Home

Who are we?

The Institute for Social Research was established in 1950. Our aim is to provide knowledge and understanding in areas that are important for social development and contribute to an enlightened public debate.

New publications

  • Thorbjørnsrud, Kjersti & Figenschou, Tine Ustad (2020). The Alarmed Citizen: Fear, Mistrust, and Alternative Media. Journalism Practice. . doi: 10.1080/17512786.2020.1825113
  • Grødem, Anne Skevik (2020). Eldre arbeidstakere med ny teknologi. Kommunikasjon og motivasjon i arbeidslivet under koronatiltakene. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:11.