Norwegian version of this page

Publications

Our journals

Latest publications

Below you will find the latest publications from our researchers. You can also find lists of publications on the people pages for each individual researcher. The lists are based on publications registered in the CRIStin database.

 • Enstad, Johannes Due (2023). Accounting for Contemporary Antisemitism: A Four-Dimensional Framework and a New Dataset. Antisemitism Studies.
 • Kolltveit, Kristoffer; Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2022). Norske ungdomspolitikere: hvem er de, hva gjør de og hvor vil de? Tidsskrift for samfunnsforskning. p. 290–305. doi: 10.18261/tfs.63.4.4.
 • Løvgren, Mette & Orupabo, Julia (2022). Gender Essentialism at Work? The Case of Norwegian Childcare Workers. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. doi: 10.1093/sp/jxac040.
 • Kitterød, Hege (2022). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge. In Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Ed.), Det norske samfunn : bind 2. Gyldendal Akademisk. p. 107–131.
 • Reymert, Ingvild; Vabø, Agnete; Borlaug, Siri Brorstad & Jungblut, Jens Patrick Wilhelm (2022). Barriers to attracting the best researchers: perceptions of academics in economics and physics in three European countries. Higher Education. doi: 10.1007/s10734-022-00967-w.
 • Doellgast, Virginia & Wagner, Ines (2022). Collective regulation and the future of work in the digital economy: Insights from comparative employment relations. Journal of Industrial Relations. doi: 10.1177/0022185622110116.
 • Mangset, Marte; Orupabo, Julia; Reisel, Liza & Teigen, Mari (2022). Hva slags problem er kjønnsulikhet i akademia? In Aarseth, Helene & Owesen, Ingeborg Winderen (Ed.), Kjønn og akademia: På vei mot BALANSE?. Fagbokforlaget. p. 24–41. doi: 10.55669/oa1608.
 • Wollebæk, Dag; Brekke, Jan-Paul & Fladmoe, Audun (2022). Polarization in a consensual multi-party democracy – attitudes toward immigration in Norway. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. doi: 10.1080/17457289.2022.2139380.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2022). The Hierarchy of Care Work: How Immigrants Influence the Gender-Segregated Labor Market. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. doi: 10.1093/sp/jxac039.
 • Bonesrønning, Hans; Finseraas, Henning; Hardoy, Ines; Iversen, Jon Marius Vaag; Nyhus, Ole Henning & Opheim, Vibeke [Show all 9 contributors for this article] (2022). Small-group instruction to improve student performance in mathematics in early grades: Results from a randomized field experiment. Journal of Public Economics. 216. doi: 10.1016/j.jpubeco.2022.104765. Full text in Research Archive
 • Enjolras, Bernard Louis (2022). Determinants of Voluntary Organizations’ Attention on Facebook: The Case of Norwegian Voluntary Organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. p. 1–23. doi: 10.1177/08997640221129551. Full text in Research Archive
 • Evensen, Miriam; Hart, Rannveig Kaldager; Godøy, Anna Aasen; Hauge, Lars Johan; Lund, Ingunn Olea & Knudsen, Ann Kristin Skrindo [Show all 9 contributors for this article] (2022). Impact of the COVID-19 pandemic on mental healthcare consultations among children and adolescents in Norway: a nationwide registry study. European Child and Adolescent Psychiatry. doi: 10.1007/s00787-022-02046-y. Full text in Research Archive
 • Teigen, Mari (2022). Kjønnslikestillingsperspektiv på koronapandemien. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. doi: 10.18261/nst.38.3.3.
 • Eggebø, Helga; Lundberg, Aase-Kristine Aasen & Teigen, Mari (2022). Gaps and Silences: Gender and Climate Policies in the Global North. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. doi: 10.1093/sp/jxac032.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2022). Organisasjoners involvering i og innflytelse på offentlig politikk under koronapandemien: Pluralisering eller korporatisering? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 38(3), p. 81–100. doi: 10.18261/nst.38.3. Full text in Research Archive
 • Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2022). Tillit, følelser, normer og sosial distansering: En longitudinell studie av den norske befolkningen under Covid-19-pandemien. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 38(3), p. 63–80. doi: 10.18261/nst.38.3.1. Full text in Research Archive
 • Langsæther, Peter Egge; Goubin, Silke & Haugsgjerd, Atle (2022). Subverted expectations and social democratic austerity: How voters’ reactions to policies are conditional on the policy-implementing actor. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 80. doi: 10.1016/j.electstud.2022.102529.
 • Engelstad, Fredrik (2022). Makt i det norske samfunnet. In Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Ed.), Det norske samfunn : bind 2. Gyldendal Akademisk. p. 341–364.
 • Hesstvedt, Stine (2022). Partisanship and science advice: Do the right prefer economists and the left social scientists? Party Politics. p. 1–14. doi: 10.1177/13540688221122330.
 • Teigen, Mari (2022). From Shockwave to Ripple? The Nuanced Impact of Corporate Quotas in Norway. In Engeli, Isabelle & Mazur, Amy G. (Ed.), Gender Equality & Policy Implementation in the Corporate World : Making Democracy Work in Business. Oxford University Press. p. 197–217. doi: 10.1093/oso/97801988652116.001.0001.
 • Nadim, Marjan (2022). Eksplisitt rasisme til hverdags: Unge muslimers opplevelser av rasisme på nettet, Rasisme : Fenomenet, forskningen, erfaringene. Universitetsforlaget. p. 317–331.
 • Orupabo, Julia; Vassenden, Anders & Handulle, Ayan Abdi Mohamoud (2022). Å redde hvite folks ansikt : Ritualer og makt i rasialiserte situasjoner, Rasisme : Fenomenet, forskningen, erfaringene. Universitetsforlaget. p. 318–332.
 • Finseraas, Henning; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Ideological biases in research evaluations? The case of research on majority–minority relations. Scandinavian Political Studies. 45(3), p. 370–381. doi: 10.1111/1467-9477.12229.
 • Vabo, Signy Irene & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). A framework for analyzing organizational culture among politicians: Exploring implications for participatory governance schemes. Public Administration. p. 1–15. doi: 10.1111/padm.12868.
 • Hall, Caroline; Hardoy, Ines & Lundin, Martin (2022). Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic. Nordic Economic Policy Review. p. 142–187. doi: 10.6027/nord2022-001.
 • Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (2022). Election Campaigns, News Consumption Gaps, and Social Media: Equalizing Political News Use When It Matters? The International Journal of Press/Politics. doi: 10.1177/19401612221112014.
 • Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2022). ‘You can’t be careful enough’: Measuring interpersonal trust during a pandemic. Journal of Trust Research. 11(2), p. 75–93. doi: 10.1080/21515581.2022.2066539.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2022). Becoming Elite in an Egalitarian Context: Pathways to Law and Medicine Among Norway’s Second-Generation. In Jens, Schneider; Crul, Maurice & Pott, Andreas (Ed.), New Social Mobility: Second Generation Pioneers in Europe. Springer. p. 133–152. doi: 10.1007/978-3-031-05566-9_6.
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2022). Er arbeidsmarkedet blitt mindre stramt etter covid? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.
 • Silander, Charlotte; Drange, Ida; Pietilä, Maria & Reisel, Liza (2022). Promoting Gender Equality in STEM-oriented Universities: Institutional Policy Measures in sweden, Finland and Norway. In Griffin, Gabriele (Eds.), Gender inequalities in tech-driven research and innovation : living the contradiction. Bristol University Press. p. 93–108. doi: 10.47674/9781529219494.
 • Fladmoe, Audun & Bergh, Johannes (2022). The use of adjustment weights in voter surveys. Correcting for panel attrition and nonresponse can produce less accurate estimates of voting behavior. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 78. doi: 10.1016/j.electstud.2022.102486.
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2022). Active citizenship in public and nonprofit schools – the case of Norway. Journal of Educational Administration & History. doi: 10.1080/00220620.2022.2081135. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik (2022). Scandinavian Social Democrats Facing The ‘Progressive Dilemma’: Immigration and Welfare States In Left-of-Centre Party Programs. Nordic Journal of Migration Research. 12(2), p. 223–239. doi: 10.33134/njmr.351. Full text in Research Archive
 • Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Competing perspectives on participatory arrangements: Explaining the attitudes of elected representatives. International Political Science Review. doi: 10.1177/01925121221092600.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Wollebæk, Dag (2022). Finansieringssystemer og faglige «stammekriger»: en trussel mot ytringsfrihet i akademia? In Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Ed.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. doi: 10.18261/9788215051017-2022-09. Full text in Research Archive
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2022). The 2021 Norwegian election. West European Politics. doi: 10.1080/01402382.2022.2062136. Full text in Research Archive
 • Halrynjo, Sigtona & Mangset, Marte (2022). Parental leave vs. competition for clients: Motherhood penalty in competitive work environments. Journal of Family Research. doi: 10.20377/jfr-751.
 • Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard Louis (2022). Hvem deltar i den nye offentligheten? Aktive nettdebattanter og deres holdninger. In Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Ed.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. p. 76–94. doi: 10.18261/9788215051017-2022-04.

View all works in Cristin

 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2022). Eliter i endring : Makt, demokrati, representasjon. Universitetsforlaget. 360 p.
 • Korbøl, Aud & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2022). Den kritiske fase. Innvandring til Norge fra Pakistan 1970–1973. Universitetsforlaget. 322 p. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Arnesen, Daniel; Bjørnarå, Helga Birgit & Myksvoll, Thomas M. (2022). Evaluation of the Leisure Card-pilot in Norway: Final report. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Fladmoe, Audun & Arnesen, Daniel (2022). Frivillighet i pandemiens tid: Koronapandemiens betydning for frivillig innsats og lokale frivillige organisasjoner. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Full text in Research Archive
 • Dale-Olsen, Harald; Barth, Erling & Bryson, Alex (2022). Turning Non-members into Members: Do Public Subsidies to Union Membership Matter? University College London .
 • Fladmoe, Audun & Enjolras, Bernard (2022). Frivillighetens mobilisering i møte med økte ankomster av flyktninger i 2015 og 2022. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2022(Notat). Full text in Research Archive
 • Hansen, Vibeke Wøien & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). The needs of future voluntary emergency response. Subreport 2. Today and future preparedness and reponse capacity. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Brekke, Jan-Paul; Lidén, Hilde & Tallis, Amanda Miriam (2022). Årsaker til mye covid-19-smitte i enkelte innvandrergrupper. En sammenligning av grupper i tre byområder i Norge. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Saglie, Jo; Hansen, Vibeke Wøien; Mjelde, Hilmar & Segaard, Signe Bock (2022). Lokale partilag og lister. Organisasjon, aktiviteter og økonomi. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Lidén, Hilde (2022). Barn, menneskehandel og nærliggende utnyttingsformer. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Halrynjo, Sigtona & Myklebust, Runa Brandal (2022). Gender equality in finance 2.0: Towards more equal opportunities? Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Nadim, Marjan & Orupabo, Julia (2022). Arbeidskraftstrategier og bruk av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet: Delrapport om arbeidsgiveres begrunnelser for å ansette eller bruke ekstern arbeidskraft. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Brekke, Jan-Paul & Fladmoe, Audun (2022). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge: Integreringsbarometeret 2022. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Strøm, Marte & Wentzel, Mirjam (2022). Staffing company hiring and stability of work: An evaluation of the changes in the Working Environment Act 2019. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Kitterød, Hege & Grødem, Anne Skevik (2022). Lederes holdninger til eldre arbeidstakere. Mer positive over tid? .
 • Jupskås, Anders Ravik; Solheim, Øyvind Bugge & Toso, Amadine (2022). Fear, anger and loathing in Scandinavia: How emotions mobilize the far-right online.
 • Brochmann, Grete (2022). Disse vant priser under Vinterseminaret 2022. sosiologen.no.
 • Brochmann, Grete (2022). NAV-konferansen 2021: La oss snakke om tillit.
 • Brochmann, Grete (2022). Tojes time: Grete Brochmann. Minervanett.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Nordisk konferanse om sivilsamfunn og integrering.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Integreringskonferansen 2022.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Temakveld med Jan-Paul Brekke.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Vi står overfor en masseutflukt. Hvordan bør Norge håndtere den? Aftenposten.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Dagsnytt 18. NRK P1 og P2.
 • Brekke, Jan-Paul & Fladmoe, Audun (2022). Hva mener folk i Norge egentlig om innvandring og integrering? Ny rapport gir svar. Aftenposten.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Flere positive til innvandring, flere skeptiske til integrering. Utrop - Norges første flerkulturelle avis.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Mener flyktningstrømmen skiller seg fra tidligere: – Det er litt spesielt denne gangen. TV2.no.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Ekspert mener flyktningstrømmen til Norge kan være i ferd å nå toppen. TV2.no.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Vesentlig færre flyktninger til Norge: – «Hvorfor velger de ikke oss?». TV2.no.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Lang større vilje til å bosette flyktninger nå enn i 2015. NRK.no.
 • Skorge, Øyvind Søraas & Hesstvedt, Stine (2022). The Gendered Politics of Policy Expertise.
 • Skorge, Øyvind Søraas (2022). Teachers and the Origins of Women’s Political Mobilization.
 • Hesstvedt, Stine & Skorge, Øyvind Søraas (2022). The gendered politics of policy experts: Do governments appoint women to expert groups as much as men? .
 • Cools, Sara (2022). The economics of the cultural sector and the role of cultural policy during the COVID-19 pandemic in Norway.
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Tillitsreform i kommunal sektor - hva og hvordan?
 • Teigen, Mari (2022). Man kan få inntrykk av at nå er det gutta som er taperne i samfunnet. Morgenbladet.
 • Strøm, Marte; von Simson, Kristine & Østbakken, Kjersti Misje (2022). Temporary employment reform and employment probabilities.
 • Kitterød, Hege (2022). Spiller tradisjonelle kjønnsroller en rolle i privatøkonomien? .
 • Kitterød, Hege (2022). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge.
 • Kitterød, Hege (2022). Work-family policies and practices in Norway. A brief overview.
 • Kitterød, Hege (2022). Family policies and practices in Norway. A brief overview.
 • Kitterød, Ragni Hege (2022). Unpaid household work in Norway - valuation, trends and discussions. In Perista, Heloisa & Perista, Pedro (Ed.), O valor do trabalho não pago de mulheres e de homens trabalho de cuidado e tarefas domésticas. CESIS. p. 69–80.
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2022). Norway: Political Developments and Data in 2021. Victory for the Centre-Left. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook. 61(1), p. 351–361. doi: 10.1111/2047-8852.12377.
 • Teigen, Mari (2022). Kvinners rettigheter og likestilling, forelesning på Utenriksdepartementets kurs.
 • Teigen, Mari (2022). Menn i motvind. Dagsavisen.
 • Kitterød, Hege & Grødem, Anne Skevik (2022). For gammel til å innkalles til intervju? Betydningen av lederes holdninger.
 • Steen-Johnsen, Kari (2022). Steile fronter om fylkets framtid på sosiale medier: - Identitet kan være lett å mobilisere rundt, sier forsker. Oppland arbeiderblad.
 • Umblijs, Janis; Barth, Erling; Schøne, Pål & Røed, Marianne (2022). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality .
 • Umblijs, Janis; Barth, Erling; Schøne, Pål & Røed, Marianne (2022). Robots and Employment.
 • Røed, Marianne; Barth, Erling & Schøne, Pål (2022). Robots and Emloyment.
 • Nordø, Åsta Dyrnes & Haugsgjerd, Atle (2022). Do inclusive integration policies soften immigration scepticism?
 • Barth, Erling; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2022). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality .
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & Røed, Marianne (2022). Robots and Employment: A Firm Level Approach.
 • Lo, Christian; Winsvold, Marte Slagsvold & Waldahl, Ragnhild Holmen (2022). Understanding the emergence of trust reforms.
 • Lo, Christian & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Om kommunale tillitsreformer.
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Bentzen, Tina Øllgaard & Lo, Christian (2022). Seminar om tillitsreformer i kommunene.
 • Skorge, Øyvind Søraas & Rasmussen, Magnus Bergli (2022). Partiaization: How National Parties Took Hold of Local Politics.
 • Skorge, Øyvind Søraas & Rasmussen, Magnus Bergli (2022). Partiaization: How National Parties Took Hold of Local Politics.
 • Skorge, Øyvind Søraas & Rasmussen, Magnus Bergli (2022). Partiaization: How National Parties Took Hold of Local Politics.
 • Skorge, Øyvind Søraas & Halrynjo, Sigtona (2022). Why are there so few female executives? Evidence from the equality frontier.
 • Skorge, Øyvind Søraas & Halrynjo, Sigtona (2022). Why are there so few female executives? Evidence from the equality frontier.
 • Mangset, Marte & Durand, Corentin (2022). Le droit fiscal. D'un savoir de gouvernement à une expertise contre l'État.
 • Mangset, Marte & Durand, Corentin (2022). Tax law from State knowledge or knowledge against the State.
 • Nadim, Marjan (2022). Deltagere i opphetede og aggressive debatter på nettet.
 • Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan & Steen-Johnsen, Kari (2022). Emotional reactions to observing far-right online rhetoric. Comparing targets and non-targets of far-right online harassment .
 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2022). Less Informed and Less Confident Citizens: Social Media, Retrieval Accuracy and Confidence in Political Knowledge.
 • Steen-Johnsen, Kari & Karlsen, Rune (2022). Political agenda setting in the digital public sphere – an actor centered approach.
 • Steen-Johnsen, Kari; Thau, Mads & Vaccari, Cristian (2022). The Road to Citizenship is through Dialogue: How Discussing Politics Reinforces Political Interest.
 • Reisel, Liza (2022). Ni av ti i Theas bransje er menn. [Internet]. Avisa Oslo.
 • Reisel, Liza (2022). Mannsutvalget skal prøve å løse "gutteproblemet" i høyere utdanning. [Internet]. Khrono.
 • Reisel, Liza (2022). Hva om jenter for bedre karakterer fordi de må? [Newspaper]. Morgenbladet.no.
 • Reisel, Liza & Seehuus, Sara Marie Jorunn (2022). Flere kvinner enn menn i høyere utdanning.
 • Reisel, Liza (2022). Hvorfor velger gutter og jenter så ulikt og hva skal til for å få til endring?
 • Reisel, Liza (2022). Hva betyr kjønnsdelte utdanningsvalg for det grønne skiftet?
 • Dale-Olsen, Harald (2022). Hvordan opprettholde og stimulere organisasjonsgraden blant ansatte?
 • Orupabo, Julia (2022). Rasismen påvirker selvforståelsen. [Radio]. Verdibørsen P2.
 • Paasche, Erlend; Brekke, Jan-Paul & Brochmann, Grete (2022). Europeisk dobbeltmoral. Dag og Tid.
 • Orupabo, Julia (2022). Hva er et interseksjonelt perspektiv? .
 • Orupabo, Julia (2022). Å håndtere rasisme og diskriminering i arbeidsmarkedet.
 • Saglie, Jo (2022). Lokalvalget i 2019: Nasjonale trender og lokale variasjoner .
 • Saglie, Jo; Hansen, Vibeke Wøien; Mjelde, Hilmar & Segaard, Signe Bock (2022). Lokale listers paradoks: Både innenfor og utenfor.
 • Saglie, Jo (2022). Stabilitet i en ustabil tid: status for partilag og lister.
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Frivillighetens rolle i lokal beredskap.
 • Hansen, Vibeke Wøien (2022). Frivillige organisasjoner i lokal beredskap.
 • Finseraas, Henning (2022). Treffsikker bosetting.
 • Finseraas, Henning (2022). Look to Denmark or Not?
 • Finseraas, Henning (2022). Do Integration Courses Promote Refugees' Social and Political Integration? Evidence from Norway.
 • Finseraas, Henning (2022). Do Integration Courses Promote Refugees' Social and Political Integration? Evidence from Norway.
 • Sivesind, Karl Henrik; Strømsnes, Kristin & Ervik, Rune (2022). Frivillige organisasjoners demokratiske rolle.
 • Dale-Olsen, Harald (2022). Arbeidskraftetterspørsel under kriser og i gjeninnhenting.
 • Dale-Olsen, Harald; Barth, Erling & Bryson, Alex (2022). Creative disruption - Technological innovation, labour demand, and the pandemic.
 • Dale-Olsen, Harald; Barth, Erling & Bryson, Alex (2022). Technological innovation, labour demand, and the pandemic.
 • Nadim, Marjan (2022). Hets mot muslimer. [Radio]. NRK P2.
 • Nadim, Marjan (2022). Hets og hatefulle ytringer skremmer også dem som ikke opplever det direkte . [Internet]. Forskning.no.
 • Nadim, Marjan (2022). Norsk eller ikke norsk? - Å være norsk rommer mye mer i dag enn før. [Newspaper]. Avisa Oslo.
 • Nadim, Marjan (2022). Hetses etter terroren . [Newspaper]. Klassekampen.
 • Paasche, Erlend (2022). Presented at UDI/IOM Embassy Seminar, on the relationship between integration and reintegration. Participated in panel debate.
 • Paasche, Erlend (2022). Co-organized, presented at and moderated three high level panels at EU workshop on return.
 • Nadim, Marjan (2022). Kampen i gråsonene: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Nadim, Marjan (2022). Om hatytringer.
 • Nadim, Marjan (2022). Making Sense of Hate: Young Muslims’ understandings of online racism in Norway.
 • Nadim, Marjan (2022). Making Sense of Hate: Young Muslims’ understandings of online racism in Norway.
 • Nadim, Marjan (2022). Making Sense of The Extreme: Young Muslims’ understandings of online racism.
 • Kjær, Ulrik; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2022). I Danmark har vi markant færre kvinder i kommunalbestyrelser end i Norge. [Internet]. Videnskab.dk .
 • Brekke, Idunn; Alecu, Andreea Ioana; Evensen, Miriam; Ugreninov, Elisabeth & Suren, Pål (2022). Educational Attainment among children with a Disability: the impact of family characteristics .
 • Enstad, Johannes Due (2022). Diverging paths: Antisemitism on the left and right in Russia and Germany after the Cold War.
 • Enstad, Johannes Due (2022). Is there an East/West divergence in European Jews’ exposure to antisemitism?
 • Enstad, Johannes Due (2022). Antisemittismen i vår tid: Hvor kommer den fra, og hvor er den på vei?
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2022). Ideelle og frivillige i Norge – kjennetegn og utviklingstrekk.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Dansk samling i sentrum. En forskersamtale. [Journal]. Dag og Tid.
 • Grødem, Anne Skevik (2022). Koronasituasjonen og økt bruk av digitale verktøy. Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere?
 • Grødem, Anne Skevik (2022). Det norske folk har tillit til folketrygden. Episode av podcast Pensjonskonto. [Radio]. Spotify.
 • Grødem, Anne Skevik (2022). Det store veddemålet mot staten. Episode 6 i podcasten Pengene . [Internet]. Schibsted: PodMe.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Forsker Signe Bock Segaard om valget i Danmark. [TV]. NRK Nyhetsmorgen (TV/Radio).
 • Segaard, Signe Bock (2022). Nyvalg i Danmark. [Radio]. Studio 2 på NRK Radio.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Valg i Danmark. [TV]. NRK Dagsnytt 18 (radio/TV).
 • Segaard, Signe Bock (2022). Evropska četrt 107: Lessons from Norway – Achieving gender equality in politics. [Internet]. Podcast på Evropska četrt 107: Lessons from Norway – Achievi.
 • Grødem, Anne Skevik (2022). Økonomene har overtatt pensjonspolitikken. Agenda Magasin. Full text in Research Archive
 • Segaard, Signe Bock (2022). Danske velgere vet ikke hva de skal tro. [Radio]. P4-nyhetene.
 • Børresen, Anne Kristine; Storsul, Tanja; Sivertsen, Gunnar & Røeggen, Vidar (2022). Sustainability er ute av listen over godkjente tidsskrifter. Khrono.no.
 • Orupabo, Julia; Vassenden, Anders & Handulle, Ayan Abdi Mohamoud (2022). Saving the white guys’ face: Unpacking the invisible labour behind non-responses to racial stigmatization.
 • Orupabo, Julia (2022). Drømmen om høyere utdanning: Innvandrerdriv, diskriminering og ønsker om anerkjennelse.
 • Orupabo, Julia (2022). Vurderinger av kvalitet og mangfold i vitenskapelige ansettelsesprosesser.
 • Orupabo, Julia (2022). Etnisk mangfold og lønnsomhet.
 • Saglie, Jo (2022). Sami Political Institutions and Indigenous National Representation in the North.
 • Mangset, Marte (2022). Kunnskapens plass i samfunnsforskning på utdanning.
 • Mangset, Marte (2022). Forskeren i det offentlige ordskiftet.
 • Mangset, Marte (2022). Kunnskapens rom i en ny sikkerhetspolitisk offentlighet.
 • Segaard, Signe Bock (2022). To uker til valget i Danmark. [TV]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Shamshiri-Petersen, Ditte & Segaard, Signe Bock (2022). Hvad synes du om valgkampen? Forskere beder om hjælp via ny app. videnskab.dk.
 • Schultz, Jessica & Lidén, Hilde (2022). ‘Vulnerability’ and the Asylum Process in NorwayAddressing special needs, shaping vulnerabilities?
 • Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Fladmoe, Audun & Hansen, Vibeke Wøien (2022). Konsekvenser av koronapandemien for frivilligheten i Trøndelag.
 • Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Fladmoe, Audun & Hansen, Vibeke Wøien (2022). Helsefrivillighetens bidrag og endringer under koronapandemien.
 • Segaard, Signe Bock & Shamshiri-Petersen, Ditte (2022). Forskere vil have vælgere til at skrive valgdagbøger. [Radio]. P1 Morgen - Danmarks Radio.
 • Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). What determines citizens’ attitudes to municipal mergers?
 • Strømme, Thea Bertnes; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Kittelsen Røberg, Karl Ingar (2022). Gendered Dropout and Transfer in Higher Education - Mechanisms and theoretical implications.
 • Haugsgjerd, Atle & Nadim, Marjan (2022). Innledning til spesialnummer om 22. juli‑kommisjonen. Tidsskrift for samfunnsforskning. 63(3), p. 169–171.
 • Paasche, Erlend (2022). A relational dimension of deportation as practice: Obtaining the collaboration of origin states .
 • Segaard, Signe Bock (2022). Innledning om kulturfrivillighet. Merverdi og utfordringer.
 • Saglie, Jo; Solvang, Øystein & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Does municipal amalgamation affect trust in local politicians? The case of Norway.
 • Evertsen, Kathinka Fossum (2022). Den (klima)tilpasningsdyktige kvinnen . Fett. 3.
 • Mogstad, Magne; Moene, Karl Ove; Bhuller, Manudeep Singh & Vestad, Ola Lotherington (2022). Facts and Fantasies about Wage Setting and Collective Bargaining. BFI Working Papers. 121.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Holmås, Tor Helge (2022). Mobilizing Immigrants and Their Families to Vote: Is Political Participation Contagious?
 • Vassenden, Anders; Orupabo, Julia & Handulle, Ayan Abdi Mohamoud (2022). The Force of Situations: Ambiguous Ethnic Stigmatization and the Interaction Order.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Enjolras, Bernard Louis (2022). Local Co-production in Norway – The Importance of Institutional Structures.
 • Eimhjellen, Ivar; Linden, Tord Skogedal & Trætteberg, Håkon Solbu (2022). Co-producing Urban Regeneration: the case of area-based initiatives and third sector organizations in Norway.
 • Arnesen, Daniel (2022). Trekk og endringer ved norsk frivillighet.
 • Strøm, Marte; von Simson, Kristine & Østbakken, Kjersti Misje (2022). Temporary employment reforms and employment probabilities.
 • Saglie, Jo; Solvang, Øystein & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Does municipal amalgamation affect trust in local politicians?
 • Eimhjellen, Ivar; Lindén, Tord Skogedal & Trætteberg, Håkon Solbu (2022). Third sector organizations in urban regeneration programs: instruments for public policies or active coproductive partners? .
 • Mangset, Marte (2022). Kunnskapens rom i en ny offentlighet.
 • Mangset, Marte (2022). Hvor stort rom for perspektivmangfold i akademia? Interne og eksterne mekanismer.
 • Mangset, Marte & Durand, Corentin (2022). Autorité et expertise en droit fiscal. Premières pistes d'analyses.
 • Mangset, Marte & Durand, Corentin (2022). The authority of expertise in professional tax law practice. Research questions and methodological approach.
 • Mangset, Marte (2022). Om ytringsfrihet og rom for perspektivmangfold i akademia.
 • Mangset, Marte (2022). Mesurer et construire l'excellence. Comment le processus de recrutement universitaire contribue à faconner les standards de qualité.
 • Bækken, Håvard Swane & Enstad, Johannes Due (2022). "Et land styrt av nazister": Russiske påstander om Ukraina og hvor dette kommer fra. [Radio]. NRK P2.
 • Trætteberg, Håkon Solbu; Sivesind, Karl Henrik; Paananen, Maiju & Hrafnsdóttir, Steinunn (2022). Quasi-market regulation in Early Childhood Education and Care - Is a Nordic welfare dimension prevailing?
 • Sivesind, Karl Henrik & Engdahl, Bjørg (2022). Tema: Frivillighet. Din Hørsel. 104(2), p. 6–9.
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Haugsgjerd, Atle; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2022). What makes people trust or distrust politicians? A qualitative approach using open-ended survey questions.

View all works in Cristin