English version of this page

Kjønnsdelt arbeidsmarked

Ved CORE studerer vi arbeidsmarkedets kjønnsdelte strukturer – og hvilke betydning dette har for kvinner og menns status, inntekt, arbeidsforhold og karrieremuligheter.

Til tross for høy yrkesdeltakelse blant både kvinner og menn i Norge jobber kvinner og menn ofte i forskjellige deler av arbeidsmarkedet. Vi forsker blant annet på:

Kjønnsdelt arbeidsmarked i endring

Selv om Norge har et kjønnsdelt arbeidsmarked, viser COREs forskning at dette er i endring. Kvinner velger i økende grad utdanninger og yrker som tidligere var mannsdominerte. Flere tradisjonelt mannsdominerte yrker er blitt kjønnsbalanserte og i noen grad kvinnedominerte. Ved CORE er vi opptatt av å studere utviklingen, samtidig som vi forsker på hvilke prosesser og mekanismer som fremmer og hemmer endring i arbeidsmarkedets kjønnsdelte strukturer. Dette gjør vi blant annet i prosjektet Gender Segregation in the Labour Market.

Lønnsforskjeller

Et kjønnsdelt arbeidsmarked henger tett i sammen med lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, noe CORE forsker på. Hvorfor er kjønnsforskjellene i lønn størst i de best betalte stillingene? Vil økte lønnsforskjeller på arbeidsmarkedet bremse utviklingen mot likelønn mellom kvinner og menn? Og hva ligger bak likelønnsforskjellen som gjerne omtales som «uforklart»?

Våre hovedpublikasjoner

Se også:

Publisert 30. mai 2017 12:14 - Sist endret 24. mai 2018 13:01