Mari Teigen

Bilde av Mari Teigen
English version of this page
Stillingstittel Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning
Grad Dr. polit.

Senterleder og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning

Mari Teigen leder CORE – Senter for likestillingsforskning og NORDICORE – Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation. Hennes forskning retter seg mot analyser av likestillingspolitikk, sosiale eliter, kjønnskvotering i bedriftsstyrer, kjønnsdeling på arbeidsmarkedet og i forskning og innovasjon. Hun var medlem av det regjeringsoppnevnte likestillingsutvalget som avga to offentlige utredninger: NOU 2011:18 Struktur for likestilling og NOU 2012:15 Politikk for likestilling.

Teigen er medlem av Det Nasjonale Publiseringsutvalget; medlem av styret for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo; medlem av programstyret for BALANSE-programmet, Norges Forskningsråd. Hun er medlem av redaksjonen for årboken Comparative Social Research, medlem av redaksjonsrådet for Sosiologisk Tidsskrift og redaksjonsrådet for NORMA International Journal for Masculinity Studies.

Sosiale medier

Prosjekter

Emneord: Likestilling, Arbeid

Publikasjoner

 • Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2018). Bringing Managers Back in: Support for Gender-Equality Measures in the Business Sector. Nordic Journal of Working Life Studies.  8(3), s 155- 175 . doi: 10.18291/njwls.v8i3.109545 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2017). Benevolent Contestations: Mainstreaming, Judicialisation, and Europeanization in the Norwegian Gender+ Equality Debate, In Heather MacRae & Elaine Weiner (ed.),  Towards Gendering Institutionalism.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781783489961.  Chapter 6.  s 121 - 143 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Teigen, Mari & Skjeie, Hege (2017). The Nordic Gender Equality Model, In Oddbjørn P. Knutsen (ed.),  The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  Chapter 5.  s 125 - 147 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Likestilling i framtidas arbeidsliv?, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 15.  s 299 - 309 Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 1.  s 13 - 36
 • Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West & Teigen, Mari (2015). En kvinnevennlig pensjonsreform? Likestillingsperspektiver i den norske pensjonsreformdebatten. Tidsskrift for velferdsforskning.  18(3), s 164- 178 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2015). Hvorfor så få kvinner på toppen i norsk næringsliv? En analyse av hva topplederne selv sier. Søkelys på arbeidslivet.  32(1-2), s 111- 136 Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari & Nadim, Marjan (2015). Kvinner og menn i toppledelsen: Ringvirkninger av lovkrav om kjønnsbalanse i bedriftsstyrer?, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 3.  s 48 - 62 Vis sammendrag
 • Kitterød, Hege; Teigen, Mari & Halrynjo, Sigtona (2015). Flere kvinner på toppen? Holdninger til likestilling blant toppledere, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 4.  s 63 - 96 Vis sammendrag
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2015). Kontinuitet og endring - kjønnsdeling på arbeidsmarkedet, I:  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  25.  s 323 - 338 Vis sammendrag
 • Teigen, Mari (2015). Gender quotas for corporate boards in Norway. EUI Working Papers, Robert schuman Centre for Advanced Studies.  (2015/22) Vis sammendrag
 • Teigen, Mari (2015). Kjønnsbalanse i styre og ledelse av norsk næringsliv, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 1.  s 14 - 26
 • Teigen, Mari (2015). Likestillingsambisjoner og kvoteringspolitikk, I: Gry Agnete Alsos; Hilde Bjørkhaug; Agnes Bolsø & Elisabet Ljunggren (red.),  Kjønn og næringsliv i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48230-5.  12.  s 227 - 243 Vis sammendrag
 • Teigen, Mari (2015). The Making of Gender Quotas for Corporate Boards in Norway, In Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (ed.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  6.  s 96 - 117 Vis sammendrag
 • Teigen, Mari & Borchorst, Anette (2015). Gleichstellungspolitik in Nordeuropa: Quotenregelungen fur Eltern und Fuhrungskrafte. WSI-Mitteilungen.  68(1), s 35- 42 Vis sammendrag
 • Teigen, Mari & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2015). Kunnskap om kjønnsbalanse, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 2.  s 27 - 47 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2014). Social Investment in Gender Equality? Changing Perspectives on Work and Welfare in Norway. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  22(4), s 267- 282 . doi: 10.1080/08038740.2014.964647 Vis sammendrag
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2014). Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 1.  s 11 - 28
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2014). Vaner og vendepunkter, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 12.  s 221 - 232
 • Teigen, Mari (2014). Kjønnsdeling på langs, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 3.  s 48 - 64
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2013). Sosial investering i kjønnslikestilling? Flerdimensjonale perspektiver på norsk aktiveringspolitikk. Tidsskrift for kjønnsforskning.  37(3-4), s 294- 308
 • Teigen, Mari (2013). Hvorfor likestilling – hvordan likestilling: Offentlig debatt om kvinnelig kjønnslemlestelse, I: Cecilie Thun & Beret Bråten (red.),  Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0117-7.  Kapittel 7.  s 181 - 204 Vis sammendrag
 • Borchorst, Anette; Freidenvall, Lenita; Kantola, Johanna; Reisel, Liza & Teigen, Mari (2012). Institutionalizing Intersectionality in the Nordic Countries? Anti-Discrimination and Equality in Denmark, Finland, Norway and Sweden, In Andrea Krizan; Hege Skjeie & Judith Squires (ed.),  Institutionalizing Intersectionality: the Changing Nature of European Equality Regimes.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-29295-6.  3.  s 59 - 88 Vis sammendrag
 • Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (2012). Introduction: Gender and Varieties of Economic Power – The Significance of Family and State, In Fredrik Engelstad & Mari Teigen (ed.),  Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78052-672-0.  Introduksjon.
 • Teigen, Mari (2012). Gender Quotas for Corporate Boards in Norway : Innovative Gender Equality Policy, In Charlotte Fagan; Maria González Menèndez & Silvia Gómez Ansón (ed.),  Women on Corporate Boards and in Top Management: European Trends and Policy.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230293441.  Kapittel.  s 70 - 90
 • Teigen, Mari (2012). Gender Quotas on Corporate Boards: On the Diffusion of a Distinct National Policy Reform, In Fredrik Engelstad & Mari Teigen (ed.),  Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78052-672-0.  Kapittel 4.  s 115 - 146
 • Teigen, Mari (2011). Gender Quotas on Corporate Boards, In Kirsti Niskanen (ed.),  Gender and Power in the Nordic Countries – with focus on politics and business.  NIKK – Nordic Gender Institute.  ISBN 978-82-7864-028-9.  Kapittel.  s 87 - 109
 • Teigen, Mari (2011). Kvoteringstradisjon og styringsekspansjon. Tidsskrift for kjønnsforskning.  (2), s 84-90, 92-101, 165
 • Storvik, Aagoth Elise & Teigen, Mari (2010). The Norwegian Quota Law : The prior debate and the current situation. Raffia.  22(4), s 19- 22
 • Teigen, Mari (2010). Kjønnskvotering i næringslivets styrer, I: Kirsti Niskanen & Anita Nyberg (red.),  Kön och makt i Norden, Del 2, Sammanfattande diskussion och analys.  Nordisk ministerråd.  ISBN 978-92-893-2037-5.  Kapittel.  s 93 - 111
 • Teigen, Mari (2010). Likestilling i arbeidslivet, I: Trond Bergh (red.),  Avtalt spill. Hovedavtalen LO-NHO 75 år.  LO Media.  ISBN 978-82-92611-16-6.  Kapitel.  s 159 - 179 Vis sammendrag
 • Teigen, Mari & Borchost, Anette (2010). Political Intersectionality : - Tackling Inequalities in Public Policies in Scandinavia. Kvinder, Køn og Forskning.  19(2-3), s 19- 28
 • Berg, Lisbet & Teigen, Mari (2009). Gendered consumer competences in households with one vs. two adults. International Journal of Consumer Studies.  33(1), s 31- 41 . doi: 10.1111/j.1470-6431.2008.00720.x
 • Teigen, Mari (2009). Kjønnslikestilling - familie og likestillingspolitikk. Tidsskrift for kjønnsforskning.  33(4), s 330- 342 Vis sammendrag
 • Teigen, Mari & Langvasbråten, Trude (2009). The "crisis" of gender equality the Norwegian newspaper debate on female genital cutting. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  17(4), s 256- 272
 • Teigen, Mari & Wängnerud, Lena (2009). Tracing Gender Equality Cultures: Elite Perceptions of Gender Equality in Norway and Sweden. Politics & Gender.  5, s 29- 44 Vis sammendrag
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2007). Behov for balanse. Tidsskrift for kjønnsforskning.  (4), s 86- 93
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2007). Likestilling og minoritetspolitikk. Tidsskrift for kjønnsforskning.  (2), s 21- 38 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solheim, Jorun & Teigen, Mari (2006). Det kjønnssegregerte arbeidslivet- Likestillingens snublestein?. Tidsskrift for kjønnsforskning. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari (2006). Die norwegische Gender-Politik: Quoten und aktive Förderung -. WSI-Mitteilungen. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari (2006). Holdning til likestilling - nye polariseringstendenser. Sosiologisk Tidsskrift.  (14) Vis sammendrag
 • Teigen, Mari (2006). Kjønn og politikk, I: Jørgen Ludvig Lorentzen & Wencke Mühleisen (red.),  Kjønnsforskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215007694.  Kapitel. Vis sammendrag
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2005). Nødvendig - Nyttig - Rettferdig? Likestillingsargumenter i offentlig debatt. Kvinder, Køn og Forskning.  (4), s 30- 41
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2005). Political Constructions of Gender Equality: "Travelling towards .. a Gender Balanced Society?. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  (3) . doi: 10.1080/08038740600590004
 • Teigen, Mari (2004). Kjønnsfrihet. Nytt Norsk Tidsskrift.  21 Vis sammendrag
 • Teigen, Mari (2002). Kvotering til styreverv - mellom offentlig regulering og privat handlefrihet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  43
 • Teigen, Mari (2002). The suitable few: managerial recruitment practices in the Norwegian state bureaucracy. Scandinavian Journal of Management.
 • Teigen, Mari (2000). Likestilling som legitimeringsstrategi Rekrutteringsnormer og likestillingspolitikk ved NTNU. Sosiologisk Tidsskrift.  8
 • Teigen, Mari (2000). The affirmative action controversy. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  8(2), s 63- 77 Vis sammendrag
 • Teigen, Mari (1999). Documenting Discrimination A Study of Recruitment Cases Brought to the Norwegian Gender Equality Ombud. Gender, Work and Organization. Vis sammendrag
 • Kyvik, Svein & Teigen, Mari (1996). Child care, research collaboration, and gender differences in scientific productivity. Science, Technology and Human Values.
 • Teigen, Mari & Jensen, Ragnhild Steen (1996). Kjønnskvotering i arbeidslivet: Mot sin hensikt eller nyttig virkemiddel?. Søkelys på arbeidslivet.  13, s 7- 12
 • Teigen, Mari (1995). På vei mot likestilling?, I: Suzanne Stiver Lie & May Birgit Rørslett (red.),  Alma Maters Døtre: Et århundre med kvinner i akademisk utdanning.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-1730-8.  Kapitel.
 • Lie, Suzanne Stiver & Teigen, Mari (1994). Higher Education in Norway: A Nirvana of Equality for Women?, In Suzanne Stiver Lie & Lynda Malik (ed.),  World Yearbook of Education 1994. The Gender Gap in Higher Education.  Routledge.  ISBN 0749410795.  11.  s 117 - 128
 • Teigen, Mari (1993). Kvinner og ledelse -nok en gang?. Nytt om Kvinneforskning.  1, s 119- 122
 • Teigen, Mari; von der Lippe, Annie & Tvede, Olaf (1992). En Myte om menn? Dr. Psychol kandidater ser på seg selv, sine medkandidater og sine seniormodeller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  29(9)
 • Teigen, Mari (1990). Myter om makt og menn -gar makten ut nar kvinnene kommer inn?. Sosiologi i dag.  4, s 33- 54

Se alle arbeider i Cristin

 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (red.) (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  341 s.
 • Teigen, Mari (red.) (2015). Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  216 s. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (red.) (2014). Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  240 s.
 • Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (ed.) (2012). Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78052-672-0.  265 s.
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2003). Menn imellom. Mannsdominans og likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31169-2.  247 s.
 • Teigen, Mari (2003). Kvotering og kontrovers. Unipax.  ISBN 82-530-2548-3.  180 s. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens; Engelstad, Fredrik; Klausen, Trond Beldo; Skjeie, Hege; Teigen, Mari & Østerud, Øyvind (2002). Norske makteliter. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30768-7.  312 s.
 • Rasch, Bjørn Erik; Teigen, Mari & Skeie, Hege (1991). Kvinnenes inntog i topp-politikken et symbol pa politikkens marginaliseringSymbolpolitikk og parlamentarisk styring. Universitetsforlaget.  ISBN 9788200216810.

Se alle arbeider i Cristin

 • Teigen, Mari & Reisel, Liza (2017). Kjønnsbalanse på toppen? Sektorvariasjon i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonsliv. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. Rapport 2017:11. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari (ed.) (2015). Gender balance on company boards: a summary from a research project about the impact of the Norwegian gender quota legislation. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2015:002. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari (red.) (2015). Kjønnsbalanse i bedriftsstyrer: Sammendrag av kunnskap om virkninger av lovkrav om kjønnsbalanse. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2015:002. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Storvik, Aagoth Elise & Teigen, Mari (2010). Das Norwegische Experiement - eine Frauenquote für Ausichtsräte.
 • Langvasbråten, Trude; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2008). Likestilling, mangfoldspolitikk og religiøs pluralisme : En lenkesamling til regjerings- og stortingsdokumenter 1997-2007. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2008:003. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2007). Likestilling og minoritetspolitikk. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2007:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari (2006). Det kjønnsdelte arbeidslivet En kunnskaps oversikt. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2006:002. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari & Wiers-Jenssen, Jannecke (1996). Ansettelsesprosesser i tre statlige virksomheter Betydningen av kvalifikasjoner, kjønn og intern praksis. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 1996:016. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Eggebø, Helga & Teigen, Mari (2017). I politikken har klima samme vikeplikt som likestilling. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Eggebø, Helga & Teigen, Mari (2017). Vikeplikten. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Teigen, Mari (2017). Er dette det norske samfunn? [Bokanmeldelse]. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(02), s 232- 235 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-02-07
 • Christensen, Marit Eline & Teigen, Mari (2015). Forventninger på målstreken. Dagbladet.no.
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2015). Women on board - men in the executive committee?.
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2015). Failed State Feminism.
 • Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West & Teigen, Mari (2013). Et kvinnevennlig pensjonssystem? Om likestillingsperspektiver i den norske pensjonsreformen.
 • Teigen, Mari (2013). Kjønnsbalanse i norske bedriftsstyrer. Statens Eierberetning.  s 32- 35 Vis sammendrag
 • Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona & Christensen, Marit Eline (2013). "Glassheis i løse luften". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2012). Duties to Promote Equality, In Lenita Freidenvall & Michele Micheletti (ed.),  Comparisons, Quotas and Critical Change.  Stockholms universitets förlag.  ISBN 978-91-637-0755-1.  Part 1: Comparisons and Policies.  s 51 - 61 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Teigen, Mari (2012). Gender Quota on Corporate Boards. Discussion report prepared for the Exchange of good practices on gender equality conference in Norway.
 • Teigen, Mari (2009). Bokanmeldelse: Doing Gender in Flexible Organizations, av Elin Kvande -. Sosiologisk Tidsskrift.  17(2), s 178- 182 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:38 - Sist endret 18. jan. 2018 10:24