Signe Bock Segaard

Statsviter med fokus på demokrati, valg, representasjon, velgere, deltakelse og politisk tillit

Segaards forskningsfelt inkluderer valg, velgeratferd, representasjon og politisk kommunikasjon; demokrati og internettvalg; politikk og forvaltning på lokalt nivå; ideell sektor og offentlig velferd. Hun er ofte brukt i media som kommentator for dansk og norsk politikk.

Hun er og har vært prosjektleder og forsker på en rekke forskningsprosjekter. Blant annet kan nevnes forskningsevalueringene av forsøkene med internettvalg i Norge, Lokalvalgdagen – kvinner i lokalpolitikkLokaldemokratiundersøkelsenLokale folkeavstemningerConditions and impacts of welfare mixFrivillig innsats prosjektet og det EU-finansierte Third Sector Impact-prosjektet.

Utover forskning er Segaard medlem forskningsutvalget på KIFO Institutt for kirke-, religions og livssynsforskning og  valgstyret for Nordisk kommuneforskningsforening (NORKOM). Tidligere har hun vært medlem av Partilovnemnda, lokallagsleder i Forskerforbundet på ISF, med i juryen for frivillighetsprisen (Frivillighet Norge), styrerepresentant på ISF og medlem av ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet (UiO). Segaard har jobbet på ISF siden 2009, og har en PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2009).

Prosjekter

Emneord: Valg og demokrati, Sivilsamfunn, Medier og offentlighet

Publikasjoner

 • Segaard, Signe Bock (2022). Political changemakers in Norway: The strategies and political ideas of welfare providers. Acta Sociologica. s. 1–17. doi: 10.1177/00016993221088785.
 • Segaard, Signe Bock; Kjaer, Ulrik & Saglie, Jo (2022). Why Norway has more female local councillors than Denmark: a crack in the Nordic gender equality model? West European Politics. 46(2), s. 401–424. doi: 10.1080/01402382.2022.2050590. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2022). Norway: Local democracy by trial (and error). I Gendźwiłł, Adam; Kjaer, Ulrik & Steyvers, Kristof (Red.), The Routledge Handbook of Local Elections and Voting in Europe. Routledge. s. 51–61. doi: 10.4324/9781003009672-7.
 • Segaard, Signe Bock & Rommetvedt, Hilmar (2021). Hvem skal bestemme for oss? Velgernes syn på lokalpolitisk representasjon. I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 171–200. doi: 10.23865/noasp.134.ch7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock; Rose, Lawrence E & Haugsgjerd, Atle (2020). Politisk tillit i Norge – tegn til økende sosiale forskjeller? I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. s. 124–137.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2020). A gender-generation gap in political representation? The contingent impact of preference voting in Norwegian municipal elections. Local Government Studies. 47(1), s. 145–165. doi: 10.1080/03003930.2020.1797691. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia & Pahl, Joachim Benedikt (2020). What Shapes National Responses to EU Public Procurement Policy? The Case of Health and Social Services in Norway, Germany and England. Scandinavian Journal of Public Administration. 24(1), s. 25–48. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). Lav kvinnerepresentasjon som demokratisk problem: Lokale partilags arbeid med kjønnsbalanse på valglistene. Tidsskrift for kjønnsforskning. 43(3), s. 141–157. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2019-03-02.
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2019). When do consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway. International Political Science Review. 42(2), s. 213–228. doi: 10.1177/0192512119881810. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (2021). Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg? Cappelen Damm Akademisk. 288 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Saglie, Jo; Hansen, Vibeke Wøien; Mjelde, Hilmar & Segaard, Signe Bock (2022). Lokale partilag og lister. Organisasjon, aktiviteter og økonomi. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock & Reymert, Ingvild S (2022). Offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner: Utfordringer knyttet til betaling, kulturfaglighet og personvern i frivilligheten. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Rapport(2022:4). Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne; Ervik, Rune; Hesstvedt, Stine & Segaard, Signe Bock (2022). Tilgjengelighet og tilrettelegging for funksjonshemmede ved stortingsvalget 2021. Institutt for samfunnsforskning. Rapport(2022:2). Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock (2020). Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock (2020). Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Institusjonenes perspektiv – Delrapport 2. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugsgjerd, Atle & Segaard, Signe Bock (2020). Politisk tillit, lokaldemokrati og legitimitet. Kunnskapsstatus og utviklingstrekk. Institutt for samfunnsforskning.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Frivillige i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. De frivilliges perspektiv. Delrapport 1. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor . Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Saglie, Jo; Hansen, Vibeke Wøien; Mjelde, Hilmar & Segaard, Signe Bock (2022). Lokale listers paradoks: Både innenfor og utenfor.
 • Kjær, Ulrik; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2022). I Danmark har vi markant færre kvinder i kommunalbestyrelser end i Norge. [Internett]. Videnskab.dk .
 • Segaard, Signe Bock (2022). Dansk samling i sentrum. En forskersamtale. [Tidsskrift]. Dag og Tid.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Forsker Signe Bock Segaard om valget i Danmark. [TV]. NRK Nyhetsmorgen (TV/Radio).
 • Segaard, Signe Bock (2022). Nyvalg i Danmark. [Radio]. Studio 2 på NRK Radio.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Valg i Danmark. [TV]. NRK Dagsnytt 18 (radio/TV).
 • Segaard, Signe Bock (2022). Evropska četrt 107: Lessons from Norway – Achieving gender equality in politics. [Internett]. Podcast på Evropska četrt 107: Lessons from Norway – Achievi.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Danske velgere vet ikke hva de skal tro. [Radio]. P4-nyhetene.
 • Segaard, Signe Bock (2022). To uker til valget i Danmark. [TV]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Shamshiri-Petersen, Ditte & Segaard, Signe Bock (2022). Hvad synes du om valgkampen? Forskere beder om hjælp via ny app. videnskab.dk.
 • Segaard, Signe Bock & Shamshiri-Petersen, Ditte (2022). Forskere vil have vælgere til at skrive valgdagbøger. [Radio]. P1 Morgen - Danmarks Radio.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Innledning om kulturfrivillighet. Merverdi og utfordringer.
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Haugsgjerd, Atle; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2022). What makes people trust or distrust politicians? A qualitative approach using open-ended survey questions.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Menighetsrådsvalg i demokratiperspektiv. Luthersk Kirketidende. s. 113–117.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Klagen på Innlandet-valget avvist: – Drøyt å kalle det folkeavstemning. [Internett]. https://www.tv2.no/a/14564979/.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Digital folkeavstemning i Innlandet - TV2 nyheter. [TV]. TV2 Norge.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Ligestilling og motorveje hos samme minister. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Orientering.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Menighetsrådsvalg i demokratiperspektiv.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Kan beholde tilliten etter skandaler. [Tidsskrift]. Stat & Styring.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Public Service: Vil byrødderne løse deres problemer? . [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norsk forsker: I Norge har vi altid haft alder på stemmesedlerne. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norge forsøgte fem nye ting ved kommunalvalgene - kun en enkelt blev til noget. [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Unge modstandsfolk blev belønnet med stemmeret. [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Kvinderne kom i byrådene, fordi de kunne 'styre hjemmene'. [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Public Service - Lokal politisk magt? [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). STIL SPØRGSMÅL om alt fra politiske rævekager til konstitueringer og valgresultater. [Internett]. DR Live-blog www.dr.dk .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Kun en tredjedel af kommunalpolitikerne er kvinder . [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Flere borgmesterkæder kommer til at hænge om halsen på kvinder de næste fire år . [Radio]. Danmarks Radio, Orientering.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Rekordhøj andel kvindelige borgmestre . [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Lokallisterne går fra fire til en enkelt borgmesterpost på landsplan . [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Stemmeprocenten er markant lavere end ved valget i 2017 . [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Demokratiet må utvikle seg i tråd med tiden . Kommunal rapport. s. 19–19.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norway political scandal escalates as top politician resigns . [Avis]. Financial times.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Pendlerboligsaken påvirker folks tillit til statsapparatet . [Avis]. Aftenposten.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Stressede byrødder . [Radio]. DR Fyn.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Public Service: Kommunalvalgets evergreens . [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Danskene er lei av gamle politikere. Valgforskere vil ha alder med på stemmeseddelen. . [Internett]. Aftenposten online.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Vil ta grep for å få flere unge politikere valgt. [Avis]. Aftenposten.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Sådan blev Norge klar til at holde valg med høje smittetal. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norsk forsker: I Norge har vi alder på stemmesedlerne. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Betyr det egentlig noe hvem som bestemmer i en sammenslått kommune? [Avis]. Fosna-Folket.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norsk lokalvalg - og noen paralleller til Danmark.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Bør vi stole på politikere og media? [Avis]. Tønsbergs Blad.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Därför backar ”Norges SD”: Sämsta valet på 30 år. [Avis]. Expressen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Ställ dina frågor om valet i Norge. [Avis]. Expressen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Kuppet makten med hemmelige frokoster og møter på do. [Avis]. Budstikka Pluss.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Politiske spørsmål om kultur gir ikke valgkamp. [Avis]. Vårt Land Pluss.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Spiste gubbevelldet til frokost. [Avis]. Budstikka.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Valgforskere i ny bok: Klima var viktigste sak ved valget i 2019. [Internett]. Naturpress.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Det må bli et klimavalg. [Avis]. Dagsavisen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Det gode lokaldemokrati? Selvstyre, velferd og politisk tillit.
 • Segaard, Signe Bock; Kjær, Ulrik & Saglie, Jo (2021). Why are there More Female Local Councillors in Norway than in Denmark? A Crack in the Nordic gender equality model .
 • Segaard, Signe Bock; Kjær, Ulrik & Saglie, Jo (2021). Why are there More Female Local Councillors in Norway than in Denmark? A Crack in the Nordic gender equality model .
 • Bergh, Johannes; Rommetvedt, Hilmar; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2021). Hva kan vi lære av valget i 2019? Kommunal rapport.
 • Christensen, Dag Arne; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2021). Lokalvalget 2019: Et fremoverskuende valg? . I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 9–25. doi: 10.23865/noasp.134.ch1.
 • Segaard, Signe Bock & Rommetvedt, Hilmar (2020). Hvem skal bestemme for oss? Velgernes syn på lokalpolitisk representasjon.
 • Winsvold, Marte; Haugsgjerd, Atle; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Trust by default. What is political trust - and what is political distrust?
 • Segaard, Signe Bock (2020). Norges udenrigsminister: 'Vi er blevet hacket af Rusland'. [Internett]. Danmarks Radio.
 • Segaard, Signe Bock (2020). P1 Morgen - Norsk regering: Rusland står bag hackerangreb. [Radio]. Danmarks Radio (DR).
 • Segaard, Signe Bock (2020). Forord. I Segaard, Signe Bock (Red.), Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. Institutt for samfunnsforskning. s. 5–6.
 • Segaard, Signe Bock (2020). Innledning. I Segaard, Signe Bock (Red.), Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. Institutt for samfunnsforskning. s. 9–18.
 • Segaard, Signe Bock (2020). Politisk tillit og demokratisk legitimitet.- Presentasjon av rapport og sentrale funn om politisk tillit.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Lokaldemokratiets legitimitet - tillit,deltakelse og ulikhet. Avsluttende drøftelse. I Segaard, Signe Bock (Red.), Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. Institutt for samfunnsforskning. s. 96–114.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Tilliten til politikerne faller mest blant dem som har minst av den. Aftenposten Viten. s. 24–25.
 • Segaard, Signe Bock & Haugsgjerd, Atle (2020). Hvor mye tillit har vi til lokalpolitikken? Kommunal rapport.
 • Segaard, Signe Bock (2020). Kulturfrivillighet. De frivilliges perspektiv.
 • Segaard, Signe Bock (2020). P1 Morgen - Fremskridtspartiet trækker sig fra den norske regering. [Radio]. Danmarks Radio.
 • Segaard, Signe Bock (2020). P1 Morgen. Regeringskrise i Norge. [Radio]. Danmarks Radio.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Local Elections and Voting in Norway.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Dagsnytt18 - intervju om det danske folketingsvalg. [TV]. NRK2/ NRK P2.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Dagsrevyen - ekstra program om det danske folketingsvalg. [TV]. NRK1.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Orientering - intervju om bonpengelistene rolle i det norske lokalvalg. [Radio]. Danmarks Radio P1.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Orientering - intervju om det norske lokalvalg. [Radio]. Danmarks Radio P1.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Debatten - deltagelse i panel om det norske lokalvalg. [TV]. NRK1.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Refleksjoner over valgkampen 2019.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). A gender-generation gap in political representation? The impact of preferential voting in Norwegian municipal elections.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). Hvordan forholder lokale partier seg til lav kvinnerepresentasjon? . Kommunal rapport.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 6. des. 2022 09:04