English version of this page

Kjønnsbalanse i akademia (NORDICORE)

NORDICORE, vårt nordiske forskningssenter, forsker på utfordringer knyttet til kjønnsbalanse og likestilling innen akademia, forskning og innovasjon.

NORDICORE – Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation forsker på sentrale problemstillinger som kan hjelpe oss i å forstå og forklare hva som fremmer og hemmer kjønnsbalanse og likestilling innen akademia og forskning. Vi er særlig opptatt av å få bedre kunnskap om de særegne og generelle utfordringene som preger akademia på de nordiske arbeidsmarkedene.

Siste nytt

Publisert 4. juni 2017 18:53 - Sist endret 24. sep. 2019 14:49