Marjan Nadim

Sosiolog som forsker på likestilling, integrering og ytringsfrihet

Marjan Nadim er PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2014), og hennes forskningsinteresser inkluderer temaer som: innvandrere og etterkommere i utdanning og arbeid, likestilling i arbeidslivet, hatefulle ytringer og ytringsfrihet.

Nadim er redaktør i Tidsskrift for samfunnsforskning. Hun har vært medlem av den norske UNESCO-kommisjonen (2013-2020), og var også medlem av det regjeringsoppnevnte likestillingsutvalget som avga to offentlige utredninger: NOU 2011:18 Struktur for likestilling og NOU 2012:15 Politikk for likestilling. Nadim har mastergrad i sosialpsykologi fra London School of Economics (LSE).

Nadim er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning og NORDICORE.

Prosjekter

Emneord: Arbeid, Likestilling, Migrasjon

Publikasjoner

 • Østbakken, Kjersti Misje; Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2022). The Hierarchy of Care Work: How Immigrants Influence the Gender-Segregated Labor Market. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. doi: 10.1093/sp/jxac039.
 • Nadim, Marjan (2022). Eksplisitt rasisme til hverdags: Unge muslimers opplevelser av rasisme på nettet, Rasisme : Fenomenet, forskningen, erfaringene. Universitetsforlaget. s. 317–331.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2022). Becoming Elite in an Egalitarian Context: Pathways to Law and Medicine Among Norway’s Second-Generation. I Jens, Schneider; Crul, Maurice & Pott, Andreas (Red.), New Social Mobility: Second Generation Pioneers in Europe. Springer. s. 133–152. doi: 10.1007/978-3-031-05566-9_6.
 • Nadim, Marjan & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Kampen i gråsonene av debatten: en studie av deltakere i opphetede og aggressive nettdebatter. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 95–112. doi: 10.18261/9788215051017-2022-05.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). Mobbing og hatytringer blant skoleungdom i Oslo: Betydningen av elevenes minoritetsbakgrunn og skolekonteksten. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). 2(2), s. 129–149. doi: 10.18261/issn.2535-8162-2021-02-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2021). Navigating to the Top in an Egalitarian Welfare State: Institutional Opportunity Structures of Second-generation Social Mobility. International Migration Review. 56(1), s. 97–122. doi: 10.1177/01979183211014829. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel, Liza; Nadim, Marjan & Brekke, Idunn (2020). The impact of having a child with special needs: Labour market adaptations of immigrant and majority mothers. Acta Sociologica. 64(4), s. 403–419. doi: 10.1177/0001699320971695. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kitterød, Ragni Hege & Nadim, Marjan (2020). Embracing gender equality: Gender-role attitudes among secondgeneration immigrants in Norway. Demographic Research. 42, s. 411–440. doi: 10.4054/DemRes.2020.42.14. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2019). Silencing Women? Gender and Online Harassment. Social science computer review. 39(2), s. 245–258. doi: 10.1177/0894439319865518. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2019). Ethnic niche formation at the top? Second-generation immigrants in Norwegian high-status occupations. Ethnic and Racial Studies. 42(16), s. 177–195. doi: 10.1080/01419870.2019.1638954. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2019). Men doing women's dirty work: Desegregation, immigrants and employer preferences in the cleaning industry in Norway. Gender, Work & Organization. 27, s. 347–361. doi: 10.1111/gwao.12378. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2017). Silenced by hate? Hate speech as a social boundary to free speech. I Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk. s. 45–75.
 • Nadim, Marjan (2017). Ascribed representation: Ethnic and religious minorities in the mediated public sphere. I Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk. s. 229–256.
 • Nadim, Marjan (2017). Familien som ressurs eller hinder? Etterkommerkvinners deltagelse i arbeid. Norsk sosiologisk tidsskrift. 1(1), s. 35–52. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-01-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan (2016). Det mannlige forsørgeridealet under press. Forestillinger om småbarnsmødres arbeid blant etterkommere av innvandrere. I Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (Red.), Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk. s. 142–161.
 • Brekke, Idunn & Nadim, Marjan (2016). Gendered effects of intensified care burdens: Employment and sickness absence in families with chronically sick or disabled children in Norway. Work, Employment and Society. 31(3), s. 391–408. doi: 10.1177/0950017015625616.
 • Nadim, Marjan (2016). Undermining the Male Breadwinner Ideal? Understandings of Women’s Paid Work among Second-Generation Immigrants in Norway. Sociology. 50(1), s. 109–124. doi: 10.1177/0038038514560259. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan (2015). Generalisering og bruken av analytiske kategorier i kvalitativ forskning. Sosiologisk Tidsskrift. 23(3), s. 129–148.
 • Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari & Nadim, Marjan (2015). Kvinner og menn i toppledelsen: Ringvirkninger av lovkrav om kjønnsbalanse i bedriftsstyrer? I Teigen, Mari (Red.), Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal Akademisk. s. 48–62.
 • Nadim, Marjan (2015). Kulturell reproduksjon eller endring? Småbarnsmødre med innvandringsbakgrunn og arbeid. Nytt Norsk Tidsskrift. 32(1), s. 15–24.
 • Nadim, Marjan (2014). Transnational marriages and second-generation women's employment. Nordic Journal of Migration Research. 4(3), s. 99–107. doi: 10.2478/njmr-2014-0019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan (2014). Reinterpreting the relation between motherhood and paid work: second-generation immigrant women in Norway. Sociological Review. 62(3), s. 494–511. doi: 10.1111/1467-954X.12176. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan (2012). Mellom familie og arbeid: Moralske forhandlinger blant kvinnelige etterkommere. I Ellingsæter, Anne Lise & Widerberg, Karin (Red.), Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. Gyldendal Akademisk. s. 289–308.
 • Phelps, Joshua Marvle & Nadim, Marjan (2010). Ideology and agency in ethnic identity negotiation of immigrant youth. Papers on Social Representations. 19. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan & Salonen, Tapio (2009). Barnefattigdom i et nordisk perspektiv. I Fløtten, Tone (Red.), Barnefattigdom. Gyldendal Akademisk. s. 71–91.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nadim, Marjan & Orupabo, Julia (2022). Arbeidskraftstrategier og bruk av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet: Delrapport om arbeidsgiveres begrunnelser for å ansette eller bruke ekstern arbeidskraft. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan; Thorbjørnsrud, Kjersti & Fladmoe, Audun (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan & Fjell, Live Kjos (2019). Kjønn, arbeid og innvandring. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan & Birkvad, Simon Roland (2019). Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun & Enjolras, Bernard (2018). Måling av omfang av hatefulle ytringer: Metodiske muligheter og utfordringer. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2016). Hate speech, report 3. The boundary between freedom of speech and criminal law protection against hate speech. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2016). Hate speech, report 1. Research on the nature and extent of hate speech. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2016). Hatefulle ytringer. Delrapport 3: Grenseoppgangen mellom ytringsfrihet og strafferettslig vern mot hatefulle ytringer. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2016). Hate speech. Report 1: Research on nature and scale. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun & Wessel-Aas, Jon (2016). Hatefulle ytringer på internett : Omfang, forebygging og juridiske grenser. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2014). Miljøterapi med unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold: oppfølging i det nasjonale bo- og støttetilbudet. institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kavli, Hanne Cecilie & Nadim, Marjan (2009). Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier. Fafo.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nadim, Marjan (2022). Deltagere i opphetede og aggressive debatter på nettet.
 • Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan & Steen-Johnsen, Kari (2022). Emotional reactions to observing far-right online rhetoric. Comparing targets and non-targets of far-right online harassment .
 • Nadim, Marjan (2022). Hets mot muslimer. [Radio]. NRK P2.
 • Nadim, Marjan (2022). Hets og hatefulle ytringer skremmer også dem som ikke opplever det direkte . [Internett]. Forskning.no.
 • Nadim, Marjan (2022). Norsk eller ikke norsk? - Å være norsk rommer mye mer i dag enn før. [Avis]. Avisa Oslo.
 • Nadim, Marjan (2022). Hetses etter terroren . [Avis]. Klassekampen.
 • Nadim, Marjan (2022). Kampen i gråsonene: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Nadim, Marjan (2022). Om hatytringer.
 • Nadim, Marjan (2022). Making Sense of Hate: Young Muslims’ understandings of online racism in Norway.
 • Nadim, Marjan (2022). Making Sense of Hate: Young Muslims’ understandings of online racism in Norway.
 • Nadim, Marjan (2022). Making Sense of The Extreme: Young Muslims’ understandings of online racism.
 • Haugsgjerd, Atle & Nadim, Marjan (2022). Innledning til spesialnummer om 22. juli‑kommisjonen. Tidsskrift for samfunnsforskning. 63(3), s. 169–171.
 • Nadim, Marjan (2021). Her blir Josof (20) utsatt for grov rasisme: - Jeg ble helt knust . [Internett]. NRK.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti; Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). Vi har forsket på deltagerne i harde nettdebatter. De har én ting felles. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet. En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). A study of participants in heated and aggressive online debates.
 • Nadim, Marjan (2021). Netthets og ytringsfrihet.
 • Nadim, Marjan (2021). GRÅSONER OG GRENSEOVERSKRIDELSER PÅ NETTET: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Nadim, Marjan (2021). Deltagere i opphetede debatter og hatytringer.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet.
 • Nadim, Marjan (2021). Rasismens konsekvenser.
 • Nadim, Marjan (2021). Rasismens utbredelse.
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2021). Lønnsomt eller brysomt mangfold?
 • Nadim, Marjan (2020). Å stå i drittstormen. [Avis]. Universitas.
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2020). Erfaringer med mobbing og hatprat blant unge i Oslo.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2018). Er netthat et kvinneproblem? Aftenposten Viten.
 • Nadim, Marjan (2017). Ulikhetenes Oslo. Morgenbladet.
 • Nadim, Marjan (2017). Banker hodet i klassetaket. Morgenbladet.
 • Nadim, Marjan (2017). Ingen nedkjølt debatt. Morgenbladet.
 • Brekke, Idunn; Nadim, Marjan & Reisel, Liza (2016). Ethnic differences in labour market participation and sickness absence among mothers who care for disabled or chronically ill children.
 • Brekke, Idunn; Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde; Kvarme, Lisbeth Gravdal & Nadim, Marjan (2015). To presentasjoner: 1. Arbeidsdeltakelse og sykefravær blant mødre og fedre som har omsorg for et funksjonshemmet eller alvorlig kronisk sykt barn 2. Innvandrerfamilier med kronisk syke barn og deres tilknytning til arbeidslivet. Et kvalitativ studie av foreldreopplevelser.
 • Brekke, Idunn & Nadim, Marjan (2015). Gender differences in labour market participation and sickness absence among parents who care for disabled or chronically ill children.
 • Brekke, Idunn; Nadim, Marjan & Reisel, Liza (2014). Ethnic differences in labour market participation, health and sickness absence among parents caring for disabled or chronically ill children.
 • Phelps, Joshua Marvle & Nadim, Marjan (2014). Ethnicity, Overview. I Teo, Thomas (Red.), Encyclopedia of Critical Psychology. Springer. s. 607–612.
 • Nadim, Marjan & Aarset, Monica Five (2012). Book Review: Families and Kinship in Contemporary Europe: Rules and Practices of Relatedness. Acta Sociologica. 55(2), s. 199–201. doi: 10.1177/0001699312439814.
 • Nadim, Marjan (2012). [Bokanmeldelse] Den globale landsbyen: Groruddalen og det nye Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. s. 475–478.
 • Orupabo, Julia Kristine B. & Nadim, Marjan (2010). Hvite bekymringer og fargede problemstillinger. Prosa - tidsskrift for skribenter. s. 48–53.
 • Nadim, Marjan (2009). Det somaliske vepsebolet. Prosa - tidsskrift for skribenter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 18. jan. 2021 10:39