Norwegian version of this page

Publications

Our journals

Latest publications

Below you will find the latest publications from our researchers. You can also find lists of publications on the people pages for each individual researcher. The lists are based on publications registered in the CRIStin database.

 • Teigen, Mari; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Karlsen, Rune (2021). Elites on Equality: Room for Gender Balance and Ethnic Diversity in Leadership Positions?. Acta Sociologica.
 • Giani, Marco; Hope, David & Skorge, Øyvind Søraas (2021). Household education gaps and gender role attitudes. Political Science Research and Methods. . doi: 10.1017/psrm.2021.16
 • Orupabo, Julia (2021). Spranget fra hvem som er rasist, til når, hvor og hvordan. Tidsskrift for samfunnsforskning.  62(1), s 116- 120 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2021-01-10
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). ‘Birthplace unknown’: on the symbolic value of the passport for identity-construction among naturalised citizens. Identities: Global Studies in Culture and Power. . doi: 10.1080/1070289X.2021.1933827 Full text in Research Archive. Show summary
 • Østbakken, Kjersti Misje & Frisell, Marte Marie (2021). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn – hvilken rolle spiller bedriften?. Tidsskrift for kjønnsforskning. . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2021-01-03 Show summary
 • Finseraas, Henning & Strøm, Marte (2021). Voter responses to refugee arrivals: Effects of settlement policy. European Journal of Political Research. . doi: 10.1111/1475-6765.12461 Full text in Research Archive. Show summary
 • Barth, Erling & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Fortsatt polarisering i det norske arbeidsmarkedet?. Søkelys på arbeidslivet.  38(1), s 23- 40 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2021-01-02 Show summary
 • Kaakinen, Markus; Oksanen, Atte; Kusher Gadarian, Shana; Solheim, Øyvind Bugge; Herreros, Francisco; Winsvold, Marte Slagsvold; Enjolras, Bernard Louis & Steen-Johnsen, Kari (2021). Online Hate and Zeitgeist of Fear: A Five-Country Longitudinal Analysis of Hate Exposure and Fear of Terrorism After the Paris Terrorist Attacks in 2015. Political Psychology. . doi: 10.1111/pops.12732
 • Enjolras, Bernard Louis (2021). Explaining the Varieties of Volunteering in Europe: A Capability Approach. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. . doi: 10.1007/s11266-021-00347-5 Show summary
 • Hesstvedt, Stine & Christensen, Johan (2021). Political and administrative control of expert groups—A mixed‐methods study. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. . doi: 10.1111/gove.12599 Full text in Research Archive. Show summary
 • Hesstvedt, Stine & Christensen, Johan (2021). Political and administrative control of expert groups—A mixed‐methods study. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. . doi: 10.1111/gove.12599 Show summary
 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Older workers imagining retirement: the collapse of agency, or freedom at last?. Ageing & Society. . doi: 10.1017/S0144686X20002044 Full text in Research Archive.
 • Schøne, Pål & Strøm, Marte (2021). International labor market competition and wives’ labor supply responses. Labour Economics. . doi: 10.1016/j.labeco.2021.101983
 • Enjolras, Bernard; Lundgaar Andersen, Linda; Gawell, Malin & Loga, Jill Merethe (2021). Between Coercive and Mimetic Institutional Isomorphism: Social Enterprise and the Universal Scandinavian Welfare State, In Jacques Defourny & Marthes Nyssens (ed.),  Social Enterprise in Western Europe Theory, Models and Practice.  Routledge.  ISBN 9780367151188.  18.
 • Enjolras, Bernard; Loga, Jill Merethe; Kobro, Lars Ueland & Hauge, Hans A. (2021). Social Enterprises in Norway: Models and Institutional Trajectories, In Jacques Defourny & Marthes Nyssens (ed.),  Social Enterprise in Western Europe Theory, Models and Practice.  Routledge.  ISBN 9780367151188.  10.
 • Hansen, Marianne Nordli & Ljunggren, Jørn (2021). Arbeiderklassen i Norge - definisjon, sammensetning og endring, I: Jørn Ljunggren & Marianne Nordli Hansen (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.
 • Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2021). Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  7 . doi: 10.1016/j.electstud.2021.102313 Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2021). Eliter, I: Sigmund Grønmo; Ann Nilsen & Karen Christensen (red.),  Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3476-9.  s 102 - 128
 • Wiepking, Pamala; Handy, Femida; Park, Sohyun; Neumayr, Michaela; Bekkers, Rene; Breeze, Beth; de Wit, Arjen; Einolf, Christopher J.; Gricevic, Zbignev; Scaife, Wendy; Bethmann, Steffen; Breen, Oonagh; Kang, Chulhee; Katz, Hagai; Krasnopolskaya, Irina; Layton, Michael D.; Mersianova, Irina; Lo, Kuang-Ta; Osili, Una; Pessi, Anne Birgitta; Sivesind, Karl Henrik; Yamauchi, Naoto & Yang, Yongzheng (2021). Global Philanthropy: Does Institutional Context Matter for Charitable Giving?. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. . doi: 10.1177/0899764021989444 Show summary
 • Orupabo, Julia Kristine B. (2021). Hverdagsmotstand: den skjulte kampen om anerkjennelse, I: Jørn Ljunggren & Marianne Nordli Hansen (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.
 • Barth, Erling; Moene, Karl Ove (Kalle) & Pedersen, Axel West (2021). Rising Inequality in the Egalitarian Nordics, In Georg Fischer & Robert Strauss (ed.),  Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality.  Oxford University Press.  ISBN 019754570X.  6.  s 219 - 246
 • Ellingsæter, Anne Lise & Kitterød, Ragni Hege (2021). Den "uferdige" revolusjonen: Hva betyr utdanning for fedres familiearbeid?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  62(1), s 27- 50 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2021-01-02
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Strukturell rasisme i en strukturelt inkluderende velferdsstat?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  62(1), s 106- 115 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2021-01-09 Show summary
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Bortskjemte nordmenn og sultne innvandrere. Arbeidsgiverpreferanser og betydningen av etnisitet i norske arbeiderklasseyrker, I: Jørn Ljunggren & Marianne Nordli Hansen (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240. Show summary
 • Beyer, Audun; Knudsen, Erik; Andersen, Kim & Shehata, Adam (2021). Political media effects in a Nordic perspective, In Eli Skogerbø; Øyvind Ihlen; Nete Nergaard Kristensen & Lars W. Nord (ed.),  Power, communication, and politics in the Nordic countries.  Nordicom.  ISBN 978-91-88855-28-2.
 • von Simson, Kristine; Brekke, Idunn & Hardoy, Ines (2021). The Impact of Mental Health Problems in Adolescence on Educational Attainment. Scandinavian Journal of Educational Research. . doi: 10.1080/00313831.2020.1869077 Full text in Research Archive. Show summary
 • Haugsgjerd, Atle; Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2021). Increased media choice and political knowledge gaps: A comparative longitudinal study of 18 established democracies 1995-2015. Political Communication.  s 1- 20 . doi: 10.1080/10584609.2020.1868633
 • Ytreberg, Espen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Agencies and Experiences of the “Good Participant” : The Long-Term Trajectories of Patients Turned Media Participants. International Journal of Communication.  14, s 6182- 6198 Show summary
 • Torfing, Jacob & Winsvold, Marte Slagsvold (2020). Demokratiparadokset : Hvordan styre et folk som skal styre seg selv?, I: Asbjørn Røiseland & Signy Irene Vabo (red.),  Folkevalgt og politisk leder.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202679187.  Kapittel 5.  s 120 - 145
 • Winsvold, Marte Slagsvold & Bentzen, Tina Øllgaard (2020). Konfliktparadokset : Samarbeid og konflikt i kommunepolitikken, I: Asbjørn Røiseland & Signy Irene Vabo (red.),  Folkevalgt og politisk leder.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202679187.  Kapittel 2.  s 34 - 61
 • Hatland, Aksel (2020). Flyktningkrise og innstrammingsforsøk, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 28.  s 316 - 322
 • Hatland, Aksel (2020). Den store pensjonsreformen, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 26.  s 292 - 301
 • Hatland, Aksel (2020). Et steg mot assimilering av innvandrerne, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 21.  s 251 - 254
 • Hatland, Aksel (2020). Trygdevekst og omorganisering, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 20.  s 245 - 250
 • Hatland, Aksel & Stjernø, Steinar (2020). Arbeidslinja - velferdspolitikkens nye mantra, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 14.  s 175 - 185
 • Hatland, Aksel (2020). Trygdepolitikk under høyrebølgen, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 10.  s 139 - 145
 • Hatland, Aksel (2020). Innvandringen - den nye store utfordringen, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 9.  s 135 - 138
 • Hatland, Aksel (2020). Sterkere trygderettigheter, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 3.  s 68 - 79
 • Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege (2020). Two different homes-Children about shared residence. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  31(1-2), s 35- 47 . doi: 10.18261/ISSN.1504-2898-2020-01-02-04
 • Teigen, Mari (2020). Virksomhedskvotering i Danmark og Norge, I: Anette Borchorst & Drude Dahlerup (red.),  Konflikt og konsensus. Det danske ligestillingspolitiske regime.  Frydenlund Academic.  ISBN 9788772162874.  5.  s 109 - 136
 • Stjernø, Steinar & Hatland, Aksel (2020). Omorganisering og nye stønadsreformer i arbeidslinjas tegn, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 27.  s 302 - 315 Full text in Research Archive.
 • Slagstad, Rune (2020). Kings Bay-dramaet, I: Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.
 • Bratsberg, Bernt Magne; Ferwerda, Jeremy; Finseraas, Henning & Kotsadam, Andreas (2020). How Settlement Locations and Local Networks Influence Immigrant Political Integration. American Journal of Political Science (AJPS). . doi: 10.1111/ajps.12532 Full text in Research Archive. Show summary
 • Wagner, Ines (2020). Equal Pay for Work of Equal Value? Iceland and the Equal Pay Standard. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.  s 1- 20 . doi: 10.1093/sp/jxaa032 Full text in Research Archive. Show summary
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Arbeidslinja – nå også for 70-åringer? Eldre arbeidstakeres tanker om lønnsarbeid, pensjon og det gode liv. Søkelys på arbeidslivet.  37(4), s 252- 266 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-04-03 Full text in Research Archive. Show summary
 • Fredheim, Nanna Alida (2020). Dancing in the Dark: Source Coordination and Strategic Media Alliances in the Health Field. Journalism Studies.  22(1), s 96- 113 . doi: 10.1080/1461670X.2020.1861475 Full text in Research Archive. Show summary
 • Fredheim, Nanna Alida (2020). Life, death or drugs: Actor framing power on the news media coverage of health care policy. European Journal of Communication. . doi: 10.1177/0267323120978721 Full text in Research Archive. Show summary
 • Cools, Sara; Finseraas, Henning & Rasmussen, Magnus Bergli (2020). The Immigrant-Native Gap in Union Membership: A Question of Time, Sorting, or Culture?. Labour. . doi: 10.1111/labr.12186 Full text in Research Archive. Show summary
 • Finseraas, Henning; Høyland, Bjørn & Søyland, Martin G. (2020). Climate politics in hard times: How local economic shocks influence MPs attention to climate change. European Journal of Political Research. . doi: 10.1111/1475-6765.12415 Full text in Research Archive. Show summary
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2020). How Occupational Pensions Shape Extended Working Lives: Gender, Class and Chance after the Norwegian Pension Reform. Work, Employment and Society.  s 1- 18 . doi: 10.1177/0950017020952619 Full text in Research Archive. Show summary
 • Reisel, Liza; Nadim, Marjan & Brekke, Idunn (2020). The impact of having a child with special needs: Labour market adaptations of immigrant and majority mothers. Acta Sociologica. . doi: 10.1177/0001699320971695 Full text in Research Archive. Show summary
 • Carlsson, Magnus; Finseraas, Henning; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Rafnsdòttir, Gudbjörg Linda (2020). Gender Bias in Academic Recruitment? Evidence from a Survey Experiment in the Nordic Region. European Sociological Review. . doi: 10.1093/esr/jcaa050 Full text in Research Archive. Show summary
 • Markussen, Simen & Strøm, Marte (2020). Children and labor market outcomes: separating the effects of the first three children. Journal of Population Economics. . doi: 10.1007/s00148-020-00807-0 Full text in Research Archive. Show summary
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; Strøm, Marte & Vanhala, Pekka (2020). Bedre sent enn aldri? Hvordan sen fullføring av videregående skole påvirker tidlig karriere. Søkelys på arbeidslivet.  37(01-02), s 124- 141 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-08 Full text in Research Archive. Show summary
 • von Simson, Kristine & Hardoy, Ines (2020). Tackling disabilities in young age - Policies that work. IZA Journal of Labor Policy.  10(13) . doi: 10.2478/izajolp-2020-0013 Full text in Research Archive. Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege & Lidén, Hilde (2020). Children in dual-residence arrangements: Exploring discourses of fairness and children's best interest in Norway. Children & society. . doi: 10.1111/chso.12424 Full text in Research Archive. Show summary
 • Thorbjørnsrud, Kjersti & Figenschou, Tine Ustad (2020). The Alarmed Citizen: Fear, Mistrust, and Alternative Media. Journalism Practice. . doi: 10.1080/17512786.2020.1825113 Show summary
 • Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege (2020). To forskjellige hjem – Barn om delt bosted. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  31(1-2), s 35- 47 . doi: 10.18261/issn.1504-2898-2020-01-02-04 Full text in Research Archive. Show summary
 • Segaard, Signe Bock; Rose, Lawrence E & Haugsgjerd, Atle (2020). Politisk tillit i Norge – tegn til økende sosiale forskjeller?, I: Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  Kapittel 7.  s 124 - 137
 • Saglie, Jo & Allern, Elin Haugsgjerd (2020). Et åpnere partisystem?, I: Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  Kap. 11.  s 182 - 194
 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (2020). Norsk politikk siden 1945, I: Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  1.  s 13 - 37
 • Iversen, Torben; Rosenbluth, Frances Mccall & Skorge, Øyvind Søraas (2020). The dilemma of gender equality: How labor market regulation divides women by class. Daedalus.  149(1), s 86- 99 . doi: 10.1162/DAED_a_01775 Full text in Research Archive. Show summary
 • Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). “Hey there in the Night”: The Strategies, Dilemmas and Costs of a Personalized Digital Lobbying Campaign, In Harald Hornmoen; Birgitte Kjos Fonn; Nathalie Hyde-Clarke & Yngve Benestad Hågvar (ed.),  Media Health. The Personal in Public Stories.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040844.  Kapittel 8.  s 165 - 185 Show summary
 • Hallin, Daniel C.; Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Biomedicalization and Media in Comparative Perspective: Audiences, Frames, and Actors in Norwegian, Spanish, U.K. and U.S. Health News. The International Journal of Press/Politics. . doi: 10.1177/1940161220960415 Show summary
 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2020). Housing conditions and children's school results: evidence from Norwegian register data. International journal of housing policy. . doi: 10.1080/19491247.2020.1814190 Full text in Research Archive. Show summary
 • Barth, Erling; Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2020). Union Density Effects on Productivity and Wages. Economic Journal.  130(631), s 1898- 1936 . doi: 10.1093/ej/ueaa048 Full text in Research Archive. Show summary
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Hansen, Vibeke Wøien; Marshall, David; Rasmussen, Anne & Webb, Paul D (2020). Competition and interaction: Party ties to interest groups in a multidimensional policy space. European Journal of Political Research. . doi: https://doi.org/10.1111/1475-6765.12403 Full text in Research Archive. Show summary
 • Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer; Schillemans, Thomas & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Media and Bureaucracy: Investigating Media Awareness Amongst Civil Servants. Scandinavian Journal of Public Administration. Full text in Research Archive. Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2020). Business elite as elected representatives in voluntary organizations in Norway. Politics and Governance.  8(3), s 130- 141 . doi: 10.17645/pag.v8i3.2994 Full text in Research Archive. Show summary
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den nye velferdsstaten, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 33.  s 372 - 387
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Lange linjer i velferdsstatens utvikling, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 1.  s 27 - 55
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den norske velferdsstaten etter 1966, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Innledning.  s 20 - 26
 • Kitterød, Ragni Hege & Pedersen, Axel West (2020). Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  61(3), s 199- 221 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-03-01 Full text in Research Archive. Show summary
 • Brochmann, Grete & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Philosophies of integration? Elite views on citizenship policies in Scandinavia. Ethnicities. . doi: 10.1177/1468796820950453 Full text in Research Archive. Show summary
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2020). A gender-generation gap in political representation? The contingent impact of preference voting in Norwegian municipal elections. Local Government Studies.  47(1), s 145- 165 . doi: 10.1080/03003930.2020.1797691 Full text in Research Archive. Show summary
 • Karlsen, Rune; Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2020). Do High-Choice Media Environments Facilitate News Avoidance? A Longitudinal Study 1997–2016. Journal of Broadcasting & Electronic Media. . doi: 10.1080/08838151.2020.1835428 Full text in Research Archive. Show summary
 • Piérart, Geneviève; Arneton, Mélissa; Gulfi, Alida; Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde; Makharadze, Tamar; Rekhviashvili, Eliso & Dainese, Roberto (2020). The circumstances of migrant families raising children with disabilities in five European countries: Updating knowledge and pursuing new research. Alter - European Journal of Disability Research.  14(4), s 286- 298 . doi: 10.1016/j.alter.2020.06.012 Show summary
 • Thorbjørnsrud, Kjersti & Ytreberg, Espen (2020). A Human Interest Economy: The Strategic Value of Turning Ordinary People into Exemplars in the News Media. Journalism Studies.  21(8), s 1093- 1108 . doi: 10.1080/1461670X.2020.1720520 Full text in Research Archive. Show summary
 • Zarate-Tenorio, Barbara (2020). The Consequences of Organized Labor and Mass Protest for Social Spending in Latin America. Latin American Politics and Society.  62(2), s 110- 116 . doi: 10.1017/lap.2019.63
 • Ljunggren, Jørn & Orupabo, Julia (2020). Moving beyond: narratives of higher educational aspirations among descendants of immigrants in vocational training. British Journal of Sociology of Education.  41(5), s 701- 716 . doi: 10.1080/01425692.2020.1776593 Full text in Research Archive.
 • Saglie, Jo; Mörkenstam, Ulf & Bergh, Johannes (2020). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis. Nationalism & Ethnic Politics.  26(2), s 105- 125 . doi: 10.1080/13537113.2020.1754555 Full text in Research Archive. Show summary
 • Makkonen, Anna; Oksanen, Atte; Gadarian, Shana Kushner; Herreros, Francisco; Winsvold, Marte; Solheim, Øyvind Bugge; Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2020). Fear-triggering effects of terrorism threats: Cross-country comparison in a terrorism news scenario experiment. Personality and Individual Differences.  161 . doi: 10.1016/j.paid.2020.109992 Full text in Research Archive. Show summary
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag & Matland, Richard (2020). Inviting immigrants in: Field experiments in voter mobilization among immigrants in Norway. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  66 . doi: https://doi.org/10.1016/j.electstud.2020.102160 Show summary
 • Godøy, Anna Aasen & Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (2020). Regional variation in health care utilization and mortality. Journal of Health Economics.  71 . doi: 10.1016/j.jhealeco.2019.102254 Full text in Research Archive. Show summary
 • Cools, Sara; Flatø, Martin & Kotsadam, Andreas (2020). Rainfall shocks and intimate partner violence in sub-Saharan Africa. Journal of Peace Research.  57(3), s 377- 390 . doi: 10.1177/0022343319880252 Show summary
 • Ødegård, Guro & Fladmoe, Audun (2020). Are immigrant youth involved in voluntary organizations more likely than their non-immigrant peers to be engaged in politics? Survey evidence from Norway. Acta Sociologica.  63(3), s 267- 283 . doi: 10.1177/0001699319890649 Full text in Research Archive. Show summary
 • Dale-Olsen, Harald & Finseraas, Henning (2020). Linguistic diversity and workplace productivity. Labour Economics. . doi: 10.1016/j.labeco.2020.101813 Show summary

View all works in Cristin

 • Fibbi, Rosita; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Simon, Patrick (2021). Migration and Discrimination. Springer.  ISBN 9783030672812. Full text in Research Archive. Show summary
 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (red.) (2020). Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  297 s.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  440 s.

View all works in Cristin

 • Halrynjo, Sigtona; Jørgensen, Ruth Eva & Høie Vadla, Ingrid (2021). Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti; Wollebæk, Dag & Fladmoe, Audun (2021). Forskerne og offentligheten – om ytringsfrihet i akademia. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul; Paasche, Erlend; Espegren, Astrid & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Selection Criteria in Refugee Resettlement. Balancing vulnerability and future integration in eight resettlement countries. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2021:3. Full text in Research Archive. Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2021). Feminisme og holdninger til likestilling – tendenser til polarisering?. Full text in Research Archive. Show summary
 • Fladmoe, Audun; Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Hva mener befolkningen om ytringsfrihetens grenser?. Full text in Research Archive. Show summary
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Frivillighet og koronakrisen. Befolkningens frivillige innsats og frivillige organisasjoners rolle, aktiviteter og økonomi under koronakrisen i Norge. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2021:02. Full text in Research Archive. Show summary
 • Arnesen, Daniel; Grødem, Anne Skevik; Ervik, Rune & Eimhjellen, Ivar (2021). Delrapport: Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger. Erfaringer fra forsøkskommunenes innføring av Fritidskortet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2021:2. Full text in Research Archive. Show summary
 • Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Nordø, Åsta Dyrnes; Sletten, Mira Aaboen & Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2021:01. Full text in Research Archive. Show summary
 • Barth, Erling; Finseraas, Henning; Kjelsrud, Anders Grøn & Moene, Karl Ove (Kalle) (2021). Does the Rise of China Lead to the Fall of European Welfare States?. IZA Discussion Papers. 14063. Show summary
 • Nadim, Marjan; Thorbjørnsrud, Kjersti & Fladmoe, Audun (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2021:1. Full text in Research Archive. Show summary
 • Hesstvedt, Stine (2020). The Politics of Expert Advice. A Study of Government's Use of Policy Advisory Commissions in Norway, 1972-2018. Doctoral thesis.
 • Barth, Erling; Davis, James Creece; Freeman, Richard B. & McElheran, Kristina (2020). Twisting the Demand Curve: Digitalization and the Older Workforce. NBER Working Paper Series. 28094. Show summary
 • Criscuolo, Chiara; Hijzen, Alexander; Schwellnus, Cyrille; Barth, Erling; Fabling, Richard; Fialho, Priscilla; Skans, Oskar Nordstrom; Stadler, Balazs; Upward, Richard & Zwysen, Wouter (2020). Workforce composition, productivity and pay: the role of firms in wage inequality. OECD Economics Department Working Papers. 1603. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul & Fladmoe, Audun (2020). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Oslo. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:12. Full text in Research Archive. Show summary
 • Strøm, Marte & von Simson, Kristine (2020). Atypisk arbeid i Norge, 1995–2018 : Omfang, arbeidstakervelferd og overgangsrater. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:12. Full text in Research Archive. Show summary
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Eldre arbeidstakere med ny teknologi. Kommunikasjon og motivasjon i arbeidslivet under koronatiltakene. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:11. Full text in Research Archive. Show summary
 • Fladmoe, Audun (2020). Valgkampstudien 2017. Frafall, vekting og representativitet. Full text in Research Archive.
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2020). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality. IZA Discussion Papers. 13605. Show summary
 • Segaard, Signe Bock (red.) (2020). Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:10. Full text in Research Archive. Show summary
 • Arnesen, Daniel (2020). Frivillighet i en storby: Kommune og frivillig sektor i Oslo. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:08. Full text in Research Archive. Show summary
 • Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2020). Hvilken valgordning får flest velgere til å stemme? Om sammenhengen mellom valgordninger og valgdeltakelse. (Vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov"). Full text in Research Archive.
 • Halrynjo, Sigtona & Fekjær, Silje Bringsrud (2020). Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer: Likestilte idealer - kjønnsskjeve mønstre. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:9. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun & Wollebæk, Dag (2020). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge. Integreringsbarometeret 2020. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:8. Full text in Research Archive. Show summary
 • Arnesen, Daniel & Hansen, Vibeke Wøien (2020). Oslos innbyggeres forventninger til kommunens tilrettelegging på tros- og livssynsfeltet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:7. Full text in Research Archive. Show summary
 • Segaard, Signe Bock (2020). Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Institusjonenes perspektiv – Delrapport 2. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:7. Full text in Research Archive. Show summary

View all works in Cristin

 • Kitterød, Ragni Hege; Grødem, Anne Skevik & Pedersen, Axel West (2021). Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse?. Tidsskrift for velferdsforskning. . doi: 10.18261/issn.2464-3076-2021-03-02 Show summary
 • Enstad, Johannes Due (2021). Kari Aga Myklebost, Jens Petter Nielsen og Andrei Rogatchevski (red.): The Russian Revolutions of 1917. The Northern Impact and Beyond. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Haugsgjerd, Atle & Linde, Jonas (2021). Vehicles of democratic dissatisfaction? Populist radical right electoral success and satisfaction with democracy in Europe 1976-2019.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2021). Kvifor frivilligpolitikk i kommunane? Kommunal frivilligheitspolitikk og lokale organisasjonar.
 • Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Sletten, Mira Aaboen; Nordø, Åsta Dyrnes & Arnesen, Daniel (2021). Fritidsaktiviteter er ikke for «alle». Vårt land.
 • Finseraas, Henning & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Det er en lav andel kvinnelige professorer i Norge. Er diskriminering forklaringen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Show summary
 • Haugsgjerd, Atle & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Innspill til debatten om strukturell rasisme: potensial, utfordringer og kritikk. Tidsskrift for samfunnsforskning.  62(1), s 78- 79 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2021-01-04
 • Drange, Ida & Orupabo, Julia Kristine B. (2021). Er norsk akademia egentlig så mangfoldig?. Khrono.no.
 • Orupabo, Julia Kristine B. (2021). Spranget fra hvem som er rasist, til når, hvor og hvordan. Tidsskrift for samfunnsforskning.  62(1), s 116- 120 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2021-01-10 Full text in Research Archive.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Strukturell rasisme på norsk. Klassekampen. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul & Beyer, Audun (2021). Everyone wants to leave. Examining possible effects of social media campaigns on migrants in transit..
 • Barth, Erling; Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald & Østbakken, Kjersti Misje (2021). The rise and fall - labor demand during COVID-19.
 • Segaard, Signe Bock & Rommetvedt, Hilmar (2020). Hvem skal bestemme for oss? Velgernes syn på lokalpolitisk representasjon. Show summary
 • Slagstad, Rune (2020). Politisk forvarsel om arbeiderpartistatens fall. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2020). Lektor Langdals historietime. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2020). Ikkje redd for strid. Dag og Tid.
 • Slagstad, Rune (2020). Metafysikk på norsk. Vårt land.
 • Slagstad, Rune (2020). Unntakstilstand i vår tid. Klassekampen.
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Koronasituasjonen og økt bruk av digitale verktøy. Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere?.
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Koronasituasjon og økt bruk av digitale verktøy: Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere?.
 • Barth, Erling; Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2020). Hva betyr skattefradraget for oppslutningen om fagforeninger?. Søkelys på arbeidslivet.  37, s 109- 123 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-07
 • Bergsvik, Janna; Cools, Sara & Hart, Rannveig Kaldager (2020). Explaining residential clustering of fertility.. SSB - Discussion papers.
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes & Rommetvedt, Hilmar (2020). Hva skjedde ved valget? Nasjonale trender og lokale variasjoner.
 • Winsvold, Marte; Haugsgjerd, Atle; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Trust by default. What is political trust - and what is political distrust?.
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2020). Politisk avstand ved sametingsvalg.
 • Fredheim, Nanna Alida (2020). Actor Framing Power on the News Media Coverage of Health Care Priority-Setting.
 • Arnesen, Daniel (2020, 02. desember). Mye frivillig arbeid under korona. [Radio].  Studio 2.
 • Arnesen, Daniel (2020, 16. oktober). Om godhetsregime, giverglede og dugnadsånd. [Radio].  Stangelle på Fredag.
 • Arnesen, Daniel (2020). Født Fri-saken viser problemet med politiske hestehandler om statsstøtte til organisasjoner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Enjolras, Bernard (2020). Regjeringens krisepakke er dårlig tilpasset frivillighetens milliardtap. Forskersonen.no.
 • Arnesen, Daniel (2020). Milliardtap for frivilligheten. Avisa Vårt land.
 • Arnesen, Daniel (2020). Frivillige organisasjoner i møte med koronapandemien.
 • Arnesen, Daniel (2020). Organisasjonslandskap i endring: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse?.
 • Arnesen, Daniel (2020). Ung frivillighet og konsekvenser av korona for frivillig sektor.
 • Arnesen, Daniel (2020). Konsekvenser av koronakrisen for det frivillige kulturlivet.
 • Arnesen, Daniel (2020). Frivillighet i en storby: Kommune og frivillig sektor i Oslo.
 • Arnesen, Daniel (2020). Medlemskap, deltakelse, barrierer: Status og trender.
 • Arnesen, Daniel (2020). Norsk frivillighet i endring: Indikatorer, trender og utviklingstrekk.
 • Arnesen, Daniel (2020). Endrede rammevilkår for frivillig sektor og konsekvenser av koronatiltakene.
 • Arnesen, Daniel (2020). Finansiering av frivillighet: Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår.
 • Finseraas, Henning & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Kvinners akademiske kompetanse vurderes ikke dårligere enn menns – tvert imot. Khrono.no. Show summary
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2020). Norway: Political Developments and Data in 2019. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook.  59(1), s 279- 285 . doi: doi: 10.1111/2047-8852.12301
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2020). Et kjapt forskningsblikk: kommuner og frivillige organisasjoner.
 • Engelstad, Fredrik (2020). Institutt for samfunnsforskning 70 år : Refleksjoner over noen lange linjer. Tidsskrift for samfunnsforskning.  61(3), s 273- 297 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-03-06 Full text in Research Archive.
 • Slagstad, Rune (2020). Om å få sosiologien på rett kjøl igjen. Tidsskrift for samfunnsforskning.  61(3), s 298- 303 . doi: 10.18261/ISSN.1505-291X-2020-03-07 Full text in Research Archive.
 • Ljunggren, Jørn; Steen-Johnsen, Kari & Andersen, Patrick Lie (2020). Social Inequality, Political Trust and Emotions.
 • Haugsgjerd, Atle; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Ulikhet og ideologi: Hva kan norsk samfunnsforskning lære av Piketty?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  61(4) . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-04-04 Full text in Research Archive. Show summary
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2020). Frvillige organisasjoner og kommunen.
 • Segaard, Signe Bock (2020, 14. oktober). Norges udenrigsminister: 'Vi er blevet hacket af Rusland'. [Internett].  Danmarks Radio.
 • Segaard, Signe Bock (2020, 14. oktober). P1 Morgen - Norsk regering: Rusland står bag hackerangreb. [Radio].  Danmarks Radio (DR).
 • Enstad, Johannes Due (2020). What is antisemitism?, In Anders Ravik Jupskås & Eviane Leidig (ed.),  Knowing what’s (far) right. A compendium.  C-REX Center for Research on Extremism, UiO.  Part I.  s 27 - 29
 • Winsvold, Marte (2020). Hva betyr kommunale medvirkningsordninger for innbyggernes politiske tillit?, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  4.  s 64 - 80
 • Winsvold, Marte (2020). Lokalpolitikeres politiske tillit, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  3.  s 36 - 63
 • Kitterød, Ragni Hege (2020). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge.
 • Kitterød, Ragni Hege (2020). Pensjonsuttak og yrkesavgang – seniorers betraktninger om penger og tid.
 • Bergh, Johannes (2020). Stemmerett for 16-åringer øker valgdeltagelsen senere i livet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Bergh, Johannes (2020). Hva kan 70 år med forskning på demokratiet fortelle oss?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Seniorenes tanker om pensjonisttilværelsen- hva forteller de oss om betingelsene for fortsatt yrkesaktivitet?.
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Yrkesaktiv etter 55 - Hva vet vi om individuell atferd og tilpasninger og hva virker av arbeidsgivers tiltak?.
 • Segaard, Signe Bock (2020). Forord, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  Forord.  s 5 - 6
 • Segaard, Signe Bock (2020). Innledning, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  Innledning.  s 9 - 18
 • Segaard, Signe Bock (2020). Politisk tillit og demokratisk legitimitet.- Presentasjon av rapport og sentrale funn om politisk tillit.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020). Panelsamtale om det sosiologiske tillitsbegrepet.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020). Offentlighet og polarisering.
 • Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2020). Addressing the ‘Boy Problem’ in Sweden and Norway: Evidence and Ideology.
 • Orupabo, Julia & Ljunggren, Jørn (2020). Yrkesfag – en alternativ vei til integrering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Orupabo, Julia; Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli & Figenschou, Tine Ustad (2020, 01. mai). Den moderne arbeiderklassen. 1 Mai med Manifest Tankesmie. [Radio].  P2.
 • Nadim, Marjan (2020, 11. juni). Bergljot (22) vart hetsa: – Det er altfor mykje sånt i politikken. [Internett].  NRK.
 • Nadim, Marjan (2020, 07. september). Å stå i drittstormen.  Universitas.
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2020). Erfaringer med mobbing og hatprat blant unge i Oslo.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2020). Where did all the routine workers go? Occupational mobility, labor market exits and wage Growth in the era of automation.
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2020). Ulikhet i innvandrernes valgdeltakelse i Norge, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  5.  s 81 - 95
 • Strøm, Marte & Østbakken, Kjersti Misje (2020). Temporary work reform - effects on job probabilities and earnings.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Lokaldemokratiets legitimitet - tillit,deltakelse og ulikhet. Avsluttende drøftelse, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  Kap. 6.  s 96 - 114
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Tilliten til politikerne faller mest blant dem som har minst av den. Aftenposten Viten.  s 24- 25
 • Brochmann, Grete & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Er statsborgerpolitikk et godt redskap for integrasjon?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Show summary
 • Schultz, Jessica; Lidén, Hilde & Wessmann, Helene (2020). Løsningen finnes allerede. Klassekampen.
 • Segaard, Signe Bock (2020, 13. august). EKKO. Folkeavstemninger - sunt demokrati eller sant kaos? - Hva skjer hvis folkeavstemninger i Norge blir en regel og ikke et unntak? Blr det da mer demokrati - eller blir det bare mer kaos?. [Radio].  NRK P2.
 • Beyer, Audun; Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2020). Social Media News Consumption and Political Surveillance Knowledge:Adding Motivation and Ability to the Equation.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2020). Where did all the routine workers go? Occupational mobility, labor market extis and wage growth in the era of automation.
 • Haugsgjerd, Atle & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Kontinuitet og kontrovers i norsk samfunnsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  61(3), s 271- 271 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-03-05 Full text in Research Archive. Show summary
 • Steen-Johnsen, Kari (2020, 05. august). Nyhetsinnslag om sosial tillit under koronakrisen. [Radio].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2020). Correction to: Quality Differences of Public, For-Profit and Nonprofit Providers in Scandinavian Welfare? User Satisfaction in Kindergartens. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.  31(1), s 168- 168 . doi: 10.1007/s11266-020-00193-x
 • Seeberg, Marie Louise; Aasen, Berit; Staver, Anne Balke & Lidén, Hilde (2020). Fra bosetting til voksenliv: enslige mindreårige flyktninger.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Motsetningenes forening. Klassekampen.  s 14- 15

View all works in Cristin