Mari Teigen

Bilde av Mari Teigen
English version of this page
Stillingstittel Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning
Grad Dr. polit.

Senterleder og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning

Mari Teigen leder CORE – Senter for likestillingsforskning og NORDICORE – Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation. Hennes forskning opptar seg ved endring og stabilitet i kjønnsrelasjoner, gjennom analyse av likestillingspolitikk, studier av sosiale eliter, kjønnsdeling på arbeidsmarkedet og i akademia.

Teigen er medredaktør for tidsskriftene Comparative Social Research og Nordic Journal of Working-Life Studies. Teigen har ulike verv, og sitter for tiden blant annet i Norges Forskningsråds porteføljestyre for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) og i Nasjonal referansegruppe for Horisont Europa (Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn).

Sosiale medier

Prosjekter

Emneord: Likestilling, Arbeid

Publikasjoner

 • Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2021). Silenced at the border: Norwegian gender equality policies in national branding, In Eirinn Larsen; Inger Skjelsbæk & Sigrun Marie Moss (ed.),  Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region.  Routledge.  ISBN 9780367861353.  Chapter 8.
 • Teigen, Mari (2020). Virksomhedskvotering i Danmark og Norge, I: Anette Borchorst & Drude Dahlerup (red.),  Konflikt og konsensus. Det danske ligestillingspolitiske regime.  Frydenlund Academic.  ISBN 9788772162874.  5.  s 109 - 136
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy, In Fredrik Engelstad; Trygve Jens Gulbrandsen; Marte Mangset & Mari Teigen (ed.),  Elites and people: Challenges to democracy.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.  [Introduction].  s 1 - 13
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2019). Likestillingspolitikk og europeisk integrasjon, I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  1.  s 11 - 34 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari & Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques, In Fredrik Engelstad; Trygve Jens Gulbrandsen; Marte Mangset & Mari Teigen (ed.),  Elites and people: Challenges to democracy.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.  Part III. Elites and populism.  s 203 - 222 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2019). Verdipolarisering i norsk kontekst? Avstand mellom elite og befolkning i holdninger til innvandring og likestilling. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2019). Helt isolert? Hvordan Norge påvirkes av - og selv påvirker - EUs likestillingspolitikk, I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  10.  s 218 - 237 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2019). Splendid Isolation? On How a Non-member Is Affected by — And Affects — EU Gender Equality Policy, In Moira Dustin; Nuno Ferreira & Susan Millns (ed.),  Gender and Queer Perspectives on Brexit.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-03122-0.  Kapittel 17.  s 439 - 461 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Teigen, Mari & Karlsen, Rune (2019). Influencing Elite Opinion on Gender Equality through Framing: A Survey Experiment of Elite Support for Corporate Board Gender Quotas. Politics & Gender.  s 1- 24 . doi: 10.1017/S1743923X19000060 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari; Karlsen, Rune & Skjeie, Hege (2019). Framing and feedback: increased support for gender quotas among elites. European Journal of Politics and Gender (EPJG).  2(3), s 399- 418 . doi: 10.1332/251510819X15639713867651 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Teigen, Mari & Skjeie, Hege (2019). Den nordiske likestillingsmodellen: Statistikk og politikk, I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  2.  s 35 - 56 Vis sammendrag
 • Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2018). Bringing Managers Back in: Support for Gender-Equality Measures in the Business Sector. Nordic Journal of Working Life Studies.  8(3), s 155- 175 . doi: 10.18291/njwls.v8i3.109545 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari (2018). Can descriptive representation be justified outside politics?, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  9.  s 193 - 212 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari (2018). The "Natural" Prolongation of the Norwegian Gender Equality Policy Institution, In Elenore Lepinard & Ruth Rubio-Marin (ed.),  Transforming Gender Citizenship. The Irresistible Rise of Gender Quotas in Europe.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-108-42922-1.  11.  s 341 - 365
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2017). Benevolent Contestations: Mainstreaming, Judicialisation, and Europeanization in the Norwegian Gender+ Equality Debate, In Heather MacRae & Elaine Weiner (ed.),  Towards Gendering Institutionalism.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781783489961.  Chapter 6.  s 121 - 143 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Teigen, Mari (2017). Er dette det norske samfunn?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(02), s 232- 235 . doi: 10.18261/issn.1504-291x-2017-02-07
 • Teigen, Mari & Skjeie, Hege (2017). The Nordic Gender Equality Model, In Oddbjørn P. Knutsen (ed.),  The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  Chapter 5.  s 125 - 147 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Likestilling i framtidas arbeidsliv?, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 15.  s 299 - 309 Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 1.  s 13 - 36

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (ed.) (2019). Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (red.) (2019). Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  249 s. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (red.) (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  341 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2021). Feminisme og holdninger til likestilling – tendenser til polarisering?. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari & Reisel, Liza (2017). Kjønnsbalanse på toppen? Sektorvariasjon i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonsliv. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. Rapport 2017:11. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Eggebø, Helga; Aasen Lundberg, Aase Kristine & Teigen, Mari (2021). Norsk klimapolitikk - er kjønnsperspektiver relevant?.
 • Teigen, Mari (2021). How the pandemic exposed the faultlines of gender inequality in Norway’s labour market. genderingcovid-19.org.
 • Teigen, Mari (2021). How the pandemic exposed the faultlines of gender inequality in Norway’s labour market https://genderingcovid-19.org/blogs/how-the-pandemic-exposed-the-faultlines-of-gender-inequality-in-norways-labour-market.
 • Teigen, Mari (2021). Presentasjon av hovedfunn om kjønn i akademia og på de nordiske arbeidsmarkedene.
 • Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2020). Addressing the ‘Boy Problem’ in Sweden and Norway: Evidence and Ideology.
 • Frølich, Nicoline; Mangset, Marte; Teigen, Mari; Liestøl, Knut; Enli, Gunn & Christensen, Lina (2019, 11. oktober). Endelig likestilling? Ikke ennå.. [Tidsskrift].  Forskerforum.no.
 • Halrynjo, Sigtona; Reisel, Liza & Teigen, Mari (2018). Velferdsstaten er ingen hemsko for likestillingen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2018). Women’s labour market (dis)advantage in Nordic welfare states.
 • Teigen, Mari (2018). Funn fra COREs Topplederbarometer.
 • Teigen, Mari (2018). Jordan Peterson ser til Skandinavia. Men hva er det egentlig han ser?. Dagbladet på nett.
 • Teigen, Mari (2018). Kjønnsubalanse på toppen – hvor trykker skoen?.
 • Teigen, Mari (2018). Likestilling i arbeids- og samfunnsliv.
 • Teigen, Mari (2018). #Metoo – hva nå?.
 • Teigen, Mari (2018). Nordic Gender Equality Model.
 • Teigen, Mari (2018). Om kjønnssegregering på arbeidsmarkedet og i akademia. Innledning.
 • Teigen, Mari (2018). Om klima og likestillingspolitikk. Panelsamtale.
 • Teigen, Mari (2018). Om likestilling i arbeidsliv og karriere i næringslivet.
 • Teigen, Mari (2018). Om likestilling i arbeidslivet.
 • Teigen, Mari (2018). Om likestillingspolitikk og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
 • Teigen, Mari (2018). Om likestillingspolitikk, kjønn og ledelse.
 • Teigen, Mari (2018). Om mangfold.
 • Teigen, Mari (2018). Om mangfold i det digitale arbeidslivet.
 • Teigen, Mari (2018). Om #metoo og likestillingspolitikk. Foredrag.
 • Teigen, Mari (2018). Om norsk likestillingspolitikk. Innledning.
 • Teigen, Mari (2018). Om regulering av kjønnsbalanse til norske bedriftsstyrer. Innledning.
 • Teigen, Mari (2018). Utsiktspunkt "likestillingslandet": situasjon, støtte, spenninger. Innledning.
 • Teigen, Mari (2018). Vil det nye arbeidslivet true likestillingen?.
 • Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona & Reisel, Liza (2018). Mannsdominans i de største selskapene er svært lik på tvers av land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Eggebø, Helga & Teigen, Mari (2017). I politikken har klima samme vikeplikt som likestilling. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Eggebø, Helga & Teigen, Mari (2017). Vikeplikten. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Teigen, Mari (2017). Benevolent Contestation.
 • Teigen, Mari (2017). Den store likestillingsdebatten. Debattdeltaker.
 • Teigen, Mari (2017). Equality in Recession? Transnational Developments. Paneldebatt.
 • Teigen, Mari (2017). Er Norge klart for likestilt foreldreskap?.
 • Teigen, Mari (2017). Er dette det norske samfunn? [Bokanmeldelse]. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(02), s 232- 235 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-02-07
 • Teigen, Mari (2017). Finanslunsj: Hvorfor har Norge lavere andel kvinnelige ledere enn Polen, Latvia og Frankrike? Debattdeltaker.
 • Teigen, Mari (2017). Framoverblikk: Endringer på arbeidsmarkedet og likestilling.
 • Teigen, Mari (2017). Fører kvotering til sosial rettferdighet. Panelsamtale.
 • Teigen, Mari (2017). Gender equality in the Norwegian Labour Market. Presentation.
 • Teigen, Mari (2017). Gender equality in the Norwegian Labour Market. Presentation.
 • Teigen, Mari (2017). Hvordan rekruttere og motivere kvinner til ledelse. Innledning og paneldebatt.
 • Teigen, Mari (2017). Impact of the Norwegian Gender Quota legislation.
 • Teigen, Mari (2017). Innledning ved Likestillings- og diskrimineringsombudet.
 • Teigen, Mari (2017). Innvandring og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Innledning.
 • Teigen, Mari (2017). Kjønnsanalyse på autopilot. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Teigen, Mari (2017). Kjønnslikestilling – forskningskommunikasjon i en politisert debatt.
 • Teigen, Mari (2017). Nordic Gender Equality Advancements: Practices, challenges and policies.
 • Teigen, Mari (2017). Nordic Gender Equality Advancements: Work-family balance challenges. Paneldebatt.
 • Teigen, Mari (2017). Normalizing the Controversy: Gender Quotas on Corporate Boards in Norway.
 • Teigen, Mari (2017). Presentasjon.
 • Teigen, Mari (2017). Presentasjon om kjønnslikestilling i norsk arbeidsliv.
 • Teigen, Mari (2017). The Gender Equality Paradox in academia.
 • Teigen, Mari (2017). The Nordic Gender Equality Model.
 • Teigen, Mari (2017). The efficacy of gender quotas for corporate boards in light of top-managers support of gender equality measures.
 • Teigen, Mari (2017). Value Polarization in a Norwegian Context: The Elite versus the People in attitudes to gender equality and migration.
 • Teigen, Mari (2017). Vil det nye arbeidslivet true likestillingen?. Agenda Magasin.
 • Teigen, Mari (2017). Vil det nye arbeidslivet true likestillingen?. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Teigen, Mari & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Gender Equality in Norway: Achievements and Challenges.
 • Teigen, Mari; Østbakken, Kjersti Misje & Kitterød, Ragni Hege (2017). Work-family policies and practices in Norway.
 • Teigen, Mari (2016). Boosting Boardroom Baland and Women’s Leadership.
 • Teigen, Mari (2016). Can we measure gender equality?.
 • Teigen, Mari (2016). Developing and Implementing Gender Equality Measures for Fair Advancement in STEM careers.
 • Teigen, Mari (2016). Ferdig forska? Kjønnsbalanse i akademia, hva vet vi? Innledning.
 • Teigen, Mari (2016). Gender Equality in Research and Innovation: Research Agenda.
 • Teigen, Mari (2016). Gender Quotas for Corporate Boards: Ripple Effects and the Suitability of Gender Equality Measures.
 • Teigen, Mari (2016). Gjettelek om likestilling. Dagens næringsliv.
 • Teigen, Mari (2016). Hillary Clinton – flink pike eller troverdig politiker? Innledning.
 • Teigen, Mari (2016). Hvorfor lykkes vi ikke med rekruttering av kvinner i lederstillinger i Norge og hvorfor har vi fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn? Har vi de «verktøyene» vi trenger?.
 • Teigen, Mari (2016). Kjønnskvotering til bedriftsstyrer.
 • Teigen, Mari (2016). Machokultur på toppen av næringslivet? Innlegg.
 • Teigen, Mari (2016). Norwegian Gender Quotas for Corporate Boards – effects, experiences and evaluation of the last decade.
 • Teigen, Mari (2016). Om likestillingssituasjon og utfordringer..
 • Teigen, Mari (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet.
 • Teigen, Mari (2016). Women in economic and political decision-making in Norway.
 • Teigen, Mari (2016). Women to board conference - Innledning.
 • Teigen, Mari & Halrynjo, Sigtona (2016). For et kvinneliv!. Dagsavisen - Nye Meninger.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:38 - Sist endret 18. feb. 2021 09:54