Marjan Nadim

Sosiolog som forsker på likestilling, integrering og ytringsfrihet

Marjan Nadim er PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2014), og hennes forskningsinteresser inkluderer temaer som: innvandrere og etterkommere i utdanning og arbeid, likestilling i arbeidslivet, hatefulle ytringer og ytringsfrihet.

Nadim er redaktør i Tidsskrift for samfunnsforskning. Hun har vært medlem av den norske UNESCO-kommisjonen (2013-2020), og var også medlem av det regjeringsoppnevnte likestillingsutvalget som avga to offentlige utredninger: NOU 2011:18 Struktur for likestilling og NOU 2012:15 Politikk for likestilling. Nadim har mastergrad i sosialpsykologi fra London School of Economics (LSE).

Nadim er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning og NORDICORE.

Prosjekter

Emneord: Arbeid, Likestilling, Migrasjon

Publikasjoner

 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2021). Navigating to the Top in an Egalitarian Welfare State: Institutional Opportunity Structures of Second-generation Social Mobility. International Migration Review. . doi: 10.1177/01979183211014829 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kitterød, Ragni Hege & Nadim, Marjan (2020). Embracing gender equality: Gender-role attitudes among second-generation immigrants in Norway. Demographic Research.  42, s 411- 440 . doi: 10.4054/DemRes.2020.42.14 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza; Nadim, Marjan & Brekke, Idunn (2020). The impact of having a child with special needs: Labour market adaptations of immigrant and majority mothers. Acta Sociologica. . doi: 10.1177/0001699320971695 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2019). Ethnic niche formation at the top? Second-generation immigrants in Norwegian high-status occupations. Ethnic and Racial Studies.  42(16), s 177- 195 . doi: 10.1080/01419870.2019.1638954 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2019). Silencing Women? Gender and Online Harassment. Social science computer review.  39(2), s 245- 258 . doi: 10.1177/0894439319865518 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2019). Men doing women's dirty work: Desegregation, immigrants and employer preferences in the cleaning industry in Norway. Gender, Work & Organization.  s 1- 15 . doi: 10.1111/gwao.12378 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2017). Silenced by hate? Hate speech as a social boundary to free speech, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Ch. 2.  s 45 - 75
 • Nadim, Marjan (2017). Ascribed representation: Ethnic and religious minorities in the mediated public sphere, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Ch. 8.  s 229 - 256
 • Nadim, Marjan (2017). Familien som ressurs eller hinder? Etterkommerkvinners deltagelse i arbeid. Norsk sosiologisk tidsskrift.  1(1), s 35- 52 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-01-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Idunn & Nadim, Marjan (2016). Gendered effects of intensified care burdens: Employment and sickness absence in families with chronically sick or disabled children in Norway. Work, Employment and Society.  31(3), s 391- 408 . doi: 10.1177/0950017015625616 Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan (2016). Det mannlige forsørgeridealet under press. Forestillinger om småbarnsmødres arbeid blant etterkommere av innvandrere, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 7.  s 142 - 161
 • Nadim, Marjan (2016). Undermining the Male Breadwinner Ideal? Understandings of Women’s Paid Work among Second-Generation Immigrants in Norway. Sociology.  50(1), s 109- 124 . doi: 10.1177/0038038514560259 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari & Nadim, Marjan (2015). Kvinner og menn i toppledelsen: Ringvirkninger av lovkrav om kjønnsbalanse i bedriftsstyrer?, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 3.  s 48 - 62 Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan (2015). Generalisering og bruken av analytiske kategorier i kvalitativ forskning. Sosiologisk Tidsskrift.  23(3), s 129- 148
 • Nadim, Marjan (2015). Kulturell reproduksjon eller endring? Småbarnsmødre med innvandringsbakgrunn og arbeid. Nytt Norsk Tidsskrift.  32(1), s 15- 24 Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan (2014). Reinterpreting the relation between motherhood and paid work: second-generation immigrant women in Norway. Sociological Review.  62(3), s 494- 511 . doi: 10.1111/1467-954X.12176 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan (2014). Transnational marriages and second-generation women's employment. Nordic Journal of Migration Research.  4(3), s 99- 107 . doi: 10.2478/njmr-2014-0019 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan (2012). Mellom familie og arbeid: Moralske forhandlinger blant kvinnelige etterkommere, I: Anne Lise Ellingsæter & Karin Widerberg (red.),  Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205425002.  Kapittel 13.  s 289 - 308
 • Phelps, Joshua Marvle & Nadim, Marjan (2010). Ideology and agency in ethnic identity negotiation of immigrant youth. Papers on Social Representations.  19 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nadim, Marjan & Salonen, Tapio (2009). Barnefattigdom i et nordisk perspektiv, I: Tone Fløtten (red.),  Barnefattigdom.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39085-0.  Kapittel 4.  s 71 - 91

Se alle arbeider i Cristin

 • Nadim, Marjan; Thorbjørnsrud, Kjersti & Fladmoe, Audun (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2021:1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan & Birkvad, Simon Roland (2019). Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan & Fjell, Live Kjos (2019). Kjønn, arbeid og innvandring. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun & Enjolras, Bernard (2018). Måling av omfang av hatefulle ytringer: Metodiske muligheter og utfordringer. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2016). Hate speech, report 1. Research on the nature and extent of hate speech. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:20. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2016). Hatefulle ytringer. Delrapport 1: Forskning på art og omfang.. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:14. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun & Wessel-Aas, Jon (2016). Hatefulle ytringer på internett : Omfang, forebygging og juridiske grenser. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:17. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2016). Hate speech, report 3. The boundary between freedom of speech and criminal law protection against hate speech. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:22. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2016). Hatefulle ytringer. Delrapport 3: Grenseoppgangen mellom ytringsfrihet og strafferettslig vern mot hatefulle ytringer. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:16. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2014). Miljøterapi med unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold: oppfølging i det nasjonale bo- og støttetilbudet. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:013. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kavli, Hanne Cecilie & Nadim, Marjan (2009). Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier. FAFO-rapport. 2009:39. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet. En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Nadim, Marjan (2021, 01. mars). Deltagere i opphetede debatter og hatytringer. [Radio].
 • Nadim, Marjan (2021). GRÅSONER OG GRENSEOVERSKRIDELSER PÅ NETTET: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Nadim, Marjan (2021). Netthets og ytringsfrihet.
 • Nadim, Marjan (2021). Rasismens konsekvenser.
 • Nadim, Marjan (2021). Rasismens utbredelse.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). A study of participants in heated and aggressive online debates.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet.
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2021). Lønnsomt eller brysomt mangfold?.
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2020). Erfaringer med mobbing og hatprat blant unge i Oslo.
 • Nadim, Marjan (2020, 11. juni). Bergljot (22) vart hetsa: – Det er altfor mykje sånt i politikken. [Internett].  NRK.
 • Nadim, Marjan (2020, 07. september). Å stå i drittstormen.  Universitas.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2018). Er netthat et kvinneproblem?. Aftenposten Vitenskap.
 • Nadim, Marjan (2017). Banker hodet i klassetaket. Morgenbladet.
 • Nadim, Marjan (2017). Ingen nedkjølt debatt. Morgenbladet.
 • Nadim, Marjan (2017). Ulikhetenes Oslo. Morgenbladet.
 • Brekke, Idunn; Nadim, Marjan & Reisel, Liza (2016). Ethnic differences in labour market participation and sickness absence among mothers who care for disabled or chronically ill children.
 • Brekke, Idunn; Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde; Kvarme, Lisbeth Gravdal & Nadim, Marjan (2015). To presentasjoner: 1. Arbeidsdeltakelse og sykefravær blant mødre og fedre som har omsorg for et funksjonshemmet eller alvorlig kronisk sykt barn 2. Innvandrerfamilier med kronisk syke barn og deres tilknytning til arbeidslivet. Et kvalitativ studie av foreldreopplevelser..
 • Brekke, Idunn & Nadim, Marjan (2015). Gender differences in labour market participation and sickness absence among parents who care for disabled or chronically ill children.
 • Brekke, Idunn; Nadim, Marjan & Reisel, Liza (2014). Ethnic differences in labour market participation, health and sickness absence among parents caring for disabled or chronically ill children.
 • Phelps, Joshua Marvle & Nadim, Marjan (2014). Ethnicity, Overview, In Thomas Teo (ed.),  Encyclopedia of Critical Psychology.  Springer.  ISBN 978-1-4614-5584-4.  Ethnicity, Overview.  s 607 - 612 Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan (2012). [Bokanmeldelse] Den globale landsbyen: Groruddalen og det nye Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning.  (4), s 475- 478
 • Nadim, Marjan & Aarset, Monica Five (2012). Book Review: Families and Kinship in Contemporary Europe: Rules and Practices of Relatedness. Acta Sociologica.  55(2), s 199- 201 . doi: 10.1177/0001699312439814
 • Orupabo, Julia Kristine B. & Nadim, Marjan (2010). Hvite bekymringer og fargede problemstillinger. Prosa - tidsskrift for skribenter.  (01), s 48- 53
 • Nadim, Marjan (2009). Det somaliske vepsebolet. Prosa - tidsskrift for skribenter.  (01)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 18. jan. 2021 10:39