Marianne Røed

Dr.polit samfunnsøkonomi.

Prosjekter

Emneord: Migrasjon, Arbeid

Publikasjoner

 • Finseraas, Henning; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2017). Labor market competition with immigrants and political polarization. Quarterly Journal of Political Science.  12(3), s 347- 373 . doi: 10.1561/100.00016109 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows. Migration Studies.  5(1), s 65- 96 . doi: 10.1093/migration/mnw028 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Impact of Immigration on Inhabitants' Educational Investments. The Scandinavian Journal of Economics.  118(3), s 433- 462 . doi: 10.1111/sjoe.12159 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2015). Displacement and Immigrant Workers' Responsiveness to Regional Labour Market Opportunities: Evidence from Norway. Regional studies.  49(6), s 1056- 1073 . doi: 10.1080/00343404.2013.799771 Vis sammendrag
 • Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2014). Immigration wage effects by origin. The Scandinavian Journal of Economics.  116(2), s 356- 393 . doi: 10.1111/sjoe.12053 Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2014). Makt til å diskriminere?. Søkelys på arbeidslivet.  31(4), s 311- 328 Vis sammendrag
 • Brekke, Idunn; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2013). Påvirker innvandring investeringen i utdanning?. Søkelys på arbeidslivet.  30(3), s 169- 188 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rosholm, Michael; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2013). Are new work practices and new technologies biased against immigrant workers?. International journal of manpower.  34(8), s 995- 1014 . doi: 10.1108/IJM-07-2013-0178 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2013). Immigration and native investments in human capital. Nordic Economic Policy Review.  (1), s 105- 129 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dale-Olsen, Harald & Røed, Marianne (2012). Ufør av kollegers uførhet?, I: Steinar Stjernø & Einar Øverbye (red.),  Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02119-5.  Kapittel 9.  s 146 - 158
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2012). Does immigration increase labour market flexibility?. Labour Economics.  19(4), s 527- 540 . doi: 10.1016/j.labeco.2012.05.008
 • Røed, Marianne; Bratsberg, Bernt & Schøne, Pål (2011). Bidrar innvandring til å «smøre hjulene» i arbeidsmarkedet?. Søkelys på arbeidslivet.  28(3), s 244- 264
 • Stark, Oded & Røed, Marianne (1998). On the Optimal Duration of Migration, In Yair Mundlak (ed.),  Labour, Food, and Poverty.  Macmillan Publishers Ltd..  Kapittel.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pedersen, Peder J.; Røed, Marianne & Wadensjö, Eskild (ed.) (2008). The Common Nordic Labour Market at 50. Nordisk ministerråd.  ISBN 978-92-893-1691-0.  127 s. Vis sammendrag
 • Bolvig, Iben; Hardoy, Ines; Kauhanen, Merja; Røed, Marianne & Smith, Nina (2007). The labour supply of low-skilled – incentives in the unemployment insurance systems. A comparative description based on Nordic countries. Nordisk ministerråd.  ISBN 978-92-893-1571-5.  142 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2019). Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:8. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kolsrud, Dag; Røed, Marianne; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2016). Bidrag og belønning : Om innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:04. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2007). Virkninger av arbeidsinnvandring – en kunnskapsoversikt. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2007:012. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald & Røed, Marianne (2006). Omfang av arbeidsmarkedstiltak: Betyr det noe?. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2006:012. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Andenæs, Kristian; Olsen-Nalum, Heidi; Røed, Marianne & Westlund, Jeanette (2005). "Kontoret for fri retshjælp: Retshjælp til ubemidlede. Evaluering av en Oslo-institusjon gjennom 112 år.
 • Røed, Marianne (2005). Effekter av innvandring i arbeidsmarkedet – en norsk kontekst. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2005:004. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2005). Forskning eller høy lønn? Lønnsutviklingen for norske forskere 1997–2003. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2005:012. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2005). Lønns- og karriereutvikling for kvinner og menn i Kriminalomsorgen. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2005:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2004). Lønnsutviklingen for funksjonærer i offentlig og privat sektor 1997–2001. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:003. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Torp, Hege (2004). Arbeidsmarkedet for akademikere. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2004). Forskernes plass i den norske lønnsfordelingen. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:004. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2003). Forske eller administrere : Hva lønner seg? Lønn og karriereutvikling for ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2003:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2018). Corrigendum: Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows [Migration Studies, 5, 1, (2017) (65-96)] doi: 10.1093/migration/mnw028. Migration Studies.  6(1), s 160 . doi: 10.1093/migration/mnx031
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Hvordan virker asylpolitikken?. Dagens næringsliv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 16. nov. 2017 09:17