Avsluttet prosjekt

Innvandrerorganisasjoner

Et notat
Prosjektperiode 2011 - 2011
Oppdragsgiver Kulturdepartementet

Sentret vil produsere et notat som:

1) Kort oppsummerer den nye forskningen gjennomført ved "Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor" som omhandler innvandrere/minoritetsbefolkningen, frivillig sektor og statlige tilskuddsordninger.

2) På bakgrunn av oppsummeringen trekker frem og drøfter viktige hensyn i diskusjonen om hvilken rolle statlige tilskuddsordninger og -midler har eller kan ha for å fremme inkludering av innvandrere/minoritetsbefolkningen i storsamfunnet. I en slik drøftelse vil det også være mulig å gi innspill til endringer i dagens tilskuddsordning.

Deltakere

Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 19. juni 2017 00:58