Jan-Paul Brekke

Bilde av Jan-Paul Brekke
English version of this page
Stillingstittel Forsker II
Grad Dr. polit.

Ekspert på feltene flukt, migrasjon og integrering, med en sterk interesse for metodologi

Brekke er dr. polit fra Universitetet i Oslo. I sin forskning tar han for seg tema tilknyttet migrasjonsfeltet, med problemstillinger som: Hvordan utvikles asylpolitikken? Hvordan opplever asylsøkere, flyktninger og innvandrere disse betingelsene? Og hvordan integreres de på arbeidsmarkedet?

Spørsmål tilknyttet sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner opptar også Brekke – han har blant annet sett på utfordringene snowboardkulturen utgjør for den mer tradisjonelt organiserte idretten. Han er også opptatt av etnometodologi og samfunnsvitenskapelig metode. Her har han publisert arbeid om bruken av fotografier som en del av feltarbeid, og utfordringer ved bruk av tolk under kvalitative intervjuer.

For tiden forsker Brekke på de politiske konsekvensene av flyktningsituasjonen som oppstod i 2015. Han er hyppig brukt som kommentator i ulike media.

Prosjekter

Emneord: Migrasjon, Medier og offentlighet

Publikasjoner

 • Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2020). Losing the Right to Stay: Revocation of Refugee Permits in Norway. Journal of Refugee Studies. . doi: 10.1093/jrs/feaa006 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eggebø, Helga & Brekke, Jan-Paul (2019). Family Migration and Integration: The Need for a New Research Agenda. Nordic Journal of Migration Research.  9(4), s 425- 444 . doi: 10.2478/njmr-2019-00030 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Staver, Anne Balke (2018). The renationalisation of migration policies in times of crisis: the case of Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies.  44(13), s 2163- 2181 . doi: 10.1080/1369183X.2018.1433026 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Thorbjørnsrud, Kjersti (2018). Communicating borders - Governments deterring asylum seekers through social media campaigns. Migration Studies. . doi: 10.1093/migration/mny027 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows. Migration Studies.  5(1), s 65- 96 . doi: 10.1093/migration/mnw028 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Brochmann, Grete (2015). Stuck in Transit: Secondary Migration of Asylum Seekers in Europe, National Differences, and the Dublin Regulation. Journal of Refugee Studies.  28(2), s 145- 162 . doi: 10.1093/jrs/feu028 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul (2012). Hvorfor kommer asylsøkere til Norge?, I: Marko Valenta & Berit Berg (red.),  Asylsøker: i velferdsstatens venterom.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01993-2.  Kapittel.  s 59 - 81
 • Sveaass, Nora; Vevstad, Vigdis & Brekke, Jan-Paul (2012). Sårbare asylsøkere i mottak – identifisering og oppfølging, I: Marko Valenta & Berit Berg (red.),  Asylsøker: i velferdsstatens venterom.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01993-2.  Kapittel.  s 82 - 104
 • Brekke, Jan-Paul (2010). Life on Hold : The Impact of Time on Young Asylum Seekers Waiting for a Decision. Diskurs Kindheits- und Jugendforschung.  5|(2), s 159- 167

Se alle arbeider i Cristin

 • Brekke, Jan-Paul; Paasche, Erlend; Espegren, Astrid & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Selection Criteria in Refugee Resettlement. Balancing vulnerability and future integration in eight resettlement countries. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2021:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Indseth, Thor; Arnesen, Trude Margrete; Bjørbæk, Mona; Brekke, Jan-Paul; Duahle, Hodon; Elgersma, Ingeborg Hess; Eide, Helena Niemi; Ezzati, Rojan Tordhol; Fevåg, Julie Salvesen; Flatø, Martin; Fretheim, Atle; Gawad, Mohamed; Gele, Abdi Ali; Godøy, Anna Aasen; Grøtting, Maja Weemes; Hernæs, Kjersti Helene; Hussaini, Lema; Kristoffersen, Anja Bråthen; Labberton, Angela Susan; Lindman, Anja Elsrud Schou; Mohammed, Naeema Saeed Sheekh; Nordstrøm, Charlott Elise Gyllenhammar; Qureshi, Samera Azeem; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste; Strand, Bjørn Heine; Telle, Kjetil Elias; Tsige, Selam Andegiorgis & Vinjerui, Kristin Hestmann (2021). Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brekke, Jan-Paul & Fladmoe, Audun (2020). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Oslo. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:12. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun; Lidén, Hilde & Orupabo, Julia (2020). Etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet: Holdninger, erfaringer, diskriminering og praksis. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun & Wollebæk, Dag (2020). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge. Integreringsbarometeret 2020. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:8. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Beyer, Audun (2019). “Everyone wants to leave”: Transit migration from Khartoum — The role of information and social media campaigns. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:11. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun & Enjolras, Bernard (2019). Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge: Kjennetegn, avsendere og motvirkning. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2019). Losing the Right to Stay: Revocation of immigrant residence permits and citizenship in Norway — Experiences and effects. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:9. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Staver, Anne Balke; Brekke, Jan-Paul & Søholt, Susanne (2019). Scandinavia’s segregated cities – policies, strategies and ideals. NIBR-rapport. 8. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Grønningsæter, Andrea Gustafsson & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2018). Tilbakekall: Rettssikkerhet og kontroll ved tilbakekall av tillatelser etter søknad om beskyttelse. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:6. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brekke, Jan-Paul & Mohn, Ferdinand A (2018). Holdninger til innvandring og integrering i Norge: Integreringsbarometeret 2018. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:8. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eggebø, Helga & Brekke, Jan-Paul (2018). Family migration and integration: a literature review. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Beyer, Audun; Brekke, Jan-Paul & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Communicating borders : informing migrants and potential asylum seekers through social media. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:04. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Grønningsæter, Andrea Gustafsson (2017). Family reunification regulations in Norway and the EU. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:06. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul (2015). Why go back? Assisted return from Norway. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:008. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brekke, Jan-Paul (2014). Tilbakevending fra Norge : Historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:002. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul (2012). Forsvunnet : Asylsøkere som forlater mottak i Norge. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2012:002. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul (2010). Frivillig retur fra Norge : En historisk gjennomgang. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2010:010. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Aarset, Monica Five; Lidén, Hilde & Andenæs, Kristian (2010). Innvandring og flukt til Norge : En kunnskapsgjennomgang 1990-2009. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2010:002. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Sveaass, Nora & Vevstad, Vigdis (2010). Sårbare asylsøkere i Norge og EU : Identifisering, organisering og håndtering. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2010:014. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Aarset, Monica Five (2009). Why Norway Understanding Asylum Destinations. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2009:012. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul (2008). Fra tilbakevending til retur : Evaluering av Flyktninghjelpens informasjonsprosjekt INCOR. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2008:012. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Borchgrevink, Tordis (2007). Talking about integration : Discources, alliances and theories on labour market integration in Sweden. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2007:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Vevstad, Vigdis (2007). Reception conditions for asylum seekers in Norway and the EU. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2007:004. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul (2006). International students and immigration to Norway. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2006:008. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Søholt, Susanne (2005). I velferdsstatens grenseland : En evaluering av ordningen med bortfall av botilbud i mottak for personer med endelig avslag på asylsøknaden. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2005:005. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul (2004). The struggle for control : The impact of national control policies on the arrival of asylum seekers to Scandinavia 1999 – 2004. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:013. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul (2004). While we are waiting : Uncertainty and empowerment among asylum-seekers in Sweden. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:010. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul (2003). Utenfor løypa? Forsøk med direkte medlemskap i Norges Snowboardforbund. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2003:003. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul (2002). Kosovo - Norge, tur og returMidlertidig opphold for kosovoflyktninger. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2002:008. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 5. mai 2021 14:16