Mari Teigen

Bilde av Mari Teigen
English version of this page
Stillingstittel Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning
Grad Dr. polit.

Senterleder og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning

Mari Teigen leder CORE – Senter for likestillingsforskning og NORDICORE – Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation. Hennes forskning opptar seg ved endring og stabilitet i kjønnsrelasjoner, gjennom analyse av likestillingspolitikk, studier av sosiale eliter, kjønnsdeling på arbeidsmarkedet og i akademia.

Teigen er medredaktør for tidsskriftene Comparative Social Research og Nordic Journal of Working-Life Studies. Teigen har ulike verv, og sitter for tiden blant annet i Norges Forskningsråds porteføljestyre for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) og i Nasjonal referansegruppe for Horisont Europa (Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn).

Sosiale medier

Prosjekter

Emneord: Likestilling, Arbeid

Publikasjoner

 • Teigen, Mari; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Karlsen, Rune (2022). Elites on Equality: Room for Gender Balance and Ethnic Diversity in Leadership Positions? Acta Sociologica. doi: 10.1177/00016993211070192. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mustosmäki, Armi; Reisel, Liza; Sihto, Tiina & Teigen, Mari (2021). Gendered Labor Market (dis)advantages in Nordic Welfare States : Introduction to the Theme of the Special Issue. Nordic Journal of Working Life Studies. 11(57), s. 1–9. doi: 10.18291/NJWLS.129190.
 • Teigen, Mari (2021). The Making and Circulation of Corporate Quotas. I Byrkjeflot, Haldor; Mjøset, Lars; Mordhorst, Mads & Petersen, Klaus (Red.), The Making and Circulation of Nordic Models, Ideas and Images. Routledge. s. 192–208. doi: 10.4324/9781003156925. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wagner, Ines & Teigen, Mari (2021). Egalitarian inequality: Gender equality and pattern bargaining. Gender, Work & Organization. 29, s. 486–501. doi: 10.1111/gwao.12774. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2021). Silenced at the border: Norwegian gender equality policies in national branding . I Larsen, Eirinn; Moss, Sigrun Marie & Skjelsbæk, Inger (Red.), Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region . Routledge. s. 153–172. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9781003017134. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teigen, Mari (2020). Virksomhedskvotering i Danmark og Norge. I Borchorst, Anette & Dahlerup, Drude (Red.), Konflikt og konsensus. Det danske ligestillingspolitiske regime. Frydenlund Academic. s. 109–136.
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy. I Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (Red.), Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited. s. 1–13. doi: 10.1108/s0195-631020190000034001.
 • Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari & Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques. I Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (Red.), Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited. s. 203–222. doi: 10.1108/s0195-631020190000034010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teigen, Mari; Karlsen, Rune & Skjeie, Hege (2019). Framing and feedback: increased support for gender quotas among elites. European Journal of Politics and Gender. 2(3), s. 399–418. doi: 10.1332/251510819X15639713867651. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teigen, Mari & Karlsen, Rune (2019). Influencing Elite Opinion on Gender Equality through Framing: A Survey Experiment of Elite Support for Corporate Board Gender Quotas. Politics & Gender. s. 1–24. doi: 10.1017/S1743923X19000060. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2019). Helt isolert? Hvordan Norge påvirkes av - og selv påvirker - EUs likestillingspolitikk. I Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (Red.), Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk. s. 218–237. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teigen, Mari & Skjeie, Hege (2019). Den nordiske likestillingsmodellen: Statistikk og politikk. I Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (Red.), Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk. s. 35–56.
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2019). Likestillingspolitikk og europeisk integrasjon. I Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (Red.), Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk. s. 11–34. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2019). Verdipolarisering i norsk kontekst? Avstand mellom elite og befolkning i holdninger til innvandring og likestilling. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2019). Splendid Isolation? On How a Non-member Is Affected by — And Affects — EU Gender Equality Policy. I Dustin, Moira; Ferreira, Nuno & Millns, Susan (Red.), Gender and Queer Perspectives on Brexit. Palgrave Macmillan. s. 439–461. doi: 10.1007/978-3-030-03122-0_17. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teigen, Mari (2018). Can descriptive representation be justified outside politics? . I Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Red.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. s. 193–212. doi: 10.1515/9783110634082-010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teigen, Mari (2018). The "Natural" Prolongation of the Norwegian Gender Equality Policy Institution. I Lepinard, Elenore & Rubio-Marin, Ruth (Red.), Transforming Gender Citizenship. The Irresistible Rise of Gender Quotas in Europe. Cambridge University Press. s. 341–365. doi: 10.1017/9781108636797.012.
 • Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2018). Bringing Managers Back in: Support for Gender-Equality Measures in the Business Sector. Nordic Journal of Working Life Studies. 8(3), s. 155–175. doi: 10.18291/njwls.v8i3.109545. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teigen, Mari (2017). Er dette det norske samfunn? Tidsskrift for samfunnsforskning. 58(02), s. 232–235. doi: 10.18261/issn.1504-291x-2017-02-07.

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited.
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2019). Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk. 249 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2021). Feminisme og holdninger til likestilling – tendenser til polarisering? Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2022). Flere kvinner tar ulønnet permisjon. Skyldes det den økte fedrekvoten? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). s. 30–31.
 • Teigen, Mari (2021). Reasons to be cheerful, podcast, First they ignore you - part two: Building Nordic Gender Equality https://www.cheerfulpodcast.com/reasons-to-be-cheerful-ed-miliband-geoff-lloyd .
 • Teigen, Mari (2021). Pupp eller jobb, om foreldrepermisjonen: https://frifagbevegelse.no/nyheter/rebekka-33-ma-ta-ulonnet-permisjon-for-a-kunne-amme-datteren-6.158.825494.28621b3907.
 • Teigen, Mari (2021). Work-life Balance in Norway.
 • Teigen, Mari (2021). Gender equality and the Norwegian labor market.
 • Teigen, Mari (2021). Likestilling og arbeidsmarked - før og etter COVID-pandemien.
 • Teigen, Mari (2021). Gender politics in Norden.
 • Teigen, Mari (2021). Hva kan pandemien bety for likestillingen. Panelsamtale.
 • Teigen, Mari (2021). Det kjønnsdelte arbeidslivet i endring.
 • Teigen, Mari (2021). Likestillingens vikeplikt også i det grønne skiftet?
 • Teigen, Mari (2021). Likestillingens vikeplikt. Om kjønn og maktrelasjoner.
 • Teigen, Mari (2021). Fra visjon til praksis: Sektorens arbeid med handlingsplaner for likestilling og mangfold.
 • Teigen, Mari (2021). Frihet fra seksuell trakassering - hva er gjort før og etter #metoo.
 • Teigen, Mari (2021). Challenges to gender equality and diversity in academia.
 • Teigen, Mari (2021). Gender equality challenges in Norway.
 • Teigen, Mari (2021). Likestilling og mangfold i akademia.
 • Teigen, Mari & Holst, Cathrine (2021). The boy problem in Swedish and Norwegian commission reports.
 • Eggebø, Helga; Aasen Lundberg, Aase Kristine & Teigen, Mari (2021). Norsk klimapolitikk - er kjønnsperspektiver relevant?
 • Teigen, Mari (2021). Presentasjon av hovedfunn om kjønn i akademia og på de nordiske arbeidsmarkedene .
 • Teigen, Mari (2021). How the pandemic exposed the faultlines of gender inequality in Norway’s labour market https://genderingcovid-19.org/blogs/how-the-pandemic-exposed-the-faultlines-of-gender-inequality-in-norways-labour-market.
 • Teigen, Mari (2020). Ledet NORDICORE Webinar Gender Equality Policies in Academia. https://www.samfunnsforskning.no/core/nordicore/aktuelt/nyheter/webinarlikestillingspolitikk-i-akademia.html .
 • Teigen, Mari (2020). Kjønnslikestilling: Endring, utfordringer, muligheter.
 • Teigen, Mari; Reisel, Liza & Mustosmäki, Armi (2020). Gendered labour market (dis)advantages in Nordic Welfare States på Nordic Working Life Conference. .
 • Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2020). Addressing the ‘Boy Problem’ in Sweden and Norway: Evidence and Ideology.
 • Frølich, Nicoline; Mangset, Marte; Teigen, Mari; Liestøl, Knut; Enli, Gunn & Christensen, Lina (2019). Endelig likestilling? Ikke ennå. . [Tidsskrift]. Forskerforum.no.
 • Teigen, Mari (2018). Funn fra COREs Topplederbarometer.
 • Teigen, Mari (2018). Vil det nye arbeidslivet true likestillingen?
 • Teigen, Mari (2018). Om mangfold.
 • Teigen, Mari (2018). Om mangfold i det digitale arbeidslivet.
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2018). Women’s labour market (dis)advantage in Nordic welfare states.
 • Teigen, Mari (2018). Om regulering av kjønnsbalanse til norske bedriftsstyrer. Innledning.
 • Teigen, Mari (2018). Om likestilling i arbeidslivet.
 • Teigen, Mari (2018). Om likestillingspolitikk og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
 • Teigen, Mari (2018). Om likestilling i arbeidsliv og karriere i næringslivet.
 • Teigen, Mari (2018). #Metoo – hva nå? .
 • Teigen, Mari (2018). Om kjønnssegregering på arbeidsmarkedet og i akademia. Innledning.
 • Teigen, Mari (2018). Om #metoo og likestillingspolitikk. Foredrag.
 • Teigen, Mari (2018). Kjønnsubalanse på toppen – hvor trykker skoen?
 • Teigen, Mari (2018). Om klima og likestillingspolitikk. Panelsamtale.
 • Teigen, Mari (2018). Om norsk likestillingspolitikk. Innledning.
 • Teigen, Mari (2018). Nordic Gender Equality Model.
 • Teigen, Mari (2018). Om likestillingspolitikk, kjønn og ledelse.
 • Teigen, Mari (2018). Likestilling i arbeids- og samfunnsliv.
 • Teigen, Mari (2018). Utsiktspunkt "likestillingslandet": situasjon, støtte, spenninger. Innledning.
 • Teigen, Mari (2018). Jordan Peterson ser til Skandinavia. Men hva er det egentlig han ser? Dagbladet.
 • Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona & Reisel, Liza (2018). Mannsdominans i de største selskapene er svært lik på tvers av land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Halrynjo, Sigtona; Reisel, Liza & Teigen, Mari (2018). Velferdsstaten er ingen hemsko for likestillingen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Teigen, Mari (2017). Presentasjon.
 • Teigen, Mari (2017). Innvandring og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Innledning.
 • Teigen, Mari (2017). The efficacy of gender quotas for corporate boards in light of top-managers support of gender equality measures.
 • Teigen, Mari (2017). The Gender Equality Paradox in academia.
 • Teigen, Mari (2017). Innledning ved Likestillings- og diskrimineringsombudet.
 • Teigen, Mari (2017). Impact of the Norwegian Gender Quota legislation.
 • Teigen, Mari (2017). Equality in Recession? Transnational Developments. Paneldebatt.
 • Teigen, Mari (2017). Hvordan rekruttere og motivere kvinner til ledelse. Innledning og paneldebatt.
 • Teigen, Mari (2017). Finanslunsj: Hvorfor har Norge lavere andel kvinnelige ledere enn Polen, Latvia og Frankrike? Debattdeltaker.
 • Teigen, Mari (2017). Den store likestillingsdebatten. Debattdeltaker.
 • Teigen, Mari (2017). Kjønnslikestilling – forskningskommunikasjon i en politisert debatt.
 • Teigen, Mari (2017). Presentasjon om kjønnslikestilling i norsk arbeidsliv.
 • Teigen, Mari (2017). Fører kvotering til sosial rettferdighet. Panelsamtale.
 • Teigen, Mari (2017). Value Polarization in a Norwegian Context: The Elite versus the People in attitudes to gender equality and migration.
 • Teigen, Mari (2017). Normalizing the Controversy: Gender Quotas on Corporate Boards in Norway.
 • Teigen, Mari (2017). Gender equality in the Norwegian Labour Market. Presentation.
 • Teigen, Mari (2017). Vil det nye arbeidslivet true likestillingen? Agenda Magasin.
 • Teigen, Mari (2017). Gender equality in the Norwegian Labour Market. Presentation.
 • Teigen, Mari (2017). Er Norge klart for likestilt foreldreskap?
 • Teigen, Mari (2017). Benevolent Contestation.
 • Teigen, Mari & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Gender Equality in Norway: Achievements and Challenges.
 • Teigen, Mari (2017). The Nordic Gender Equality Model.
 • Teigen, Mari (2017). Nordic Gender Equality Advancements: Work-family balance challenges. Paneldebatt.
 • Teigen, Mari (2017). Nordic Gender Equality Advancements: Practices, challenges and policies.
 • Teigen, Mari (2017). Framoverblikk: Endringer på arbeidsmarkedet og likestilling.
 • Teigen, Mari; Østbakken, Kjersti Misje & Kitterød, Ragni Hege (2017). Work-family policies and practices in Norway.
 • Teigen, Mari (2017). Vil det nye arbeidslivet true likestillingen? KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Teigen, Mari (2017). Kjønnsanalyse på autopilot. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Eggebø, Helga & Teigen, Mari (2017). I politikken har klima samme vikeplikt som likestilling. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:38 - Sist endret 18. feb. 2021 09:54