Runa Brandal Myklebust

Bilde av Runa Brandal Myklebust
English version of this page
Stillingstittel Forsker II
Grad Ph.d.

Forsker på kjønn, kunnskap og utdanning

Runa Brandal Myklebust har master i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og doktorgrad i profesjonsstudier fra OsloMet (2020). Avhandlingen omhandler kjønnsutypiske utdanningsvalg og studerer og sammenligner mannlig og kvinnelig minoritetsposisjon i to kjønnsdelte utdanninger.

Myklebust er blant annet interessert i hvordan ulike typer av kunnskap, ferdigheter og egenskaper blir vurdert og verdsatt og videre hvordan dette henger sammen med oppfatninger om kjønn, etnisitet og klasse. Metodisk jobber hun kvalitativt, med intervju og observasjon.

Emneord: Arbeid, Likestilling
Publisert 15. okt. 2021 12:34 - Sist endret 20. okt. 2021 14:53