Home

Who are we?

The Institute for Social Research was established in 1950. Our aim is to provide knowledge and understanding in areas that are important for social development and contribute to an enlightened public debate.

New publications

  • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2019). Helt isolert? Hvordan Norge påvirkes av - og selv påvirker - EUs likestillingspolitikk, I: Mari Teigen; Cathrine Holst & Hege Skjeie (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  10.  s 218 - 237
  • Teigen, Mari & Skjeie, Hege (2019). Den nordiske likestillingsmodellen: Statistikk og politikk, I: Mari Teigen; Cathrine Holst & Hege Skjeie (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  2.  s 35 - 56