English version of this page

Publikasjoner

ISF-rapporter

Rapporter sortert på årstall:

2021 2014 2007
2020 2013 2006
2019 2012 2005
2018 2011 2004
2017 2010 2003
2016 2009 2002
2015 2008 2001
Velg utgivelsesår fra menyen over, eller søk etter rapport i søkefeltet eller vårt vitenarkiv.

Våre tidsskrifter

Hovedfunnsgrafikk

Besøk siden for hovedfunnsgrafikk for grafisk framstilte forskningsfunn.

Siste publikasjoner

Publikasjonslister finner du også på personsidene til enkeltforskere. Oversikten er basert på CRIStin-databasen.

 • Wagner, Ines & Teigen, Mari (2021). Egalitarian inequality: Gender equality and pattern bargaining. Gender, Work & Organization.  s 1- 16 . doi: 10.1111/gwao.12774
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). Mobbing og hatytringer blant skoleungdom i Oslo: Betydningen av elevenes minoritetsbakgrunn og skolekonteksten. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU).  2(2), s 129- 149 . doi: 10.18261/issn.2535-8162-2021-02-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Danaj, Sonila & Wagner, Ines (2021). Beware of the “poverty migrant”: media discourses on EU labour migration and the welfare state in Germany and the UK. Zeitschrift für Sozialreform (ZSR).  67(1), s 1- 27 . doi: 10.1515/zsr-2021-0001 Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik (2021). Vinneren tar alt? Fordelingsvirkninger av det nye norske pensjonssystemet. Søkelys på arbeidsmarkedet. . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2021-02-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skorge, Øyvind Søraas (2021). Mobilizing the Underrepresented: Electoral Systems and Gender Inequality in Political Participation. American Journal of Political Science (AJPS). . doi: 10.1111/ajps.12654
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Zeiner, Hilde Hatleskog & Stokstad, Sigrid (2021). Short- and long-term delegation: what are the effects on politicians’ sense of control?. Public Management Review.  s 1- 18 . doi: 10.1080/14719037.2021.1988271
 • Enjolras, Bernard & Trætteberg, Håkon Solbu (2021). Interactions Between Local Government and Voluntary Organizations: Theoretical Perspectives, In Bjarne Ibsen (ed.),  Voluntary and Public Sector Collaboration in Scandinavia : New Approaches to Co-Production.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-72314-9.  1.  s 23 - 42
 • Hesstvedt, Stine; Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2021). Kampen om dagsorden: Et historisk tilbakeblikk på stortingsvalgene 1957–2017. Tidsskrift for samfunnsforskning.  62(3), s 273- 292 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2021-03-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Figenschou, Tine Ustad; Thorbjørnsrud, Kjersti & Hallin, Daniel C. (2021). Whose stories are told and who is made responsible? Human-interest framing in health journalism in Norway, Spain, the U.K. and the U.S.. Journalism - Theory, Practice & Criticism. . doi: 10.1177/14648849211041516 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia (2021). Enacting efficient care within a context of rationalisation. Sociological Review. . doi: 10.1177/00380261211052390 Vis sammendrag
 • Bay, Ann-Helén & Pedersen, Axel West (2021). The age profile of European welfare states. A source of intergenerational conflict?, In Asgeir Falch-Eriksen; Marianne Takle & Slagsvold Britt (ed.),  Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States.  Routledge.  ISBN 978-0-367-65471-9.  s 38 - 58 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Grødem, Anne Skevik (2021). From national activation legislation to local practices in Norway—Why the same law gives diverse practices. International Journal of Social Welfare. . doi: 10.1111/ijsw.12513 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2021). Politisk avstand ved sametingsvalg: En kartlegging av det samiske ideologiske landskapet i Norge, I: Jo Saglie; Mikkel Berg-Nordlie & Torunn Pettersen (red.),  Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202697051.  Kap. 7.  s 181 - 204 Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2021). Passive innmeldte: Om hjemmesitterne ved sametingsvalg, I: Jo Saglie; Mikkel Berg-Nordlie & Torunn Pettersen (red.),  Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202697051.  Kap. 6.  s 165 - 179 Vis sammendrag
 • Berg-Nordlie, Mikkel & Saglie, Jo (2021). Sametingsvalget 2017: Velgere, kretser, partier og politikk, I: Jo Saglie; Mikkel Berg-Nordlie & Torunn Pettersen (red.),  Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202697051.  Kap. 1.  s 11 - 40 Vis sammendrag
 • Pettersen, Torunn & Saglie, Jo (2021). Valgt av og blant samer – og enkelte andre? Ulike velgergruppers holdninger til kriteriene for å delta ved sametingsvalg i Norge, I: Jo Saglie; Mikkel Berg-Nordlie & Torunn Pettersen (red.),  Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202697051.  Kap. 2.  s 41 - 66 Vis sammendrag
 • Myklebust, Runa Brandal; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Strømme, Thea Bertnes (2021). Betydningen av kjønn og skoleprestasjoner for utdannings- og arbeidsmarkedsutfall, I: Rune Johan Krumsvik (red.),  Hva vet vi om skoleprestasjoner : Ulike perspektiver på skolegang og skoleprestasjoner.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245033243.
 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Retirement anticipation - gendered patterns in a gender-equal society? a study of senior workers in Norway,. Journal of Women & Aging. . doi: 10.1080/08952841.2021.1944753 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Hva kjennetegner velgere med høy lokalpolitisk tillit?, I: Jo Saglie; Signe Bock Segaard & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.
 • Guidi, Riccardo; Butcher,, Jacqueline; Enjolras, Bernard Louis; Mati, Jacob Mwathi; Wilson, John & Xu, Ying (2021). Varieties and Changes of Volunteering: Challenges for an International Standard on Voluntary Action, In Riccardo Guidi; Ksenija Fonović & Tania Cappadozzi (ed.),  Accounting for the Varieties of Volunteering : New Global Statistical Standards Tested.  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-70545-9.
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Kommunereformen – en reform uten konsekvenser?, I: Jo Saglie; Signe Bock Segaard & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.  Kapittel 6.  s 143 - 169
 • Orupabo, Julia & Mangset, Marte (2021). Promoting Diversity but Striving for Excellence: Opening the ‘Black Box’ of Academic Hiring. Sociology. . doi: 10.1177/00380385211028064 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2021). Silenced at the border: Norwegian gender equality policies in national branding, In Eirinn Larsen; Inger Skjelsbæk & Sigrun Marie Moss (ed.),  Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region.  Routledge.  ISBN 9780367861353.  Chapter 8.
 • Eichhorn, Jan & Bergh, Johannes (2021). Lowering the Voting Age to 16 in Practice: Processes and Outcomes Compared. Parliamentary Affairs. . doi: 10.1093/pa/gsab019 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Kerr, Sari Pekkala & Olivetti, Claudia (2021). The dynamics of gender earnings differentials: Evidence from establishment data. European Economic Review.  134 . doi: 10.1016/j.euroecorev.2021.103713 Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Combining Work and Pension in Norway: Gathering Information and Imagining the Future. Nordic Journal of Working Life Studies. . doi: 10.18291/njwls.127972 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara; Finseraas, Henning & Rogeberg, Ole (2021). Local Immigration and Support for Anti-Immigration Parties: A Meta-Analysis. American Journal of Political Science (AJPS).  s 1- 19 . doi: 10.1111/ajps.12613 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte Slagsvold & Enjolras, Bernard (2021). Tillit etter terror i Norge, Frankrike og Spania. Betydningen av narrativer og politisk kontekst. Norsk sosiologisk tidsskrift.  5(3), s 12- 27 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2021-03-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Segaard, Signe Bock & Rommetvedt, Hilmar (2021). Hvem skal bestemme for oss? Velgernes syn på lokalpolitisk representasjon, I: Jo Saglie; Signe Bock Segaard & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.  s 171 - 200 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes; Gitlesen, Jens Petter & Rommetvedt, Hilmar (2021). Hva skjedde ved valget? Nasjonale trender og lokale variasjoner, I: Jo Saglie; Signe Bock Segaard & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.  Kapittel 2.  s 27 - 61 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Holmås, Tor Helge (2021). Mobiliseringsvalget 2019: Hadde kommunereformen noen betydning?, I: Jo Saglie; Signe Bock Segaard & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.  Kapittel 4.  s 87 - 115
 • Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2021). Nyheter, sosiale nettverk og lokalpolitisk orientering i lokalvalgkamp, I: Jo Saglie; Signe Bock Segaard & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.  Kapittel 5.  s 117 - 142
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2021). Navigating to the Top in an Egalitarian Welfare State: Institutional Opportunity Structures of Second-generation Social Mobility. International Migration Review. . doi: 10.1177/01979183211014829 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kitterød, Hege; Grødem, Anne Skevik & Pedersen, Axel West (2021). Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse?. Tidsskrift for velferdsforskning. . doi: 10.18261/issn.2464-3076-2021-03-02 Vis sammendrag
 • Giani, Marco; Hope, David & Skorge, Øyvind Søraas (2021). Household education gaps and gender role attitudes. Political Science Research and Methods. . doi: 10.1017/psrm.2021.16
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). ‘Birthplace unknown’: on the symbolic value of the passport for identity-construction among naturalised citizens. Identities: Global Studies in Culture and Power. . doi: 10.1080/1070289X.2021.1933827 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje & Frisell, Marte Marie (2021). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn – hvilken rolle spiller bedriften?. Tidsskrift for kjønnsforskning. . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2021-01-03 Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning & Strøm, Marte (2021). Voter responses to refugee arrivals: Effects of settlement policy. European Journal of Political Research. . doi: 10.1111/1475-6765.12461 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Fortsatt polarisering i det norske arbeidsmarkedet?. Søkelys på arbeidslivet.  38(1), s 23- 40 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2021-01-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kaakinen, Markus; Oksanen, Atte; Kusher Gadarian, Shana; Solheim, Øyvind Bugge; Herreros, Francisco; Winsvold, Marte Slagsvold; Enjolras, Bernard Louis & Steen-Johnsen, Kari (2021). Online Hate and Zeitgeist of Fear: A Five-Country Longitudinal Analysis of Hate Exposure and Fear of Terrorism After the Paris Terrorist Attacks in 2015. Political Psychology. . doi: 10.1111/pops.12732 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enjolras, Bernard Louis (2021). Explaining the Varieties of Volunteering in Europe: A Capability Approach. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. . doi: 10.1007/s11266-021-00347-5 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hesstvedt, Stine & Christensen, Johan (2021). Political and administrative control of expert groups—A mixed‐methods study. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. . doi: 10.1111/gove.12599 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Older workers imagining retirement: the collapse of agency, or freedom at last?. Ageing & Society. . doi: 10.1017/S0144686X20002044 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schøne, Pål & Strøm, Marte (2021). International labor market competition and wives’ labor supply responses. Labour Economics. . doi: 10.1016/j.labeco.2021.101983 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enjolras, Bernard; Lundgaar Andersen, Linda; Gawell, Malin & Loga, Jill Merethe (2021). Between Coercive and Mimetic Institutional Isomorphism: Social Enterprise and the Universal Scandinavian Welfare State, In Jacques Defourny & Marthes Nyssens (ed.),  Social Enterprise in Western Europe Theory, Models and Practice.  Routledge.  ISBN 9780367151188.  18.
 • Enjolras, Bernard; Loga, Jill Merethe; Kobro, Lars Ueland & Hauge, Hans A. (2021). Social Enterprises in Norway: Models and Institutional Trajectories, In Jacques Defourny & Marthes Nyssens (ed.),  Social Enterprise in Western Europe Theory, Models and Practice.  Routledge.  ISBN 9780367151188.  10.
 • Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2021). Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  7 . doi: 10.1016/j.electstud.2021.102313 Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2021). Eliter, I: Sigmund Grønmo; Ann Nilsen & Karen Christensen (red.),  Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3476-9.  s 102 - 128
 • Wiepking, Pamala; Handy, Femida; Park, Sohyun; Neumayr, Michaela; Bekkers, Rene; Breeze, Beth; de Wit, Arjen; Einolf, Christopher J.; Gricevic, Zbignev; Scaife, Wendy; Bethmann, Steffen; Breen, Oonagh; Kang, Chulhee; Katz, Hagai; Krasnopolskaya, Irina; Layton, Michael D.; Mersianova, Irina; Lo, Kuang-Ta; Osili, Una; Pessi, Anne Birgitta; Sivesind, Karl Henrik; Yamauchi, Naoto & Yang, Yongzheng (2021). Global Philanthropy: Does Institutional Context Matter for Charitable Giving?. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. . doi: 10.1177/0899764021989444 Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia (2021). Hverdagsmotstand: den skjulte kampen om anerkjennelse, I: Jørn Ljunggren & Marianne Nordli Hansen (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.
 • Barth, Erling; Moene, Karl Ove (Kalle) & Pedersen, Axel West (2021). Rising Inequality in the Egalitarian Nordics, In Georg Fischer & Robert Strauss (ed.),  Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality.  Oxford University Press.  ISBN 019754570X.  6.  s 219 - 246
 • Ellingsæter, Anne Lise & Kitterød, Ragni Hege (2021). Den "uferdige" revolusjonen: Hva betyr utdanning for fedres familiearbeid?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  62(1), s 27- 50 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2021-01-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Bortskjemte nordmenn og sultne innvandrere. Arbeidsgiverpreferanser og betydningen av etnisitet i norske arbeiderklasseyrker, I: Jørn Ljunggren & Marianne Nordli Hansen (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240. Vis sammendrag
 • Beyer, Audun; Knudsen, Erik; Andersen, Kim & Shehata, Adam (2021). Political media effects in a Nordic perspective, In Eli Skogerbø; Øyvind Ihlen; Nete Nørgaard Kristensen & Lars W. Nord (ed.),  Power, communication, and politics in the Nordic countries.  Nordicom.  ISBN 978-91-88855-28-2.
 • von Simson, Kristine; Brekke, Idunn & Hardoy, Ines (2021). The Impact of Mental Health Problems in Adolescence on Educational Attainment. Scandinavian Journal of Educational Research. . doi: 10.1080/00313831.2020.1869077 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grønmo, Sigmund; Nilsen, Ann & Christensen, Karen (2021). Ulikhet - et samfunnsvitenskapelig tema, I: Sigmund Grønmo; Ann Nilsen & Karen Christensen (red.),  Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3476-9.  Kapittel 1.  s 11 - 37
 • Haugsgjerd, Atle; Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2021). Increased media choice and political knowledge gaps: A comparative longitudinal study of 18 established democracies 1995-2015. Political Communication.  s 1- 20 . doi: 10.1080/10584609.2020.1868633 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari & Winsvold, Marte (2021). Islamist terrorism, out-group trust, and motivation to control prejudice. International Journal of Public Opinion Research.  32(3) . doi: 10.1093/IJPOR/EDZ014 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ytreberg, Espen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Agencies and Experiences of the “Good Participant” : The Long-Term Trajectories of Patients Turned Media Participants. International Journal of Communication.  14, s 6182- 6198 Vis sammendrag
 • Torfing, Jacob & Winsvold, Marte Slagsvold (2020). Demokratiparadokset : Hvordan styre et folk som skal styre seg selv?, I: Asbjørn Røiseland & Signy Irene Vabo (red.),  Folkevalgt og politisk leder.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202679187.  Kapittel 5.  s 120 - 145
 • Winsvold, Marte Slagsvold & Bentzen, Tina Øllgaard (2020). Konfliktparadokset : Samarbeid og konflikt i kommunepolitikken, I: Asbjørn Røiseland & Signy Irene Vabo (red.),  Folkevalgt og politisk leder.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202679187.  Kapittel 2.  s 34 - 61
 • Hatland, Aksel (2020). Flyktningkrise og innstrammingsforsøk, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 28.  s 316 - 322
 • Hatland, Aksel (2020). Den store pensjonsreformen, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 26.  s 292 - 301
 • Hatland, Aksel (2020). Et steg mot assimilering av innvandrerne, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 21.  s 251 - 254
 • Hatland, Aksel (2020). Trygdevekst og omorganisering, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 20.  s 245 - 250
 • Hatland, Aksel & Stjernø, Steinar (2020). Arbeidslinja - velferdspolitikkens nye mantra, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 14.  s 175 - 185
 • Hatland, Aksel (2020). Trygdepolitikk under høyrebølgen, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 10.  s 139 - 145
 • Hatland, Aksel (2020). Innvandringen - den nye store utfordringen, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 9.  s 135 - 138
 • Hatland, Aksel (2020). Sterkere trygderettigheter, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 3.  s 68 - 79
 • Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege (2020). Two different homes-Children about shared residence. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  31(1-2), s 35- 47 . doi: 10.18261/ISSN.1504-2898-2020-01-02-04
 • Teigen, Mari (2020). Virksomhedskvotering i Danmark og Norge, I: Anette Borchorst & Drude Dahlerup (red.),  Konflikt og konsensus. Det danske ligestillingspolitiske regime.  Frydenlund Academic.  ISBN 9788772162874.  5.  s 109 - 136
 • Stjernø, Steinar & Hatland, Aksel (2020). Omorganisering og nye stønadsreformer i arbeidslinjas tegn, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 27.  s 302 - 315 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Slagstad, Rune (2020). Kings Bay-dramaet, I: Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.
 • Bratsberg, Bernt Magne; Ferwerda, Jeremy; Finseraas, Henning & Kotsadam, Andreas (2020). How Settlement Locations and Local Networks Influence Immigrant Political Integration. American Journal of Political Science (AJPS). . doi: 10.1111/ajps.12532 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wagner, Ines (2020). Equal Pay for Work of Equal Value? Iceland and the Equal Pay Standard. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.  s 1- 20 . doi: 10.1093/sp/jxaa032 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2020). Hva betyr skattefradraget for oppslutningen om fagforeninger?. Søkelys på arbeidslivet.  37, s 109- 123 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-07
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Arbeidslinja – nå også for 70-åringer? Eldre arbeidstakeres tanker om lønnsarbeid, pensjon og det gode liv. Søkelys på arbeidslivet.  37(4), s 252- 266 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-04-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fredheim, Nanna Alida (2020). Dancing in the Dark: Source Coordination and Strategic Media Alliances in the Health Field. Journalism Studies.  22(1), s 96- 113 . doi: 10.1080/1461670X.2020.1861475 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fredheim, Nanna Alida (2020). Life, death or drugs: Actor framing power on the news media coverage of health care policy. European Journal of Communication. . doi: 10.1177/0267323120978721 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara; Finseraas, Henning & Rasmussen, Magnus Bergli (2020). The Immigrant-Native Gap in Union Membership: A Question of Time, Sorting, or Culture?. Labour. . doi: 10.1111/labr.12186 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning; Høyland, Bjørn & Søyland, Martin G. (2020). Climate politics in hard times: How local economic shocks influence MPs attention to climate change. European Journal of Political Research. . doi: 10.1111/1475-6765.12415 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2020). How Occupational Pensions Shape Extended Working Lives: Gender, Class and Chance after the Norwegian Pension Reform. Work, Employment and Society.  s 1- 18 . doi: 10.1177/0950017020952619 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza; Nadim, Marjan & Brekke, Idunn (2020). The impact of having a child with special needs: Labour market adaptations of immigrant and majority mothers. Acta Sociologica.  64(4), s 403- 419 . doi: 10.1177/0001699320971695 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Carlsson, Magnus; Finseraas, Henning; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Rafnsdòttir, Gudbjörg Linda (2020). Gender Bias in Academic Recruitment? Evidence from a Survey Experiment in the Nordic Region. European Sociological Review. . doi: 10.1093/esr/jcaa050 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Markussen, Simen & Strøm, Marte (2020). Children and labor market outcomes: separating the effects of the first three children. Journal of Population Economics. . doi: 10.1007/s00148-020-00807-0 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; Strøm, Marte & Vanhala, Pekka (2020). Bedre sent enn aldri? Hvordan sen fullføring av videregående skole påvirker tidlig karriere. Søkelys på arbeidslivet.  37(01-02), s 124- 141 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-08 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • von Simson, Kristine & Hardoy, Ines (2020). Tackling disabilities in young age - Policies that work. IZA Journal of Labor Policy.  10(13) . doi: 10.2478/izajolp-2020-0013 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kitterød, Ragni Hege & Lidén, Hilde (2020). Children in dual-residence arrangements: Exploring discourses of fairness and children's best interest in Norway. Children & society. . doi: 10.1111/chso.12424 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Thorbjørnsrud, Kjersti & Figenschou, Tine Ustad (2020). The Alarmed Citizen: Fear, Mistrust, and Alternative Media. Journalism Practice. . doi: 10.1080/17512786.2020.1825113 Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege (2020). To forskjellige hjem – Barn om delt bosted. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  31(1-2), s 35- 47 . doi: 10.18261/issn.1504-2898-2020-01-02-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock; Rose, Lawrence E & Haugsgjerd, Atle (2020). Politisk tillit i Norge – tegn til økende sosiale forskjeller?, I: Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  Kapittel 7.  s 124 - 137
 • Saglie, Jo & Allern, Elin Haugsgjerd (2020). Et åpnere partisystem?, I: Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  Kap. 11.  s 182 - 194
 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (2020). Norsk politikk siden 1945, I: Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  1.  s 13 - 37
 • Iversen, Torben; Rosenbluth, Frances Mccall & Skorge, Øyvind Søraas (2020). The dilemma of gender equality: How labor market regulation divides women by class. Daedalus.  149(1), s 86- 99 . doi: 10.1162/DAED_a_01775 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). “Hey there in the Night”: The Strategies, Dilemmas and Costs of a Personalized Digital Lobbying Campaign, In Harald Hornmoen; Birgitte Kjos Fonn; Nathalie Hyde-Clarke & Yngve Benestad Hågvar (ed.),  Media Health. The Personal in Public Stories.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040844.  Kapittel 8.  s 165 - 185 Vis sammendrag
 • Hallin, Daniel C.; Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Biomedicalization and Media in Comparative Perspective: Audiences, Frames, and Actors in Norwegian, Spanish, U.K. and U.S. Health News. The International Journal of Press/Politics. . doi: 10.1177/1940161220960415 Vis sammendrag
 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2020). Housing conditions and children's school results: evidence from Norwegian register data. International journal of housing policy. . doi: 10.1080/19491247.2020.1814190 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2020). Union Density Effects on Productivity and Wages. Economic Journal.  130(631), s 1898- 1936 . doi: 10.1093/ej/ueaa048 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Hansen, Vibeke Wøien; Marshall, David; Rasmussen, Anne & Webb, Paul D (2020). Competition and interaction: Party ties to interest groups in a multidimensional policy space. European Journal of Political Research. . doi: 10.1111/1475-6765.12403 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer; Schillemans, Thomas & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Media and Bureaucracy: Investigating Media Awareness Amongst Civil Servants. Scandinavian Journal of Public Administration. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2020). Business elite as elected representatives in voluntary organizations in Norway. Politics and Governance.  8(3), s 130- 141 . doi: 10.17645/pag.v8i3.2994 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den nye velferdsstaten, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 33.  s 372 - 387
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Lange linjer i velferdsstatens utvikling, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 1.  s 27 - 55
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den norske velferdsstaten etter 1966, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Innledning.  s 20 - 26
 • Kitterød, Ragni Hege & Pedersen, Axel West (2020). Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  61(3), s 199- 221 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-03-01 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brochmann, Grete & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Philosophies of integration? Elite views on citizenship policies in Scandinavia. Ethnicities. . doi: 10.1177/1468796820950453 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2020). A gender-generation gap in political representation? The contingent impact of preference voting in Norwegian municipal elections. Local Government Studies.  47(1), s 145- 165 . doi: 10.1080/03003930.2020.1797691 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune; Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2020). Do High-Choice Media Environments Facilitate News Avoidance? A Longitudinal Study 1997–2016. Journal of Broadcasting & Electronic Media. . doi: 10.1080/08838151.2020.1835428 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Piérart, Geneviève; Arneton, Mélissa; Gulfi, Alida; Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde; Makharadze, Tamar; Rekhviashvili, Eliso & Dainese, Roberto (2020). The circumstances of migrant families raising children with disabilities in five European countries: Updating knowledge and pursuing new research. Alter - European Journal of Disability Research.  14(4), s 286- 298 . doi: 10.1016/j.alter.2020.06.012 Vis sammendrag
 • Thorbjørnsrud, Kjersti & Ytreberg, Espen (2020). A Human Interest Economy: The Strategic Value of Turning Ordinary People into Exemplars in the News Media. Journalism Studies.  21(8), s 1093- 1108 . doi: 10.1080/1461670X.2020.1720520 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Zarate-Tenorio, Barbara (2020). The Consequences of Organized Labor and Mass Protest for Social Spending in Latin America. Latin American Politics and Society.  62(2), s 110- 116 . doi: 10.1017/lap.2019.63
 • Ljunggren, Jørn & Orupabo, Julia (2020). Moving beyond: narratives of higher educational aspirations among descendants of immigrants in vocational training. British Journal of Sociology of Education.  41(5), s 701- 716 . doi: 10.1080/01425692.2020.1776593 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Saglie, Jo; Mörkenstam, Ulf & Bergh, Johannes (2020). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis. Nationalism & Ethnic Politics.  26(2), s 105- 125 . doi: 10.1080/13537113.2020.1754555 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Makkonen, Anna; Oksanen, Atte; Gadarian, Shana Kushner; Herreros, Francisco; Winsvold, Marte; Solheim, Øyvind Bugge; Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2020). Fear-triggering effects of terrorism threats: Cross-country comparison in a terrorism news scenario experiment. Personality and Individual Differences.  161 . doi: 10.1016/j.paid.2020.109992 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag & Matland, Richard (2020). Inviting immigrants in: Field experiments in voter mobilization among immigrants in Norway. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  66 . doi: 10.1016/j.electstud.2020.102160 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Godøy, Anna Aasen & Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (2020). Regional variation in health care utilization and mortality. Journal of Health Economics.  71 . doi: 10.1016/j.jhealeco.2019.102254 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara; Flatø, Martin & Kotsadam, Andreas (2020). Rainfall shocks and intimate partner violence in sub-Saharan Africa. Journal of Peace Research.  57(3), s 377- 390 . doi: 10.1177/0022343319880252 Vis sammendrag
 • Ødegård, Guro & Fladmoe, Audun (2020). Are immigrant youth involved in voluntary organizations more likely than their non-immigrant peers to be engaged in politics? Survey evidence from Norway. Acta Sociologica.  63(3), s 267- 283 . doi: 10.1177/0001699319890649 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald & Finseraas, Henning (2020). Linguistic diversity and workplace productivity. Labour Economics. . doi: 10.1016/j.labeco.2020.101813 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fredheim, Nanna Alida & Figenschou, Tine Ustad (2020). Changing priorities, hybrid campaigns: interest groups’ perceptions of gains and risks in the new media landscape. Interest Groups & Advocacy.  s 1- 23 . doi: 10.1057/s41309-020-00089-7 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand; Kruse, Mathias; Jensen, Kristian Kriegbaum; Bevelander, Pieter; Mouritsen, Per & Bech, Emily Cochran (2020). Assessments of citizenship criteria: are immigrants more liberal?. Journal of Ethnic and Migration Studies.  46(13) . doi: 10.1080/1369183X.2020.1756762 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2020). Losing the Right to Stay: Revocation of Refugee Permits in Norway. Journal of Refugee Studies. . doi: 10.1093/jrs/feaa006 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2020). Does educational inequality predict exercise of users' choice? Survey evidence from domiciliary care services among elderly in Oslo, Norway. Social Policy & Administration. . doi: 10.1111/spol.12589 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia & Pahl, Joachim Benedikt (2020). What Shapes National Responses to EU Public Procurement Policy? The Case of Health and Social Services in Norway, Germany and England. Scandinavian Journal of Public Administration.  24(1), s 25- 48 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kitterød, Ragni Hege & Nadim, Marjan (2020). Embracing gender equality: Gender-role attitudes among second-generation immigrants in Norway. Demographic Research.  42, s 411- 440 . doi: 10.4054/DemRes.2020.42.14 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Albertini Früh, Elena; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Lidén, Hilde & Arneton, Mélissa (2020). Participation sociale de mères immigrées avec des enfants ayant des besoins spéciaux et politiques éducatives. Une étude qualitative norvégienne auprès de parents immigrés. Revue Éducation Comparée.  22, s 111- 131 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2020). Why Did Young Norwegians Mobilize: External Events or Early Enfranchisement?, In Jan Eichhorn & Johannes Bergh (ed.),  Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-32540-4.  Chapter 10.  s 189 - 210 Vis sammendrag
 • Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2020). Parenthood and Couples' Relative Earnings in Norway. European Sociological Review.  36(2), s 218- 235 . doi: 10.1093/esr/jcz062 Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2020). Quality differences of public, for-profit and non-profit providers in Scandinavian welfare? User satisfaction in kindergartens. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.  31(1), s 153- 167 . doi: 10.1007/s11266-019-00169-6 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rasmussen, Magnus Bergli & Skorge, Øyvind Søraas (2020). The business of change: Employers and work-family policy reforms, In Dennie Oude Nijhuis (ed.),  Business Interests and the Development of the Modern Welfare State.  Routledge.  ISBN 9780815377917.  10. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy, In Fredrik Engelstad; Trygve Jens Gulbrandsen; Marte Mangset & Mari Teigen (ed.),  Elites and people: Challenges to democracy.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.  [Introduction].  s 1 - 13
 • Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari & Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques, In Fredrik Engelstad; Trygve Jens Gulbrandsen; Marte Mangset & Mari Teigen (ed.),  Elites and people: Challenges to democracy.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.  Part III. Elites and populism.  s 203 - 222 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eggebø, Helga & Brekke, Jan-Paul (2019). Family Migration and Integration: The Need for a New Research Agenda. Nordic Journal of Migration Research.  9(4), s 425- 444 . doi: 10.2478/njmr-2019-00030 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lillie, Nathan; Berntsen, Lisa; Wagner, Ines & Danaj, Sonila (2019). A comparative analysis of union responses to posted work in four European countries, In Jens Arnholtz & Nathan Lillie (ed.),  Posted Work in the European Union: The Political Economy of Free Movement.  Routledge.  ISBN 9780367142711.  Chapter 5.  s 89 - 108
 • Wagner, Ines & Shire, Karen (2019). Labour Subcontracting in Cross-Border Labour Markets: A Comparison of Rule Evasion in Germany and Japan, In Jens Arnholtz & Nathan Lillie (ed.),  Posted Work in the European Union: The Political Economy of Free Movement.  Routledge.  ISBN 9780367142711.  Chapter 10.
 • Kraglund, Karin Oline (2019). Diskursiv europeisering : en analyse av fire likestillingspolitiske reformprosesser, I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  Kapittel 8.  s 170 - 193
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Hva er rettferdig pensjon? Befolkningens oppfatninger om alderspensjonen i folketrygden. Søkelys på arbeidslivet.  36(4), s 282- 297 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-04-06 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mastekaasa, Arne; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Gender difference in sickness absence: Do managers evaluate men and women differently with regard to the appropriateness of sickness absence?. Scandinavian Journal of Public Health.  s 1- 7 . doi: 10.1177/1403494819890783 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari & Winsvold, Marte (2019). Global Terrorism and the Civil Sphere in Norway: Renegotiating Civil Codes, In Jeffrey C. Alexander; Anna Lund & Andrea Voyer (ed.),  The Nordic Civil Sphere.  Polity Press.  ISBN 978-1509538843.  Chapter 9.  s 229 - 255 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Immigrants and the ‘caring father’: Inequality in access to and utilisation of parental leave in Norway. Ethnicities.  20(5), s 959- 982 . doi: 10.1177/1468796819890109 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Kitterød, Ragni Hege (2019). Beskytter assimilering mot diskriminering? Opplevd diskriminering blant innvandrere og etterkommere av innvandrere i det norske arbeidslivet. Norsk sosiologisk tidsskrift.  3(5), s 353- 371 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-05-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Matland, Richard E. (2019). When is a reminder enough? Text message voter mobilization in a European context. Political Behavior.  s 1- 21 . doi: 10.1007/s11109-019-09578-1 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2019). Vanskeligstilte på boligmarkedet – dynamikk og tilstandsavhengighet. Tidsskrift for boligforskning.  2(2), s 84- 111 . doi: 10.18261/issn.2535-5988-2019-02-05 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pettersen, Torunn & Saglie, Jo (2019). Hand i hand? Om bysamer som tema i valgprogram ved sametingsvalg i Norge 2009–2017. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  35(3), s 115- 140 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2019-03-01 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning (2019). Social democratic representation and welfare spending: A quantitative case study. Political Science Research and Methods. . doi: 10.1017/psrm.2019.36 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Birkvad, Simon Roland (2019). Immigrant meanings of citizenship: mobility, stability, and recognition. Citizenship Studies. . doi: 10.1080/13621025.2019.1664402 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Solheim, Øyvind Bugge (2019). Are we all Charlie? How media priming and framing affect immigration policy preferences after terrorist attacks. Western European Politics. . doi: 10.1080/01402382.2019.1683791 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2019). Labour immigration and union strength. European Union Politics.  21(1), s 3- 23 . doi: 10.1177/1465116519881194 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo (2019). Do party organizations integrate multi-level states? The case of the Norwegian Local Government Reform. Regional & Federal Studies.  30(4), s 579- 597 . doi: 10.1080/13597566.2019.1684268 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia; Drange, Ida & Abrahamsen, Bente (2019). Multiple frames of success: how second-generation immigrants experience educational support and belonging in higher education. Higher Education.  79, s 921- 937 . doi: 10.1007/s10734-019-00447-8 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde & Salvesen, Cathrine Holst (2019). Ways into and out of exploitation : Unaccompanied minors and human trafficking, In Isik Kulu-Glasgow; Monika Smit & Ibrahim Sirkeci (ed.),  Unaccompanied Children. From migration to integration.  Transnational Press London.  ISBN 978-1-912997-14-5.  Kapittel 3.  s 51 - 69
 • Lidén, Hilde (2019). "Vi ønsker å leve et normalt liv." Migrantbarns og familiers integreringsbestrebelser, I: Kris Kalkman & Sonja Kibsgaard (red.),  Vente, håpe, leve. Familier på flukt møter norsk hverdagsliv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03147-7.  Kapittel 2.  s 38 - 54

Se alle arbeider i Cristin

 • Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (red.) (2021). Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202697051.  266 s. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (red.) (2021). Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.  288 s. Vis sammendrag
 • Fibbi, Rosita; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Simon, Patrick (2021). Migration and Discrimination. Springer.  ISBN 9783030672812. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grønmo, Sigmund; Nilsen, Ann & Christensen, Karen (red.) (2021). Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3476-9.  388 s.
 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (red.) (2020). Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  297 s.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  440 s.
 • Eichhorn, Jan & Bergh, Johannes (ed.) (2020). Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-32540-4.  245 s. Vis sammendrag
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (ed.) (2019). Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.
 • Slagstad, Rune (red.) (2019). Spillet om Ullevål sykehus. Et doldisbyråkratisk lærestykke. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4152-0.  375 s.
 • Slagstad, Rune (red.) (2019). Hannah Arendt, Politikk i dystre tider. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4025-7.  530 s.
 • Slagstad, Rune (red.) (2019). Carl Schmitt, Politikk og rett. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4024-0.  480 s.
 • Moe, Hallvard; Hovden, Jan Fredrik; Ytre-Arne, Brita; Figenschou, Tine Ustad; Nærland, Torgeir Uberg; Sakariassen, Hilde & Thorbjørnsrud, Kjersti (2019). Informerte borgere? Offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215036496.  236 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvaavik, Elisabeth; Helleve, Arnfinn; Grøtting, Maja Weemes; Hov, Dina Heider & Dolgner, Tara Kelly (2021). Røykeslutt i kreftbehandling. Evaluering av et røykesluttprogram.
 • Trætteberg, Håkon Solbu; Sivesind, Karl Henrik; Paananen, Maiju & Hrafnsdóttir, Steinunn (2021). Private Early Childhood Education and Care (ECEC) in the Nordic Countries: Development and governance of the welfare mix. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2021:06. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde; Paasche, Erlend; Schultz, Jessica & Wessmann, Helene (2021). Flyktningers sårbarhet : Hvordan blir flyktningers sårbarhet forstått, vurdert, ivaretatt og skapt gjennom lovverk og forvaltningspraksis?. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bergsaker, Marianne A Riise; Bratsberg, Bernt Magne; Daae, Anita Odveig; Flottorp, Signe Agnes; Forland, Frode; Furuseth, Ellen; Godøy, Anna Aasen; Hart, Rannveig Kaldager; Høstmælingen, Njål; Indseth, Thor; Knapstad, Marit; Knudsen, Ann Kristin Skrindo; Labberton, Angela Susan; Nes, Ragnhild Bang; Nilsen, Thomas; Nøkleby, Heid; Ottersen, Trygve; Reme, Bjørn-Atle; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Røttingen, John-Arne; Raaum, Oddbjørn; Skogen, Jens Christoffer; Suren, Pål; Telle, Kjetil Elias; Vedaa, Øystein; Wörn, Jonathan; Aarø, Leif Edvard; Tvedten, Hilde Marie; Vikum, Eirik Frønæs; Holtermann, Merete Kile & Larsen, Vilde Bergstad (red.) (2021). Folkehelserapportens temautgave 2021. Folkehelsen etter covid-19. Pandemiens konsekvenser for ulike grupper i befolkningen. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lidén, Hilde; Schultz, Jessica; Paasche, Erlend & Wessmann, Helene (2021). Vulnerable Protection Seekers in Norway: Regulations, Practices, and Challenges. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Thorbjørnsrud, Kjersti & Figenschou, Tine Ustad (2021). Helse, medier og makt: Kommunikasjonsregimer i mediene. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fredheim, Nanna Alida Grit (2021). Hybrid mediatization and network dependencies: Health interest group strategies in a hybrid media landscape.
 • Umblijs, Janis; Østbakken, Kjersti Misje & Røed, Marianne (2021). Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2019. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2021:5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid. IZA Discussion Papers. 14530. Vis sammendrag
 • Indseth, Thor; Arnesen, Trude Margrete; Bjørbæk, Mona; Brekke, Jan-Paul; Duahle, Hodon; Elgersma, Ingeborg Hess; Eide, Helena Niemi; Ezzati, Rojan Tordhol; Fevåg, Julie Salvesen; Flatø, Martin; Fretheim, Atle; Gawad, Mohamed; Gele, Abdi Ali; Godøy, Anna Aasen; Grøtting, Maja Weemes; Hernæs, Kjersti Helene; Hussaini, Lema; Kristoffersen, Anja Bråthen; Labberton, Angela Susan; Lindman, Anja Elsrud Schou; Sheekh Mohammed, Naeema Saeed; Nordstrøm, Charlott Elise Gyllenhammar; Qureshi, Samera Azeem; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste; Strand, Bjørn Heine; Telle, Kjetil Elias; Tsige, Selam Andegiorgis & Vinjerui, Kristin Hestmann (2021). Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Halrynjo, Sigtona; Jørgensen, Ruth Eva & Høie Vadla, Ingrid (2021). Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti; Wollebæk, Dag & Fladmoe, Audun (2021). Forskerne og offentligheten – om ytringsfrihet i akademia. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Paasche, Erlend; Espegren, Astrid & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Selection Criteria in Refugee Resettlement. Balancing vulnerability and future integration in eight resettlement countries. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2021:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2021). Feminisme og holdninger til likestilling – tendenser til polarisering?. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun; Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Hva mener befolkningen om ytringsfrihetens grenser?. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Frivillighet og koronakrisen. Befolkningens frivillige innsats og frivillige organisasjoners rolle, aktiviteter og økonomi under koronakrisen i Norge. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2021:02. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arnesen, Daniel; Grødem, Anne Skevik; Ervik, Rune & Eimhjellen, Ivar (2021). Delrapport: Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger. Erfaringer fra forsøkskommunenes innføring av Fritidskortet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2021:2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Nordø, Åsta Dyrnes; Sletten, Mira Aaboen & Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2021:01. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Finseraas, Henning; Kjelsrud, Anders Grøn & Moene, Karl Ove (Kalle) (2021). Does the Rise of China Lead to the Fall of European Welfare States?. IZA Discussion Papers. 14063. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan; Thorbjørnsrud, Kjersti & Fladmoe, Audun (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2021:1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hesstvedt, Stine (2020). The Politics of Expert Advice. A Study of Government's Use of Policy Advisory Commissions in Norway, 1972-2018. Doctoral thesis.
 • Barth, Erling; Davis, James Creece; Freeman, Richard B. & McElheran, Kristina (2020). Twisting the Demand Curve: Digitalization and the Older Workforce. NBER Working Paper Series. 28094. Vis sammendrag
 • Criscuolo, Chiara; Hijzen, Alexander; Schwellnus, Cyrille; Barth, Erling; Fabling, Richard; Fialho, Priscilla; Skans, Oskar Nordstrom; Stadler, Balazs; Upward, Richard & Zwysen, Wouter (2020). Workforce composition, productivity and pay: the role of firms in wage inequality. OECD Economics Department Working Papers. 1603. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Fladmoe, Audun (2020). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Oslo. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:12. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Strøm, Marte & von Simson, Kristine (2020). Atypisk arbeid i Norge, 1995–2018 : Omfang, arbeidstakervelferd og overgangsrater. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:12. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Eldre arbeidstakere med ny teknologi. Kommunikasjon og motivasjon i arbeidslivet under koronatiltakene. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:11. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun (2020). Valgkampstudien 2017. Frafall, vekting og representativitet. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2020). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality. IZA Discussion Papers. 13605. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (red.) (2020). Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:10. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arnesen, Daniel (2020). Frivillighet i en storby: Kommune og frivillig sektor i Oslo. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:08. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2020). Hvilken valgordning får flest velgere til å stemme? Om sammenhengen mellom valgordninger og valgdeltakelse. (Vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov"). Fulltekst i vitenarkiv.
 • Halrynjo, Sigtona & Fekjær, Silje Bringsrud (2020). Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer: Likestilte idealer - kjønnsskjeve mønstre. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:9. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun & Wollebæk, Dag (2020). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge. Integreringsbarometeret 2020. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:8. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arnesen, Daniel & Hansen, Vibeke Wøien (2020). Oslos innbyggeres forventninger til kommunens tilrettelegging på tros- og livssynsfeltet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:7. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2020). Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Institusjonenes perspektiv – Delrapport 2. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:7. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle & Segaard, Signe Bock (2020). Politisk tillit, lokaldemokrati og legitimitet. Kunnskapsstatus og utviklingstrekk. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:6. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun; Lidén, Hilde & Orupabo, Julia (2020). Etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet: Holdninger, erfaringer, diskriminering og praksis. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara & Strøm, Marte (2020). Ønsker om barn – en spørreundersøkelse om fertilitet, arbeidsliv og familiepolitikk. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wagner, Ines; Fjell, Live Kjos; Frisell, Marte Marie & Østbakken, Kjersti Misje (2020). Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet: Individuelle preferanser eller strukturelle begrensninger?. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Umblijs, Janis (2020). Kunnskapsoppsummering om deltakelse i arbeidslivet for kvinner med innvandrerbakgrunn. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde; Aasen, Berit; Seeberg, Marie Louise & Staver, Anne Balke (2020). Fra bosetting til voksenliv: Den kommunale tjenestekjeden for enslige mindreårige flyktninger. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arnesen, Daniel (2020). Finansiering av frivillighet: Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:6. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2020). Organisasjonslandskap i endring 2009–2019: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse?. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Enjolras, Bernard & Skiple, Jon Kåre (2020). Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skiple, Jon Kåre & Winsvold, Marte (2020). Lokalt beredskapssamarbeid. Frivillige, politi og kommuner i lokalt beredskapsarbeid. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eimhjellen, Ivar & Fladmoe, Audun (2020). Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eimhjellen, Ivar; Bentsen, Henrik Litleré & Wollebæk, Dag (2020). Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun (2019). Hatytringer og hets på arbeidsplassen : Tilleggsanalyse til prosjektet «Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen». Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schøne, Pål & Strøm, Marte (2019). International Labor Market Competition and Spousal Labor Supply Responses.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Frivillige i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. De frivilliges perspektiv. Delrapport 1. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2019:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza (2019). Stabilitet og endring i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Erdal, Marta Bivand; Bertelli, Davide; Kruse, Mathias; Tjønn, Mathias Hatleskog; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Brochmann, Grete; Bevelander, Pieter; Mouritsen, Per; Bech, Emily Cochran & jensen, kristian kriegbaum (2019). Citizenship, Participation and Belonging in Scandinavia: Results from a survey among young adults of diverse origins in Norway, Sweden and Denmark. PRIO Paper. 7.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Etterkommere av innvandrere i Norge: Mobilitet, assimilering, diskriminering. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan & Fjell, Live Kjos (2019). Kjønn, arbeid og innvandring. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Langfeldt, Liv; Aksnes, Dag W. & Reymert, Ingvild S (2021). Peer review for academic jobs and grants continues to be shaped by metrics, especially if your reviewer is highly ranked.. LSE Impact Blog.
 • Wagner, Ines (2021). SHipping Off Labour and the Covid 19 pndemic.
 • Wagner, Ines (2021). Shipping Off Labour: EU Shipbuilding as Globalized Workplaces.
 • Wagner, Ines (2021). Retrenchment, Disruption and Re-organisation: double mobility in the EU Shipbuilding industry.
 • Wagner, Ines (2021). : Retrenchment, Disruption and Re-organisation: The Impact of the COVID-19 Pandemic on an Internationalised Sector.
 • Wagner, Ines (2021). : Retrenchment, Disruption and Re-organisation: The Impact of the COVID-19 Pandemic on an Internationalised Sector.
 • Wagner, Ines (2021). (Un)making European labour markets: the case of shipbuilding.
 • Schultz, Jessica; Lidén, Hilde & Paasche, Erlend (2021). Norsk flyktningpolitikk skaper nye former for sårbarhet. Forskning.no.
 • Grønmo, Sigmund (2021). Hva er NOKUTs rolle når Høgskolen i Nesna skal gjenreises?. Khrono.no. . doi: https://khrono.no/hva-er-nokuts-rolle-nar-hogskolen-i-nesna-skal-gjenreises/621206
 • Grønmo, Sigmund (2021). Gjenreising av Høgskolen i Nesna: Ingen trussel mot universitetenes autonomi. Khrono.no. . doi: https://khrono.no/gjenreising-av-hogskolen-i-nesna-ingen-trussel-mot-universitetenes-autonomi/616665
 • Grønmo, Sigmund (2021). Regjeringen bestemmer. VG : Verdens gang.
 • Lidén, Hilde; Paasche, Erlend & Schultz, Jessica (2021). Når sårbare migranter møter staten.
 • Segaard, Signe Bock (2021, 02. november). Danskene er lei av gamle politikere. Valgforskere vil ha alder med på stemmeseddelen.. [Internett].  Aftenposten online.
 • Segaard, Signe Bock (2021, 02. november). Vil ta grep for å få flere unge politikere valgt.  Aftenposten.
 • Segaard, Signe Bock (2021, 30. oktober). Sådan blev Norge klar til at holde valg med høje smittetal. [Radio].  Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021, 29. oktober). Norsk forsker: I Norge har vi alder på stemmesedlerne. [Radio].  Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Pedersen, Axel West (2021). The Norwegian pension reform miracle and the trilemma of minimum protection in old age. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2021). Frivillige organisasjoners rolle i kommunenes helse og omsorgssektor.
 • Saglie, Jo (2021). Politiske skillelinjer og politisk avstand ved sametingsvalg.
 • Segaard, Signe Bock (2021, 05. oktober). Betyr det egentlig noe hvem som bestemmer i en sammenslått kommune?.  Fosna-Folket.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norsk lokalvalg - og noen paralleller til Danmark.
 • Haarstad, Håvard; Hanssen, Gro Sandkjær; Andersen, Bengt; Harboe, Lisbet; Ljunggren, Jørn; Røe, Per Gunnar & Wanvik, Tarje Iversen (2021). Nordic responses to urban challenges of the 21st century. Nordic Journal of Urban Studies.  1(1), s 4- 18 . doi: 10.18261/issn.2703-8866-2021-01-01 Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Tillit og lokaldemokrati.
 • Haugsgjerd, Atle (2021, 15. september). En europeisk vänstersväng? Om det norska valet. [Radio].
 • de Blok, Lisanne & Haugsgjerd, Atle (2021). Take a Chance on Me: Experienced Risk and Political Trust.
 • Finseraas, Henning; Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2021). Immigration Cues and Perceived Welfare State Sustainability: Understanding Variability in Political Reactions to Fiscally Costly Immigration.
 • Reisel, Liza (2021, 21. januar). Finland har færre likestillingstiltak i akademia enn Norge og Sverige. [Internett].  Kifinfo.no.
 • Silander, Charlotte; Reisel, Liza; Pietilä, Maria & Drange, Ida (2021). Universities’ measures to promote gender equality among academic staff in the Nordic countries.
 • Reisel, Liza (2021, 07. mars). Mannsdominert yrke - Jeg skulle bli frisør, men endte som blikkenslager. [Tidsskrift].  KK.
 • Reisel, Liza (2021). Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
 • Teigen, Mari (2021). Challenges to gender equality and diversity in academia.
 • Teigen, Mari (2021). Gender equality challenges in Norway.
 • Teigen, Mari (2021). Likestilling og mangfold i akademia.
 • Teigen, Mari & Holst, Cathrine (2021). The boy problem in Swedish and Norwegian commission reports.
 • Segaard, Signe Bock (2021, 28. september). Bør vi stole på politikere og media?.  Tønsbergs Blad.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Presentasjon av boka: Lokalvalget 2019. Nye kommuner - nye valg?.
 • Dale-Olsen, Harald (2021). Firms’ Markups, Trade Strategies and Pay Policies.
 • Hansen, Vibeke Wøien (2021). Frivillig helseberedskap i endring: Hva sier forskningen?.
 • Segaard, Signe Bock (2021, 14. september). Därför backar ”Norges SD”: Sämsta valet på 30 år.  Expressen.
 • Segaard, Signe Bock (2021, 13. september). Ställ dina frågor om valet i Norge.  Expressen.
 • Segaard, Signe Bock (2021, 11. september). Kuppet makten med hemmelige frokoster og møter på do.  Budstikka Pluss.
 • Segaard, Signe Bock (2021, 10. september). Politiske spørsmål om kultur gir ikke valgkamp.  Vårt Land Pluss.
 • Segaard, Signe Bock (2021, 11. september). Spiste gubbevelldet til frokost.  Budstikka.
 • Segaard, Signe Bock (2021, 26. juni). Valgforskere i ny bok: Klima var viktigste sak ved valget i 2019. [Internett].  Naturpress.
 • Segaard, Signe Bock (2021, 26. juni). Det må bli et klimavalg.  Dagsavisen.
 • Eggebø, Helga; Aasen Lundberg, Aase Kristine & Teigen, Mari (2021). Norsk klimapolitikk - er kjønnsperspektiver relevant?.
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn (2021, 02. februar). De fleste velger tradisjonelt, men Åsgeir (37) valgte helt annerledes. [Internett].  NRK.
 • Saglie, Jo (2021). Hva skjedde ved lokalvalget i 2019?.
 • Saglie, Jo (2021). Politiske skillelinjer og politisk avstand ved sametingsvalg.
 • Grødem, Anne Skevik (2021). Arbeidslinja for bestemødre?. KAI-kronikken.
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Konsensus er ikke alltid det beste. Kommunal Rapport.
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Kunsten å ta imot hjelp. Kommunal Rapport.
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Tillit og selvtillit i kommunepolitikken. Kommunal Rapport.
 • Fladmoe, Audun (2021, 25. april). Unge ytrer seg mer forsiktig enn før. [Radio].  Helgemorgen (NRK).
 • Fladmoe, Audun (2021, 27. april). Sjikane på nett – hva gjør det med oss og samfunnsdebatten?. [Radio].  Den norske mediepodden (Medietilsynet).
 • Fladmoe, Audun (2021). Hva sier forskningen om netthat?.
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet. En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). A study of participants in heated and aggressive online debates.
 • Nadim, Marjan (2021). Netthets og ytringsfrihet.
 • Nadim, Marjan (2021). GRÅSONER OG GRENSEOVERSKRIDELSER PÅ NETTET: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Nadim, Marjan (2021, 01. mars). Deltagere i opphetede debatter og hatytringer. [Radio].
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet.
 • Orupabo, Julia Kristine B. (2021). Ønsker mangfold, men velger eksellense. kifinfo.no.
 • Karlsen, Rune; Sundet, Vilde Schanke & Steen-Johnsen, Kari (2021). Slik er den nye digitale offentligheten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Teigen, Mari (2021). Presentasjon av hovedfunn om kjønn i akademia og på de nordiske arbeidsmarkedene.
 • Teigen, Mari (2021). How the pandemic exposed the faultlines of gender inequality in Norway’s labour market. genderingcovid-19.org.
 • Teigen, Mari (2021). How the pandemic exposed the faultlines of gender inequality in Norway’s labour market https://genderingcovid-19.org/blogs/how-the-pandemic-exposed-the-faultlines-of-gender-inequality-in-norways-labour-market.
 • Nadim, Marjan (2021). Rasismens konsekvenser.
 • Nadim, Marjan (2021). Rasismens utbredelse.
 • Enstad, Johannes Due (2021). Documenting Contemporary Antisemitism.
 • Enstad, Johannes Due (2021). On the ideological and cultural diversity of current antisemitism. Right Now!. Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia (2021). U/Synlig. Hverdagsrasisme i Norge.
 • Dale-Olsen, Harald (2021). Firms’ mark-up, trade strategies and pay.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Det gode lokaldemokrati? Selvstyre, velferd og politisk tillit..
 • Segaard, Signe Bock; Kjær, Ulrik & Saglie, Jo (2021). Why are there More Female Local Councillors in Norway than in Denmark? A Crack in the Nordic gender equality model. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock; Kjær, Ulrik & Saglie, Jo (2021). Why are there More Female Local Councillors in Norway than in Denmark? A Crack in the Nordic gender equality model. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Holmås, Tor Helge (2021). Field experiments in voter mobilization among immigrants in the Norwegian 2017 parliamentary election. Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2021). Lønnsomt eller brysomt mangfold?.
 • Føllesdal, Andreas; Lindberg, Maren Falch; Neupane, Sudan; Østbakken, Kjersti Misje; Harstad, Stine; Shah, Feroz Mehmood; Holme, Nathalie Linn Anikken; Hagtvet, Bernt & Næss, Petter (2021). Fulbrightprogrammet fyller 75 år. Khrono.no.
 • Enstad, Johannes Due (2021). Kari Aga Myklebost, Jens Petter Nielsen og Andrei Rogatchevski (red.): The Russian Revolutions of 1917: The Northern Impact and beyond. Historisk Tidsskrift (Norge).  100(2), s 191- 193 . doi: 10.18261/issn.1504-2944-2021-02-12
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Norsk frivillighet og koronakrisen.
 • Arnesen, Daniel (2021). Regional frivillighet som politikkområde: Innspill og refleksjoner.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Arnesen, Daniel (2021). Frivillighetens beredskap – i krise og «fredstid», samtale mellom Ingrid Stenstadvold Ross og Daniel Arnesen.
 • Arnesen, Daniel (2021). Frivillig i krisetid - veien videre.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Arnesen, Daniel (2021). Utviklingstrekk i norsk frivillighet.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Koronakrisen og den norske frivilligheten.
 • Arnesen, Daniel (2021). Forsøk med fritidskortordninger: Muligheter og utfordringer i innføringen av fritidskort.
 • Arnesen, Daniel (2021). Pengegaver og innsamling under koronakrisen.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Arnesen, Daniel (2021, 22. februar). Digital innsamling som fenomen. [Radio].  Dagens, NRK P1.
 • Arnesen, Daniel (2021, 26. januar). Sylvia Jacobsen møter samfunnsforsker Daniel Arnesen.. [Radio].  Dritt'n i Midt'n (podcast).
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Konsekvenser av koronakrisen for frivillig sektor - på kort og lang sikt.
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2021). Norway: Political Developments and Data in 2020. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook. . doi: 10.1111/2047-8852.12325
 • Thommessen, Julia Kirsebom; Zondag, Martin; Holm-Nilsen, Sverre; Holter, Katrine; Skulstad, Håkon; Graver, Hans-Petter & Arnesen, Daniel (2021, 15. juli). NNPF-bråket: Politiet trakk rusorganisasjon-kontingent rett fra lønna.  NRK.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021, 12. mars). Sosial og politisk tillit under pandemien. Et år etter at Norge stengte ned.. [Radio].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Krenk? En samtale om unges ytringsrom i dag.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Hvordan vil sosiale medier prege valgåret 2021?.
 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2021). Misinformed or uninformed? A panel-study of how the use of social media as a news source influences political knowledge.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Den digitale valgkampen 2021.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Populisme og politisk kommunikasjon - kommentar til Toril Aalberg.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Tillit.
 • Bergh, Johannes; Rommetvedt, Hilmar; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2021). Hva kan vi lære av valget i 2019?. Kommunal Rapport.
 • Christensen, Dag Arne; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2021). Lokalvalget 2019: Et fremoverskuende valg?, I: Jo Saglie; Signe Bock Segaard & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.  Kapittel 1.  s 9 - 25 Vis sammendrag
 • Schultz, Jessica; Lidén, Hilde & Paasche, Erlend (2021). Assessing vulnerability in Norwegian asylum practice:​ amplifying or displacing refugee rights?.
 • Haugsgjerd, Atle & Linde, Jonas (2021). Vehicles of democratic dissatisfaction? Populist radical right electoral success and satisfaction with democracy in Europe 1976-2019.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2021). Kvifor frivilligpolitikk i kommunane? Kommunal frivilligheitspolitikk og lokale organisasjonar.
 • Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Sletten, Mira Aaboen; Nordø, Åsta Dyrnes & Arnesen, Daniel (2021). Fritidsaktiviteter er ikke for «alle». Vårt land.
 • Finseraas, Henning & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Det er en lav andel kvinnelige professorer i Norge. Er diskriminering forklaringen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Innspill til debatten om strukturell rasisme: potensial, utfordringer og kritikk. Tidsskrift for samfunnsforskning.  62(1), s 78- 79 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2021-01-04
 • Drange, Ida & Orupabo, Julia (2021). Er norsk akademia egentlig så mangfoldig?. Khrono.no.
 • Orupabo, Julia (2021). Spranget fra hvem som er rasist, til når, hvor og hvordan. Tidsskrift for samfunnsforskning.  62(1), s 116- 120 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2021-01-10 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Strukturell rasisme på norsk. Klassekampen. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Beyer, Audun (2021). Everyone wants to leave. Examining possible effects of social media campaigns on migrants in transit..
 • Barth, Erling; Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald & Østbakken, Kjersti Misje (2021). The rise and fall - labor demand during COVID-19.
 • Teigen, Mari (2020). Ledet NORDICORE Webinar Gender Equality Policies in Academia. https://www.samfunnsforskning.no/core/nordicore/aktuelt/nyheter/webinarlikestillingspolitikk-i-akademia.html.
 • Teigen, Mari (2020). Kjønnslikestilling: Endring, utfordringer, muligheter.
 • Teigen, Mari; Reisel, Liza & Mustosmäki, Armi (2020). Gendered labour market (dis)advantages in Nordic Welfare States på Nordic Working Life Conference..
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2020). De svake stemmene – en ubrukt ressurs. Kommunal Rapport.
 • Fredheim, Nanna Alida Grit (2020). Life, death or drugs: Actor framing power on the news media coverage.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020, 04. oktober). Kampen mot koronatiltakene.  Aftenposten.
 • Segaard, Signe Bock & Rommetvedt, Hilmar (2020). Hvem skal bestemme for oss? Velgernes syn på lokalpolitisk representasjon. Vis sammendrag
 • Slagstad, Rune (2020). Politisk forvarsel om arbeiderpartistatens fall. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2020). Lektor Langdals historietime. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2020). Ikkje redd for strid. Dag og Tid.
 • Slagstad, Rune (2020). Metafysikk på norsk. Vårt land.
 • Slagstad, Rune (2020). Unntakstilstand i vår tid. Klassekampen.
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Koronasituasjonen og økt bruk av digitale verktøy. Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere?.
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Koronasituasjon og økt bruk av digitale verktøy: Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere?.
 • Bergsvik, Janna; Cools, Sara & Hart, Rannveig Kaldager (2020). Explaining residential clustering of fertility.. SSB - Discussion papers.
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes & Rommetvedt, Hilmar (2020). Hva skjedde ved valget? Nasjonale trender og lokale variasjoner.
 • Winsvold, Marte; Haugsgjerd, Atle; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Trust by default. What is political trust - and what is political distrust?.
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2020). Politisk avstand ved sametingsvalg.
 • Fredheim, Nanna Alida (2020). Actor Framing Power on the News Media Coverage of Health Care Priority-Setting.
 • Arnesen, Daniel (2020, 02. desember). Mye frivillig arbeid under korona. [Radio].  Studio 2.
 • Arnesen, Daniel (2020, 16. oktober). Om godhetsregime, giverglede og dugnadsånd. [Radio].  Stangelle på Fredag.
 • Arnesen, Daniel (2020). Født Fri-saken viser problemet med politiske hestehandler om statsstøtte til organisasjoner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Enjolras, Bernard (2020). Regjeringens krisepakke er dårlig tilpasset frivillighetens milliardtap. Forskersonen.no.
 • Arnesen, Daniel (2020). Milliardtap for frivilligheten. Avisa Vårt land.
 • Arnesen, Daniel (2020). Frivillige organisasjoner i møte med koronapandemien.
 • Arnesen, Daniel (2020). Organisasjonslandskap i endring: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse?.
 • Arnesen, Daniel (2020). Ung frivillighet og konsekvenser av korona for frivillig sektor.
 • Arnesen, Daniel (2020). Konsekvenser av koronakrisen for det frivillige kulturlivet.
 • Arnesen, Daniel (2020). Frivillighet i en storby: Kommune og frivillig sektor i Oslo.
 • Arnesen, Daniel (2020). Medlemskap, deltakelse, barrierer: Status og trender.
 • Arnesen, Daniel (2020). Norsk frivillighet i endring: Indikatorer, trender og utviklingstrekk.
 • Arnesen, Daniel (2020). Endrede rammevilkår for frivillig sektor og konsekvenser av koronatiltakene.
 • Arnesen, Daniel (2020). Finansiering av frivillighet: Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår.
 • Finseraas, Henning & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Kvinners akademiske kompetanse vurderes ikke dårligere enn menns – tvert imot. Khrono.no. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2020). Norway: Political Developments and Data in 2019. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook.  59(1), s 279- 285 . doi: 10.1111/2047-8852.12301
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2020). Et kjapt forskningsblikk: kommuner og frivillige organisasjoner.
 • Engelstad, Fredrik (2020). Institutt for samfunnsforskning 70 år : Refleksjoner over noen lange linjer. Tidsskrift for samfunnsforskning.  61(3), s 273- 297 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-03-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Slagstad, Rune (2020). Om å få sosiologien på rett kjøl igjen. Tidsskrift for samfunnsforskning.  61(3), s 298- 303 . doi: 10.18261/ISSN.1505-291X-2020-03-07 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ljunggren, Jørn; Steen-Johnsen, Kari & Andersen, Patrick Lie (2020). Social Inequality, Political Trust and Emotions.
 • Haugsgjerd, Atle; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Ulikhet og ideologi: Hva kan norsk samfunnsforskning lære av Piketty?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  61(4) . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-04-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2020). Frvillige organisasjoner og kommunen.
 • Segaard, Signe Bock (2020, 14. oktober). Norges udenrigsminister: 'Vi er blevet hacket af Rusland'. [Internett].  Danmarks Radio.
 • Segaard, Signe Bock (2020, 14. oktober). P1 Morgen - Norsk regering: Rusland står bag hackerangreb. [Radio].  Danmarks Radio (DR).
 • Enstad, Johannes Due (2020). What is antisemitism?, In Anders Ravik Jupskås & Eviane Leidig (ed.),  Knowing what’s (far) right. A compendium.  C-REX Center for Research on Extremism, UiO.  Part I.  s 27 - 29
 • Winsvold, Marte (2020). Hva betyr kommunale medvirkningsordninger for innbyggernes politiske tillit?, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  4.  s 64 - 80
 • Winsvold, Marte (2020). Lokalpolitikeres politiske tillit, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  3.  s 36 - 63
 • Kitterød, Ragni Hege (2020). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge.
 • Kitterød, Ragni Hege (2020). Pensjonsuttak og yrkesavgang – seniorers betraktninger om penger og tid.
 • Bergh, Johannes (2020). Stemmerett for 16-åringer øker valgdeltagelsen senere i livet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Bergh, Johannes (2020). Hva kan 70 år med forskning på demokratiet fortelle oss?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Seniorenes tanker om pensjonisttilværelsen- hva forteller de oss om betingelsene for fortsatt yrkesaktivitet?.
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Yrkesaktiv etter 55 - Hva vet vi om individuell atferd og tilpasninger og hva virker av arbeidsgivers tiltak?.
 • Segaard, Signe Bock (2020). Forord, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  Forord.  s 5 - 6
 • Segaard, Signe Bock (2020). Innledning, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  Innledning.  s 9 - 18
 • Segaard, Signe Bock (2020). Politisk tillit og demokratisk legitimitet.- Presentasjon av rapport og sentrale funn om politisk tillit.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020). Panelsamtale om det sosiologiske tillitsbegrepet.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020). Offentlighet og polarisering.
 • Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2020). Addressing the ‘Boy Problem’ in Sweden and Norway: Evidence and Ideology.
 • Orupabo, Julia & Ljunggren, Jørn (2020). Yrkesfag – en alternativ vei til integrering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Orupabo, Julia; Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli & Figenschou, Tine Ustad (2020, 01. mai). Den moderne arbeiderklassen. 1 Mai med Manifest Tankesmie. [Radio].  P2.
 • Nadim, Marjan (2020, 11. juni). Bergljot (22) vart hetsa: – Det er altfor mykje sånt i politikken. [Internett].  NRK.
 • Nadim, Marjan (2020, 07. september). Å stå i drittstormen.  Universitas.
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2020). Erfaringer med mobbing og hatprat blant unge i Oslo.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2020). Where did all the routine workers go? Occupational mobility, labor market exits and wage Growth in the era of automation.
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2020). Ulikhet i innvandrernes valgdeltakelse i Norge, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  5.  s 81 - 95
 • Strøm, Marte & Østbakken, Kjersti Misje (2020). Temporary work reform - effects on job probabilities and earnings.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Lokaldemokratiets legitimitet - tillit,deltakelse og ulikhet. Avsluttende drøftelse, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  Kap. 6.  s 96 - 114
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Tilliten til politikerne faller mest blant dem som har minst av den. Aftenposten Viten.  s 24- 25
 • Brochmann, Grete & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Er statsborgerpolitikk et godt redskap for integrasjon?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Vis sammendrag
 • Schultz, Jessica; Lidén, Hilde & Wessmann, Helene (2020). Løsningen finnes allerede. Klassekampen.
 • Segaard, Signe Bock (2020, 13. august). EKKO. Folkeavstemninger - sunt demokrati eller sant kaos? - Hva skjer hvis folkeavstemninger i Norge blir en regel og ikke et unntak? Blr det da mer demokrati - eller blir det bare mer kaos?. [Radio].  NRK P2.
 • Beyer, Audun; Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2020). Social Media News Consumption and Political Surveillance Knowledge:Adding Motivation and Ability to the Equation.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2020). Where did all the routine workers go? Occupational mobility, labor market extis and wage growth in the era of automation.
 • Haugsgjerd, Atle & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Kontinuitet og kontrovers i norsk samfunnsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  61(3), s 271- 271 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-03-05 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari (2020, 05. august). Nyhetsinnslag om sosial tillit under koronakrisen. [Radio].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2020). Correction to: Quality Differences of Public, For-Profit and Nonprofit Providers in Scandinavian Welfare? User Satisfaction in Kindergartens. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.  31(1), s 168- 168 . doi: 10.1007/s11266-020-00193-x
 • Seeberg, Marie Louise; Aasen, Berit; Staver, Anne Balke & Lidén, Hilde (2020). Fra bosetting til voksenliv: enslige mindreårige flyktninger.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Motsetningenes forening. Klassekampen.  s 14- 15
 • Segaard, Signe Bock & Haugsgjerd, Atle (2020). Hvor mye tillit har vi til lokalpolitikken?. Kommunal rapport.
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Solbu (2020). Aktivt medborgerskap i et pluralistisk samfunn. Hvordan kan ideelle og kommersielle velferdsaktører bidra?.
 • Sivesind, Karl Henrik (2020). Idéburen välfärd i Norden och Europa. Var sker tillväxt och vilka är de institutionella tillväxtfaktorerna?.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020, 24. mars). Innslag om hamstring og tillit under Corona-krisen. NRK Nyheter. [Radio].  NRK.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020, 21. mars). Pandemier har forandret verden før. Hva blir endringene denne gangen?.  Aftenposten.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020, 16. mars). Nyhetsmorgen. Innslag om politisk og sosial tillit i kriser. [TV].  NRK.
 • Segaard, Signe Bock (2020). Kulturfrivillighet. De frivilliges perspektiv.
 • Segaard, Signe Bock (2020, 21. januar). P1 Morgen - Fremskridtspartiet trækker sig fra den norske regering. [Radio].  Danmarks Radio.
 • Segaard, Signe Bock (2020, 20. januar). Orientering - Krise i den norske regering efter at Norge henter IS-kvinde og hendes to børn hjem. [Radio].  Danmarks Radio.
 • Segaard, Signe Bock (2020, 18. januar). P1 Morgen. Regeringskrise i Norge. [Radio].  Danmarks Radio.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2020). Where did all the routine workers go? Occupational mobility, labor market exits and wage Growth in the era of automation.
 • Kitterød, Ragni Hege (2020). Foreldrepermisjon? Mer enn et familiespørsmål. Kommentar.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Pedersen, Axel West (2020). Tidsskrift for samfunnsforskning: 'Problemorientert empirisme' gjennom 60 år. Tidsskrift for samfunnsforskning.  61(1), s 5- 11 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-01-01 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Local Elections and Voting in Norway.
 • Flo, Yngve; Askim, Jostein; Vabo, Signy Irene; Fimreite, Anne Lise; Saglie, Jo; Aars, Jacob & Klausen, Jan Erling (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Eit presentasjon for embetsverket i KMD.
 • Arnesen, Daniel (2019). Mellom organisering, politikk og forvaltning: Paraplyorganisasjoner i Norge.
 • Arnesen, Daniel (2019). Trender og utvikling i norsk frivillighet.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019, 17. november). Skal forske på ytre høyre på nett: aldri noen enkel oppgave å klassifisere aktører. [Internett].  Resett.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft.
 • Orupabo, Julia (2019). DEN IDEELLE AKADEMIKER - om spenningen mellom eksellens og likestilling i rekruttering til vitenskapelige stillinger.
 • Orupabo, Julia (2019). HANDLING DIVERSITY, BUT STRIVING FOR EXCELLENCE: OPENING THE ‘BLACK BOX’ OF ACADEMIC RECRUITMENT.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2019). Mediatization and implisit normativity in the study of immigration. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(1), s 84- 87 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-01-07
 • Steen-Johnsen, Kari & Fladmoe, Audun (2019). Xenophobia and offensive speech targeting minorities. Evidence from two survey experiments in Norway..
 • Frølich, Nicoline; Mangset, Marte; Teigen, Mari; Liestøl, Knut; Enli, Gunn & Christensen, Lina (2019, 11. oktober). Endelig likestilling? Ikke ennå.. [Tidsskrift].  Forskerforum.no.
 • Mangset, Marte; Rasmussen, Erik Børve & Johannessen, Lars E. F. (2019). What can the new sociology of knowledge learn from the old?.
 • Mangset, Marte & Orupabo, Julia (2019). Reproducing elites through diversity talk. Judging merit in appointments to professorships in Norway..
 • Mangset, Marte (2019). Hva betyr det å være del av eliten?.
 • Mangset, Marte (2019). Akademisk kvalitet i kontekst.
 • Mangset, Marte (2019). Rekruttering til akademia steg for steg..
 • Mangset, Marte (2019). Gouverner ensemble. Collégialité dans la prise de décision en cabinet..
 • Mangset, Marte (2019). Konstruksjonen av den kompetente akademiker. Om spenningen mellom eksellense og likestilling i rekruttering til akademiske stillinger.
 • Mangset, Marte & Orupabo, Julia (2019). Handling diversity, but striving for excellence..
 • Mangset, Marte & Vassenden, Anders (2019). 'A-B-C, as easy as 1-2-3'? Towards a situational understanding of qualitative interviews..
 • Mangset, Marte (2019). Comparative studies of knowledge and power. Bureaucratic elites, academic disciplines, evauation and valuation..
 • Holden, Steinar; Brochmann, Grete; Calmfors, Lars; Holen, Elisabeth; Røed, Knut & von Simson, Kristine (2019). Tiltak for å øke sysselsettingen. Dagens næringsliv.
 • Slagstad, Rune (2019). Forsvar for det politiske. Klassekampen. . doi: 25.05.2019
 • Slagstad, Rune (2019). Liberalisme og populisme. Morgenbladet. . doi: 05.06.2019
 • Slagstad, Rune (2019). Med KrF på Lenin-kurs. Vårt land. . doi: 15.08.2019
 • Slagstad, Rune (2019). Bent Høies diktat til Oslo kommune. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). . doi: 11.10.2019
 • Slagstad, Rune (2019). Demokratisk ustyrt. Morgenbladet. . doi: 15.11.2019
 • Slagstad, Rune (2019, 15. november). -En politisk katastrofe.  Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2019, 15. november). Gir ikke opp Ullevål.  Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2019, 25. november). Ut mot styreleder Gjedrem. [Fagblad].
 • Slagstad, Rune (2019, 06. desember). Åtvarar mot ein ny helseadel.  Dag og Tid.
 • Slagstad, Rune (2019). Når den medisinske fagkunnskapen neglisjeres. Journalen: Medlemsblad for Oslo legeforening.
 • Slagstad, Rune (2019). Protestantismens filosof. Vårt land. . doi: 20.12.2019
 • Slagstad, Rune (2019). Langslet i norsk konservatisme. Morgenbladet. . doi: 01022019
 • Slagstad, Rune (2019). Spillet om Ullevål sykehus. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). . doi: 14.06.2019
 • Sivesind, Karl Henrik (2019). Nye tall om ideelle velferd og frivillig sektor.
 • Kitterød, Ragni Hege (2019). Family policies and practices in Norway.
 • Kitterød, Ragni Hege (2019). Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen?.
 • Kitterød, Ragni Hege (2019). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkearbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge.
 • Kitterød, Ragni Hege (2019). Delt bosted fra barns perspektiv.
 • Kitterød, Ragni Hege (2019). Delt bosted fra barns perspektiv.
 • Kitterød, Ragni Hege (2019). Fedrekvote og likestilling. Naturlige eksperimenter i norsk kontekst..
 • Kitterød, Ragni Hege (2019). Delt bosted. Barns perspektiver og utfyllende kunnskap..
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Velferd og migrasjon i skandinaviske sosialdemokraters partiprogrammer.
 • Reisel, Liza (2019). Hvorfor velger ungdom fortsatt kjønnsdelt? Om kjønn, status og utdanningsvalg.
 • Reisel, Liza (2019). Betydningen av kjønn for ungdommers utdanningsvalg.
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling (2019). The Equality Hurdle: Resolving the Welfare State Paradox of Gender Segregation.
 • Reisel, Liza (2019). Understanding Stability and Change in the Gender Segregated Labour Market.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2019). Private, ideelle barnehager har de mest fornøyde foreldrene. Aftenposten Vitenskap.
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (2019). Trygd i aktiveringens tid. KAI-kronikken.
 • Skarpenes, Ove; Hestholm, Roger Ivan; Mangset, Marte & Gulliksen, Geir (2019). Middelklassen i Norge – likhetsbejaende eller maktkåt?.
 • Arnesen, Daniel (2019). Frivillighet i endring: Trender og implikasjoner.
 • Arnesen, Daniel (2019). Volunteering in Scandinavia: Developments and the Characteristics of Volunteers.
 • Godøy, Anna Aasen; Haaland, Venke Furre; Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg & Votruba, Mark E (2019). Impacts of hospital wait time on patient health and labor supply. Discussion papers.  (No. 919)
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner.
 • Arnesen, Daniel (2019). Organisasjonene og det offentlige: Endringer i forholdet mellom frivillig sektor og staten.
 • Arnesen, Daniel (2019). Frivillig sektors samfunnsrolle, organisering og selvforståelse.
 • Bevelander, Pieter; Erdal, Marta Bivand; Brochmann, Grete; Bech, Emily Cochran; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Mouritsen, Per (2019). Infödda och invandrade ense om krav för medborgarskap. Dagens nyheter. Vis sammendrag
 • Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Statsborger i Skandinavia – hvem bør få innpass?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Vis sammendrag
 • Quillian, Lincoln & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Do Some Countries Discriminate More than Others?. NCCR on the move - blog. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2019). Om ideelle velferdsaktører og endringer på feltet.
 • von Simson, Kristine (2019). Effekter av arbeidsmarkedstiltak - norske erfaringer.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Trender i frivillighet og samskaping.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Utdanning og arbeid: Etterkommere av innvandrere dominerer både topp og bunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte Slagsvold & Solheim, Øyvind Bugge (2019). Bør vi blokkere sosiale medier etter terrorangrep?. Morgenbladet.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2019, 05. mai). Ordene som teller.  Morgenbladet.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). Hva er tillit?. sosiologen.no.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Lidén, Hilde (2019). Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp – En kvalitativ undersøkelse av brukere og ansatte.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Utfordringer for offentlighet og ytringsfrihet i dagens Norge.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Offentligheten som rom for frie uttrykk.
 • Sundet, Vilde Schanke; Ihlebæk, Karoline Andrea & Steen-Johnsen, Kari (2019). 20 år med digital mediekrise. Dagens næringsliv.
 • Pedersen, Axel West (2019). Velferdsstat og fordeling mellom generasjoner.
 • Pedersen, Axel West (2019). Pensjonsreformen åtte år etter - dilemma og veivalg.
 • Pedersen, Axel West (2019). The price of sustainability.

Se alle arbeider i Cristin