English version of this page

Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) er Norges ledende samfunnsvitenskapelige tidsskrift. Tidsskriftet dekker hele spekteret av norsk samfunnsforskning og publiserer arbeider av høy kvalitet fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, økonomi, historie, medievitenskap og samfunnsgeografi.

Om tidsskriftet

Tidsskrift for Samfunnsforskning (TfS) ble for første gang utgitt i 1960 på initiativ fra Vilhelm Aubert, som også ble tidsskriftets første redaktør – les mer om historien her. TfS eies av Institutt for samfunnsforskning, hvor redaksjonen også sitter, og utgis på Universitetsforlaget.

TfS publiserer vitenskapelige originalartikler på norsk og andre skandinaviske språk, basert på empiriske undersøkelser og/eller teoretisk analyse. Tidsskriftet utgir også forskningskommentarer, symposier og bokomtaler, og kommer ut fire ganger i året.

Tematisk spenner tidsskriftet svært vidt, og bidragsyterne kommer fra alle samfunnsvitenskapelige disipliner – sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, medievitenskap med flere. 

TfS er det eneste, norske samfunnsvitenskapelige tidsskriftet i databasen til Institute for Scientific Information (ISI).

TfS er blant annet indeksert i:

  • Sociological Abstracts
  • Social Sciences Citation Index
  • Current Contents - Social and Behavioral Sciences
  • Studies on Women and Gender Abstracts
  •  Historical Abstracts

Nyeste nummer og arkiv

TfS publiseres kun elektronisk, åpent tilgjengelig for alle, fra og med januar 2017.

Tilgang til siste utgave og arkivet får du gjennom Universitetsforlagets nettportal Idunn.

Du kan også få oppdateringer om TfS ved å følge Facebook-siden vår.

Send inn manus til TfS

Tidsskrift for samfunnsforskning ønsker bidragsytere fra alle samfunnsvitenskapelige disipliner velkommen. Tyngdepunktet er empirisk forankret forskning på norske samfunnsforhold, men vi tar imot bidrag på alle skandinaviske språk og også bidrag basert på komparativ og internasjonal forskning.

Artikkelmanuskripter blir vurdert av to anonyme konsulenter for å sikre at publiserte artikler holder et godt faglig nivå.

Redaksjonen

Redaktører:

Redaksjonssekretær:

Kontakt redaksjonen

Følg tidsskriftet på Facebook.

Historien til TfS

I forbindelse med at tidsskriftet fylte 50 år ble en jubileumsutgave av TfS gitt ut. Tidligere hovedbibliotekar Sven Lindblad var en av bidragsyterne, og skrev følgende om tidsskriftets oppstart i artikkelen Å mestre samfunnet begrepsmessig må bli en hovedoppgave:

REDAKTØR: Vilhelm Aubert stod for opprettelsen av Tidsskrift for samfunnsforskning.

«På et styremøte ved Institutt for samfunnsforskning i Arbins gate 4 i Oslo i desember 1958, la Vilhelm Aubert fram forslag om at ISF skulle etablere et «Tidsskrift for samfunnsforskning». Aubert var en av stifterne av Institutt for samfunnsforskning, og han hadde en betydelig innflytelse på instituttets virksomhet og prioriteringer helt fra starten i 1950.

I tråd med påvirkningen fra Arne Næss under og etter krigen, la han vekt på at språket måtte være ryddig og klart. Det måtte også gjelde for dette tidsskriftet. Aubert ønsket at man skulle unngå «esoterisk terminologi», ellers kunne man «ikke rekne med en lesekrets som gjør tidsskriftet verdt bryet og pengene».

Vilhelm Aubert hadde nettopp etablert seg på loftet i den gamle, legendariske sveitservillaen i Fuglehauggaten 6, omgitt av en stor eplehage. Dette ble tidsskriftets adresse i flere år. Villaen ble senere kalt «Katanga» etter en utbryterprovins fra Kongo-krisen tidlig i 1960-årene.

Den gamle, legendariske sveitservillaen i Fuglehauggaten 6, kalt "Katanga", ble tidsskriftets adresse i flere år. Arkivbilde, ISF.

Bygningen ble revet i 1978 for å gi plass til byggetrinn II av eiendommen i Munthes gate 31. Det var her i den gamle villaen at Aubert utarbeidet sitt forslag om opprettelse av tidsskriftet, og tidspunktet for forslaget var ikke tilfeldig. Han hadde en egen evne til å kartlegge og definere situasjonen, tenke kreativt og gjøre de riktige tingene til rett tidspunkt.

Initiativet til etableringen av Tidsskrift for samfunnsforskning føyer seg inn i rekken av gjennomtenkte, strategiske tiltak fra hans side.»

Høye forventninger fra første utgave

Tidligere TfS-redaktør Karl Henrik Sivesind omtalte videre oppstarten av TfS i jubileumsartikkelen Tidsskrift for samfunnsforskning 50 år!:

«Instituttets styre skulle oppnevne tidsskriftets redaktører, redaksjonssekretær og råd. Den første årgangen ble utgitt i 1960 i samarbeid med Universitetsforlaget og med støtte fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd (NAVF). Redaktører i de første årene var Aubert sammen med Sverre Brun-Gulbrandsen og Knut Dahl Jacobsen.

Det første nummerets programerklæringer skapte høye forventninger til hva tidsskriftet kunne bety:

"I virkeligheten lever vi på mange måter i et ‘skjult’ samfunn hvor synskretsen blir mer og mer begrenset i forhold til hva det er å se. Å utvide denne synskretsen og prøve å øke muligheten for å mestre samfunnet begrepsmessig må bli en hovedoppgave for Tidsskrift for samfunnsforskning». Videre: «Og skal forskningen belyse aktuelle sosiale problemer og gi grunnlag for handling, er det nødvendig å arbeide på tvers av faggrensene".»

Flaggskip og fellesfjøs

Tidligere TfS-redaktør Dag Gjestland skrev følgende om tidsskriftet i jubileumsutgaven, i artikkelen TfS – flaggskip og fellesfjøs:

«TfS ble lansert i 1960 for «å gjøre tenkemåter, problemstillinger og resultater fra norsk samfunnsforskning kjent for et større publikum». Det er vel ikke til å komme bort fra at et bredere publikum i stor grad har vendt TfS ryggen. Du finner ikke TfS like hyppig som før i hyllene til søvnige norske folkebibliotek.

På den annen side har mange menneskers strev i mange ulike roller i løpet av 50 år skapt en robust publiseringskanal som det følger en viss prestisje med å publisere i. Den er god å ha når publisering på engelsk i artikkels form ser ut til å ta helt over. For meg er kanskje dette det viktigste: TfS har gjennom 50 år mint oss om at de samfunnsvitenskapelige disiplinene har langt mer til felles enn det som skiller dem. Og det har en stor verdi at det (også) skrives på norsk.

Min gave til jubilanten er et nytt slogan som gjerne må avløse flaggskip-metaforen: «TfS – norsk samfunnsforsknings fellesfjøs». Måtte alle de rare «dyrene» også i fortsettelsen få godt stell og nok fôr av røktere og gjetere slik at de produserer godt og kan leve lykkelig på bås og beite.»

Norges ledende samfunnsvitenskapelige tidsskrift

I dag redigeres Tidsskrift for samfunnsforskning av statsviteren Axel West Pedersen og sosiologen Arnfinn H. Midtbøen. Redaktørenes ambisjon er at statusen som Norges ledende samfunnsvitenskapelige tidsskrift skal ivaretas gjennom grundig fagfellevurdering og redaksjonelt arbeid, slik at artiklene som publiseres gjennomgående holder høy kvalitet.

Samtidig har Arnfinn Midtbøen og tidligere redaktør Rune Karlsen, i et symposium om Norsk utenrikspolitisk idéhistorie 1890-1940 (Knutsen, Leira & Neumann, 2016) i TfS 3/2016 uttalt at de ønsker at TfS skal være et tidsskrift for hele spekteret av samfunnsforskningen:

«Dette betyr ikke at vi vil nedprioritere den empiriske forskningen på norske samfunnsforhold – tyngdepunktet vil fremdeles ligge der. Men vi ønsker oss en utvidelse av perspektivet på hva samfunnsforskning er, skal og kan være, trekke forbindelseslinjer mellom ulike samfunnsvitenskapelige disipliner og ikke minst bidra til økt refleksjon over Norges rolle i verden, og hvordan utviklingstrekk internasjonalt har preget Norge gjennom historien – og fremdeles gjør det.

Historiske og komparative perspektiver gjør oss bedre i stand til å forstå hvilke fellestrekk Norge har med andre land, og hva som gjør Norge særegent. Uavhengig av fagdisiplin og interesseområde vil slike perspektiver bidra til å gjøre samfunnsforskningen viktigere og mer interessant».

Send inn din TfS-historie

TfS har en lang historie, og har siden første utgave i 1960 hatt som mål «å gjøre tenkemåter, problemstillinger og resultater fra norsk samfunnsforskning kjent for et større publikum».  

Fra og med 2017 har det skjedd en større endring i utgivelsen av TfS: Nå kommer ikke tidsskriftet ut på papir lenger. Vemodig synes flere, samtidig kan vi nå feire at den digitale utgivelsen nå er åpent tilgjengelig for alle fra og med utgivelsesdatoen.

I den forbindelse ønsker vi å komme i kontakt med de som har blitt kjent med TfS gjennom årene, enten som publikum eller i selve produksjonen:

Har du en god historie, en anekdote eller annet du vil dele med oss i Tidsskrift for samfunnsforskning?

Det er vi interessert i å høre mer om! Send en mail til redaksjonen her, og merk den med «TfS-historie».