English version of this page

Forsiden

Økt fedrekvote ga ikke mer likestilling i arbeidslivet

Utvidelse av fedrekvoten fra 6 til 10 uker førte til at fedre var mer hjemme, men ga liten effekt på mødrenes lønn og karriere, viser ny rapport fra ISF og Core.

Nyheter

Arrangementer

22 nov.
08:30, Thon Conference Universitetsgaten, Oslo

CORE Topplederbarometer

CORE Topplederbarometer kartlegger kjønnsbalansen i de 200 største selskapene i norsk næringsliv.

Motta nyheter og invitasjoner til arrangementer

CORE i sosiale medier