Marjan Nadim

Sosiolog som forsker på likestilling, integrering og ytringsfrihet

Marjan Nadim er PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2014), og hennes forskningsinteresser inkluderer temaer som: innvandrere og etterkommere i utdanning og arbeid, likestilling i arbeidslivet, hatefulle ytringer og ytringsfrihet.

Nadim er redaktør i Tidsskrift for samfunnsforskning. Hun har vært medlem av den norske UNESCO-kommisjonen (2013-2020), og var også medlem av det regjeringsoppnevnte likestillingsutvalget som avga to offentlige utredninger: NOU 2011:18 Struktur for likestilling og NOU 2012:15 Politikk for likestilling. Nadim har mastergrad i sosialpsykologi fra London School of Economics (LSE).

Nadim er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning og NORDICORE.

Prosjekter

Emneord: Arbeid, Likestilling, Migrasjon

Publikasjoner

 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2021). Navigating to the Top in an Egalitarian Welfare State: Institutional Opportunity Structures of Second-generation Social Mobility. International Migration Review. doi: 10.1177/01979183211014829. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). Mobbing og hatytringer blant skoleungdom i Oslo: Betydningen av elevenes minoritetsbakgrunn og skolekonteksten. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). 2(2), s. 129–149. doi: 10.18261/issn.2535-8162-2021-02-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kitterød, Ragni Hege & Nadim, Marjan (2020). Embracing gender equality: Gender-role attitudes among second-generation immigrants in Norway. Demographic Research. 42, s. 411–440. doi: 10.4054/DemRes.2020.42.14. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel, Liza; Nadim, Marjan & Brekke, Idunn (2020). The impact of having a child with special needs: Labour market adaptations of immigrant and majority mothers. Acta Sociologica. 64(4), s. 403–419. doi: 10.1177/0001699320971695. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2019). Silencing Women? Gender and Online Harassment. Social science computer review. 39(2), s. 245–258. doi: 10.1177/0894439319865518. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2019). Ethnic niche formation at the top? Second-generation immigrants in Norwegian high-status occupations. Ethnic and Racial Studies. 42(16), s. 177–195. doi: 10.1080/01419870.2019.1638954. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2019). Men doing women's dirty work: Desegregation, immigrants and employer preferences in the cleaning industry in Norway. Gender, Work & Organization. 27, s. 347–361. doi: 10.1111/gwao.12378. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan (2017). Familien som ressurs eller hinder? Etterkommerkvinners deltagelse i arbeid. Norsk sosiologisk tidsskrift. 1(1), s. 35–52. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-01-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan (2017). Ascribed representation: Ethnic and religious minorities in the mediated public sphere. I Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk. s. 229–256.
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2017). Silenced by hate? Hate speech as a social boundary to free speech. I Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk. s. 45–75.
 • Brekke, Idunn & Nadim, Marjan (2016). Gendered effects of intensified care burdens: Employment and sickness absence in families with chronically sick or disabled children in Norway. Work, Employment and Society. 31(3), s. 391–408. doi: 10.1177/0950017015625616.
 • Nadim, Marjan (2016). Undermining the Male Breadwinner Ideal? Understandings of Women’s Paid Work among Second-Generation Immigrants in Norway. Sociology. 50(1), s. 109–124. doi: 10.1177/0038038514560259. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan (2016). Det mannlige forsørgeridealet under press. Forestillinger om småbarnsmødres arbeid blant etterkommere av innvandrere. I Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (Red.), Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk. s. 142–161.
 • Nadim, Marjan (2015). Generalisering og bruken av analytiske kategorier i kvalitativ forskning. Sosiologisk Tidsskrift. 23(3), s. 129–148.
 • Nadim, Marjan (2015). Kulturell reproduksjon eller endring? Småbarnsmødre med innvandringsbakgrunn og arbeid. Nytt Norsk Tidsskrift. 32(1), s. 15–24.
 • Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari & Nadim, Marjan (2015). Kvinner og menn i toppledelsen: Ringvirkninger av lovkrav om kjønnsbalanse i bedriftsstyrer? I Teigen, Mari (Red.), Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal Akademisk. s. 48–62.
 • Nadim, Marjan (2014). Reinterpreting the relation between motherhood and paid work: second-generation immigrant women in Norway. Sociological Review. 62(3), s. 494–511. doi: 10.1111/1467-954X.12176. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan (2014). Transnational marriages and second-generation women's employment. Nordic Journal of Migration Research. 4(3), s. 99–107. doi: 10.2478/njmr-2014-0019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan (2012). Mellom familie og arbeid: Moralske forhandlinger blant kvinnelige etterkommere. I Ellingsæter, Anne Lise & Widerberg, Karin (Red.), Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. Gyldendal Akademisk. s. 289–308.
 • Phelps, Joshua Marvle & Nadim, Marjan (2010). Ideology and agency in ethnic identity negotiation of immigrant youth. Papers on Social Representations. 19. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan & Salonen, Tapio (2009). Barnefattigdom i et nordisk perspektiv. I Fløtten, Tone (Red.), Barnefattigdom. Gyldendal Akademisk. s. 71–91.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nadim, Marjan; Thorbjørnsrud, Kjersti & Fladmoe, Audun (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan & Fjell, Live Kjos (2019). Kjønn, arbeid og innvandring. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan & Birkvad, Simon Roland (2019). Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun & Enjolras, Bernard (2018). Måling av omfang av hatefulle ytringer: Metodiske muligheter og utfordringer. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun & Wessel-Aas, Jon (2016). Hatefulle ytringer på internett : Omfang, forebygging og juridiske grenser. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2016). Hate speech. Report 1: Research on nature and scale. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2016). Hatefulle ytringer. Delrapport 3: Grenseoppgangen mellom ytringsfrihet og strafferettslig vern mot hatefulle ytringer. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2016). Hate speech, report 1. Research on the nature and extent of hate speech. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2016). Hate speech, report 3. The boundary between freedom of speech and criminal law protection against hate speech. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2014). Miljøterapi med unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold: oppfølging i det nasjonale bo- og støttetilbudet. institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kavli, Hanne Cecilie & Nadim, Marjan (2009). Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier. Fafo.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet.
 • Nadim, Marjan (2021). Rasismens utbredelse.
 • Nadim, Marjan (2021). GRÅSONER OG GRENSEOVERSKRIDELSER PÅ NETTET: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Nadim, Marjan (2021). Deltagere i opphetede debatter og hatytringer.
 • Nadim, Marjan (2021). Netthets og ytringsfrihet.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). A study of participants in heated and aggressive online debates.
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet. En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2021). Lønnsomt eller brysomt mangfold?
 • Nadim, Marjan (2021). Rasismens konsekvenser.
 • Nadim, Marjan (2020). Å stå i drittstormen. [Avis]. Universitas.
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2020). Erfaringer med mobbing og hatprat blant unge i Oslo.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2018). Er netthat et kvinneproblem? Aftenposten Viten.
 • Nadim, Marjan (2017). Banker hodet i klassetaket. Morgenbladet.
 • Nadim, Marjan (2017). Ulikhetenes Oslo. Morgenbladet.
 • Nadim, Marjan (2017). Ingen nedkjølt debatt. Morgenbladet.
 • Brekke, Idunn; Nadim, Marjan & Reisel, Liza (2016). Ethnic differences in labour market participation and sickness absence among mothers who care for disabled or chronically ill children.
 • Brekke, Idunn & Nadim, Marjan (2015). Gender differences in labour market participation and sickness absence among parents who care for disabled or chronically ill children.
 • Brekke, Idunn; Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde; Kvarme, Lisbeth Gravdal & Nadim, Marjan (2015). To presentasjoner: 1. Arbeidsdeltakelse og sykefravær blant mødre og fedre som har omsorg for et funksjonshemmet eller alvorlig kronisk sykt barn 2. Innvandrerfamilier med kronisk syke barn og deres tilknytning til arbeidslivet. Et kvalitativ studie av foreldreopplevelser.
 • Phelps, Joshua Marvle & Nadim, Marjan (2014). Ethnicity, Overview. I Teo, Thomas (Red.), Encyclopedia of Critical Psychology. Springer. s. 607–612.
 • Brekke, Idunn; Nadim, Marjan & Reisel, Liza (2014). Ethnic differences in labour market participation, health and sickness absence among parents caring for disabled or chronically ill children.
 • Nadim, Marjan (2012). [Bokanmeldelse] Den globale landsbyen: Groruddalen og det nye Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. s. 475–478.
 • Nadim, Marjan & Aarset, Monica Five (2012). Book Review: Families and Kinship in Contemporary Europe: Rules and Practices of Relatedness. Acta Sociologica. 55(2), s. 199–201. doi: 10.1177/0001699312439814.
 • Orupabo, Julia Kristine B. & Nadim, Marjan (2010). Hvite bekymringer og fargede problemstillinger. Prosa - tidsskrift for skribenter. s. 48–53.
 • Nadim, Marjan (2009). Det somaliske vepsebolet. Prosa - tidsskrift for skribenter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 18. jan. 2021 10:39