 • Saglie, Jo; Solvang, Øystein & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Does municipal amalgamation affect trust in local politicians? The case of Norway.
 • Evertsen, Kathinka Fossum (2022). Den (klima)tilpasningsdyktige kvinnen . Fett. 3.
 • Mogstad, Magne; Moene, Karl Ove; Bhuller, Manudeep Singh & Vestad, Ola Lotherington (2022). Facts and Fantasies about Wage Setting and Collective Bargaining. BFI Working Papers. 121.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Holmås, Tor Helge (2022). Mobilizing Immigrants and Their Families to Vote: Is Political Participation Contagious?
 • Vassenden, Anders; Orupabo, Julia & Handulle, Ayan Abdi Mohamoud (2022). The Force of Situations: Ambiguous Ethnic Stigmatization and the Interaction Order.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Enjolras, Bernard Louis (2022). Local Co-production in Norway – The Importance of Institutional Structures.
 • Eimhjellen, Ivar; Linden, Tord Skogedal & Trætteberg, Håkon Solbu (2022). Co-producing Urban Regeneration: the case of area-based initiatives and third sector organizations in Norway.
 • Arnesen, Daniel (2022). Trekk og endringer ved norsk frivillighet.
 • Strøm, Marte; von Simson, Kristine & Østbakken, Kjersti Misje (2022). Temporary employment reforms and employment probabilities.
 • Saglie, Jo; Solvang, Øystein & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Does municipal amalgamation affect trust in local politicians?
 • Eimhjellen, Ivar; Lindén, Tord Skogedal & Trætteberg, Håkon Solbu (2022). Third sector organizations in urban regeneration programs: instruments for public policies or active coproductive partners? .
 • Mangset, Marte (2022). Kunnskapens rom i en ny offentlighet.
 • Mangset, Marte (2022). Hvor stort rom for perspektivmangfold i akademia? Interne og eksterne mekanismer.
 • Mangset, Marte & Durand, Corentin (2022). Autorité et expertise en droit fiscal. Premières pistes d'analyses.
 • Mangset, Marte & Durand, Corentin (2022). The authority of expertise in professional tax law practice. Research questions and methodological approach.
 • Mangset, Marte (2022). Om ytringsfrihet og rom for perspektivmangfold i akademia.
 • Mangset, Marte (2022). Mesurer et construire l'excellence. Comment le processus de recrutement universitaire contribue à faconner les standards de qualité.
 • Bækken, Håvard Swane & Enstad, Johannes Due (2022). "Et land styrt av nazister": Russiske påstander om Ukraina og hvor dette kommer fra. [Radio]. NRK P2.
 • Trætteberg, Håkon Solbu; Sivesind, Karl Henrik; Paananen, Maiju & Hrafnsdóttir, Steinunn (2022). Quasi-market regulation in Early Childhood Education and Care - Is a Nordic welfare dimension prevailing?
 • Sivesind, Karl Henrik & Engdahl, Bjørg (2022). Tema: Frivillighet. Din Hørsel. 104(2), s. 6–9.
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Haugsgjerd, Atle; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2022). What makes people trust or distrust politicians? A qualitative approach using open-ended survey questions.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Ny studie av jeg mot meg reality dramaturgien ivaretar ikke de mest sårbare. Morgenbladet.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Nå møter jeg mine egne forskningsfunn i døra. Morgenbladet.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti & Fladmoe, Audun (2022). Forskere som jobber med kontroversielle temaer, er ikke representative. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Josefsen, Eva & Saglie, Jo (2022). The Sami Parliament in Norway: a ‘breaking in’ perspective.
 • Berg-Nordlie, Mikkel & Saglie, Jo (2022). Antisámism in Norway. Experiences of individually and collectively targeted ethnic hostility.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2022). Flere kvinner tar ulønnet permisjon. Skyldes det den økte fedrekvoten? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). s. 30–31.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2022). Lokal frivillighetspolitikk, virker det?
 • Segaard, Signe Bock (2022). Menighetsrådsvalg i demokratiperspektiv. Luthersk Kirketidende. s. 113–117.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Hvor fri er kunnskapen? Khrono.no.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Klagen på Innlandet-valget avvist: – Drøyt å kalle det folkeavstemning. [Internett]. https://www.tv2.no/a/14564979/.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Digital folkeavstemning i Innlandet - TV2 nyheter. [TV]. TV2 Norge.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Ligestilling og motorveje hos samme minister. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Orientering.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Menighetsrådsvalg i demokratiperspektiv.
 • Mangset, Marte (2022). Utfordringer og muligheter for mangfoldig rekruttering.
 • Holden, Lars & Storsul, Tanja (2022). Grunnforskning har hatt god vekst. Khrono.no.
 • Paasche, Erlend (2022). MPI-ERRIN Workshop on Monitoring of Reintegration Assistance: Case study Iraq (workshop participation).
 • Brekke, Jan-Paul (2021). Flukt og asyl – dette er regjeringspartiene uenige om. Aftenposten.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Først var det Eldreopprøret. Så var det Oljebrølet. Nå går Frp inn i strømprotest på Facebook. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard Louis (2021). Digitalisering og offentlighet – forskningen på ISF.
 • Reisel, Liza (2021). Hva betyr kjønnsdelte utdanningsvalg?
 • Reisel, Liza (2021). Hva betyr kjønnsforskjeller i utdanning.
 • Nadim, Marjan (2021). Her blir Josof (20) utsatt for grov rasisme: - Jeg ble helt knust . [Internett]. NRK.
 • Grødem, Anne Skevik (2021). Vi må snakke om eldrefobien i samfunnet, mener forsker. [Internett]. Forskning.no.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti; Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). Vi har forsket på deltagerne i harde nettdebatter. De har én ting felles. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Hva blir senvirkningene når mediene slår covid-19 alarm? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Thorbjørnsrud, Kjersti; Lånkan, Kjersti & Ytreberg, Espen (2021). Åpenhetens pris. VG : Verdens gang.
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2021). Active citizenship in public and nonprofit schools – the case of Norway.
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2021). Active citizenship in public and nonprofit schools.
 • Reymert, Ingvild S; Thune, Taran Mari & Borlaug, Siri Brorstad (2021). Både norske og utenlandske forskere er aktive samfunnsdebattanter . Morgenbladet.
 • Hallin, Daniel C; Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Consumer, Client or Citizen? Human-Interest Stories in Health Journalism Across Norway, Spain, the U.K. and the U.S.
 • Fredheim, Nanna Alida Grit; Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Sterke interesser står ofte bak følelsesladde historier om sykdom. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Pedersen, Willy; Holst, Cathrine & Fjell, Live Kjos (2021). Rusreformens nye eksperter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Paasche, Erlend & Brekke, Jan-Paul (2021). Selection Criteria in Refugee Resettlement Balancing vulnerability and future integration in eight resettlement countries.
 • Myklebust, Runa Brandal (2021). Hvorfor er det så få menn som blir lærere? [Internett]. Forskning.no.
 • Myklebust, Runa Brandal (2021). Hvor er de mannlige lærerne?
 • Wollebæk, Dag (2021). Nei, meningsmålingene bommet ikke grovt. journalisten.no.
 • Ihle, Ole Martin & Wollebæk, Dag (2021). Myter om norsk strenghet. Morgenbladet.
 • Wollebæk, Dag (2021). Tillit er viktig. Det står altså mye på spill. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Saglie, Jo (2021). The Nordic Sámi Parliaments: cases of non-territorial autonomy.
 • Paasche, Erlend (2021). DELMI Expert Roundtable Seminar on Return and Reintegration, invitee.
 • Paasche, Erlend & Brekke, Jan-Paul (2021). Sommerseminar for Beregningsutvalget, innleder.
 • Paasche, Erlend (2021). Faglunsj i Justisdepartementet, innleder.
 • Paasche, Erlend (2021). PU Ledersamling i ID-enheten, innleder.
 • Paasche, Erlend (2021). Embassy seminar on return, keynote speech.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Kan beholde tilliten etter skandaler. [Tidsskrift]. Stat & Styring.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Public Service: Vil byrødderne løse deres problemer? . [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Teigen, Mari (2021). Reasons to be cheerful, podcast, First they ignore you - part two: Building Nordic Gender Equality https://www.cheerfulpodcast.com/reasons-to-be-cheerful-ed-miliband-geoff-lloyd .
 • Teigen, Mari (2021). Pupp eller jobb, om foreldrepermisjonen: https://frifagbevegelse.no/nyheter/rebekka-33-ma-ta-ulonnet-permisjon-for-a-kunne-amme-datteren-6.158.825494.28621b3907.
 • Teigen, Mari (2021). Work-life Balance in Norway.
 • Teigen, Mari (2021). Gender equality and the Norwegian labor market.
 • Teigen, Mari (2021). Likestilling og arbeidsmarked - før og etter COVID-pandemien.
 • Teigen, Mari (2021). Gender politics in Norden.
 • Teigen, Mari (2021). Hva kan pandemien bety for likestillingen. Panelsamtale.
 • Teigen, Mari (2021). Det kjønnsdelte arbeidslivet i endring.
 • Teigen, Mari (2021). Likestillingens vikeplikt også i det grønne skiftet?
 • Teigen, Mari (2021). Likestillingens vikeplikt. Om kjønn og maktrelasjoner.
 • Teigen, Mari (2021). Fra visjon til praksis: Sektorens arbeid med handlingsplaner for likestilling og mangfold.
 • Teigen, Mari (2021). Frihet fra seksuell trakassering - hva er gjort før og etter #metoo.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norsk forsker: I Norge har vi altid haft alder på stemmesedlerne. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norge forsøgte fem nye ting ved kommunalvalgene - kun en enkelt blev til noget. [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Unge modstandsfolk blev belønnet med stemmeret. [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Kvinderne kom i byrådene, fordi de kunne 'styre hjemmene'. [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Public Service - Lokal politisk magt? [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). STIL SPØRGSMÅL om alt fra politiske rævekager til konstitueringer og valgresultater. [Internett]. DR Live-blog www.dr.dk .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Kun en tredjedel af kommunalpolitikerne er kvinder . [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Flere borgmesterkæder kommer til at hænge om halsen på kvinder de næste fire år . [Radio]. Danmarks Radio, Orientering.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Rekordhøj andel kvindelige borgmestre . [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Lokallisterne går fra fire til en enkelt borgmesterpost på landsplan . [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Stemmeprocenten er markant lavere end ved valget i 2017 . [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Demokratiet må utvikle seg i tråd med tiden . Kommunal rapport. s. 19–19.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norway political scandal escalates as top politician resigns . [Avis]. Financial times.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Pendlerboligsaken påvirker folks tillit til statsapparatet . [Avis]. Aftenposten.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Stressede byrødder . [Radio]. DR Fyn.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Public Service: Kommunalvalgets evergreens . [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Tillit til myndighetene ved store samfunnskriser Forutsetninger og konsekvenser.
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid.
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid.
 • Wagner, Ines (2021). SHipping Off Labour and the Covid 19 pndemic .
 • Wagner, Ines (2021). Shipping Off Labour: EU Shipbuilding as Globalized Workplaces.
 • Wagner, Ines (2021). Retrenchment, Disruption and Re-organisation: double mobility in the EU Shipbuilding industry.
 • Wagner, Ines (2021). : Retrenchment, Disruption and Re-organisation: The Impact of the COVID-19 Pandemic on an Internationalised Sector.
 • Wagner, Ines (2021). : Retrenchment, Disruption and Re-organisation: The Impact of the COVID-19 Pandemic on an Internationalised Sector.
 • Wagner, Ines (2021). (Un)making European labour markets: the case of shipbuilding.
 • Schultz, Jessica; Lidén, Hilde & Paasche, Erlend (2021). Norsk flyktningpolitikk skaper nye former for sårbarhet. Forskning.no.
 • Grønmo, Sigmund (2021). Regjeringen bestemmer. VG : Verdens gang.
 • Lidén, Hilde; Paasche, Erlend & Schultz, Jessica (2021). Når sårbare migranter møter staten.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Danskene er lei av gamle politikere. Valgforskere vil ha alder med på stemmeseddelen. . [Internett]. Aftenposten online.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Vil ta grep for å få flere unge politikere valgt. [Avis]. Aftenposten.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Sådan blev Norge klar til at holde valg med høje smittetal. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norsk forsker: I Norge har vi alder på stemmesedlerne. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Pedersen, Axel West (2021). The Norwegian pension reform miracle and the trilemma of minimum protection in old age .
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2021). Frivillige organisasjoners rolle i kommunenes helse og omsorgssektor.
 • Saglie, Jo (2021). Politiske skillelinjer og politisk avstand ved sametingsvalg.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Betyr det egentlig noe hvem som bestemmer i en sammenslått kommune? [Avis]. Fosna-Folket.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norsk lokalvalg - og noen paralleller til Danmark.
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Tillit og lokaldemokrati.
 • Haugsgjerd, Atle (2021). En europeisk vänstersväng? Om det norska valet.
 • de Blok, Lisanne & Haugsgjerd, Atle (2021). Take a Chance on Me: Experienced Risk and Political Trust.
 • Finseraas, Henning; Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2021). Immigration Cues and Perceived Welfare State Sustainability: Understanding Variability in Political Reactions to Fiscally Costly Immigration.
 • Reisel, Liza (2021). Finland har færre likestillingstiltak i akademia enn Norge og Sverige. [Internett]. Kifinfo.no.
 • Silander, Charlotte; Reisel, Liza; Pietilä, Maria & Drange, Ida (2021). Universities’ measures to promote gender equality among academic staff in the Nordic countries.
 • Reisel, Liza (2021). Mannsdominert yrke - Jeg skulle bli frisør, men endte som blikkenslager. [Tidsskrift]. KK.
 • Reisel, Liza (2021). Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
 • Teigen, Mari (2021). Challenges to gender equality and diversity in academia.
 • Teigen, Mari (2021). Gender equality challenges in Norway.
 • Teigen, Mari (2021). Likestilling og mangfold i akademia.
 • Teigen, Mari & Holst, Cathrine (2021). The boy problem in Swedish and Norwegian commission reports.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Bør vi stole på politikere og media? [Avis]. Tønsbergs Blad.
 • Dale-Olsen, Harald (2021). Firms’ Markups, Trade Strategies and Pay Policies .
 • Hansen, Vibeke Wøien (2021). Frivillig helseberedskap i endring: Hva sier forskningen?
 • Segaard, Signe Bock (2021). Därför backar ”Norges SD”: Sämsta valet på 30 år. [Avis]. Expressen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Ställ dina frågor om valet i Norge. [Avis]. Expressen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Kuppet makten med hemmelige frokoster og møter på do. [Avis]. Budstikka Pluss.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Politiske spørsmål om kultur gir ikke valgkamp. [Avis]. Vårt Land Pluss.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Spiste gubbevelldet til frokost. [Avis]. Budstikka.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Valgforskere i ny bok: Klima var viktigste sak ved valget i 2019. [Internett]. Naturpress.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Det må bli et klimavalg. [Avis]. Dagsavisen.
 • Eggebø, Helga; Aasen Lundberg, Aase Kristine & Teigen, Mari (2021). Norsk klimapolitikk - er kjønnsperspektiver relevant?
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn (2021). De fleste velger tradisjonelt, men Åsgeir (37) valgte helt annerledes. [Internett]. NRK.
 • Saglie, Jo (2021). Hva skjedde ved lokalvalget i 2019?
 • Saglie, Jo (2021). Politiske skillelinjer og politisk avstand ved sametingsvalg.
 • Grødem, Anne Skevik (2021). Arbeidslinja for bestemødre? KAI-kronikken.
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Konsensus er ikke alltid det beste. Kommunal rapport.
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Kunsten å ta imot hjelp. Kommunal rapport.
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Tillit og selvtillit i kommunepolitikken. Kommunal rapport.
 • Fladmoe, Audun (2021). Unge ytrer seg mer forsiktig enn før. [Radio]. Helgemorgen (NRK).
 • Fladmoe, Audun (2021). Sjikane på nett – hva gjør det med oss og samfunnsdebatten? [Radio]. Den norske mediepodden (Medietilsynet).
 • Fladmoe, Audun (2021). Hva sier forskningen om netthat?
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet. En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). A study of participants in heated and aggressive online debates.
 • Nadim, Marjan (2021). Netthets og ytringsfrihet.
 • Nadim, Marjan (2021). GRÅSONER OG GRENSEOVERSKRIDELSER PÅ NETTET: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Nadim, Marjan (2021). Deltagere i opphetede debatter og hatytringer.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet.
 • Orupabo, Julia Kristine B. (2021). Ønsker mangfold, men velger eksellense. kifinfo.no.
 • Karlsen, Rune; Sundet, Vilde Schanke & Steen-Johnsen, Kari (2021). Slik er den nye digitale offentligheten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Teigen, Mari (2021). Presentasjon av hovedfunn om kjønn i akademia og på de nordiske arbeidsmarkedene .
 • Teigen, Mari (2021). How the pandemic exposed the faultlines of gender inequality in Norway’s labour market https://genderingcovid-19.org/blogs/how-the-pandemic-exposed-the-faultlines-of-gender-inequality-in-norways-labour-market.
 • Nadim, Marjan (2021). Rasismens konsekvenser.
 • Nadim, Marjan (2021). Rasismens utbredelse.
 • Enstad, Johannes Due (2021). Documenting Contemporary Antisemitism.
 • Enstad, Johannes Due (2021). On the ideological and cultural diversity of current antisemitism . Right Now!.
 • Orupabo, Julia (2021). U/Synlig. Hverdagsrasisme i Norge.
 • Dale-Olsen, Harald (2021). Firms’ mark-up, trade strategies and pay.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Det gode lokaldemokrati? Selvstyre, velferd og politisk tillit.
 • Segaard, Signe Bock; Kjær, Ulrik & Saglie, Jo (2021). Why are there More Female Local Councillors in Norway than in Denmark? A Crack in the Nordic gender equality model .
 • Segaard, Signe Bock; Kjær, Ulrik & Saglie, Jo (2021). Why are there More Female Local Councillors in Norway than in Denmark? A Crack in the Nordic gender equality model .
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Holmås, Tor Helge (2021). Field experiments in voter mobilization among immigrants in the Norwegian 2017 parliamentary election.
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2021). Lønnsomt eller brysomt mangfold?
 • Føllesdal, Andreas; Lindberg, Maren Falch; Neupane, Sudan; Østbakken, Kjersti Misje; Harstad, Stine & Shah, Feroz Mehmood [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fulbrightprogrammet fyller 75 år. Khrono.no.
 • Enstad, Johannes Due (2021). Kari Aga Myklebost, Jens Petter Nielsen og Andrei Rogatchevski (red.): The Russian Revolutions of 1917: The Northern Impact and beyond. Historisk Tidsskrift (Norge). 100(2), s. 191–193. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2021-02-12.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Norsk frivillighet og koronakrisen.
 • Arnesen, Daniel (2021). Regional frivillighet som politikkområde: Innspill og refleksjoner.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Arnesen, Daniel (2021). Frivillighetens beredskap – i krise og «fredstid», samtale mellom Ingrid Stenstadvold Ross og Daniel Arnesen.
 • Arnesen, Daniel (2021). Frivillig i krisetid - veien videre.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Arnesen, Daniel (2021). Utviklingstrekk i norsk frivillighet.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Koronakrisen og den norske frivilligheten.
 • Arnesen, Daniel (2021). Forsøk med fritidskortordninger: Muligheter og utfordringer i innføringen av fritidskort.
 • Arnesen, Daniel (2021). Pengegaver og innsamling under koronakrisen.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Arnesen, Daniel (2021). Digital innsamling som fenomen. [Radio]. Dagens, NRK P1.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sylvia Jacobsen møter samfunnsforsker Daniel Arnesen. [Radio]. Dritt'n i Midt'n (podcast).
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Konsekvenser av koronakrisen for frivillig sektor - på kort og lang sikt.
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2021). Norway: Political Developments and Data in 2020. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook. doi: 10.1111/2047-8852.12325.
 • Thommessen, Julia Kirsebom; Zondag, Martin; Holm-Nilsen, Sverre; Holter, Katrine; Skulstad, Håkon & Graver, Hans-Petter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). NNPF-bråket: Politiet trakk rusorganisasjon-kontingent rett fra lønna. [Internett]. nrk.no.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Sosial og politisk tillit under pandemien. Et år etter at Norge stengte ned. [Radio]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Krenk? En samtale om unges ytringsrom i dag.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Hvordan vil sosiale medier prege valgåret 2021?
 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2021). Misinformed or uninformed? A panel-study of how the use of social media as a news source influences political knowledge .
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Den digitale valgkampen 2021.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Populisme og politisk kommunikasjon - kommentar til Toril Aalberg.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Tillit.
 • Bergh, Johannes; Rommetvedt, Hilmar; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2021). Hva kan vi lære av valget i 2019? Kommunal rapport.
 • Christensen, Dag Arne; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2021). Lokalvalget 2019: Et fremoverskuende valg? . I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 9–25. doi: 10.23865/noasp.134.ch1.
 • Schultz, Jessica; Lidén, Hilde & Paasche, Erlend (2021). Assessing vulnerability in Norwegian asylum practice:​ amplifying or displacing refugee rights?
 • Haugsgjerd, Atle & Linde, Jonas (2021). Vehicles of democratic dissatisfaction? Populist radical right electoral success and satisfaction with democracy in Europe 1976-2019.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2021). Kvifor frivilligpolitikk i kommunane? Kommunal frivilligheitspolitikk og lokale organisasjonar .

Se alle arbeider i Cristin