English version of this page

Vi forsker på

Likestilling og karriere

Ved CORE er vi opptatt av å forske på hvorfor kjønnsubalanse i topplederposisjoner opprettholdes, hva som er årsakene og hvordan skjevfordeling kan endres.

Kjønnsdelt arbeidsmarked

Ved CORE studerer vi arbeidsmarkedets kjønnsdelte strukturer – og hvilke betydning dette har for kvinner og menns status, inntekt, arbeidsforhold og karrieremuligheter.

Holdninger, familie- og likestillingspolitikk

CORE forsker på betydningen av familie- og likestillingspolitikk, samt holdning til likestilling og likestillingspolitikk.

Framtidens arbeidsliv

Vårt nyeste forskningsområde handler om å forstå likestillingsutfordringer i et arbeidsliv som er i forandring.

Kjønnsbalanse i akademia (NORDICORE)

Vårt nordiske forskningssenter, NORDICORE, forsker på utfordringer knyttet til kjønnsbalanse innen akademia, forskning og innovasjon.