English version of this page

Publikasjoner

ISF-rapporter

Rapporter sortert på årstall:

2021 2014 2007
2020 2013 2006
2019 2012 2005
2018 2011 2004
2017 2010 2003
2016 2009 2002
2015 2008 2001
Velg utgivelsesår fra menyen over, eller søk etter rapport i søkefeltet eller vårt vitenarkiv.

Våre tidsskrifter

Hovedfunnsgrafikk

Besøk siden for hovedfunnsgrafikk for grafisk framstilte forskningsfunn.

Siste publikasjoner

Publikasjonslister finner du også på personsidene til enkeltforskere. Oversikten er basert på CRIStin-databasen.

 • Enstad, Johannes Due (2023). Accounting for Contemporary Antisemitism: A Four-Dimensional Framework and a New Dataset. Antisemitism Studies.
 • Evensen, Miriam; Hart, Rannveig Kaldager; Godøy, Anna Aasen; Hauge, Lars Johan; Lund, Ingunn Olea & Knudsen, Ann Kristin Skrindo [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Impact of the COVID-19 pandemic on mental healthcare consultations among children and adolescents in Norway: a nationwide registry study. European Child and Adolescent Psychiatry. doi: 10.1007/s00787-022-02046-y.
 • Tuck, Robert Hallam; Damsa, Dorina & Kullmann, Elizabeth (2022). All-foreign prisons in the United States, England and Wales, and Norway: Related logics and local expressions. Theoretical criminology. s. 1–23. doi: 10.1177/13624806221116092.
 • Lundberg, Aase-Kristine Aasen & Teigen, Mari (2022). Gaps and Silences: Gender and Climate Policies in the Global North. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. doi: 10.1093/sp/jxac032.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2022). Organisasjoners involvering i og innflytelse på offentlig politikk under koronapandemien: Pluralisering eller korporatisering? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 38(3), s. 81–100. doi: 10.18261/nst.38.3.
 • Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2022). Tillit, følelser, normer og sosial distansering: En longitudinell studie av den norske befolkningen under Covid-19-pandemien. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 38(3), s. 63–80. doi: 10.18261/nst.38.3.1.
 • Tuck, Robert Hallam; Damsa, Dorina & Kullmann, Elizabeth (2022). All-foreign prisons in the United States, England and Wales, and Norway: Related logics and local expressions. Theoretical criminology. doi: 10.1177/136248062211160.
 • Langsæther, Peter Egge; Goubin, Silke & Haugsgjerd, Atle (2022). Subverted expectations and social democratic austerity: How voters’ reactions to policies are conditional on the policy-implementing actor. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.
 • Engelstad, Fredrik (2022). Makt i det norske samfunnet. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn : bind 2. Gyldendal Akademisk. s. 341–364.
 • Hesstvedt, Stine (2022). Partisanship and science advice: Do the right prefer economists and the left social scientists? Party Politics. doi: 10.1177/13540688221122330.
 • Teigen, Mari (2022). From Shockwave to Ripple? The Nuanced Impact of Corporate Quotas in Norway. I Engeli, Isabelle & Mazur, Amy G. (Red.), Gender Equality & Policy Implementation in the Corporate World : Making Democracy Work in Business. Oxford University Press. doi: 10.1093/oso/97801988652116.001.0001.
 • Nadim, Marjan (2022). Eksplisitt rasisme til hverdags: Unge muslimers opplevelser av rasisme på nettet, Rasisme : Fenomenet, forskningen, erfaringene. Universitetsforlaget. s. 317–331.
 • Orupabo, Julia; Vassenden, Anders & Handulle, Ayan Abdi Mohamoud (2022). Å redde hvite folks ansikt : Ritualer og makt i rasialiserte situasjoner, Rasisme : Fenomenet, forskningen, erfaringene. Universitetsforlaget. s. 318–332.
 • Finseraas, Henning; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Ideological biases in research evaluations? The case of research on majority–minority relations. Scandinavian Political Studies. 45(3), s. 370–381. doi: 10.1111/1467-9477.12229.
 • Vabo, Signy Irene & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). A framework for analyzing organizational culture among politicians: Exploring implications for participatory governance schemes. Public Administration. doi: 10.1111/padm.12868.
 • Hall, Caroline; Hardoy, Ines & Lundin, Martin (2022). Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic. Nordic Economic Policy Review.
 • Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (2022). Election Campaigns, News Consumption Gaps, and Social Media: Equalizing Political News Use When It Matters? The International Journal of Press/Politics. doi: 10.1177/19401612221112014.
 • Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2022). ‘You can’t be careful enough’: Measuring interpersonal trust during a pandemic. Journal of Trust Research. 11(2), s. 75–93. doi: 10.1080/21515581.2022.2066539.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2022). Becoming Elite in an Egalitarian Context: Pathways to Law and Medicine Among Norway’s Second-Generation. I Jens, Schneider; Crul, Maurice & Pott, Andreas (Red.), New Social Mobility: Second Generation Pioneers in Europe. Springer. doi: 10.1007/978-3-031-05566-9_6.
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2022). Er arbeidsmarkedet blitt mindre stramt etter covid? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.
 • Silander, Charlotte; Drange, Ida; Pietilä, Maria & Reisel, Liza (2022). Promoting Gender Inequality in STEM-oriented Universities: Institutional Policy Measures in sweden, Finland and Norway. I Griffin, Gabriele (Red.), Gender inequalities in tech-driven research and innovation. Bristol University Press. s. 93–108.
 • Hall, Caroline; Lund, Martin & Hardoy, Ines (2022). Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic . Nordic Economic Policy Review.
 • Fladmoe, Audun & Bergh, Johannes (2022). The use of adjustment weights in voter surveys. Correcting for panel attrition and nonresponse can produce less accurate estimates of voting behavior. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 78. doi: 10.1016/j.electstud.2022.102486.
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2022). Active citizenship in public and nonprofit schools – the case of Norway. Journal of Educational Administration & History. doi: 10.1080/00220620.2022.2081135. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2022). Scandinavian Social Democrats Facing The ‘Progressive Dilemma’: Immigration and Welfare States In Left-of-Centre Party Programs. Nordic Journal of Migration Research. 12(2), s. 223–239. doi: 10.33134/njmr.351. Fulltekst i vitenarkiv
 • Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Competing perspectives on participatory arrangements: Explaining the attitudes of elected representatives. International Political Science Review. doi: 10.1177/01925121221092600.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Wollebæk, Dag (2022). Finansieringssystemer og faglige «stammekriger»: en trussel mot ytringsfrihet i akademia? I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. doi: 10.18261/9788215051017-2022-09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2022). The 2021 Norwegian election. West European Politics. doi: 10.1080/01402382.2022.2062136. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halrynjo, Sigtona & Mangset, Marte (2022). Parental leave vs. competition for clients: Motherhood penalty in competitive work environments. Journal of Family Research. doi: 10.20377/jfr-751.
 • Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard Louis (2022). Hvem deltar i den nye offentligheten? Aktive nettdebattanter og deres holdninger. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 76–94. doi: 10.18261/9788215051017-2022-04.
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Frøvoll, Gard Løken (2022). En endret offentlighet? Holdninger til og erfaringer med ytringsfrihet i 2013-2020. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 57–75. doi: 10.18261/9788215051017-2022-03.
 • Enstad, Johannes Due & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Politisk meningsmangfold og ytringsfrihet i akademia. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 155–179. doi: 10.18261/9788215051017-2022-08.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti & Wollebæk, Dag (2022). Forskere i offentligheten: Hva motiverer dem, og hva frykter de? I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 134–154. doi: 10.1177/1940161220960415.
 • Moe, Hallvard; Fladmoe, Audun; Thorbjørnsrud, Kjersti & Finstad, Ulrik (2022). Tillit til mediene. Falske nyheter og partiske journalister? I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 113–133. doi: 10.18261/9788215051017-2022-06.
 • Wollebæk, Dag; Thorbjørnsrud, Kjersti & Steen-Johnsen, Kari (2022). Holdninger til ytringsfrihet i Norge: et nytt kart og kompass. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 33–56. doi: 10.18261/9788215051017-2022-02.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Ytringsfrihet i Norge: debattens grenser og rommet for kunnskap. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 11–32. doi: 10.18261/9788215051017-2022-01.
 • Nadim, Marjan & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Kampen i gråsonene av debatten: en studie av deltakere i opphetede og aggressive nettdebatter. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 95–112. doi: 10.18261/9788215051017-2022-05.
 • Barth, Erling; Davis, James C.; Freeman, Richard B. & McElheran, Kristina (2022). Twisting the demand curve: Digitalization and the older workforce. Journal of Econometrics. doi: 10.1016/j.jeconom.2021.12.003.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Informing Hard-to-Reach Immigrant Groups about COVID-19-Reaching the Somali Population in Oslo. Journal of Refugee Studies. 35(1), s. 641–661. doi: 10.1093/jrs/feab053.
 • Lånkan, Kjersti & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). TV Inside the Psychiatric Hospital: Patient Experiences. International Journal of Communication. 16, s. 130–147.
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Hansen, Vibeke Wøien; Rødland, Lise; Maiken, Røed; Klüver, Heike & Le Gall, Cal [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Introducing the Party-interest group relationships in contemporary democracies datasets. Party Politics. doi: 10.1177/13540688221075591. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thorbjørnsrud, Kjersti & Lånkan, Kjersti Blehr (2022). ‘Someone should have looked after us’: the boundary work of mental health disclosure on TV. Media, Culture and Society. doi: 10.1177/01634437211069970.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Political changemakers in Norway: The strategies and political ideas of welfare providers. Acta Sociologica. s. 1–17. doi: 10.1177/00016993221088785.
 • Segaard, Signe Bock; Kjaer, Ulrik & Saglie, Jo (2022). Why Norway has more female local councillors than Denmark: a crack in the Nordic gender equality model? West European Politics. doi: 10.1080/01402382.2022.2050590. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Anna Grøndahl; Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Når saken tas i mediene: mediedramaturgi og handlingsrom i lokale helsekonflikter. Norsk Medietidsskrift. 29(1), s. 1–15. doi: 10.18261/nmt.29.1.2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari & Ihlen, Øyvind (2022). Right-wing ideological constraint and vaccine refusal: The case of the COVID-19 vaccine in Norway. Scandinavian Political Studies. 45(2), s. 253–278. doi: 10.1111/1467-9477.12224. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2022). Getting out the vote in different electoral contexts: the effect of impersonal voter mobilization techniques in middle and high salience Norwegian elections. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. doi: 10.1080/17457289.2022.2051149.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2022). Norway: Local democracy by trial (and error). I Gendźwiłł, Adam; Kjaer, Ulrik & Steyvers, Kristof (Red.), The Routledge Handbook of Local Elections and Voting in Europe. Routledge. s. 51–61. doi: 10.4324/9781003009672-7.
 • Teigen, Mari; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Karlsen, Rune (2022). Elites on Equality: Room for Gender Balance and Ethnic Diversity in Leadership Positions? Acta Sociologica. doi: 10.1177/00016993211070192. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). An Urban Future for Sápmi? I Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri & Winsvold, Marte Slagsvold (Red.), An urban future for Sápmi? Indigenous urbanization in the Nordic states and Russia. Berghahn Books. s. 245–259. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Indigenousness and Urbanization. I Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri & Winsvold, Marte Slagsvold (Red.), An urban future for Sápmi? Indigenous urbanization in the Nordic states and Russia. Berghahn Books. s. 1–29. Fulltekst i vitenarkiv
 • Paasche, Erlend (2022). Corruption and Return Migration. I King, Russell & Kuschminder, Katie (Red.), Handbook of Return Migration. Edward Elgar Publishing.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti; Hallin, Daniel C. & Figenschou, Tine Ustad (2021). "Whose stories are told and who is made responsible? Human-interest framing in health journalism in Norway, Spain, the UK and the US." Journalism (2021). Journalism Studies.
 • Hallin, Daniel C.; Hallin, Daniel C & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Biomedicalization and Media in Comparative Perspective: Audiences, Frames, and Actors in Norwegian, Spanish, U.K. and U.S. Health News. The International Journal of Press/Politics. doi: 10.1177/1940161220960415.
 • Enjolras, Bernard Louis & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Health on social media: mediatization of subjective experience? Health & New Media Research. 5(2), s. 220–250.
 • Mustosmäki, Armi; Reisel, Liza; Sihto, Tiina & Teigen, Mari (2021). Gendered Labor Market (dis)advantages in Nordic Welfare States : Introduction to the Theme of the Special Issue. Nordic Journal of Working Life Studies. 11(57), s. 1–9. doi: 10.18291/NJWLS.129190.
 • Halrynjo, Sigtona & Blair-Loy, Mary (2021). Women’s Underrepresentation in Corporate Power in Norway and US: Beyond In-group Favoritism. Nordic Journal of Working Life Studies. 11(S7), s. 79–102. doi: 10.18291/njwls.128592. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald (2021). Do unions contribute to creative destruction? PLOS ONE. 16(12), s. 1–23. doi: 10.1371/journal.pone.0261212. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2021). Union effects on product and technological innovation. Research in Labor Economics. 49, s. 41–65. doi: 10.1108/S0147-912120210000049002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teigen, Mari (2021). The Making and Circulation of Corporate Quotas. I Byrkjeflot, Haldor; Mjøset, Lars; Mordhorst, Mads & Petersen, Klaus (Red.), The Making and Circulation of Nordic Models, Ideas and Images. Routledge. s. 192–208. doi: 10.4324/9781003156925. Fulltekst i vitenarkiv
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn (2021). Gender differences and similarities in work preferences: Results from a factorial survey experiment. Acta Sociologica. s. 1–21. doi: 10.1177/00016993211060241. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege & Hansen, Marianne Nordli (2021). How does parental time relate to social class in a Nordic welfare state? Acta Sociologica. 65(2), s. 150–165. doi: 10.1177/00016993211052079. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Johannes; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2021). Det politiske generasjonsgapet. I Ødegård, Guro & Pedersen, Willy (Red.), UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk. s. 337–360. doi: 10.23865/noasp.142.
 • Wagner, Ines & Teigen, Mari (2021). Egalitarian inequality: Gender equality and pattern bargaining. Gender, Work & Organization. 29, s. 486–501. doi: 10.1111/gwao.12774. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). Mobbing og hatytringer blant skoleungdom i Oslo: Betydningen av elevenes minoritetsbakgrunn og skolekonteksten. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). 2(2), s. 129–149. doi: 10.18261/issn.2535-8162-2021-02-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Danaj, Sonila & Wagner, Ines (2021). Beware of the “poverty migrant”: media discourses on EU labour migration and the welfare state in Germany and the UK. Zeitschrift für Sozialreform (ZSR). 67(1), s. 1–27. doi: 10.1515/zsr-2021-0001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2021). Vinneren tar alt? Fordelingsvirkninger av det nye norske pensjonssystemet. Søkelys på arbeidslivet. 38(2), s. 99–114. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2021-02-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skorge, Øyvind Søraas (2021). Mobilizing the Underrepresented: Electoral Systems and Gender Inequality in Political Participation. American Journal of Political Science (AJPS). s. 1–15. doi: 10.1111/ajps.12654. Fulltekst i vitenarkiv
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Zeiner, Hilde Hatleskog & Stokstad, Sigrid (2021). Short- and long-term delegation: what are the effects on politicians’ sense of control? Public Management Review. s. 1–18. doi: 10.1080/14719037.2021.1988271. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard & Trætteberg, Håkon Solbu (2021). Interactions Between Local Government and Voluntary Organizations: Theoretical Perspectives. I Ibsen, Bjarne (Red.), Voluntary and Public Sector Collaboration in Scandinavia : New Approaches to Co-Production. Palgrave Macmillan. s. 23–42. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-72315-6_2.
 • Hesstvedt, Stine; Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2021). Kampen om dagsorden: et historisk tilbakeblikk på stortingsvalgene 1957–2017. Tidsskrift for samfunnsforskning. 62(3), s. 273–292. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2021-03-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Figenschou, Tine Ustad; Thorbjørnsrud, Kjersti & Hallin, Daniel C. (2021). Whose stories are told and who is made responsible? Human-interest framing in health journalism in Norway, Spain, the U.K. and the U.S. Journalism - Theory, Practice & Criticism. doi: 10.1177/14648849211041516. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orupabo, Julia (2021). Enacting efficient care within a context of rationalisation. Sociological Review. doi: 10.1177/00380261211052390. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Grødem, Anne Skevik (2021). From national activation legislation to local practices in Norway—Why the same law gives diverse practices. International Journal of Social Welfare. doi: 10.1111/ijsw.12513. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2021). Politisk avstand ved sametingsvalg: En kartlegging av det samiske ideologiske landskapet i Norge. I Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (Red.), Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk. s. 181–204. doi: 10.23865/noasp.137.ch7.
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2021). Passive innmeldte: Om hjemmesitterne ved sametingsvalg. I Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (Red.), Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk. s. 165–179. doi: 10.23865/noasp.137.ch6.
 • Berg-Nordlie, Mikkel & Saglie, Jo (2021). Sametingsvalget 2017: Velgere, kretser, partier og politikk. I Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (Red.), Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk. s. 11–40. doi: 10.23865/noasp.137.ch1.
 • Pettersen, Torunn & Saglie, Jo (2021). Valgt av og blant samer – og enkelte andre? Ulike velgergruppers holdninger til kriteriene for å delta ved sametingsvalg i Norge. I Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (Red.), Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk. s. 41–66. doi: 10.23865/noasp.137.ch2.
 • Myklebust, Runa Brandal; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Strømme, Thea Bertnes (2021). Betydningen av kjønn og skoleprestasjoner for utdannings- og arbeidsmarkedsutfall. I Krumsvik, Rune Johan (Red.), Hva vet vi om skoleprestasjoner? Ulike perspektiver på skolegang og skoleprestasjoner. Fagbokforlaget. s. 229–245.
 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Retirement anticipation - gendered patterns in a gender-equal society? a study of senior workers in Norway, Journal of Women & Aging. s. 1–22. doi: 10.1080/08952841.2021.1944753. Fulltekst i vitenarkiv
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Hva kjennetegner velgere med høy lokalpolitisk tillit? I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 229–252.
 • Guidi, Riccardo; Butcher, Jacqueline; Enjolras, Bernard Louis; Mati, Jacob Mwathi; Wilson, John & Xu, Ying (2021). Varieties and Changes of Volunteering: Challenges for an International Standard on Voluntary Action. I Guidi, Riccardo; Fonović, Ksenija & Cappadozzi, Tania (Red.), Accounting for the Varieties of Volunteering : New Global Statistical Standards Tested. Springer Nature. s. 47–78.
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Kommunereformen – en reform uten konsekvenser? I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 143–169. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.134.ch6.
 • Orupabo, Julia & Mangset, Marte (2021). Promoting Diversity but Striving for Excellence: Opening the ‘Black Box’ of Academic Hiring. Sociology. s. 1–17. doi: 10.1177/00380385211028064. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2021). Silenced at the border: Norwegian gender equality policies in national branding . I Larsen, Eirinn; Moss, Sigrun Marie & Skjelsbæk, Inger (Red.), Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region . Routledge. s. 153–172. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9781003017134. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eichhorn, Jan & Bergh, Johannes (2021). Lowering the Voting Age to 16 in Practice: Processes and Outcomes Compared. Parliamentary Affairs. 74(3), s. 507–521. doi: 10.1093/pa/gsab019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Kerr, Sari Pekkala & Olivetti, Claudia (2021). The dynamics of gender earnings differentials: Evidence from establishment data. European Economic Review. 134. doi: 10.1016/j.euroecorev.2021.103713. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Combining Work and Pension in Norway: Gathering Information and Imagining the Future. Nordic Journal of Working Life Studies. 12(1), s. 95–113. doi: 10.18291/njwls.127972. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cools, Sara; Finseraas, Henning & Røgeberg, Ole (2021). Local Immigration and Support for Anti-Immigration Parties: A Meta-Analysis. American Journal of Political Science (AJPS). 65(4), s. 988–1006. doi: 10.1111/ajps.12613. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen-Johnsen, Kari; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte Slagsvold & Enjolras, Bernard (2021). Tillit etter terror i Norge, Frankrike og Spania. Betydningen av narrativer og politisk kontekst. Norsk sosiologisk tidsskrift. 5(3), s. 12–27. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2021-03-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock & Rommetvedt, Hilmar (2021). Hvem skal bestemme for oss? Velgernes syn på lokalpolitisk representasjon. I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 171–200. doi: 10.23865/noasp.134.ch7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes; Gitlesen, Jens Petter & Rommetvedt, Hilmar (2021). Hva skjedde ved valget? Nasjonale trender og lokale variasjoner. I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 27–61. doi: 10.23865/noasp.134.ch2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Holmås, Tor Helge (2021). Mobiliseringsvalget 2019: Hadde kommunereformen noen betydning? . I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 87–115. doi: 10.23865/noasp.134.ch4.
 • Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2021). Nyheter, sosiale nettverk og lokalpolitisk orientering i lokalvalgkamp. I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 117–142. doi: 10.23865/noasp.134.ch5.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2021). Navigating to the Top in an Egalitarian Welfare State: Institutional Opportunity Structures of Second-generation Social Mobility. International Migration Review. 56(1), s. 97–122. doi: 10.1177/01979183211014829. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skorge, Øyvind Søraas & Rasmussen, Magnus Bergli (2021). Volte-Face on the Welfare State: Social Partners, Knowledge Economies, and the Expansion of Work-Family Policies. Politics & Society. s. 1–33. doi: 10.1177/00323292211014371. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kitterød, Hege; Grødem, Anne Skevik & Pedersen, Axel West (2021). Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse? Tidsskrift for velferdsforskning. 24(3), s. 1–16. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2021-03-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Giani, Marco; Hope, David & Skorge, Øyvind Søraas (2021). Household education gaps and gender role attitudes. Political Science Research and Methods. doi: 10.1017/psrm.2021.16.
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). ‘Birthplace unknown’: on the symbolic value of the passport for identity-construction among naturalised citizens. Identities: Global Studies in Culture and Power. doi: 10.1080/1070289X.2021.1933827. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østbakken, Kjersti Misje & Frisell, Marte Marie (2021). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn – hvilken rolle spiller bedriften? Tidsskrift for kjønnsforskning. 45(1), s. 21–38. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2021-01-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Finseraas, Henning & Strøm, Marte (2021). Voter responses to refugee arrivals: Effects of settlement policy. European Journal of Political Research. doi: 10.1111/1475-6765.12461. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Fortsatt polarisering i det norske arbeidsmarkedet? Søkelys på arbeidslivet. 38(1), s. 23–40. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2021-01-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaakinen, Markus; Oksanen, Atte; Kushner Gadarian, Shana; Solheim, Øyvind Bugge; Herreros, Francisco & Winsvold, Marte Slagsvold [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Online Hate and Zeitgeist of Fear: A Five-Country Longitudinal Analysis of Hate Exposure and Fear of Terrorism After the Paris Terrorist Attacks in 2015. Political Psychology. 42(6), s. 1019–1035. doi: 10.1111/pops.12732. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard Louis (2021). Explaining the Varieties of Volunteering in Europe: A Capability Approach. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 32, s. 1187–1212. doi: 10.1007/s11266-021-00347-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hesstvedt, Stine & Christensen, Johan (2021). Political and administrative control of expert groups—A mixed‐methods study. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. doi: 10.1111/gove.12599. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Older workers imagining retirement: the collapse of agency, or freedom at last? Ageing & Society. doi: 10.1017/S0144686X20002044. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schøne, Pål & Strøm, Marte (2021). International labor market competition and wives’ labor supply responses. Labour Economics. 70(June). doi: 10.1016/j.labeco.2021.101983. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard; Andersen, Linda Lundgaard; Gawell, Malin & Loga, Jill Merethe (2021). Between Coercive and Mimetic Institutional Isomorphism: Social Enterprise and the Universal Scandinavian Welfare State. I Defourny, Jacques & Nyssens, Marthes (Red.), Social Enterprise in Western Europe Theory, Models and Practice. Routledge. s. 301–315. doi: 10.4324/9780429055140-18-21.
 • Enjolras, Bernard; Loga, Jill Merethe; Kobro, Lars Ueland & Hauge, Hans A. (2021). Social Enterprises in Norway: Models and Institutional Trajectories. I Defourny, Jacques & Nyssens, Marthes (Red.), Social Enterprise in Western Europe Theory, Models and Practice. Routledge. s. 166–181. doi: 10.4324/9780429055140-10-12.
 • Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2021). Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 71. doi: 10.1016/j.electstud.2021.102313. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2021). Eliter. I Grønmo, Sigmund; Nilsen, Ann & Christensen, Karen (Red.), Ulikhet : Sosiologiske perspektiver og analyser. Fagbokforlaget. s. 102–128.
 • Wiepking, Pamala; Handy, Femida; Park, Sohyun; Neumayr, Michaela; Bekkers, Rene & Breeze, Beth [Vis alle 23 forfattere av denne artikkelen] (2021). Global Philanthropy: Does Institutional Context Matter for Charitable Giving? Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 50(4), s. 697–728. doi: 10.1177/0899764021989444.
 • Orupabo, Julia (2021). Hverdagsmotstand: den skjulte kampen om anerkjennelse. I Ljunggren, Jørn & Hansen, Marianne Nordli (Red.), Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk. s. 257–271.
 • Barth, Erling; Moene, Karl Ove (Kalle) & Pedersen, Axel West (2021). Rising Inequality in the Egalitarian Nordics. I Fischer, Georg & Strauss, Robert (Red.), Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality. Oxford University Press. s. 219–246. doi: 10.1093/oso/9780197545706.003.0006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellingsæter, Anne Lise & Kitterød, Ragni Hege (2021). The 'unfinished' revolution: What is the impact of education on fathers' family work? Tidsskrift for samfunnsforskning. 62(1), s. 27–50. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2021-01-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Bortskjemte nordmenn og sultne innvandrere. Arbeidsgiverpreferanser og betydningen av etnisitet i norske arbeiderklasseyrker. I Ljunggren, Jørn & Hansen, Marianne Nordli (Red.), Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk.
 • Beyer, Audun; Knudsen, Erik; Andersen, Kim & Shehata, Adam (2021). Political media effects in a Nordic perspective. I Skogerbø, Eli; Ihlen, Øyvind; Kristensen, Nete Nørgaard & Nord, Lars W. (Red.), Power, communication, and politics in the Nordic countries. Nordicom. s. 347–363. doi: 10.48335/9789188855299-17.
 • von Simson, Kristine; Brekke, Idunn & Hardoy, Ines (2021). The Impact of Mental Health Problems in Adolescence on Educational Attainment. Scandinavian Journal of Educational Research. doi: 10.1080/00313831.2020.1869077. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønmo, Sigmund; Nilsen, Ann & Christensen, Karen (2021). Ulikhet - et samfunnsvitenskapelig tema. I Grønmo, Sigmund; Nilsen, Ann & Christensen, Karen (Red.), Ulikhet : Sosiologiske perspektiver og analyser. Fagbokforlaget. s. 11–37.
 • Haugsgjerd, Atle; Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2021). Increased media choice and political knowledge gaps: A comparative longitudinal study of 18 established democracies 1995-2015. Political Communication. 38(6), s. 731–750. doi: 10.1080/10584609.2020.1868633. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen-Johnsen, Kari & Winsvold, Marte (2021). Islamist terrorism, out-group trust, and motivation to control prejudice. International Journal of Public Opinion Research. 32(3). doi: 10.1093/IJPOR/EDZ014. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thorbjørnsrud, Kjersti & Figenschou, Tine Ustad (2020). The alarmed citizen: Fear, mistrust, and alternative media. Journalism Practice.
 • Ytreberg, Espen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Agencies and Experiences of the “Good Participant” : The Long-Term Trajectories of Patients Turned Media Participants. International Journal of Communication. 14, s. 6182–6198.
 • Torfing, Jacob & Winsvold, Marte Slagsvold (2020). Demokratiparadokset : Hvordan styre et folk som skal styre seg selv? I Røiseland, Asbjørn & Vabo, Signy Irene (Red.), Folkevalgt og politisk leder. Cappelen Damm Akademisk. s. 120–145. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.80.
 • Winsvold, Marte Slagsvold & Bentzen, Tina Øllgaard (2020). Konfliktparadokset : Samarbeid og konflikt i kommunepolitikken. I Røiseland, Asbjørn & Vabo, Signy Irene (Red.), Folkevalgt og politisk leder. Cappelen Damm Akademisk. s. 34–61. doi: 10.23865/noasp.80.ch2.
 • Hatland, Aksel (2020). Flyktningkrise og innstrammingsforsøk, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. s. 316–322.
 • Hatland, Aksel (2020). Den store pensjonsreformen, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. s. 292–301.
 • Hatland, Aksel (2020). Et steg mot assimilering av innvandrerne, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. s. 251–254.
 • Hatland, Aksel (2020). Trygdevekst og omorganisering, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. s. 245–250.
 • Hatland, Aksel & Stjernø, Steinar (2020). Arbeidslinja - velferdspolitikkens nye mantra, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. s. 175–185.
 • Hatland, Aksel (2020). Trygdepolitikk under høyrebølgen, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. s. 139–145.
 • Hatland, Aksel (2020). Innvandringen - den nye store utfordringen, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. s. 135–138.
 • Hatland, Aksel (2020). Sterkere trygderettigheter, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. s. 68–79.
 • Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege (2020). Two different homes-Children about shared residence. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 31(1-2), s. 35–47. doi: 10.18261/ISSN.1504-2898-2020-01-02-04.
 • Teigen, Mari (2020). Virksomhedskvotering i Danmark og Norge. I Borchorst, Anette & Dahlerup, Drude (Red.), Konflikt og konsensus. Det danske ligestillingspolitiske regime. Frydenlund Academic. s. 109–136.
 • Stjernø, Steinar & Hatland, Aksel (2020). Omorganisering og nye stønadsreformer i arbeidslinjas tegn, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. s. 302–315. Fulltekst i vitenarkiv
 • Slagstad, Rune (2020). Kings Bay-dramaet. I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk.
 • Bratsberg, Bernt; Ferwerda, Jeremy; Finseraas, Henning & Kotsadam, Andreas (2020). How Settlement Locations and Local Networks Influence Immigrant Political Integration. American Journal of Political Science (AJPS). doi: 10.1111/ajps.12532. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wagner, Ines (2020). Equal Pay for Work of Equal Value? Iceland and the Equal Pay Standard . Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. s. 1–20. doi: 10.1093/sp/jxaa032. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2020). Hva betyr skattefradraget for oppslutningen om fagforeninger? Søkelys på arbeidslivet. 37, s. 109–123. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-07.
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Arbeidslinja – nå også for 70-åringer? Eldre arbeidstakeres tanker om lønnsarbeid, pensjon og det gode liv. Søkelys på arbeidslivet. 37(4), s. 252–266. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-04-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredheim, Nanna Alida (2020). Dancing in the Dark: Source Coordination and Strategic Media Alliances in the Health Field. Journalism Studies. 22(1), s. 96–113. doi: 10.1080/1461670X.2020.1861475. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredheim, Nanna Alida (2020). Life, death or drugs: Actor framing power on the news media coverage of health care policy. European Journal of Communication. doi: 10.1177/0267323120978721. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cools, Sara; Finseraas, Henning & Rasmussen, Magnus Bergli (2020). The Immigrant-Native Gap in Union Membership: A Question of Time, Sorting, or Culture? Labour. doi: 10.1111/labr.12186. Fulltekst i vitenarkiv
 • Finseraas, Henning; Høyland, Bjørn & Søyland, Martin G. (2020). Climate politics in hard times: How local economic shocks influence MPs attention to climate change. European Journal of Political Research. doi: 10.1111/1475-6765.12415. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2020). How Occupational Pensions Shape Extended Working Lives: Gender, Class and Chance after the Norwegian Pension Reform. Work, Employment and Society. s. 1–18. doi: 10.1177/0950017020952619. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel, Liza; Nadim, Marjan & Brekke, Idunn (2020). The impact of having a child with special needs: Labour market adaptations of immigrant and majority mothers. Acta Sociologica. 64(4), s. 403–419. doi: 10.1177/0001699320971695. Fulltekst i vitenarkiv
 • Carlsson, Magnus; Finseraas, Henning; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Rafnsdòttir, Gudbjörg Linda (2020). Gender Bias in Academic Recruitment? Evidence from a Survey Experiment in the Nordic Region. European Sociological Review. doi: 10.1093/esr/jcaa050. Fulltekst i vitenarkiv
 • Markussen, Simen & Strøm, Marte (2020). Children and labor market outcomes: separating the effects of the first three children. Journal of Population Economics. doi: 10.1007/s00148-020-00807-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; Strøm, Marte & Vanhala, Pekka (2020). Bedre sent enn aldri? Hvordan sen fullføring av videregående skole påvirker tidlig karriere. Søkelys på arbeidslivet. 37(01-02), s. 124–141. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-08. Fulltekst i vitenarkiv
 • von Simson, Kristine & Hardoy, Ines (2020). Tackling disabilities in young age - Policies that work. IZA Journal of Labor Policy. 10(13). doi: 10.2478/izajolp-2020-0013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kitterød, Ragni Hege & Lidén, Hilde (2020). Children in dual-residence arrangements: Exploring discourses of fairness and children's best interest in Norway. Children & society. doi: 10.1111/chso.12424. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege (2020). To forskjellige hjem – Barn om delt bosted. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 31(1-2), s. 35–47. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2020-01-02-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock; Rose, Lawrence E & Haugsgjerd, Atle (2020). Politisk tillit i Norge – tegn til økende sosiale forskjeller? I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. s. 124–137.
 • Saglie, Jo & Allern, Elin Haugsgjerd (2020). Et åpnere partisystem? I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. s. 182–194.

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2022). Eliter i endring : Makt, demokrati, representasjon. Universitetsforlaget. 360 s.
 • Korbøl, Aud & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2022). Den kritiske fase. Innvandring til Norge fra Pakistan 1970–1973. Universitetsforlaget. 322 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. 238 s.
 • Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). An urban future for Sápmi? Indigenous urbanization in the Nordic states and Russia. Berghahn Books. 298 s.
 • Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (2021). Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk. 266 s.
 • Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (2021). Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg? Cappelen Damm Akademisk. 288 s.
 • Fibbi, Rosita; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Simon, Patrick (2021). Migration and Discrimination. Springer. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønmo, Sigmund; Nilsen, Ann & Christensen, Karen (2021). Ulikhet : Sosiologiske perspektiver og analyser. Fagbokforlaget. 388 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Halrynjo, Sigtona & Myklebust, Runa Brandal (2022). Kjønnslikestilling i finans 2.0: På vei mot likere muligheter? Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan & Orupabo, Julia (2022). Arbeidskraftstrategier og bruk av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet: Delrapport om arbeidsgiveres begrunnelser for å ansette eller bruke ekstern arbeidskraft. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul & Fladmoe, Audun (2022). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge: Integreringsbarometeret 2022. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strøm, Marte & Wentzel, Mirjam (2022). Innleie og forutsigbarhet for arbeid: En evaluering av endringene i arbeidsmiljøloven 2019. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Umblijs, Janis; Orupabo, Julia & Drange, Ida (2022). Sammenhenger mellom etnisk mangfold og lønnsomhet i norske virksomheter. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Daniel; Nordø, Åsta Dyrnes & Sivesind, Karl Henrik (2022). Unges deltakelse i kulturfrivilligheten: Sosiale forskjeller i barn og ungdoms deltakelse i lokale kulturaktiviteter og inkludering i frivillige kulturorganisasjoner. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2022). Dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget 2021. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock & Reymert, Ingvild S (2022). Offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner: Utfordringer knyttet til betaling, kulturfaglighet og personvern i frivilligheten. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Rapport(2022:4). Fulltekst i vitenarkiv
 • Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege; Mangset, Marte & Skorge, Øyvind Søraas (2022). CORE næringslivsstudie – kjønnsbalanse på toppen i næringslivet: Hindringer og muligheter. Institutt for samfunnsforskning. Rapport(2022:4). Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Karl Henrik & Enjolras, Bernard (2022). Frivillige organisasjoners sivilsamfunnsrolle: påvirkningsstrategier og tilgang til politiske beslutningsfora. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Rapport(2022:3). Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellingsæter, Anne Lise & Kitterød, Ragni Hege (2022). Den mannlige forsørgeren: Endringer i praksis og idealer belyst ved utvalgte forskningsbidrag. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne; Ervik, Rune; Hesstvedt, Stine & Segaard, Signe Bock (2022). Tilgjengelighet og tilrettelegging for funksjonshemmede ved stortingsvalget 2021. Institutt for samfunnsforskning. Rapport(2022:2). Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Daniel; Espegren, Astrid; Ervik, Rune; Erdvik, Irina Burchard & Andersen, Patrick Lie (2022). Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger: Delrapport 2. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eimhjellen, Ivar; Espegren, Astrid; Mjelde, Hilmar & Trætteberg, Håkon Solbu (2022). Frivillige aktørers roller i områdesatsinger: En kunnskapsoversikt. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Daniel & Jøsok, Anna Bollestad (2021). Nordnorsk frivillighet etter ett år i koronakrise: Resultater fra undersøkelse blant lag og foreninger i Nord-Norge. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2021). Generosity in Times of Crisis. Norwegian helping behaviors during the corona pandemic. Indiana University Lilly Family School of Philanthropy, IUPUI.. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kraft, Kristian Bandlien; Elgersma, Ingeborg Hess; Labberton, Angela Susan; Indseth, Thor & Godøy, Anna Aasen (2021). Covid-19: personer testet, påviste smittetilfeller og relaterte innleggelser etter utdanning og inntekt . Norwegian Institute of Public Health, Division for Health Services. Fulltekst i vitenarkiv
 • Indseth, Thor; Fretheim, Atle; Ezzati, Rojan Tordhol; Gele, Abdi; Brekke, Jan-Paul & Elgersma, Ingeborg Hess [Vis alle 34 forfattere av denne artikkelen] (2021). Koronapandemien og innvandrerbefolkningene, vurderinger og erfaringer . Folkehelseinstituttet. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Vibeke Wøien & Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Fremtidens frivillige beredskap. Delrapport 1: Framskrivinger. En analyse av risikoen for uønskede hendelser i fremtiden. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Flaarønning, Trond; Hoen, Maria Forthun & Strøm, Marte (2021). Utsetting og atypisk arbeid i foretak: Sammenheng med lønnsomhet, lønn og direkte ansettelser i perioden 2005–2019. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2021). Hvem vil ta koronavaksinen? Institutt for samfunnsforskning.
 • Trætteberg, Håkon Solbu; Sivesind, Karl Henrik; Paananen, Maiju & Hrafnsdóttir, Steinunn (2021). Private Early Childhood Education and Care (ECEC) in the Nordic Countries: Development and governance of the welfare mix. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde; Paasche, Erlend; Schultz, Jessica & Wessmann, Helene (2021). Flyktningers sårbarhet : Hvordan blir flyktningers sårbarhet forstått, vurdert, ivaretatt og skapt gjennom lovverk og forvaltningspraksis? Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergsaker, Marianne A Riise; Bratsberg, Bernt; Daae, Anita Odveig; Flottorp, Signe Agnes; Forland, Frode & Furuseth, Ellen [Vis alle 31 forfattere av denne artikkelen] (2021). Folkehelserapportens temautgave 2021. Folkehelsen etter covid-19. Pandemiens konsekvenser for ulike grupper i befolkningen. Folkehelseinstituttet, Område for psykisk og fysisk helse. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde; Schultz, Jessica; Paasche, Erlend & Wessmann, Helene (2021). Vulnerable Protection Seekers in Norway: Regulations, Practices, and Challenges. VULNER - Vulnerability Under the Global Protection Regime. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thorbjørnsrud, Kjersti & Figenschou, Tine Ustad (2021). Helse, medier og makt: Kommunikasjonsregimer i mediene. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredheim, Nanna Alida Grit (2021). Hybrid mediatization and network dependencies: Health interest group strategies in a hybrid media landscape. Universitetet i Oslo.
 • Umblijs, Janis; Østbakken, Kjersti Misje & Røed, Marianne (2021). Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2019. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid . IZA Institute of labor economics.
 • Indseth, Thor; Arnesen, Trude Margrete; Bjørbæk, Mona; Brekke, Jan-Paul; Duahle, Hodon & Elgersma, Ingeborg Hess [Vis alle 28 forfattere av denne artikkelen] (2021). Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1. Folkehelseinstituttet. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halrynjo, Sigtona; Jørgensen, Ruth Eva & Høie Vadla, Ingrid (2021). Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti; Wollebæk, Dag & Fladmoe, Audun (2021). Forskerne og offentligheten – om ytringsfrihet i akademia. Fritt ord. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul; Paasche, Erlend; Espegren, Astrid & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Selection Criteria in Refugee Resettlement. Balancing vulnerability and future integration in eight resettlement countries. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2021). Feminisme og holdninger til likestilling – tendenser til polarisering? Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fladmoe, Audun; Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Hva mener befolkningen om ytringsfrihetens grenser? Fritt ord. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Frivillighet og koronakrisen. Befolkningens frivillige innsats og frivillige organisasjoners rolle, aktiviteter og økonomi under koronakrisen i Norge. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Daniel; Grødem, Anne Skevik; Ervik, Rune & Eimhjellen, Ivar (2021). Delrapport: Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger. Erfaringer fra forsøkskommunenes innføring av Fritidskortet. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Nordø, Åsta Dyrnes; Sletten, Mira Aaboen & Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Finseraas, Henning; Kjelsrud, Anders Grøn & Moene, Karl Ove (Kalle) (2021). Does the Rise of China Lead to the Fall of European Welfare States? IZA Institute of Labor Economics.
 • Nadim, Marjan; Thorbjørnsrud, Kjersti & Fladmoe, Audun (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2020). Etterlevelse av smittevernråd. Betydningen av tillit og bekymring. Institutt for samfunnsforskning.
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2020). Tillit og bekymring. Hva avgjør om folk følger smittevernrådene? Institutt for samfunnsforskning og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
 • Hesstvedt, Stine (2020). The Politics of Expert Advice. A Study of Government's Use of Policy Advisory Commissions in Norway, 1972-2018. Doctoral thesis. Universitetet i Oslo.
 • Barth, Erling; Davis, James Creece; Freeman, Richard B. & McElheran, Kristina (2020). Twisting the Demand Curve: Digitalization and the Older Workforce . NBER.
 • Criscuolo, Chiara; Hijzen, Alexander; Schwellnus, Cyrille; Barth, Erling; Fabling, Richard & Fialho, Priscilla [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Workforce composition, productivity and pay: the role of firms in wage inequality. OECD.
 • Brekke, Jan-Paul & Fladmoe, Audun (2020). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Oslo. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strøm, Marte & von Simson, Kristine (2020). Atypisk arbeid i Norge, 1995–2018 : Omfang, arbeidstakervelferd og overgangsrater. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Eldre arbeidstakere med ny teknologi. Kommunikasjon og motivasjon i arbeidslivet under koronatiltakene. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fladmoe, Audun (2020). Valgkampstudien 2017. Frafall, vekting og representativitet. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Shamshiri-Petersen, Ditte & Segaard, Signe Bock (2022). Hvad synes du om valgkampen? Forskere beder om hjælp via ny app. videnskab.dk.
 • Teigen, Mari (2022). Kjønnslikestillingsperspektiv på koronapandemien. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. doi: 10.18261/nst.38.3..
 • Schultz, Jessica & Lidén, Hilde (2022). ‘Vulnerability’ and the Asylum Process in NorwayAddressing special needs, shaping vulnerabilities?
 • Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Fladmoe, Audun & Hansen, Vibeke Wøien (2022). Konsekvenser av koronapandemien for frivilligheten i Trøndelag.
 • Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Fladmoe, Audun & Hansen, Vibeke Wøien (2022). Helsefrivillighetens bidrag og endringer under koronapandemien.
 • Segaard, Signe Bock & Shamshiri-Petersen, Ditte (2022). Forskere vil have vælgere til at skrive valgdagbøger. [Radio]. P1 Morgen - Danmarks Radio.
 • Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). What determines citizens’ attitudes to municipal mergers?
 • Strømme, Thea Bertnes; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Kittelsen Røberg, Karl Ingar (2022). Gendered Dropout and Transfer in Higher Education - Mechanisms and theoretical implications.
 • Haugsgjerd, Atle & Nadim, Marjan (2022). Innledning til spesialnummer om 22. juli‑kommisjonen. Tidsskrift for samfunnsforskning. 63(3), s. 169–171.
 • Paasche, Erlend (2022). A relational dimension of deportation as practice: Obtaining the collaboration of origin states .
 • Segaard, Signe Bock (2022). Innledning om kulturfrivillighet. Merverdi og utfordringer.
 • Saglie, Jo; Solvang, Øystein & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Does municipal amalgamation affect trust in local politicians? The case of Norway.
 • Evertsen, Kathinka Fossum (2022). Den (klima)tilpasningsdyktige kvinnen . Fett. 3.
 • Mogstad, Magne; Moene, Karl Ove; Bhuller, Manudeep Singh & Vestad, Ola Lotherington (2022). Facts and Fantasies about Wage Setting and Collective Bargaining. BFI Working Papers. 121.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Holmås, Tor Helge (2022). Mobilizing Immigrants and Their Families to Vote: Is Political Participation Contagious?
 • Vassenden, Anders; Orupabo, Julia & Handulle, Ayan Abdi Mohamoud (2022). The Force of Situations: Ambiguous Ethnic Stigmatization and the Interaction Order.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Enjolras, Bernard Louis (2022). Local Co-production in Norway – The Importance of Institutional Structures.
 • Eimhjellen, Ivar; Linden, Tord Skogedal & Trætteberg, Håkon Solbu (2022). Co-producing Urban Regeneration: the case of area-based initiatives and third sector organizations in Norway.
 • Arnesen, Daniel (2022). Trekk og endringer ved norsk frivillighet.
 • Strøm, Marte; von Simson, Kristine & Østbakken, Kjersti Misje (2022). Temporary employment reforms and employment probabilities.
 • Saglie, Jo; Solvang, Øystein & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Does municipal amalgamation affect trust in local politicians?
 • Eimhjellen, Ivar; Lindén, Tord Skogedal & Trætteberg, Håkon Solbu (2022). Third sector organizations in urban regeneration programs: instruments for public policies or active coproductive partners? .
 • Mangset, Marte (2022). Kunnskapens rom i en ny offentlighet.
 • Mangset, Marte (2022). Hvor stort rom for perspektivmangfold i akademia? Interne og eksterne mekanismer.
 • Mangset, Marte & Durand, Corentin (2022). Autorité et expertise en droit fiscal. Premières pistes d'analyses.
 • Mangset, Marte & Durand, Corentin (2022). The authority of expertise in professional tax law practice. Research questions and methodological approach.
 • Mangset, Marte (2022). Om ytringsfrihet og rom for perspektivmangfold i akademia.
 • Mangset, Marte (2022). Mesurer et construire l'excellence. Comment le processus de recrutement universitaire contribue à faconner les standards de qualité.
 • Bækken, Håvard Swane & Enstad, Johannes Due (2022). "Et land styrt av nazister": Russiske påstander om Ukraina og hvor dette kommer fra. [Radio]. NRK P2.
 • Trætteberg, Håkon Solbu; Sivesind, Karl Henrik; Paananen, Maiju & Hrafnsdóttir, Steinunn (2022). Quasi-market regulation in Early Childhood Education and Care - Is a Nordic welfare dimension prevailing?
 • Sivesind, Karl Henrik & Engdahl, Bjørg (2022). Tema: Frivillighet. Din Hørsel. 104(2), s. 6–9.
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Haugsgjerd, Atle; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2022). What makes people trust or distrust politicians? A qualitative approach using open-ended survey questions.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Ny studie av jeg mot meg reality dramaturgien ivaretar ikke de mest sårbare. Morgenbladet.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Nå møter jeg mine egne forskningsfunn i døra. Morgenbladet.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti & Fladmoe, Audun (2022). Forskere som jobber med kontroversielle temaer, er ikke representative. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Josefsen, Eva & Saglie, Jo (2022). The Sami Parliament in Norway: a ‘breaking in’ perspective.
 • Berg-Nordlie, Mikkel & Saglie, Jo (2022). Antisámism in Norway. Experiences of individually and collectively targeted ethnic hostility.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2022). Flere kvinner tar ulønnet permisjon. Skyldes det den økte fedrekvoten? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). s. 30–31.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2022). Lokal frivillighetspolitikk, virker det?
 • Segaard, Signe Bock (2022). Menighetsrådsvalg i demokratiperspektiv. Luthersk Kirketidende. s. 113–117.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Hvor fri er kunnskapen? Khrono.no.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Klagen på Innlandet-valget avvist: – Drøyt å kalle det folkeavstemning. [Internett]. https://www.tv2.no/a/14564979/.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Digital folkeavstemning i Innlandet - TV2 nyheter. [TV]. TV2 Norge.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Ligestilling og motorveje hos samme minister. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Orientering.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Menighetsrådsvalg i demokratiperspektiv.
 • Mangset, Marte (2022). Utfordringer og muligheter for mangfoldig rekruttering.
 • Holden, Lars & Storsul, Tanja (2022). Grunnforskning har hatt god vekst. Khrono.no.
 • Paasche, Erlend (2022). MPI-ERRIN Workshop on Monitoring of Reintegration Assistance: Case study Iraq (workshop participation).
 • Thorbjørnsrud, Kjersti; Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). Vi har forsket på deltagerne i harde nettdebatter. De har én ting felles. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Hva blir senvirkningene når mediene slår covid-19 alarm? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Thorbjørnsrud, Kjersti; Lånkan, Kjersti & Ytreberg, Espen (2021). Åpenhetens pris. VG : Verdens gang.
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2021). Active citizenship in public and nonprofit schools – the case of Norway.
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2021). Active citizenship in public and nonprofit schools.
 • Reymert, Ingvild S; Thune, Taran Mari & Borlaug, Siri Brorstad (2021). Både norske og utenlandske forskere er aktive samfunnsdebattanter . Morgenbladet.
 • Hallin, Daniel C; Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Consumer, Client or Citizen? Human-Interest Stories in Health Journalism Across Norway, Spain, the U.K. and the U.S.
 • Fredheim, Nanna Alida Grit; Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Sterke interesser står ofte bak følelsesladde historier om sykdom. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Pedersen, Willy; Holst, Cathrine & Fjell, Live Kjos (2021). Rusreformens nye eksperter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Reisel, Liza (2021). Hva betyr kjønnsforskjeller i utdanning?
 • Reisel, Liza (2021). Hva betyr kjønnsdelte utdanningsvalg?
 • Paasche, Erlend & Brekke, Jan-Paul (2021). Selection Criteria in Refugee Resettlement Balancing vulnerability and future integration in eight resettlement countries.
 • Myklebust, Runa Brandal (2021). Hvorfor er det så få menn som blir lærere? [Internett]. Forskning.no.
 • Myklebust, Runa Brandal (2021). Hvor er de mannlige lærerne?
 • Wollebæk, Dag (2021). Nei, meningsmålingene bommet ikke grovt. journalisten.no.
 • Ihle, Ole Martin & Wollebæk, Dag (2021). Myter om norsk strenghet. Morgenbladet.
 • Wollebæk, Dag (2021). Tillit er viktig. Det står altså mye på spill. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Saglie, Jo (2021). The Nordic Sámi Parliaments: cases of non-territorial autonomy.
 • Paasche, Erlend (2021). DELMI Expert Roundtable Seminar on Return and Reintegration, invitee.
 • Paasche, Erlend & Brekke, Jan-Paul (2021). Sommerseminar for Beregningsutvalget, innleder.
 • Paasche, Erlend (2021). Faglunsj i Justisdepartementet, innleder.
 • Paasche, Erlend (2021). PU Ledersamling i ID-enheten, innleder.
 • Paasche, Erlend (2021). Embassy seminar on return, keynote speech.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Kan beholde tilliten etter skandaler. [Tidsskrift]. Stat & Styring.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Public Service: Vil byrødderne løse deres problemer? . [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Teigen, Mari (2021). Reasons to be cheerful, podcast, First they ignore you - part two: Building Nordic Gender Equality https://www.cheerfulpodcast.com/reasons-to-be-cheerful-ed-miliband-geoff-lloyd .
 • Teigen, Mari (2021). Pupp eller jobb, om foreldrepermisjonen: https://frifagbevegelse.no/nyheter/rebekka-33-ma-ta-ulonnet-permisjon-for-a-kunne-amme-datteren-6.158.825494.28621b3907.
 • Teigen, Mari (2021). Work-life Balance in Norway.
 • Teigen, Mari (2021). Gender equality and the Norwegian labor market.
 • Teigen, Mari (2021). Likestilling og arbeidsmarked - før og etter COVID-pandemien.
 • Teigen, Mari (2021). Gender politics in Norden.
 • Teigen, Mari (2021). Hva kan pandemien bety for likestillingen. Panelsamtale.
 • Teigen, Mari (2021). Det kjønnsdelte arbeidslivet i endring.
 • Teigen, Mari (2021). Likestillingens vikeplikt også i det grønne skiftet?
 • Teigen, Mari (2021). Likestillingens vikeplikt. Om kjønn og maktrelasjoner.
 • Teigen, Mari (2021). Fra visjon til praksis: Sektorens arbeid med handlingsplaner for likestilling og mangfold.
 • Teigen, Mari (2021). Frihet fra seksuell trakassering - hva er gjort før og etter #metoo.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norsk forsker: I Norge har vi altid haft alder på stemmesedlerne. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norge forsøgte fem nye ting ved kommunalvalgene - kun en enkelt blev til noget. [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Unge modstandsfolk blev belønnet med stemmeret. [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Kvinderne kom i byrådene, fordi de kunne 'styre hjemmene'. [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Public Service - Lokal politisk magt? [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). STIL SPØRGSMÅL om alt fra politiske rævekager til konstitueringer og valgresultater. [Internett]. DR Live-blog www.dr.dk .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Kun en tredjedel af kommunalpolitikerne er kvinder . [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Flere borgmesterkæder kommer til at hænge om halsen på kvinder de næste fire år . [Radio]. Danmarks Radio, Orientering.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Rekordhøj andel kvindelige borgmestre . [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Lokallisterne går fra fire til en enkelt borgmesterpost på landsplan . [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Stemmeprocenten er markant lavere end ved valget i 2017 . [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Demokratiet må utvikle seg i tråd med tiden . Kommunal rapport. s. 19–19.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norway political scandal escalates as top politician resigns . [Avis]. Financial times.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Pendlerboligsaken påvirker folks tillit til statsapparatet . [Avis]. Aftenposten.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Stressede byrødder . [Radio]. DR Fyn.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Public Service: Kommunalvalgets evergreens . [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Tillit til myndighetene ved store samfunnskriser Forutsetninger og konsekvenser.
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid.
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid.
 • Wagner, Ines (2021). SHipping Off Labour and the Covid 19 pndemic .
 • Wagner, Ines (2021). Shipping Off Labour: EU Shipbuilding as Globalized Workplaces.
 • Wagner, Ines (2021). Retrenchment, Disruption and Re-organisation: double mobility in the EU Shipbuilding industry.
 • Wagner, Ines (2021). : Retrenchment, Disruption and Re-organisation: The Impact of the COVID-19 Pandemic on an Internationalised Sector.
 • Wagner, Ines (2021). : Retrenchment, Disruption and Re-organisation: The Impact of the COVID-19 Pandemic on an Internationalised Sector.
 • Wagner, Ines (2021). (Un)making European labour markets: the case of shipbuilding.
 • Schultz, Jessica; Lidén, Hilde & Paasche, Erlend (2021). Norsk flyktningpolitikk skaper nye former for sårbarhet. Forskning.no.
 • Grønmo, Sigmund (2021). Regjeringen bestemmer. VG : Verdens gang.
 • Lidén, Hilde; Paasche, Erlend & Schultz, Jessica (2021). Når sårbare migranter møter staten.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Danskene er lei av gamle politikere. Valgforskere vil ha alder med på stemmeseddelen. . [Internett]. Aftenposten online.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Vil ta grep for å få flere unge politikere valgt. [Avis]. Aftenposten.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Sådan blev Norge klar til at holde valg med høje smittetal. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norsk forsker: I Norge har vi alder på stemmesedlerne. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Pedersen, Axel West (2021). The Norwegian pension reform miracle and the trilemma of minimum protection in old age .
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2021). Frivillige organisasjoners rolle i kommunenes helse og omsorgssektor.
 • Saglie, Jo (2021). Politiske skillelinjer og politisk avstand ved sametingsvalg.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Betyr det egentlig noe hvem som bestemmer i en sammenslått kommune? [Avis]. Fosna-Folket.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norsk lokalvalg - og noen paralleller til Danmark.
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Tillit og lokaldemokrati.
 • Haugsgjerd, Atle (2021). En europeisk vänstersväng? Om det norska valet.
 • de Blok, Lisanne & Haugsgjerd, Atle (2021). Take a Chance on Me: Experienced Risk and Political Trust.
 • Finseraas, Henning; Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2021). Immigration Cues and Perceived Welfare State Sustainability: Understanding Variability in Political Reactions to Fiscally Costly Immigration.
 • Reisel, Liza (2021). Finland har færre likestillingstiltak i akademia enn Norge og Sverige. [Internett]. Kifinfo.no.
 • Silander, Charlotte; Reisel, Liza; Pietilä, Maria & Drange, Ida (2021). Universities’ measures to promote gender equality among academic staff in the Nordic countries.
 • Reisel, Liza (2021). Mannsdominert yrke - Jeg skulle bli frisør, men endte som blikkenslager. [Tidsskrift]. KK.
 • Reisel, Liza (2021). Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
 • Teigen, Mari (2021). Challenges to gender equality and diversity in academia.
 • Teigen, Mari (2021). Gender equality challenges in Norway.
 • Teigen, Mari (2021). Likestilling og mangfold i akademia.
 • Teigen, Mari & Holst, Cathrine (2021). The boy problem in Swedish and Norwegian commission reports.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Bør vi stole på politikere og media? [Avis]. Tønsbergs Blad.
 • Dale-Olsen, Harald (2021). Firms’ Markups, Trade Strategies and Pay Policies .
 • Hansen, Vibeke Wøien (2021). Frivillig helseberedskap i endring: Hva sier forskningen?
 • Segaard, Signe Bock (2021). Därför backar ”Norges SD”: Sämsta valet på 30 år. [Avis]. Expressen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Ställ dina frågor om valet i Norge. [Avis]. Expressen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Kuppet makten med hemmelige frokoster og møter på do. [Avis]. Budstikka Pluss.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Politiske spørsmål om kultur gir ikke valgkamp. [Avis]. Vårt Land Pluss.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Spiste gubbevelldet til frokost. [Avis]. Budstikka.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Valgforskere i ny bok: Klima var viktigste sak ved valget i 2019. [Internett]. Naturpress.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Det må bli et klimavalg. [Avis]. Dagsavisen.
 • Eggebø, Helga; Aasen Lundberg, Aase Kristine & Teigen, Mari (2021). Norsk klimapolitikk - er kjønnsperspektiver relevant?
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn (2021). De fleste velger tradisjonelt, men Åsgeir (37) valgte helt annerledes. [Internett]. NRK.
 • Saglie, Jo (2021). Hva skjedde ved lokalvalget i 2019?
 • Saglie, Jo (2021). Politiske skillelinjer og politisk avstand ved sametingsvalg.
 • Grødem, Anne Skevik (2021). Arbeidslinja for bestemødre? KAI-kronikken.
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Konsensus er ikke alltid det beste. Kommunal rapport.
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Kunsten å ta imot hjelp. Kommunal rapport.
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Tillit og selvtillit i kommunepolitikken. Kommunal rapport.
 • Fladmoe, Audun (2021). Unge ytrer seg mer forsiktig enn før. [Radio]. Helgemorgen (NRK).
 • Fladmoe, Audun (2021). Sjikane på nett – hva gjør det med oss og samfunnsdebatten? [Radio]. Den norske mediepodden (Medietilsynet).
 • Fladmoe, Audun (2021). Hva sier forskningen om netthat?
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet. En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). A study of participants in heated and aggressive online debates.
 • Nadim, Marjan (2021). Netthets og ytringsfrihet.
 • Nadim, Marjan (2021). GRÅSONER OG GRENSEOVERSKRIDELSER PÅ NETTET: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Nadim, Marjan (2021). Deltagere i opphetede debatter og hatytringer.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet.
 • Orupabo, Julia Kristine B. (2021). Ønsker mangfold, men velger eksellense. kifinfo.no.
 • Karlsen, Rune; Sundet, Vilde Schanke & Steen-Johnsen, Kari (2021). Slik er den nye digitale offentligheten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Teigen, Mari (2021). Presentasjon av hovedfunn om kjønn i akademia og på de nordiske arbeidsmarkedene .
 • Teigen, Mari (2021). How the pandemic exposed the faultlines of gender inequality in Norway’s labour market https://genderingcovid-19.org/blogs/how-the-pandemic-exposed-the-faultlines-of-gender-inequality-in-norways-labour-market.
 • Nadim, Marjan (2021). Rasismens konsekvenser.
 • Nadim, Marjan (2021). Rasismens utbredelse.
 • Enstad, Johannes Due (2021). Documenting Contemporary Antisemitism.
 • Enstad, Johannes Due (2021). On the ideological and cultural diversity of current antisemitism . Right Now!.
 • Orupabo, Julia (2021). U/Synlig. Hverdagsrasisme i Norge.
 • Dale-Olsen, Harald (2021). Firms’ mark-up, trade strategies and pay.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Det gode lokaldemokrati? Selvstyre, velferd og politisk tillit.
 • Segaard, Signe Bock; Kjær, Ulrik & Saglie, Jo (2021). Why are there More Female Local Councillors in Norway than in Denmark? A Crack in the Nordic gender equality model .
 • Segaard, Signe Bock; Kjær, Ulrik & Saglie, Jo (2021). Why are there More Female Local Councillors in Norway than in Denmark? A Crack in the Nordic gender equality model .
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Holmås, Tor Helge (2021). Field experiments in voter mobilization among immigrants in the Norwegian 2017 parliamentary election.
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2021). Lønnsomt eller brysomt mangfold?
 • Føllesdal, Andreas; Lindberg, Maren Falch; Neupane, Sudan; Østbakken, Kjersti Misje; Harstad, Stine & Shah, Feroz Mehmood [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fulbrightprogrammet fyller 75 år. Khrono.no.
 • Enstad, Johannes Due (2021). Kari Aga Myklebost, Jens Petter Nielsen og Andrei Rogatchevski (red.): The Russian Revolutions of 1917: The Northern Impact and beyond. Historisk Tidsskrift (Norge). 100(2), s. 191–193. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2021-02-12.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Norsk frivillighet og koronakrisen.
 • Arnesen, Daniel (2021). Regional frivillighet som politikkområde: Innspill og refleksjoner.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Arnesen, Daniel (2021). Frivillighetens beredskap – i krise og «fredstid», samtale mellom Ingrid Stenstadvold Ross og Daniel Arnesen.
 • Arnesen, Daniel (2021). Frivillig i krisetid - veien videre.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Arnesen, Daniel (2021). Utviklingstrekk i norsk frivillighet.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Koronakrisen og den norske frivilligheten.
 • Arnesen, Daniel (2021). Forsøk med fritidskortordninger: Muligheter og utfordringer i innføringen av fritidskort.
 • Arnesen, Daniel (2021). Pengegaver og innsamling under koronakrisen.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Arnesen, Daniel (2021). Digital innsamling som fenomen. [Radio]. Dagens, NRK P1.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sylvia Jacobsen møter samfunnsforsker Daniel Arnesen. [Radio]. Dritt'n i Midt'n (podcast).
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Konsekvenser av koronakrisen for frivillig sektor - på kort og lang sikt.
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2021). Norway: Political Developments and Data in 2020. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook. doi: 10.1111/2047-8852.12325.
 • Thommessen, Julia Kirsebom; Zondag, Martin; Holm-Nilsen, Sverre; Holter, Katrine; Skulstad, Håkon & Graver, Hans-Petter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). NNPF-bråket: Politiet trakk rusorganisasjon-kontingent rett fra lønna. [Internett]. nrk.no.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Sosial og politisk tillit under pandemien. Et år etter at Norge stengte ned. [Radio]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Krenk? En samtale om unges ytringsrom i dag.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Hvordan vil sosiale medier prege valgåret 2021?
 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2021). Misinformed or uninformed? A panel-study of how the use of social media as a news source influences political knowledge .
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Den digitale valgkampen 2021.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Populisme og politisk kommunikasjon - kommentar til Toril Aalberg.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Tillit.
 • Bergh, Johannes; Rommetvedt, Hilmar; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2021). Hva kan vi lære av valget i 2019? Kommunal rapport.
 • Christensen, Dag Arne; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2021). Lokalvalget 2019: Et fremoverskuende valg? . I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 9–25. doi: 10.23865/noasp.134.ch1.
 • Schultz, Jessica; Lidén, Hilde & Paasche, Erlend (2021). Assessing vulnerability in Norwegian asylum practice:​ amplifying or displacing refugee rights?
 • Haugsgjerd, Atle & Linde, Jonas (2021). Vehicles of democratic dissatisfaction? Populist radical right electoral success and satisfaction with democracy in Europe 1976-2019.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2021). Kvifor frivilligpolitikk i kommunane? Kommunal frivilligheitspolitikk og lokale organisasjonar .
 • Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Sletten, Mira Aaboen; Nordø, Åsta Dyrnes & Arnesen, Daniel (2021). Fritidsaktiviteter er ikke for «alle». Vårt land.
 • Finseraas, Henning & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Det er en lav andel kvinnelige professorer i Norge. Er diskriminering forklaringen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Haugsgjerd, Atle & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Innspill til debatten om strukturell rasisme: potensial, utfordringer og kritikk. Tidsskrift for samfunnsforskning. 62(1), s. 78–79. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2021-01-04.
 • Drange, Ida & Orupabo, Julia (2021). Er norsk akademia egentlig så mangfoldig? Khrono.no.
 • Orupabo, Julia (2021). Spranget fra hvem som er rasist, til når, hvor og hvordan. Tidsskrift for samfunnsforskning. 62(1), s. 116–120. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2021-01-10. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Strukturell rasisme på norsk. Klassekampen.
 • Brekke, Jan-Paul & Beyer, Audun (2021). Everyone wants to leave. Examining possible effects of social media campaigns on migrants in transit.
 • Barth, Erling; Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald & Østbakken, Kjersti Misje (2021). The rise and fall - labor demand during COVID-19.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). De unge blir syndebukker under pandemien. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Er journalister nyttige idioter for særinteresser? Medierevisjonen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Den digitale informasjonsflyten er kanskje vårt beste våpen i kampen mot korona. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Nordmenn er verdens mest tillitsfulle. Unntaket er tilliten til pressen. Medierevisjonen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Hva skal vi med Faktisk.no? Medierevisjonen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Alle burde leste Haddy Njies bok. Morgenbladet.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Når pressen nå reflekterer over egen kildebruk, er den en seier for Sofie. Morgenbladet.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Sosiale medier er både selvsensur og hatske yringer. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2020). En reddende engel? Tidsskrift for Den norske legeforening. 140(4), s. 1–3. doi: 10.4045/tidsskr.20.0178.
 • Paasche, Erlend (2020). DELMI expert roundtable on return policy, invitee.
 • Paasche, Erlend (2020). Norm Conflicts in International Return Practice, keynote speech.
 • Paasche, Erlend & Brekke, Jan-Paul (2020). PROTECT symposium 1 Norge og FNs flyktningeplattform, keynote speech on selection criteria in refugee resettlement.
 • Paasche, Erlend (2020). CMI/UiB workshop on project development in migration studies, keynote speech.
 • Paasche, Erlend (2020). Expert roundtable on Assisted Voluntary Return and Reintegration, invited speaker.
 • Paasche, Erlend (2020). Grensene for migrasjonskontroll, foredrag for politiet.
 • Paasche, Erlend (2020). Keynote speech: On monitoring the effectiveness of reintegration activities.
 • Teigen, Mari (2020). Ledet NORDICORE Webinar Gender Equality Policies in Academia. https://www.samfunnsforskning.no/core/nordicore/aktuelt/nyheter/webinarlikestillingspolitikk-i-akademia.html .
 • Teigen, Mari (2020). Kjønnslikestilling: Endring, utfordringer, muligheter.
 • Teigen, Mari; Reisel, Liza & Mustosmäki, Armi (2020). Gendered labour market (dis)advantages in Nordic Welfare States på Nordic Working Life Conference. .
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2020). De svake stemmene – en ubrukt ressurs. Kommunal rapport.
 • Fredheim, Nanna Alida Grit (2020). Life, death or drugs: Actor framing power on the news media coverage .
 • Steen-Johnsen, Kari (2020). Kampen mot koronatiltakene. [Avis]. Aftenposten.
 • Segaard, Signe Bock & Rommetvedt, Hilmar (2020). Hvem skal bestemme for oss? Velgernes syn på lokalpolitisk representasjon.
 • Slagstad, Rune (2020). Politisk forvarsel om arbeiderpartistatens fall. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2020). Lektor Langdals historietime. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2020). Ikkje redd for strid. Dag og Tid.
 • Slagstad, Rune (2020). Metafysikk på norsk. Vårt land.
 • Slagstad, Rune (2020). Unntakstilstand i vår tid. Klassekampen.
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Koronasituasjonen og økt bruk av digitale verktøy. Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere? .
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Koronasituasjon og økt bruk av digitale verktøy: Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere? .
 • Bergsvik, Janna; Cools, Sara & Hart, Rannveig Kaldager (2020). Explaining residential clustering of fertility. SSB - Discussion papers.
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes & Rommetvedt, Hilmar (2020). Hva skjedde ved valget? Nasjonale trender og lokale variasjoner.
 • Winsvold, Marte; Haugsgjerd, Atle; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Trust by default. What is political trust - and what is political distrust?
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2020). Politisk avstand ved sametingsvalg.
 • Fredheim, Nanna Alida (2020). Actor Framing Power on the News Media Coverage of Health Care Priority-Setting .
 • Arnesen, Daniel (2020). Mye frivillig arbeid under korona. [Radio]. Studio 2.
 • Arnesen, Daniel (2020). Om godhetsregime, giverglede og dugnadsånd. [Radio]. Stangelle på Fredag.
 • Arnesen, Daniel (2020). Født Fri-saken viser problemet med politiske hestehandler om statsstøtte til organisasjoner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Enjolras, Bernard (2020). Regjeringens krisepakke er dårlig tilpasset frivillighetens milliardtap. Forskersonen.no.
 • Arnesen, Daniel (2020). Milliardtap for frivilligheten. Avisa Vårt land.
 • Arnesen, Daniel (2020). Frivillige organisasjoner i møte med koronapandemien.
 • Arnesen, Daniel (2020). Organisasjonslandskap i endring: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse?
 • Arnesen, Daniel (2020). Ung frivillighet og konsekvenser av korona for frivillig sektor.
 • Arnesen, Daniel (2020). Konsekvenser av koronakrisen for det frivillige kulturlivet.
 • Arnesen, Daniel (2020). Frivillighet i en storby: Kommune og frivillig sektor i Oslo.
 • Arnesen, Daniel (2020). Medlemskap, deltakelse, barrierer: Status og trender.
 • Arnesen, Daniel (2020). Norsk frivillighet i endring: Indikatorer, trender og utviklingstrekk .
 • Arnesen, Daniel (2020). Endrede rammevilkår for frivillig sektor og konsekvenser av koronatiltakene .
 • Arnesen, Daniel (2020). Finansiering av frivillighet: Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår .
 • Finseraas, Henning & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Kvinners akademiske kompetanse vurderes ikke dårligere enn menns – tvert imot. Khrono.no.
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2020). Norway: Political Developments and Data in 2019. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook. 59(1), s. 279–285. doi: 10.1111/2047-8852.12301.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2020). Et kjapt forskningsblikk: kommuner og frivillige organisasjoner .
 • Engelstad, Fredrik (2020). Institutt for samfunnsforskning 70 år : Refleksjoner over noen lange linjer. Tidsskrift for samfunnsforskning. 61(3), s. 273–297. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-03-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Slagstad, Rune (2020). Om å få sosiologien på rett kjøl igjen. Tidsskrift for samfunnsforskning. 61(3), s. 298–303. doi: 10.18261/ISSN.1505-291X-2020-03-07. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ljunggren, Jørn ; Steen-Johnsen, Kari & Andersen, Patrick Lie (2020). Social Inequality, Political Trust and Emotions.
 • Haugsgjerd, Atle; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Ulikhet og ideologi: Hva kan norsk samfunnsforskning lære av Piketty? Tidsskrift for samfunnsforskning. 61(4). doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-04-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2020). Frvillige organisasjoner og kommunen.
 • Segaard, Signe Bock (2020). Norges udenrigsminister: 'Vi er blevet hacket af Rusland'. [Internett]. Danmarks Radio.
 • Segaard, Signe Bock (2020). P1 Morgen - Norsk regering: Rusland står bag hackerangreb. [Radio]. Danmarks Radio (DR).

Se alle arbeider i Cristin