English version of this page

Forsiden

Innvandrere gjør at det blir mindre kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet

Menn med innvandrerbakgrunn går inn i tradisjonelle kvinnedominerte yrker og gjør at det blir mer kjønnsbalanse i Norge.

Nyheter

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

CORE Topplederbarometer

CORE Topplederbarometer kartlegger kjønnsbalansen i de 200 største selskapene i norsk næringsliv.

CORE i sosiale medier