NORDICORE

Kjønnsbalanse i akademia

NORDICORE, vårt nordiske forskningssenter, forsker på utfordringer knyttet til kjønnsbalanse og likestilling innen akademia, forskning og innovasjon.

Nyheter

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Publikasjoner

Andersen J, Nielsen M, Simone N, Lewiss R, Jagsi R, (2020). “COVID-19 medical papers have fewer women first authors than expected”, eLifehttps://doi.org/10.7554/eLife.58807

Carlsson M, Finseraas H, Midtbøen A, Rafnsdóttir G, (2020). Gender Bias in Academic Recruitment? Evidence from a Survey Experiment in the Nordic Region. European Sociological Review, https://doi.org/10.1093/esr/jcaa050

Motta nyheter og invitasjoner til arrangementer

CORE i sosiale medier