English version of this page

Om oss

CORE – Senter for likestillingsforskning forsker på og stimulerer til forskning om kjønnslikestilling, med særlig vekt på likestillingsutfordringer i arbeidslivet. Vi bidrar med forskning av høy faglig kvalitet, og med samfunnsmessig og politisk relevans.

CORE er en del av Institutt for samfunnsforskning og trekker på ISFs lange tradisjoner for likestilling- og arbeidslivsforskning. Senteret finansieres av flere parter, blant annet Institutt for samfunnsforskning og Barne- og likestillingsdepartementet.

Vår forskning er fordelt på fem hovedtema: likestilling og karriere, kjønnsdelt arbeidsmarked, likestillingspolitikk, framtidens arbeidsliv og kjønnsbalanse i akademia.

Kjønnsbalanse i akademia ble et særlig viktig forskningsområde for oss når vi ble tildelt NORDICORE - Nordic Center for Research on Gender Equality in Research and Innovation, i 2017. NORDICORE er et femårig Nordic Center of Excellence med forskere fra hele Norden og skal forske på kjønnsbalanse i akademia. 
 

Publisert 16. mai 2017 13:56 - Sist endret 21. juni 2017 09:19