English version of this page

NORDICORE

Kjønnsbalanse i akademia

NORDICORE, vårt nordiske forskningssenter, forsker på utfordringer knyttet til kjønnsbalanse og likestilling innen akademia, forskning og innovasjon.

Nyheter

  • Bilde av ISF-forsker Liza Reisel
    ISF-forsker Liza Reisel er med i Regjeringens mannsutvalg 30. aug. 2022 08:01

    Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen kunngjorde 26. august sammensetningen og mandatet for det nye Mannsutvalget, som skal utrede gutter og menns likestillingsutfordringer i Norge. ISF-forsker Liza Reisel deltar i utvalget som skal jobbe sammen frem til våren 2024.

  • 8mars-kontakt-forsker660
    Hvorfor er det flere kvinner i kommunestyrene i Norge enn i Danmark? 27. apr. 2022 12:21

    Dette spørsmålet belyser forskerne Signe Bock Segaard og Jo Saglie i dette innlegget basert på en ny artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet West European Politics.

Publikasjoner

Halrynjo, S. & Fekjær, S. B. (2020). Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer: Likestilte idealer - kjønnsskjeve mønstre. Rapport 2020:9 – Institutt for samfunnsforskning.

Sørensen, S.Ø., Sørensen, K. H., Lagesen, V.A., Kristensen, G.K. (2018). "Verktøykasse" for bedre kjønnsbalanse. En håndbok for instituttledere som vil bedre kjønnsbalanse blant vitenskapelig ansatte. Rapport 2018:3 - Likestilling nedenfra, NTNU

Østbakken, K. M., Halrynjo, S., Kitterød, R. H. (2018). Foreldrepermisjon og likestilling. Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme. Rapport 2018:15 - Institutt for samfunnsforskning.

Teigen, M. & Reisel, L. (2017). Kjønnsbalanse på toppen? Sektorvariasjon i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonsliv. Rapport 2017:11 - Institutt for samfunnsforskning. 

Motta nyheter og invitasjoner til arrangementer

Meld meg på

CORE i sosiale medier