English version of this page

Kjønnsdelt arbeidsmarked

Ved CORE studerer vi det kjønnsdelte arbeidsmarkedet – og hvilken betydning dette har for kvinner og menns status, inntekt, arbeidsforhold og karrieremuligheter.

Til tross for høy yrkesdeltakelse blant både kvinner og menn i Norge jobber kvinner og menn ofte i forskjellige deler av arbeidsmarkedet. Vi forsker blant annet på:

Kjønnsdelt arbeidsmarked i endring

Selv om Norge har et kjønnsdelt arbeidsmarked, viser COREs forskning at dette er i endring. Kvinner velger i økende grad utdanninger og yrker som tidligere var mannsdominerte. Flere tradisjonelt mannsdominerte yrker er blitt kjønnsbalanserte og i noen grad kvinnedominerte. Ved CORE er vi opptatt av å studere utviklingen, samtidig som vi forsker på hvilke prosesser og mekanismer som fremmer og hemmer endring i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. 

Lønnsforskjeller

Et kjønnsdelt arbeidsmarked henger tett i sammen med lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. I gjennomsnitt tjener menn mer en kvinner. Hvorfor er kjønnsforskjellene i lønn størst i de best betalte stillingene? Vil økte lønnsforskjeller på arbeidsmarkedet bremse utviklingen mot likelønn mellom kvinner og menn? Og hva ligger bak likelønnsforskjellen som gjerne omtales som «uforklart»?

Publisert 30. mai 2017 12:14 - Sist endret 23. okt. 2020 13:32