English version of this page

Publikasjoner

ISF-rapporter

Rapporter sortert på årstall:

2020 2013 2006
2019 2012 2005
2018 2011 2004
2017 2010 2003
2016 2009 2002
2015 2008 2001
2014 2007 2000
Velg utgivelsesår fra menyen over, eller søk etter rapport i søkefeltet eller vårt vitenarkiv.

Våre tidsskrifter

Hovedfunnsgrafikk

Besøk siden for hovedfunnsgrafikk for grafisk framstilte forskningsfunn.

Siste publikasjoner

Publikasjonslister finner du også på personsidene til enkeltforskere. Oversikten er basert på CRIStin-databasen.

 • Kitterød, Ragni Hege & Lidén, Hilde (2020). Children in dual-residence arrangements: Exploring discourses of fairness and children's best interest in Norway. Children & society.  s 1- 14 . doi: DOI: 10.1111/chso.12424 Vis sammendrag
 • Thorbjørnsrud, Kjersti & Figenschou, Tine Ustad (2020). The Alarmed Citizen: Fear, Mistrust, and Alternative Media. Journalism Practice. . doi: 10.1080/17512786.2020.1825113
 • Kitterød, Ragni Hege & Pedersen, Axel West (2020). Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  61(3), s 199- 221 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-03-01 Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege (2020). To forskjellige hjem – Barn om delt bosted. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  31(1-2), s 35- 47 . doi: 10.18261/issn.1504-2898-2020-01-02-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock; Rose, Lawrence E & Haugsgjerd, Atle (2020). Politisk tillit i Norge – tegn til økende sosiale forskjeller?, I: Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  Kapittel 7.  s 124 - 137
 • Saglie, Jo & Allern, Elin Haugsgjerd (2020). Et åpnere partisystem?, I: Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  Kap. 11.  s 182 - 194
 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (2020). Norsk politikk siden 1945, I: Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  1.  s 13 - 37
 • Iversen, Torben; Rosenbluth, Frances Mccall & Skorge, Øyvind Søraas (2020). The dilemma of gender equality: How labor market regulation divides women by class. Daedalus.  149(1), s 86- 99 . doi: 10.1162/DAED_a_01775 Vis sammendrag
 • Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). “Hey there in the Night”: The Strategies, Dilemmas and Costs of a Personalized Digital Lobbying Campaign, In Harald Hornmoen; Birgitte Kjos Fonn; Nathalie Hyde-Clarke & Yngve Benestad Hågvar (ed.),  Media Health. The Personal in Public Stories.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040844.  Kapittel 9.  s 165 - 185 Vis sammendrag
 • Hallin, Daniel C.; Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Biomedicalization and Media in Comparative Perspective: Audiences, Frames, and Actors in Norwegian, Spanish, U.K. and U.S. Health News. The International Journal of Press/Politics. . doi: https://doi.org/10.1177/1940161220960415 Vis sammendrag
 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2020). Housing conditions and children's school results: evidence from Norwegian register data. International journal of housing policy. . doi: 10.1080/19491247.2020.1814190 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2020). Union Density Effects on Productivity and Wages. Economic Journal.  s 1- 39 . doi: 10.1093/ej/ueaa048 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Hansen, Vibeke Wøien; Marshall, David; Rasmussen, Anne & Webb, Paul D (2020). Competition and interaction: Party ties to interest groups in a multidimensional policy space. European Journal of Political Research. . doi: https://doi.org/10.1111/1475-6765.12403 Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer; Schillemans, Thomas & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Media and Bureaucracy: Investigating Media Awareness Amongst Civil Servants. Scandinavian Journal of Public Administration. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2020). Business Elite as Elected Representatives in Voluntary Organizations in Norway. Politics and Governance.  8(3), s 130- 141 . doi: 10,17645/pag.v813.2994 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den nye velferdsstaten, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 33.  s 372 - 387
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Lange linjer i velferdsstatens utvikling, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 1.  s 27 - 55
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den norske velferdsstaten etter 1966, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Innledning.  s 20 - 26
 • Kitterød, Ragni Hege & Pedersen, Axel West (2020). Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  61(3), s 199- 221 . doi: 10.18261/issn.291X-2020-03-01 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • de Blok, Lisanne; Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2020). Increasingly Connected? Political Distrust and Dissatisfaction with Public Services in Europe, 2008–2016, In Tijs Laenen; Bart Meuleman & Wim van Oorschot (ed.),  Welfare State Legitimacy in Times of Crisis and Austerity. Between Continuity and Change.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78897 629 9.  Kapittel 10.  s 199 - 220
 • Brochmann, Grete & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Philosophies of integration? Elite views on citizenship policies in Scandinavia. Ethnicities. . doi: 10.1177/1468796820950453 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2020). A gender-generation gap in political representation? The contingent impact of preference voting in Norwegian municipal elections. Local Government Studies. . doi: 10.1080/03003930.2020.1797691 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune; Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2020). Do High-Choice Media Environments Facilitate News Avoidance? A Longitudinal Study, 1997–2016. Journal of Broadcasting & Electronic Media.
 • Piérart, Geneviève; Arneton, Mélissa; Gulfi, Alida; Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde; Makharadze, Tamar; Rekhviashvili, Eliso & Dainese, Roberto (2020). The circumstances of migrant families raising children with disabilities in five European countries: Updating knowledge and pursuing new research. Alter - European Journal of Disability Research.  14(4), s 286- 298 . doi: https://doi.org/10.1016/j.alter.2020.06.012 Vis sammendrag
 • Thorbjørnsrud, Kjersti & Ytreberg, Espen (2020). A Human Interest Economy: The Strategic Value of Turning Ordinary People into Exemplars in the News Media. Journalism Studies.  21(8), s 1093- 1108 . doi: 10.1080/1461670X.2020.1720520 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Zarate-Tenorio, Barbara (2020). The Consequences of Organized Labor and Mass Protest for Social Spending in Latin America. Latin American Politics and Society.  62(2), s 110- 116 . doi: 10.1017/lap.2019.63
 • Ljunggren, Jørn & Orupabo, Julia (2020). Moving beyond: narratives of higher educational aspirations among descendants of immigrants’ in vocational training. British Journal of Sociology of Education. . doi: 10.1080/01425692.2020.1776593 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo; Mörkenstam, Ulf & Bergh, Johannes (2020). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis. Nationalism & Ethnic Politics.  26(2), s 105- 125 . doi: 10.1080/13537113.2020.1754555 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Makkonen, Anna; Oksanen, Atte; Gadarian, Shana Kushner; Herreros, Francisco; Winsvold, Marte; Solheim, Øyvind Bugge; Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2020). Fear-triggering effects of terrorism threats: Cross-country comparison in a terrorism news scenario experiment. Personality and Individual Differences.  161 . doi: 10.1016/j.paid.2020.109992 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag & Matland, Richard (2020). Inviting immigrants in: Field experiments in voter mobilization among immigrants in Norway. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. . doi: 10.1016/j.electstud.2020.102160
 • Godøy, Anna Aasen & Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (2020). Regional variation in health care utilization and mortality. Journal of Health Economics.  71 . doi: 10.1016/j.jhealeco.2019.102254 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara; Flatø, Martin & Kotsadam, Andreas (2020). Rainfall shocks and intimate partner violence in sub-Saharan Africa. Journal of Peace Research.  57(3), s 377- 390 . doi: 10.1177/0022343319880252 Vis sammendrag
 • Ødegård, Guro & Fladmoe, Audun (2020). Are immigrant youth involved in voluntary organizations more likely than their non-immigrant peers to be engaged in politics? Survey evidence from Norway. Acta Sociologica.  63(3), s 267- 283 . doi: 10.1177/0001699319890649 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald & Finseraas, Henning (2020). Linguistic diversity and workplace productivity. Labour Economics. . doi: 10.1016/j.labeco.2020.101813 Vis sammendrag
 • Fredheim, Nanna Alida & Figenschou, Tine Ustad (2020). Changing priorities, hybrid campaigns: interest groups’ perceptions of gains and risks in the new media landscape. Interest Groups & Advocacy.  s 1- 23 . doi: 10.1057/s41309-020-00089-7 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand; Kruse, Mathias; Jensen, Kristian Kriegbaum; Bevelander, Pieter; Mouritsen, Per & Bech, Emily Cochran (2020). Assessments of citizenship criteria: are immigrants more liberal?. Journal of Ethnic and Migration Studies. . doi: 10.1080/1369183X.2020.1756762 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2020). Losing the Right to Stay: Revocation of Refugee Permits in Norway. Journal of Refugee Studies. . doi: 10.1093/jrs/feaa006 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2020). Does educational inequality predict exercise of users' choice? Survey evidence from domiciliary care services among elderly in Oslo, Norway. Social Policy & Administration. . doi: 10.1111/spol.12589 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia & Pahl, Joachim Benedikt (2020). What Shapes National Responses to EU Public Procurement Policy? The Case of Health and Social Services in Norway, Germany and England. Scandinavian Journal of Public Administration.  24(1), s 25- 48 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kitterød, Ragni Hege & Nadim, Marjan (2020). Embracing gender equality: Gender-role attitudes among second-generation immigrants in Norway. Demographic Research.  42, s 411- 440 . doi: 10.4054/DemRes.2020.42.14 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Albertini Früh, Elena; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Lidén, Hilde & Arneton, Mélissa (2020). Participation sociale de mères immigrées avec des enfants ayant des besoins spéciaux et politiques éducatives. Une étude qualitative norvégienne auprès de parents immigrés. Revue Éducation Comparée.  22, s 111- 131
 • Cools, Sara & Kotsadam, Andreas (2020). Jobs and Intimate Partner Violence - Evidence from a Field Experiment in Ethiopia. Journal of Peace Research. . doi: 10.1177/0022343319880252
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2020). Why Did Young Norwegians Mobilize: External Events or Early Enfranchisement?, In Jan Eichhorn & Johannes Bergh (ed.),  Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-32540-4.  Chapter 10.  s 189 - 210 Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2020). Quality differences of public, for-profit and non-profit providers in Scandinavian welfare? User satisfaction in kindergartens. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.  31(1), s 153- 167 . doi: 10.1007/s11266-019-00169-6 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rasmussen, Magnus Bergli & Skorge, Øyvind Søraas (2020). The business of change: Employers and work-family policy reforms, In Dennie Oude Nijhuis (ed.),  Business Interests and the Development of the Modern Welfare State.  Routledge.  ISBN 9780815377917.  10. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy, In Fredrik Engelstad; Trygve Jens Gulbrandsen; Marte Mangset & Mari Teigen (ed.),  Elites and people: Challenges to democracy.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.  [Introduction].  s 1 - 13
 • Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari & Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques, In Fredrik Engelstad; Trygve Jens Gulbrandsen; Marte Mangset & Mari Teigen (ed.),  Elites and people: Challenges to democracy.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.  Part III. Elites and populism.  s 203 - 222 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eggebø, Helga & Brekke, Jan-Paul (2019). Family Migration and Integration: The Need for a New Research Agenda. Nordic Journal of Migration Research.  9(4), s 425- 444 . doi: 10.2478/njmr-2019-00030 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lillie, Nathan; Berntsen, Lisa; Wagner, Ines & Danaj, Sonila (2019). A comparative analysis of union responses to posted work in four European countries, In Jens Arnholtz & Nathan Lillie (ed.),  Posted Work in the European Union: The Political Economy of Free Movement.  Routledge.  ISBN 9780367142711.  Chapter 5.  s 89 - 108
 • Wagner, Ines & Shire, Karen (2019). Labour Subcontracting in Cross-Border Labour Markets: A Comparison of Rule Evasion in Germany and Japan, In Jens Arnholtz & Nathan Lillie (ed.),  Posted Work in the European Union: The Political Economy of Free Movement.  Routledge.  ISBN 9780367142711.  Chapter 10.
 • Kraglund, Karin Oline (2019). Diskursiv europeisering : en analyse av fire likestillingspolitiske reformprosesser, I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  Kapittel 8.  s 170 - 193
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Hva er rettferdig pensjon? Befolkningens oppfatninger om alderspensjonen i folketrygden. Søkelys på arbeidslivet.  36(4), s 282- 297 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-04-06 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2019). Parenthood and Couples’ Relative Earnings in Norway. European Sociological Review.  36(2), s 218- 235 . doi: 10.1093/esr/jcz062 Vis sammendrag
 • Mastekaasa, Arne; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Gender difference in sickness absence: Do managers evaluate men and women differently with regard to the appropriateness of sickness absence?. Scandinavian Journal of Public Health.  s 1- 7 . doi: 10.1177/1403494819890783 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari & Winsvold, Marte (2019). Global Terrorism and the Civil Sphere in Norway: Renegotiating Civil Codes, In Jeffrey C. Alexander; Anna Lund & Andrea Voyer (ed.),  The Nordic Civil Sphere.  Polity Press.  ISBN 978-1509538843.  Chapter 9.  s 229 - 255 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Immigrants and the ‘caring father’: Inequality in access to and utilisation of parental leave in Norway. Ethnicities.  s 1- 24 . doi: 10.1177/1468796819890109 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Kitterød, Ragni Hege (2019). Beskytter assimilering mot diskriminering? Opplevd diskriminering blant innvandrere og etterkommere av innvandrere i det norske arbeidslivet. Norsk sosiologisk tidsskrift.  3(5), s 353- 371 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-05-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Matland, Richard E. (2019). When is a reminder enough? Text message voter mobilization in a European context. Political Behavior.  s 1- 21 . doi: 10.1007/s11109-019-09578-1 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2019). Vanskeligstilte på boligmarkedet – dynamikk og tilstandsavhengighet. Tidsskrift for boligforskning.  2(2), s 84- 111 . doi: 10.18261/issn.2535-5988-2019-02-05 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pettersen, Torunn & Saglie, Jo (2019). Hand i hand? Om bysamer som tema i valgprogram ved sametingsvalg i Norge 2009–2017. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  35(3), s 115- 140 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2019-03-01 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning (2019). Social democratic representation and welfare spending: A quantitative case study. Political Science Research and Methods. . doi: 10.1017/psrm.2019.36 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Birkvad, Simon Roland (2019). Immigrant meanings of citizenship: mobility, stability, and recognition. Citizenship Studies. . doi: 10.1080/13621025.2019.1664402 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari & Winsvold, Marte (2019). Islamist Terrorism, Out-Group Trust, and Motivation to Control Prejudice. International Journal of Public Opinion Research. . doi: 10.1093/ijpor/edz014 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Solheim, Øyvind Bugge (2019). Are we all Charlie? How media priming and framing affect immigration policy preferences after terrorist attacks. Western European Politics. . doi: 10.1080/01402382.2019.1683791 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2019). Labour immigration and union strength. European Union Politics.  21(1), s 3- 23 . doi: 10.1177/1465116519881194 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo (2019). Do party organizations integrate multi-level states? The case of the Norwegian Local Government Reform. Regional & Federal Studies.  30(4), s 579- 597 . doi: 10.1080/13597566.2019.1684268 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia; Drange, Ida & Abrahamsen, Bente (2019). Multiple frames of success: how second-generation immigrants experience educational support and belonging in higher education. Higher Education.  79, s 921- 937 . doi: 10.1007/s10734-019-00447-8 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde & Salvesen, Cathrine Holst (2019). Ways into and out of exploitation : Unaccompanied minors and human trafficking, In Isik Kulu-Glasgow; Monika Smit & Ibrahim Sirkeci (ed.),  Unaccompanied Children. From migration to integration.  Transnational Press London.  ISBN 978-1-912997-14-5.  Kapittel 3.  s 51 - 69
 • Lidén, Hilde (2019). "Vi ønsker å leve et normalt liv." Migrantbarns og familiers integreringsbestrebelser, I: Kris Kalkman & Sonja Kibsgaard (red.),  Vente, håpe, leve. Familier på flukt møter norsk hverdagsliv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03147-7.  Kapittel 2.  s 38 - 54
 • Enjolras, Bernard; Gadarian, Shana & Steen-Johnsen, Kari (2019). Social Media Use and Fear Levels after the Paris 2015 Attacks: A Comparative Study, In Miriam F. Elman; Catherine Gerard; Galia Golan & Louis Kriesberg (ed.),  Overcoming Intractable Conflicts : New Approaches to Constructive Transformations.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 978-1786610737.  Chapter 7.  s 107 - 122
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2019). The expertise of politicians and their role in epistemic communities. Policy & Politics.  47(4), s 561- 577 . doi: 10.1332/030557319X15662966019989 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hagelund, Anniken & Grødem, Anne Skevik (2019). When metaphors become cognitive locks: occupational pension reform in Norway. Policy & Society: Journal of public, foreign and global policy.  38(3), s 373- 388 . doi: 10.1080/14494035.2019.1646070 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bjørklund, Tor & Bergh, Johannes (2019). Når kjempene faller: om svekkelsen av sosialdemokratiske partier, I: Elin Haugsgjerd Allern; Jo Saglie & Øyvind Østerud (red.),  Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 6.  s 86 - 100
 • Figenschou, Tine Ustad & Fredheim, Nanna Alida (2019). Interest groups on social media: Four forms of networked advocacy. Journal of Public Affairs. . doi: 10.1002/pa.2012 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2019). Disruptive Media Events: Balancing Editorial Control and Open Dissent in the Aftermath of Terror. Journalism Practice.  13(8), s 941- 945 . doi: 10.1080/17512786.2019.1647111 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2019). Sporadiske velgere eller permanente hjemmesittere?, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 10.  s 223 - 236
 • Teigen, Mari; Karlsen, Rune & Skjeie, Hege (2019). Framing and feedback: increased support for gender quotas among elites. European Journal of Politics and Gender (EPJG).  2(3), s 399- 418 . doi: 10.1332/251510819X15639713867651 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2019). Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? En surveyeksperimentell tilnærming. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  35(2), s 62- 76 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2019-02-01 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning (2019). Understanding the education gap in immigration preferences across countries over time: A decomposition approach. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  61, s 1- 12 . doi: 10.1016/j.electstud.2019.102061 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). Lav kvinnerepresentasjon som demokratisk problem: Lokale partilags arbeid med kjønnsbalanse på valglistene. Tidsskrift for kjønnsforskning.  43(3), s 141- 157 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2019-03-02 Vis sammendrag
 • Reisel, Liza; Hermansen, Are Skeie & Kindt, Marianne Takvam (2019). Norway: Ethnic (In)equality in a Social Democratic Welfare State, In Peter A. J. Stevens & A. Gary Dworkin (ed.),  The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-94723-5.  Kapittel 20.  s 843 - 884 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Herreros, Francisco; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte; Gadarian, Shana & Oksanen, Atte (2019). Does trust prevent fear in the aftermath of terrorist attacks?. Perspectives on Terrorism.  13(4), s 39- 55 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2019). Konsensus om den norske velferdsstaten?, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 9.  s 201 - 222
 • Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2019). Regjeringsvalget 2017 – politisk polarisering i synet på regjeringen, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 8.  s 178 - 200
 • Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege & Pedersen, Axel West (2019). A woman’s cause? Popular attitudes towards pension credits for childcare in Norway. European Journal of Social Security (EJSS).  21(3), s 241- 261 . doi: 10.1177/1388262719869065 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2019). Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  2.  s 27 - 43
 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune & Aalberg, Toril (2019). Velgere i valgkamp – forsterkes politiske forskjeller?, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  4.  s 81 - 102
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lene; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2019). NEET Status and Early versus Later Skills among Young Adults: Evidence from linked register-PIAAC data. Scandinavian Journal of Educational Research. . doi: 10.1080/00313831.2019.1659403 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Cools, Sara & Strøm, Marte (2019). Geografisk variasjon i sosial mobilitet: Polarisering i arbeidslivet, fraflytting og mødres yrkesaktivitet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(3), s 300- 308 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-03-08 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). En samlet modell for stemmegivning, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 11.  s 237 - 254
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2019). Politiske stridsspørsmål, ideologiske dimensjoner og stemmegivning, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 3.  s 44 - 80
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). Stortingsvalget 2017 - borgerlig valgseier, men velgerne går mot venstre, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 1.  s 11 - 26
 • Sundet, Vilde Schanke; Ihlebæk, Karoline Andrea & Steen-Johnsen, Kari (2019). Policy windows and converging frames: a longitudinal study of digitalization and media policy change. Media, Culture and Society.  s 1- 16 . doi: 10.1177/0163443719867287 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Discrimination at Work: The Case of Norway, In Joana Vassilopoulou; Julienne Brabet & Victoria Showunmi (ed.),  Race Discrimination and Management of Ethnic Diversity and Migration at Work : European Countries’ Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78714-594-8.  Ch. 8.  s 153 - 173 Vis sammendrag
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2019). When do consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway. International Political Science Review.  s 1- 16 . doi: 10.1177/0192512119881810 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte; Mjelde, Hilmar & Loga, Jill Merethe (2019). Hva skal forebygges, og hvordan? Muslimske trossamfunns syn på egen rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, I: Stian Lid & Geir Heierstad (red.),  Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205518346.  Kapittel 5.  s 115 - 131
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2019). Silencing Women? Gender and Online Harassment. Social science computer review. . doi: 10.1177/0894439319865518 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2019). Ethnic niche formation at the top? Second-generation immigrants in Norwegian high-status occupations. Ethnic and Racial Studies.  42(16), s 177- 195 . doi: 10.1080/01419870.2019.1638954 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hart, Rannveig Kaldager & Cools, Sara (2019). Identifying interaction effects using random fertility shocks. Demographic Research.  40, s 261- 278 . doi: 10.4054/DEMRES.2019.40.10 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2019). Mer likestilling med fedrekvote? Naturlige eksperimenter i norsk kontekst. Tidsskrift for kjønnsforskning.  43(2), s 71- 89 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2019-02-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2019). Men doing women's dirty work: Desegregation, immigrants and employer preferences in the cleaning industry in Norway. Gender, Work & Organization.  s 1- 15 . doi: 10.1111/gwao.12378 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Quillian, Lincoln; Heath, Anthony; Pager, Devah; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Fleischmann, Fenella & Hexel, Ole (2019). Do Some Countries Discriminate More than Others? Evidence from 97 Field Experiments of Racial Discrimination in Hiring. Sociological Science.  6, s 467- 496 . doi: 10.15195/V6.A18 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari & Karlsen, Rune (2019). Influencing Elite Opinion on Gender Equality through Framing: A Survey Experiment of Elite Support for Corporate Board Gender Quotas. Politics & Gender.  s 1- 24 . doi: 10.1017/S1743923X19000060 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines & Zhang, Tao (2019). Fra flukt til etablering i det norske arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet.  36(1/2), s 55- 78 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-01-02-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mohn, Ferdinand A (2019). Marriage migration and the economic trajectories of first- and second-generation immigrants in Norway. Acta Sociologica. . doi: 10.1177/0001699319841668 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2019). Downbound spiral? Economic grievances, perceived social protection and political distrust. Western European Politics. . doi: 10.1080/01402382.2019.1596733 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bryson, Alex; Dale-Olsen, Harald & Nergaard, Kristine (2019). Gender differences in the union wage premium? A comparative case study. European journal of industrial relations. . doi: 10.1177/0959680119840572 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning; Hanson, Torbjørn; Johnsen, Åshild Auglænd; Kotsadam, Andreas & Torsvik, Gaute (2019). Trust, ethnic diversity, and personal contact: A field experiment. Journal of Public Economics.  173, s 72- 84 . doi: 10.1016/j.jpubeco.2019.02.002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Dual Citizenship in an Era of Securitisation: The Case of Denmark. Nordic Journal of Migration Research.  9(3), s 293- 309 . doi: 10.2478/njmr-2019-0014 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo (2019). Om partiorganisasjonenes iboende treghet, I: Elin Haugsgjerd Allern; Jo Saglie & Øyvind Østerud (red.),  Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 3.  s 43 - 55 Vis sammendrag
 • Cools, Sara & Schøne, Pål (2019). Overgang fra utdanning til arbeid blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(2), s 140- 165 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-02-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde (2019). Asylum, In Malcolm Langford; Marit Skivenes & Karl Harald Søvig (ed.),  Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031422.  Kapittel 11.  s 332 - 360
 • Lidén, Hilde (2019). Unaccompanied migrant youth in the Nordic countries, In Sue Clayton; Anna Gupta & Katie Willies (ed.),  Unaccompanied Young Migrants: Identity, Care and Justice.  Policy Press.  ISBN 978-1447331889.  Kapittel 9.  s 235 - 256
 • Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Strøm, Marte (2019). Peer gender and educational Choices. Empirical Economics. . doi: 10.1007/s00181-019-01697-2 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik & Vilhena, Susana (2019). Samhandling i frontlinjen på NAV-kontoret, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 15.  s 294 - 310
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Familier og barn, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 9.  s 160 - 175
 • Goerres, Achim; Kumlin, Staffan & Karlsen, Rune (2019). Pressure without Pain: What Politicians (Don’t) Tell You about Welfare State Change. Journal of Social Policy.  48(4), s 861- 884 . doi: 10.1017/S0047279419000138 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wollebæk, Dag; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2019). Anger, Fear, and Echo Chambers: The Emotional Basis for Online Behavior. Social Media + Society.  5(2) . doi: 10.1177/2056305119829859 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik & Terum, Lars Inge (2019). Kommunal inntektssikring, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 13.  s 251 - 268
 • Finseraas, Henning & Skorge, Øyvind Søraas (2019). “The Miracle Tablet Maybe”: Legalization of the Pill and Women’s Childbearing and Career Decisions. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.  26(2), s 276- 298 . doi: 10.1093/sp/jxz005 Vis sammendrag
 • Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær. Søkelys på arbeidslivet.  36(1-2), s 79- 99 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-01-02-05 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2019). Helt isolert? Hvordan Norge påvirkes av - og selv påvirker - EUs likestillingspolitikk, I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  10.  s 218 - 237 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari & Skjeie, Hege (2019). Den nordiske likestillingsmodellen: Statistikk og politikk, I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  2.  s 35 - 56 Vis sammendrag
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2019). Likestillingspolitikk og europeisk integrasjon, I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  1.  s 11 - 34 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West & Terum, Lars Inge (2019). Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  1.  s 13 - 32
 • Pedersen, Axel West (2019). Kapittel 14: Trygd og inntektsfordeling, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  14.  s 269 - 292
 • Koren, Charlotte & Pedersen, Axel West (2019). Kapittel 12: Inntektssikring i alderdommen, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  12.  s 226 - 250
 • Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia & Joachim Benedikt, Pahl (2019). Tre tolkningar av EU-direktivet om offentlig upphandling: Norge, Tyskland och England, I: Ola Segnestam Larsson (red.),  Upphandlad. Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg.  Idealistas Förlag.  ISBN 978-91-87003-28-8.  Kap 2.  s 53 - 85
 • Blekesaune, Morten; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale & Pedersen, Axel West (2019). Helsesvikt og arbeidsuførhet, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 10.  s 176 - 201
 • Steen-Johnsen, Kari; Sundet, Vilde Schanke & Enjolras, Bernard (2019). Theorizing Policy-Industry Processes : A Media Policy Field Approach. European Journal of Communication. . doi: 10.1177/0267323119830047 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2019). Verdipolarisering i norsk kontekst? Avstand mellom elite og befolkning i holdninger til innvandring og likestilling. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Knutsen, Carl Henrik & Rasmussen, Magnus Bergli (2019). Majoritarian systems, rural groups, and (arrested) welfare state development. International Political Science Review. . doi: 10.1177/0192512118809106 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2019). Splendid Isolation? On How a Non-member Is Affected by — And Affects — EU Gender Equality Policy, In Moira Dustin; Nuno Ferreira & Susan Millns (ed.),  Gender and Queer Perspectives on Brexit.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-03122-0.  Kapittel 17.  s 439 - 461 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haugsgjerd, Atle (2019). Moderation or radicalisation? How executive power affects right-wing populists’ satisfaction with democracy. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  57, s 31- 45 . doi: 10.1016/j.electstud.2018.09.008 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jegermalm, Magnus; Hermansen, Jonathan & Fladmoe, Audun (2019). Beyond Voluntary Organizations and the Welfare State: Patterns of Informal Helping in the Scandinavian Countries, In Lars Skov Henriksen; Kristin Strømsnes & Lars Svedberg (ed.),  Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-98716-3.  4.  s 95 - 111
 • Vamstad, Johan; Sivesind, Karl Henrik & Boje, Thomas P. (2019). Giving in Scandinavia, In Lars Skov Henriksen; Kristin Strømsnes & Lars Svedberg (ed.),  Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-98716-3.  Kapittel 5.  s 113 - 134 Vis sammendrag
 • Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2019). The Role of Employer-Provided Sick Pay in Britain and Norway. Research in Labor Economics.  47, s 227- 252 . doi: 10.1108/S0147-912120190000047008 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Krumsvik, Arne H.; Milan, Stefania; Ni Bhroin, Niamh & Storsul, Tanja (2019). Making (Sense of) Media Innovations, In Mark Deuze & Mirjam Prenger (ed.),  Making Media: Production, Practices, and Professions.  Amsterdam University Press.  ISBN 9789462988118.  Chapter 14.  s 193 - 205
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Attewell, Paul (2019). Dynamics of Claims Making and Gender Wage Gaps in the United States and Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.  26(1), s 164- 187 . doi: 10.1093/sp/jxy019 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Rogstad, Jon (2019). Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology.  70(1), s 241- 260 . doi: 10.1111/1468-4446.12344 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Engelstad, Fredrik (2018). Afterword: Institutional Differentiation and Change, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  18.  s 389 - 400
 • Engelstad, Fredrik (2018). Elite Compromise as a Mode of Institutional Change: The United States and Norway Compared, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  17.  s 363 - 388
 • Engelstad, Fredrik (2018). Social Institutions and the Quality of Democracy, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  2.  s 22 - 47
 • Skorge, Øyvind Søraas (2018). The Demand for Work-Family Policies in Advanced Capitalist Democracies, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  15.  s 312 - 342
 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (2018). Introduction: Democracy, Institutional Compatibility and Change, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  Chapter 1.  s 1 - 21
 • Winsvold, Marte; Ødegård, Guro & Bergh, Johannes (2018). Young councillors — influential politicians or youth alibi?. Representation.  53(3-4), s 297- 311 . doi: 10.1080/00344893.2018.1434232
 • Refslund, Bjarke & Wagner, Ines (2018). Cutting to the Bone: Workers' Solidarity in the Danish-German Slaughterhouse Industry, In Virginia Doellgast; Valeria Puglinano & Nahan Lillie (ed.),  Reconstructing Solidarity: Labour Unions, Precarious Work, And the Politics of Institutional Change in Europe.  Oxford University Press.  ISBN 9780198791843.  3.  s 67 - 83
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2018). Business Elite Confidence in Political Institutions: The Case of Norway, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  16.  s 343 - 362
 • Teigen, Mari (2018). Can descriptive representation be justified outside politics?, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  9.  s 193 - 212 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2018). Stability and Change in Scandinavian Welfare: The Nonprofit Sector as a Buffer against For-Profit Expansion, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  Kapittel 13.  s 273 - 295
 • Knutsen, Carl Henrik & Rasmussen, Magnus Bergli (2018). Electoral Rules, Labor Market Coordination and Macroeconomic Performance. Scandinavian Political Studies.  41(3), s 367- 378 . doi: 10.1111/1467-9477.12126 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fladmoe, Audun (2018). Tradisjonelle organisasjoner og nye frivillige initiativ i flyktningsituasjonen høsten 2015. Mobilisering eller forsterkning av eksisterende skiller?, I: Bernard Enjolras & Ivar Eimhjellen (red.),  Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202590420.  5.  s 127 - 150
 • Teigen, Mari (2018). The "Natural" Prolongation of the Norwegian Gender Equality Policy Institution, In Elenore Lepinard & Ruth Rubio-Marin (ed.),  Transforming Gender Citizenship. The Irresistible Rise of Gender Quotas in Europe.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-108-42922-1.  11.  s 341 - 365
 • Seeliger, Martin & Wagner, Ines (2018). A socialization paradox: trade union policy cooperation in the case of the enforcement directive of the posting of workers directive. Socio-Economic Review. . doi: 10.1093/ser/mwy037 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2018). Continued Elite Support for the Norwegian Version of the Nordic Model?. Historical Social Research.  43(4), s 113- 140 . doi: 10.12759/hsr.43.2018.4.113-140 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2018). Nasjonale organisasjoners bruk av sosiale medier. Muligheter og barrierer for bruk, I: Bernard Enjolras & Ivar Eimhjellen (red.),  Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202590420.  Kapittel 9.  s 235 - 270
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2018). Forholdet mellom online- og offline-deltakelse i frivillige organisasjoner, I: Bernard Enjolras & Ivar Eimhjellen (red.),  Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202590420.  Kapittel 4.  s 101 - 126 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (red.) (2020). Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  297 s.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  440 s.
 • Eichhorn, Jan & Bergh, Johannes (ed.) (2020). Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-32540-4.  245 s. Vis sammendrag
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (ed.) (2019). Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.
 • Slagstad, Rune (red.) (2019). Spillet om Ullevål sykehus. Et doldisbyråkratisk lærestykke. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4152-0.  375 s.
 • Slagstad, Rune (red.) (2019). Hannah Arendt, Politikk i dystre tider. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4025-7.  530 s.
 • Slagstad, Rune (red.) (2019). Carl Schmitt, Politikk og rett. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4024-0.  480 s.
 • Moe, Hallvard; Hovden, Jan Fredrik; Ytre-Arne, Brita; Figenschou, Tine Ustad; Nærland, Torgeir Uberg; Sakariassen, Hilde & Thorbjørnsrud, Kjersti (2019). Informerte borgere? Offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215036496.  236 s. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (red.) (2019). Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  258 s.
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (red.) (2019). Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  267 s. Vis sammendrag
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (red.) (2019). Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  249 s. Vis sammendrag
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (red.) (2019). Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  370 s.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). Elites in an egalitarian society : Support for the Nordic model. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-95983-2.  207 s. Vis sammendrag
 • Slagstad, Rune (2018). Da fjellet ble dannet. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9-788282-654371.  299 s.
 • Wagner, Ines (2018). Workers Without Borders: Posted Work and Precarity in the EU. Cornell University Press.  ISBN 9781501729157.  168 s. Vis sammendrag
 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (ed.) (2018). Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  403 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grødem, Anne Skevik (2020). Eldre arbeidstakere med ny teknologi. Kommunikasjon og motivasjon i arbeidslivet under koronatiltakene. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:11. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun (2020). Valgkampstudien 2017. Frafall, vekting og representativitet. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2020). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality. IZA Discussion Papers. 13605. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (red.) (2020). Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:10. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arnesen, Daniel (2020). Frivillighet i en storby: Kommune og frivillig sektor i Oslo. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:08. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2020). Hvilken valgordning får flest velgere til å stemme? Om sammenhengen mellom valgordninger og valgdeltakelse. (Vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov"). Fulltekst i vitenarkiv.
 • Halrynjo, Sigtona & Fekjær, Silje Bringsrud (2020). Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer: Likestilte idealer - kjønnsskjeve mønstre. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:9. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun & Wollebæk, Dag (2020). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge. Integreringsbarometeret 2020. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:8. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arnesen, Daniel & Hansen, Vibeke Wøien (2020). Oslos innbyggeres forventninger til kommunens tilrettelegging på tros- og livssynsfeltet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:7. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2020). Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Institusjonenes perspektiv – Delrapport 2. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:7. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle & Segaard, Signe Bock (2020). Politisk tillit, lokaldemokrati og legitimitet. Kunnskapsstatus og utviklingstrekk. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:6. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun; Lidén, Hilde & Orupabo, Julia (2020). Etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet: Holdninger, erfaringer, diskriminering og praksis. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara & Strøm, Marte (2020). Ønsker om barn – en spørreundersøkelse om fertilitet, arbeidsliv og familiepolitikk. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wagner, Ines; Fjell, Live Kjos; Frisell, Marte Marie & Østbakken, Kjersti Misje (2020). Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet: Individuelle preferanser eller strukturelle begrensninger?. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Umblijs, Janis (2020). Kunnskapsoppsummering om deltakelse i arbeidslivet for kvinner med innvandrerbakgrunn. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde; Aasen, Berit; Seeberg, Marie Louise & Staver, Anne Balke (2020). Fra bosetting til voksenliv: Den kommunale tjenestekjeden for enslige mindreårige flyktninger. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arnesen, Daniel (2020). Finansiering av frivillighet: Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:6. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2020). Organisasjonslandskap i endring 2009–2019: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse?. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Enjolras, Bernard & Skiple, Jon Kåre (2020). Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skiple, Jon Kåre & Winsvold, Marte (2020). Lokalt beredskapssamarbeid. Frivillige, politi og kommuner i lokalt beredskapsarbeid. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eimhjellen, Ivar & Fladmoe, Audun (2020). Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eimhjellen, Ivar; Bentsen, Henrik Litleré & Wollebæk, Dag (2020). Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Schøne, Pål & Strøm, Marte (2019). International Labor Market Competition and Spousal Labor Supply Responses.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Frivillige i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. De frivilliges perspektiv. Delrapport 1. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2019:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza (2019). Stabilitet og endring i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Erdal, Marta Bivand; Bertelli, Davide; Kruse, Mathias; Tjønn, Mathias Hatleskog; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Brochmann, Grete; Bevelander, Pieter; Mouritsen, Per; Bech, Emily Cochran & jensen, kristian kriegbaum (2019). Citizenship, Participation and Belonging in Scandinavia: Results from a survey among young adults of diverse origins in Norway, Sweden and Denmark. PRIO Paper. 7.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Etterkommere av innvandrere i Norge: Mobilitet, assimilering, diskriminering. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan & Fjell, Live Kjos (2019). Kjønn, arbeid og innvandring. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West (2019). Levealdersjustering av aldersgrensene i pensjonssystemet – hvorfor og hvordan?. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hardoy, Ines & Zhang, Tao (2019). The long and winding road - Labour market integration of refugees in Norway. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. 08/2019. Vis sammendrag
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; Strøm, Marte & Vanhala, Pekka (2019). Better Late than Never? How Late Completion Affects the Early Career of Dropouts. IZA Discussion Papers. 12560. Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald (2019). Creative Destruction, Social Security Uptake, and Union Networks. IZA Discussion Papers. 12564. Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald & Finseraas, Henning (2019). Linguistic Diversity and Workplace Productivity. Vis sammendrag
 • Tollåli, Mari (2019). Fem typer frivillige arbeidere. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2019:2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gjertsen, Arild; Brobakk, Jostein Tapper; Saglie, Jo; Seppola, Annelin; Lo, Christian & Reinar, Mathias Brynildsen (2019). Nye veier til godt lokaldemokrati?. Nordlandsforskning rapport. 5. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik & Wagner, Ines (2019). Trygdepolitikk og trygdemottak i åtte nordeuropeiske land. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:14. Vis sammendrag
 • Frølich, Nicoline; Reiling, Rune Borgan; Gunnes, Hebe; Mangset, Marte; Orupabo, Julia; Ulvestad, Marte E.S.; Østbakken, Kjersti Misje; Lyby, Lars & Larsen, Even Peder Hellan (2019). Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren. NIFU-rapport. 10. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Pensjon: for komplisert for folk flest? Befolkningens kunnskap om og holdninger til pensjonssystemet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:13. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje (2019). Evaluering av moderasjonsordningene for barnehagen: Delrapport 2. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:10. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Beyer, Audun (2019). “Everyone wants to leave”: Transit migration from Khartoum — The role of information and social media campaigns. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:11. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde & Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp: Delrapport 1. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:12. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2019). Losing the Right to Stay: Revocation of immigrant residence permits and citizenship in Norway — Experiences and effects. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:9. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2019). Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:8. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona; Kjos, Hannah Løke & Torjussen, Sahra Ali Abdullahi (2019). Kvinner og karriere i finans: Får ikke, kan ikke eller vil ikke?. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:7. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brochmann, Grete & Grødem, Anne Skevik (2019). Absorption Capacity as Means for Assessing Sustainable Immigration. EMN Norway Occasional Paper.
 • Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari & Heidar, Knut (2019). Terrorism and Attitudes Toward Out-groups: A Political Perspective. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas & Uvaag, Stian (2019). Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:6. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik; Rasmussen, Magnus Bergli & Wagner, Ines (2019). Inntektssikring for befolkningen i yrkesaktiv alder – en sammenligning av syv nordeuropeiske land.
 • Hippe, Jon Mathias & Pedersen, Axel West (2019). Etter pensjonsreformen - politiske veivalg. Fafo-notat. 2019:7.
 • Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun & Enjolras, Bernard (2019). Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge: Kjennetegn, avsendere og motvirkning. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan & Birkvad, Simon Roland (2019). Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Sveinung (2019). Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner?. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2019:1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege (2019). Delt bosted: Barns perspektiver og utfyllende kunnskap. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2019). Boforhold og velferd. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:02. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Umblijs, Janis; von Simson, Kristine & Mohn, Ferdinand A (2019). Boligens betydning for annen velferd : en gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:01. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Godøy, Anna Aasen & Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (2018). Regional variation in healthcare utilization and mortality. Discussion papers. No. 890.
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2018). Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av ulike valgordninger (Vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov"). Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Trætteberg, Håkon Solbu (2020). Frvillige organisasjoner og kommunen.
 • Segaard, Signe Bock (2020, 14. oktober). Norges udenrigsminister: 'Vi er blevet hacket af Rusland'. [Internett].  Danmarks Radio.
 • Segaard, Signe Bock (2020, 14. oktober). P1 Morgen - Norsk regering: Rusland står bag hackerangreb. [Radio].  Danmarks Radio (DR).
 • Enstad, Johannes Due (2020). What is antisemitism?, In Anders Ravik Jupskås & Eviane Leidig (ed.),  Knowing what’s (far) right. A compendium.  C-REX Center for Research on Extremism, UiO.  Part I.  s 27 - 29
 • Hallin, Daniel C & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Biomedicalization and Media in Comparative Perspective: Audiences, Frames, and Actors in Norwegian, Spanish, U.K. and U.S. Health News. The International Journal of Press/Politics. . doi: 10.1177/1940161220960415
 • Winsvold, Marte (2020). Hva betyr kommunale medvirkningsordninger for innbyggernes politiske tillit?, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  4.  s 64 - 80
 • Winsvold, Marte (2020). Lokalpolitikeres politiske tillit, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  3.  s 36 - 63
 • Kitterød, Ragni Hege (2020). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge.
 • Kitterød, Ragni Hege (2020). Pensjonsuttak og yrkesavgang – seniorers betraktninger om penger og tid.
 • Bergh, Johannes (2020). Stemmerett for 16-åringer øker valgdeltagelsen senere i livet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Bergh, Johannes (2020). Hva kan 70 år med forskning på demokratiet fortelle oss?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Seniorenes tanker om pensjonisttilværelsen- hva forteller de oss om betingelsene for fortsatt yrkesaktivitet?.
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Yrkesaktiv etter 55 - Hva vet vi om individuell atferd og tilpasninger og hva virker av arbeidsgivers tiltak?.
 • Segaard, Signe Bock (2020). Forord, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  Forord.  s 5 - 6
 • Segaard, Signe Bock (2020). Innledning, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  Innledning.  s 9 - 18
 • Segaard, Signe Bock (2020). Politisk tillit og demokratisk legitimitet.- Presentasjon av rapport og sentrale funn om politisk tillit.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020). Panelsamtale om det sosiologiske tillitsbegrepet.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020). Offentlighet og polarisering.
 • Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2020). Addressing the ‘Boy Problem’ in Sweden and Norway: Evidence and Ideology.
 • Orupabo, Julia & Ljunggren, Jørn (2020). Yrkesfag – en alternativ vei til integrering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Orupabo, Julia; Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli & Figenschou, Tine Ustad (2020, 01. mai). Den moderne arbeiderklassen. 1 Mai med Manifest Tankesmie. [Radio].  P2.
 • Nadim, Marjan (2020, 11. juni). Bergljot (22) vart hetsa: – Det er altfor mykje sånt i politikken. [Internett].  NRK.
 • Nadim, Marjan (2020, 07. september). Å stå i drittstormen.  Universitas.
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2020). Erfaringer med mobbing og hatprat blant unge i Oslo.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2020). Where did all the routine workers go? Occupational mobility, labor market exits and wage Growth in the era of automation.
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2020). Ulikhet i innvandrernes valgdeltakelse i Norge, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  5.  s 81 - 95
 • Strøm, Marte & Østbakken, Kjersti Misje (2020). Temporary work reform - effects on job probabilities and earnings.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Lokaldemokratiets legitimitet - tillit,deltakelse og ulikhet. Avsluttende drøftelse, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  Kap. 6.  s 96 - 114
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Tilliten til politikerne faller mest blant dem som har minst av den. Aftenposten Viten.  s 24- 25
 • Brochmann, Grete & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Er statsborgerpolitikk et godt redskap for integrasjon?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Vis sammendrag
 • Schultz, Jessica; Lidén, Hilde & Wessmann, Helene (2020). Løsningen finnes allerede. Klassekampen.
 • Segaard, Signe Bock (2020, 13. august). EKKO. Folkeavstemninger - sunt demokrati eller sant kaos? - Hva skjer hvis folkeavstemninger i Norge blir en regel og ikke et unntak? Blr det da mer demokrati - eller blir det bare mer kaos?. [Radio].  NRK P2.
 • Beyer, Audun; Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2020). Social Media News Consumption and Political Surveillance Knowledge:Adding Motivation and Ability to the Equation.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2020). Where did all the routine workers go? Occupational mobility, labor market extis and wage growth in the era of automation.
 • Haugsgjerd, Atle & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Kontinuitet og kontrovers i norsk samfunnsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  61(3), s 271- 271 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-03-05 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari (2020, 05. august). Nyhetsinnslag om sosial tillit under koronakrisen. [Radio].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2020). Correction to: Quality Differences of Public, For-Profit and Nonprofit Providers in Scandinavian Welfare? User Satisfaction in Kindergartens. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.  31(1), s 168- 168 . doi: 10.1007/s11266-020-00193-x
 • Seeberg, Marie Louise; Aasen, Berit; Staver, Anne Balke & Lidén, Hilde (2020). Fra bosetting til voksenliv: enslige mindreårige flyktninger.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Motsetningenes forening. Klassekampen.  s 14- 15
 • Segaard, Signe Bock & Haugsgjerd, Atle (2020). Hvor mye tillit har vi til lokalpolitikken?. Kommunal rapport.
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Solbu (2020). Aktivt medborgerskap i et pluralistisk samfunn. Hvordan kan ideelle og kommersielle velferdsaktører bidra?.
 • Sivesind, Karl Henrik (2020). Idéburen välfärd i Norden och Europa. Var sker tillväxt och vilka är de institutionella tillväxtfaktorerna?.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020, 24. mars). Innslag om hamstring og tillit under Corona-krisen. NRK Nyheter. [Radio].  NRK.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020, 21. mars). Pandemier har forandret verden før. Hva blir endringene denne gangen?.  Aftenposten.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020, 16. mars). Nyhetsmorgen. Innslag om politisk og sosial tillit i kriser. [TV].  NRK.
 • Segaard, Signe Bock (2020). Kulturfrivillighet. De frivilliges perspektiv.
 • Segaard, Signe Bock (2020, 21. januar). P1 Morgen - Fremskridtspartiet trækker sig fra den norske regering. [Radio].  Danmarks Radio.
 • Segaard, Signe Bock (2020, 20. januar). Orientering - Krise i den norske regering efter at Norge henter IS-kvinde og hendes to børn hjem. [Radio].  Danmarks Radio.
 • Segaard, Signe Bock (2020, 18. januar). P1 Morgen. Regeringskrise i Norge. [Radio].  Danmarks Radio.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2020). Where did all the routine workers go? Occupational mobility, labor market exits and wage Growth in the era of automation.
 • Kitterød, Ragni Hege (2020). Foreldrepermisjon? Mer enn et familiespørsmål. Kommentar.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Pedersen, Axel West (2020). Tidsskrift for samfunnsforskning: 'Problemorientert empirisme' gjennom 60 år. Tidsskrift for samfunnsforskning.  61(1), s 5- 11 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-01-01 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Local Elections and Voting in Norway.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019, 17. november). Skal forske på ytre høyre på nett: aldri noen enkel oppgave å klassifisere aktører. [Internett].  Resett.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft.
 • Orupabo, Julia (2019). DEN IDEELLE AKADEMIKER - om spenningen mellom eksellens og likestilling i rekruttering til vitenskapelige stillinger.
 • Orupabo, Julia (2019). HANDLING DIVERSITY, BUT STRIVING FOR EXCELLENCE: OPENING THE ‘BLACK BOX’ OF ACADEMIC RECRUITMENT.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2019). Mediatization and implisit normativity in the study of immigration. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(1), s 84- 87 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-01-07
 • Steen-Johnsen, Kari & Fladmoe, Audun (2019). Xenophobia and offensive speech targeting minorities. Evidence from two survey experiments in Norway..
 • Frølich, Nicoline; Mangset, Marte; Teigen, Mari; Liestøl, Knut; Enli, Gunn & Christensen, Lina (2019, 11. oktober). Endelig likestilling? Ikke ennå.. [Tidsskrift].  Forskerforum.no.
 • Mangset, Marte; Rasmussen, Erik Børve & Johannessen, Lars E. F. (2019). What can the new sociology of knowledge learn from the old?.
 • Mangset, Marte & Orupabo, Julia (2019). Reproducing elites through diversity talk. Judging merit in appointments to professorships in Norway..
 • Mangset, Marte (2019). Hva betyr det å være del av eliten?.
 • Mangset, Marte (2019). Akademisk kvalitet i kontekst.
 • Mangset, Marte (2019). Rekruttering til akademia steg for steg..
 • Mangset, Marte (2019). Gouverner ensemble. Collégialité dans la prise de décision en cabinet..
 • Mangset, Marte (2019). Konstruksjonen av den kompetente akademiker. Om spenningen mellom eksellense og likestilling i rekruttering til akademiske stillinger.
 • Mangset, Marte & Orupabo, Julia (2019). Handling diversity, but striving for excellence..
 • Mangset, Marte & Vassenden, Anders (2019). 'A-B-C, as easy as 1-2-3'? Towards a situational understanding of qualitative interviews..
 • Mangset, Marte (2019). Comparative studies of knowledge and power. Bureaucratic elites, academic disciplines, evauation and valuation..
 • Holden, Steinar; Brochmann, Grete; Calmfors, Lars; Holen, Elisabeth; Røed, Knut & von Simson, Kristine (2019). Tiltak for å øke sysselsettingen. Dagens næringsliv.
 • Slagstad, Rune (2019). Forsvar for det politiske. Klassekampen. . doi: 25.05.2019
 • Slagstad, Rune (2019). Liberalisme og populisme. Morgenbladet. . doi: 05.06.2019
 • Slagstad, Rune (2019). Med KrF på Lenin-kurs. Vårt land. . doi: 15.08.2019
 • Slagstad, Rune (2019). Bent Høies diktat til Oslo kommune. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). . doi: 11.10.2019
 • Slagstad, Rune (2019). Demokratisk ustyrt. Morgenbladet. . doi: 15.11.2019
 • Slagstad, Rune (2019, 15. november). -En politisk katastrofe.  Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2019, 15. november). Gir ikke opp Ullevål.  Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2019, 25. november). Ut mot styreleder Gjedrem. [Fagblad].
 • Slagstad, Rune (2019, 06. desember). Åtvarar mot ein ny helseadel.  Dag og Tid.
 • Slagstad, Rune (2019). Når den medisinske fagkunnskapen neglisjeres. Journalen: Medlemsblad for Oslo legeforening.
 • Slagstad, Rune (2019). Protestantismens filosof. Vårt land. . doi: 20.12.2019
 • Slagstad, Rune (2019). Langslet i norsk konservatisme. Morgenbladet. . doi: 01022019
 • Slagstad, Rune (2019). Spillet om Ullevål sykehus. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). . doi: 14.06.2019
 • Sivesind, Karl Henrik (2019). Nye tall om ideelle velferd og frivillig sektor.
 • Kitterød, Ragni Hege (2019). Family policies and practices in Norway.
 • Kitterød, Ragni Hege (2019). Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen?.
 • Kitterød, Ragni Hege (2019). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkearbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge.
 • Kitterød, Ragni Hege (2019). Delt bosted fra barns perspektiv.
 • Kitterød, Ragni Hege (2019). Delt bosted fra barns perspektiv.
 • Kitterød, Ragni Hege (2019). Fedrekvote og likestilling. Naturlige eksperimenter i norsk kontekst..
 • Kitterød, Ragni Hege (2019). Delt bosted. Barns perspektiver og utfyllende kunnskap..
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Velferd og migrasjon i skandinaviske sosialdemokraters partiprogrammer.
 • Reisel, Liza (2019). Hvorfor velger ungdom fortsatt kjønnsdelt? Om kjønn, status og utdanningsvalg.
 • Reisel, Liza (2019). Betydningen av kjønn for ungdommers utdanningsvalg.
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling (2019). The Equality Hurdle: Resolving the Welfare State Paradox of Gender Segregation.
 • Reisel, Liza (2019). Understanding Stability and Change in the Gender Segregated Labour Market.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2019). Private, ideelle barnehager har de mest fornøyde foreldrene. Aftenposten Vitenskap.
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (2019). Trygd i aktiveringens tid. KAI-kronikken.
 • Skarpenes, Ove; Hestholm, Roger Ivan; Mangset, Marte & Gulliksen, Geir (2019). Middelklassen i Norge – likhetsbejaende eller maktkåt?.
 • Arnesen, Daniel (2019). Frivillighet i endring: Trender og implikasjoner.
 • Arnesen, Daniel (2019). Volunteering in Scandinavia: Developments and the Characteristics of Volunteers.
 • Godøy, Anna Aasen; Haaland, Venke Furre; Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg & Votruba, Mark E (2019). Impacts of hospital wait time on patient health and labor supply. Discussion papers.  (No. 919)
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner.
 • Arnesen, Daniel (2019). Organisasjonene og det offentlige: Endringer i forholdet mellom frivillig sektor og staten.
 • Arnesen, Daniel (2019). Frivillig sektors samfunnsrolle, organisering og selvforståelse.
 • Bevelander, Pieter; Erdal, Marta Bivand; Brochmann, Grete; Bech, Emily Cochran; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Mouritsen, Per (2019). Infödda och invandrade ense om krav för medborgarskap. Dagens nyheter. Vis sammendrag
 • Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Statsborger i Skandinavia – hvem bør få innpass?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Vis sammendrag
 • Quillian, Lincoln & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Do Some Countries Discriminate More than Others?. NCCR on the move - blog. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2019). Om ideelle velferdsaktører og endringer på feltet.
 • von Simson, Kristine (2019). Effekter av arbeidsmarkedstiltak - norske erfaringer.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Trender i frivillighet og samskaping.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Utdanning og arbeid: Etterkommere av innvandrere dominerer både topp og bunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte Slagsvold & Solheim, Øyvind Bugge (2019). Bør vi blokkere sosiale medier etter terrorangrep?. Morgenbladet.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2019, 05. mai). Ordene som teller.  Morgenbladet.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). Hva er tillit?. sosiologen.no.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Lidén, Hilde (2019). Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp – En kvalitativ undersøkelse av brukere og ansatte.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Utfordringer for offentlighet og ytringsfrihet i dagens Norge.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Offentligheten som rom for frie uttrykk.
 • Sundet, Vilde Schanke; Ihlebæk, Karoline Andrea & Steen-Johnsen, Kari (2019). 20 år med digital mediekrise. Dagens næringsliv.
 • Pedersen, Axel West (2019). Velferdsstat og fordeling mellom generasjoner.
 • Pedersen, Axel West (2019). Pensjonsreformen åtte år etter - dilemma og veivalg.
 • Pedersen, Axel West (2019). The price of sustainability.
 • Engelstad, Fredrik (2019). Makt - et rusmiddel (Innledning til teaterstykket "Pang!"; Rogaland Teater, 2019).
 • Hardoy, Ines (2019). Tackling disabilities in young age using supply side measures.
 • Karlsen, Rune; Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2019). Social Media News Consumption, News Finds Me Perceptions, and Political Knowledge..
 • Beyer, Audun; Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2019). News Habits Die Hard, but Die. A Longitudinal Study of Total News Avoidance in the transition from low to high-Choice Media Environments 1997-2016.
 • von Simson, Kristine (2019). Effekter av arbeidsmarkedstiltak mv - norske erfaringer.
 • von Simson, Kristine (2019). Unge og utenforskap.
 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2019). Housing conditions and school attainment: evidence from Norwegian register data.
 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2019). Housing conditions and school attainment: evidence from Norwegian register data.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Ulike erfaringer med aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. MEMU -internmagasin NAV.
 • Sivesind, Karl Henrik (2019). Konsekvenser av markedsstyring for ideelle velferdsaktører. Norge sammenlignet med Storbritannia og Tyskland.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2019, 13. september). Informasjonsstrukturen i den norske valgkampen legger ikke til rette for meningsfull formidling.  Morgenbladet.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2019). Tilliten til den politiske journalistikken under press.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2019). Sykdom og helse i mediene.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2019). The Human Interest Economy: Making media cases out of patients.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Polarisering, fragmentering og ekkokamre.
 • Dale-Olsen, Harald & Finseraas, Henning (2019). Linguistic Proximity and Workplace Productivity.
 • Dale-Olsen, Harald & Finseraas, Henning (2019). Linguistic proximity and workplace productivity. Vis sammendrag
 • Eikenes, Åsmund Husabø; Bratland-Sanda, Solfrid; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Bøhn, Einar Duenger; Snipstad, Sofie; Høgestøl, Sofie A.E. & Knævelsrud, Helene (2019). Forsker Grand Prix vil forandre forskningen din. Forskerforum.no.
 • Figenschou, Tine Ustad & Fredheim, Nanna Alida (2019). Interest groups’ media and social media lobbying.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Sundet, Vilde Schanke & Steen-Johnsen, Kari (2019). Digitalization and diversity: A case study of policy incentives in the news sector.
 • Sundet, Vilde Schanke; Ihlebæk, Karoline Andrea & Steen-Johnsen, Kari (2019). Policy windows and converging frames: How media industry players frame digitalization and the need for policy actions.
 • Pedersen, Axel West (2019). Fremtidens sysselsetting: borgerlønn eller arbeid til alle? Erfaringer fra det finske borgerlønnseksperimentet.
 • Segaard, Signe Bock (2019, 05. juni). Dagsnytt18 - intervju om det danske folketingsvalg. [TV].  NRK2/ NRK P2.
 • Segaard, Signe Bock (2019, 05. juni). Dagsrevyen - ekstra program om det danske folketingsvalg. [TV].  NRK1.
 • Segaard, Signe Bock (2019, 09. august). Orientering - intervju om bonpengelistene rolle i det norske lokalvalg. [Radio].  Danmarks Radio P1.
 • Segaard, Signe Bock (2019, 11. september). Orientering - intervju om det norske lokalvalg. [Radio].  Danmarks Radio P1.
 • Segaard, Signe Bock (2019, 10. september). Debatten - deltagelse i panel om det norske lokalvalg. [TV].  NRK1.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Refleksjoner over valgkampen 2019.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti & Figenschou, Tine Ustad (2019). Alarmed citizens: Immigration, mistrust and alternative media.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). A gender-generation gap in political representation? The impact of preferential voting in Norwegian municipal elections. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo (2019). Do Party Organizations Integrate Multi-level States? The Case of the Norwegian Local Government Reform. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes & Mörkenstam, Ulf (2019). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis. Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle; Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). "Folk flest" har fortsatt tillit til politikerne i Norge, men også her har demokratiet utfordringer. Forskning.no.
 • Erdal, Marta Bivand; Knutsen, Carl Henrik & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Diskriminering er et reelt problem. Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Boulianne, Shelley; Koc-Michalska, Karolina & Bimber, Bruce (2019). Digital media, networks, and offline volunteering: A comparative study.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Personvern, politikermakt og demokrati - innlegg i paneldebatt.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019, 06. september). Mener mediene har «berøringsangst»: – Vi skal høre på folk når de er forbannet.  Aftenposten.
 • Erdal, Marta Bivand; Knutsen, Carl Henrik & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Internasjonalisering, mangfold og diskriminering i norsk akademia. Nytt Norsk Tidsskrift.  36(3), s 288- 295 . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2019-03-11 Vis sammendrag
 • Saglie, Jo (2019). Personstemmene teller i kommunestyrene. Kommunal rapport.  s 18- 19
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). Hvordan forholder lokale partier seg til lav kvinnerepresentasjon?. Kommunal rapport.
 • Halrynjo, Sigtona & Blair-Loy, Mary (2019). When the Career Window Closes at 40: Exploring the Intersection of Gender, Age and Family Building in the Business Sector..
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Progressives facing the “progressive’s dilemma”: acknowledge, reject or redefine?.
 • Cools, Sara & Schøne, Pål (2019). Utdanningssted forklarer ulikhet på toppen av yrkeshierarkiet. Dagens næringsliv.
 • Pedersen, Axel West & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Innvandring og sosial mobilitet – forskere møter fagfeller. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(03), s 285- 287
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2019). Mediatisering og implisitt normativitet i innvandringsforskningen. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(1), s 84- 87 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-01-07
 • Pedersen, Axel West (2019). Noen vil tape 1–2 millioner kroner i pensjon hvis de jobber frem til fylte 73 år. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Fladmoe, Audun & Eimhjellen, Ivar (2019). Frivillighetens grunnfjell. Ildsjelene er avgjørende for norsk frivillighet. Avisa Vårt land.
 • Reisel, Liza (2019, 05. august). Hvorfor så få mannlige barneskolelærere? Her og Nå. [Radio].  NRK.
 • Reisel, Liza (2019, 19. februar). Dagsnytt 18: Menn dominerer toppen i norsk kokkekunst. [Radio].  NRK.
 • Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas & Uvaag, Stian Aleksander (2019). Hvorfor er arbeidsmarkedet fremdeles så kjønnsdelt?.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza & Barth, Erling (2019). Økt likestilling = mer frihet = mer likestilling i arbeidslivet. Likestillingsparadoksets død?.
 • Reisel, Liza & Hegna, Kristinn (2019). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet.
 • Iversen, Torben; Rosenbluth, Frances & Skorge, Øyvind Søraas (2019). The Dilemma of Gender Equality: How Labor Market Regulation Divides Women by Class. Vis sammendrag
 • Borchgrevink, Tordis (2019). Stor ståhei for ingenting?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(1), s 77- 80 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-01-05
 • Halrynjo, Sigtona & Blair-Loy, Mary (2019). Gender inequality in business careers in the U.S. and Norway: How regulatory and moral logics compete within the liberal economic logic of global capitalism..
 • Storsul, Tanja (2019). What, when and where is the Internet?. European Journal of Communication. . doi: https://doi.org/10.1177/0267323119848536 Vis sammendrag
 • Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær..
 • Steen-Johnsen, Kari (2019, 05. mai). Tillit og bevæpning av politiet. [Radio].  NRK P2 Desse dagar.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019, 24. april). Stengning av sosiale medier etter terroren på Sri Lanka. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019, 23. april). Sosiale medier i krisesituasjoner. [Radio].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019, 04. mars). Facebook stopper vaksinemotstandere. [Radio].  NRK P2 Studio 2.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019, 16. mars). Trenger kvinner beskyttelse?. [Radio].  NRK P2 Kurér.
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (2019). Politiske partier som demokratisk paradoks, I: Elin Haugsgjerd Allern; Jo Saglie & Øyvind Østerud (red.),  Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 1.  s 13 - 25
 • Hardoy, Ines; Hyggen, Christer & Schøne, Pål (2019). Arbeidsledighet, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 11.  s 202 - 225
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Likelønn i Norge og tiltak mot lønnsdiskriminering.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Befolkningens kunnskap om pensjonssystemet.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Har befolkningen tillit til pensjonssystemet?.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Kunnskapsstatus: Hva sier tidligere studier om folks kunnskap om pensjon?.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Hvordan få flere i arbeid i Norge?.
 • Bay, Ann-Helén; Hellevik, Tale; Koren, Charlotte & Pedersen, Axel West (2019). Demografi og økonomi, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 3.  s 48 - 67
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Trender i frivillighet og frivilliges rolle i profesjonelle organisasjoner.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Ideelle organisasjoner i norsk velferd.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Pedersen, Axel West (2019). Ubehaget i migrasjonsforskningen. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(1), s 74- 76 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-01-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari & Fladmoe, Audun (2019). How wide is the acceptance in the general public to publish religious cartoons in mass media? Evidence from a Norwegian survey experiment.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2019). Active citizenship for all? Evidence from home care services in Oslo, Norway.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). No longer the ‘last man standing’: Norway decides to allow dual citizenship. Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Blog. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari (2018). Funn fra COREs Topplederbarometer.
 • Teigen, Mari (2018). Vil det nye arbeidslivet true likestillingen?.
 • Teigen, Mari (2018). Om mangfold.
 • Teigen, Mari (2018). Om mangfold i det digitale arbeidslivet.
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2018). Women’s labour market (dis)advantage in Nordic welfare states.
 • Teigen, Mari (2018). Om regulering av kjønnsbalanse til norske bedriftsstyrer. Innledning.
 • Teigen, Mari (2018). Om likestilling i arbeidslivet.
 • Teigen, Mari (2018). Om likestillingspolitikk og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
 • Teigen, Mari (2018). Om likestilling i arbeidsliv og karriere i næringslivet.
 • Teigen, Mari (2018). #Metoo – hva nå?.
 • Teigen, Mari (2018). Om kjønnssegregering på arbeidsmarkedet og i akademia. Innledning.
 • Teigen, Mari (2018). Om #metoo og likestillingspolitikk. Foredrag.
 • Teigen, Mari (2018). Kjønnsubalanse på toppen – hvor trykker skoen?.
 • Teigen, Mari (2018). Om klima og likestillingspolitikk. Panelsamtale.
 • Teigen, Mari (2018). Om norsk likestillingspolitikk. Innledning.
 • Teigen, Mari (2018). Nordic Gender Equality Model.
 • Teigen, Mari (2018). Om likestillingspolitikk, kjønn og ledelse.
 • Teigen, Mari (2018). Likestilling i arbeids- og samfunnsliv.
 • Teigen, Mari (2018). Utsiktspunkt "likestillingslandet": situasjon, støtte, spenninger. Innledning.
 • Teigen, Mari (2018). Jordan Peterson ser til Skandinavia. Men hva er det egentlig han ser?. Dagbladet på nett.
 • Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona & Reisel, Liza (2018). Mannsdominans i de største selskapene er svært lik på tvers av land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Halrynjo, Sigtona; Reisel, Liza & Teigen, Mari (2018). Velferdsstaten er ingen hemsko for likestillingen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • von Simson, Kristine (2018). Hvem er de unge som faller utenfor?.
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2018). The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data.
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2018). The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data.
 • von Simson, Kristine (2018). NEETs i Norge.
 • Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2018). Parenthood and couples' relative earnings in Norway 2005-2014. Discussion papers.  (873) Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Konsekvenser av markedsstyring for ideelle velferdsaktører. Norge sammenlignet med Storbritannia og Tyskland.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2018, 07. desember). Personlig sykdom er gull verdt for mediene.  Morgenbladet.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2018). Er netthat et kvinneproblem?. Aftenposten Vitenskap.
 • Reisel, Liza (2018). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet Norge.
 • Reisel, Liza (2018). Hva vet vi om kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet?.
 • Silander, Charlotte; Reisel, Liza; Pietilä, Maria & Drange, Ida (2018). The national frameworks for gender equality policies in Nordic higher education.
 • Reisel, Liza (2018). Betydningen av et kjønnsdelt arbeidsmarked.
 • Reisel, Liza (2018). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet Norge.
 • Reisel, Liza (2018, 08. mars). Kvinnen anno 2018. [Radio].  NRK.
 • Reisel, Liza (2018). Hvorfor vil ikke jenter bli rørleggere? Kjønn, status og utdanningsvalg blant ungdom.
 • Arnesen, Daniel (2018). Bokanmeldelse: Benedicte Brøgger: Sosialt entreprenørskap i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning.  59(3), s 321- 324 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1505-291X-2018-03-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Steen-Johnsen, Kari (2018, 17. november). Folkemassene alene får ikke politikerne til å handle. [Internett].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Vabø, Mia; Christensen, Karen; Trætteberg, Håkon Solbu & Frode Fadnes, Jacobsen (2018). Markedsdreining i norsk eldreomsorg, I:  章 ノルウェーにおける高齢者介護の市場化―背景とトレンド、それに対する抵抗.  The Association of Japanese University Presses.  ISBN 978-4-87259-597-0.  9.  s 293 - 342
 • Figenschou, Tine Ustad; Fredheim, Nanna Alida; Thorbjørnsrud, Kjersti & Ytreberg, Espen (2018). The use of digital and mainstream media lobbying health interests.
 • Slagstad, Rune (2018). Den korrupte fotballen som øyeblikksreligion. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2018). De samfunnsbyggende arkitekter. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2018). Skagen, vår Skagen. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2018, 07. desember). Etterlyser større skolepolitisk debatt.
 • Slagstad, Rune (2018). Hernes, Søgnen, Clemet. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2018). Aktøren Søgnen. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2018). Når OECD tar makten - om det nye, skolepolitiske kunnskapsregime. Bedre Skole.
 • Reisel, Liza & Hegna, Kristinn (2018). Gendered educational choices: Circumscription and compromise in an advanced gender equality context.
 • Kitterød, Ragni Hege (2018). Mer likestilling med fedrekvote?.
 • Kitterød, Ragni Hege (2018). Embracing gender equality: gender-role attitudes among second generation immigrants in Norway.
 • Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege (2018). Shared residence from the perspective of the child.
 • Kitterød, Ragni Hege (2018). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge.
 • Kitterød, Ragni Hege (2018). Den perfekte artikkel - tips for å skrive gode artikler..
 • Kitterød, Ragni Hege (2018). En symmetrisk familiemodell - en selvfølge blant unge etterkommere?.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2018). Samspillet mellom folketrygdpensjonen og arbeidsmarkeds-baserte pensjoner i Norge: politiske prosesser og utfall, I: NFR Forskningsrådet (red.),  Evaluering av pensjonsreformen - EVAPEN : avslutningskonferanse, artikler fra prosjektene.  Norges forskningsråd.  Kapittel 1.  s 3 - 20
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2018). Gendering old age pensions: How the shifting private-public mix in pension politics reshape outcomes for men and women.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Absorption Capacity as a Means for Assessing Sustainable Migration (Nordic perspectives).
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Hvordan få flere i arbeid i Norge?.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Nøkkelfunn fra rapporten ""Sertifisert likestilling".
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Den islandske modellen - bør Norge følge etter?.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Researching Norwegian and Nordic family and child policies.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Tillit og bærekraft: velferdsmodellen i en globalisert verden.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Likelønnsstandarden på Island.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Politikken i pensjonene - den lange pensjonsprosessen.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Likelønn - har Island svaret?.
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes & Mörkenstam, Ulf (2018). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2018). A gender-generation gap in political representation? The impact of preferential voting in Norwegian municipal elections. Vis sammendrag
 • Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte; Herreros, Francisco; Gadarian, Shana & Oksanen, Atte (2018). Terrorism, emotion and trust in Muslims.
 • Løvgren, Mette & Orupabo, Julia (2018). En sosiologi om symbolske grenser :. Norsk sosiologisk tidsskrift.  2(3), s 203- 207 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-03-01
 • Enjolras, Bernard (2018). Bokanmeldelse: Jostein Gripsrud (red.): Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  59(4), s 414- 418 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2018-04-07 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin