English version of this page

Forsiden

Stabilitet og endring i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Hvorfor er det norske arbeidsmarkedet fortsatt kjønnsdelt, og hvilken vei går utviklingen? Ny brosjyre sammenfatter hovedfunnene fra forskningsprosjektet Gender Segregation in the Labour Market. 

Nyheter

  • gender-segregation660 Stabilitet og endring i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet 10. des. 2019 12:49

    Hvorfor er det norske arbeidsmarkedet fortsatt kjønnsdelt, og hvilken vei går utviklingen? Ny brosjyre sammenfatter hovedfunnene fra forskningsprosjektet Gender Segregation in the Labour Market.

  • martestrom_saracools_660 Økende kjønnsforskjeller i sykefravær 27. nov. 2019 23:17

    Kvinner har fortsatt høyere sykefravær enn menn, og forskjellene har økt siden 1990-tallet. Graviditet og barn er én av forklaringene på at kvinner er mer sykmeldt, viser en ny Core-indikator.

  • likestilling-i-akademia-under-press_660 Likestilling i akademia under press? 22. nov. 2019 14:55

    Kritiske perspektiver på premieringen av internasjonalisering og eksellens i akademia ble drøftet på NORDICORE-seminar.

Arrangementer

03 feb.
14:00, Litteraturhuset, sal Wergeland

CORE Topplederbarometer

CORE Topplederbarometer kartlegger kjønnsbalansen i de 200 største selskapene i norsk næringsliv.

Motta nyheter og invitasjoner til arrangementer

CORE i sosiale medier