Kari Steen-Johnsen

Bilde av Kari Steen-Johnsen
English version of this page
Stillingstittel Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn
Grad Dr. Scient

Sosiolog og forskningsleder for gruppa Politikk, Demokrati og Sivilsamfunn

Kari Steen-Johnsens forskning er sentrert rundt endringer i sivilsamfunnet i bred forstand. Hennes interesser inkluderer temaer som politisk mobilisering og deltagelse, offentlig debatt og ytringsfrihet, med vekt på konsekvenser av digitalisering og fremvekst av sosiale medier. Hun har også forsket på endringer i lokale frivillige fellesskap og hvordan frivillige organisasjoner utvikler seg i lys av samfunnsendring.

Steen-Johnsen har vært knyttet til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor siden 2009, hvor hun blant annet har forsket på frivillige organisasjoner og digitalisering, og på sivilsamfunnets rolle i integrering i lokalsamfunn. Blant de siste årenes publikasjoner i norsk kontekst er boken Liker-liker ikke.

For tiden jobber hun blant annet med et komparativt prosjekt som undersøker de samfunnsmessige konsekvensene av terrorisme i Norge, Frankrike, Spania, USA og Finland (Disruption, Social Capital and Resilience). Hun har hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og doktorgrad fra Norges idrettshøgskole.

Sosiale medier

Emneord: Sivilsamfunn, Digitalisering

Publikasjoner

 • Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Folkestad, Bjarte & Ødegård, Guro (2018). Changing patterns of volunteering and participation, In Bernard Enjolras & Kristin Strømsnes (ed.),  Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway.  Springer.  ISBN 9783319772639.  Kapittel 2.  s 25 - 65
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2018). Forholdet mellom online- og offline-deltakelse i frivillige organisasjoner, I: Bernard Enjolras & Ivar Eimhjellen (red.),  Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202590420.  Kapitel 4.  s 101 - 126
 • Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2018). Is ethnic diversity bad for any dimension of social capital? Trust, networks, and voluntarism in Norwegian communities. Scandinavian Political Studies.  41(3), s 336- 366 . doi: 10.1111/1467-9477.12127 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Oksanen, Atte; Kaakinen, Markus; Minkinen, Jaana; Räsänen, Pekka; Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2018). Perceived societal fear and cyberhate after the November 2015 Paris Terrorist Attacks.. Terrorism and Political Violence. . doi: 10.1080/09546553.2018.1442329 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society, In Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (ed.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  1.  s 1 - 21 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2017). The digital transformation of the political public sphere: a sociological perspective, In Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (ed.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  Chapter 5.  s 99 - 117 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2017). Willingness to discuss the publishing of religious cartoons. Spiral of silence in the private and public spheres, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Chapter 3.  s 77 - 108 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2017). Echo chamber and trench warfare dynamics in online debates. European Journal of Communication.  32(3), s 257- 273 . doi: 10.1177/0267323117695734 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kumlin, Staffan; Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2017). Leap of Faith or Judgment of Deservingness? Generalized Trust, Trust in Immigrants and Support for the Welfare State, In Wim van Oorschot; Femke Roosma; Bart Meuleman & Tim Reeskens (ed.),  The Social Legitimacy of Targeted Welfare: Attitudes to welfare Deservingness.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785367205.  Chapter 15.  s 281 - 296
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Boundary-making in the public sphere: Contestations of free speech, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Ch. 1.  s 13 - 43 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Steen-Johnsen, Kari (2016). Ytringsfrihetens grenser i det flerkulturelle Norge. Nytt Norsk Tidsskrift.  33(1-2), s 21- 33 . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2016-01-02-03 Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). The Fear of Offending: Social Norms and Freedom of Expression. Society (New Brunswick).  53(4), s 352- 362 . doi: 10.1007/s12115-016-0044-2
 • Steen-Johnsen, Kari; Ihlebæk, Karoline Andrea & Enjolras, Bernard (2016). News on new platforms: Norwegian journalists face the digital age, In Jeffrey C. Alexander; Elizabeth Butler Breese & Mariá Luengo (ed.),  The Crisis of Journalism Reconsidered: Democratic Culture, Professional Codes, Digital Future.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107448513.  10.  s 190 - 210 Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2015). Democratic governance and citizenship, In Philippe Eynaud; Jean-Louis Laville & Dennis Young (ed.),  Civil Society, the Third Sector and Social Enterprise: Governance and Democracy.  Routledge.  ISBN 9781138013315.  Chapter 11.  s 191 - 204
 • Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2015). Social Media and Civil Society Organizations (CSOS): Transformed Challenges for Governance, In Hugo Asencio & Rui Sun (ed.),  Cases on Strategic Social Media Utilization in the Nonprofit Sector.  IGI Global.  ISBN 9781466681880.  Chapter 9.  s 237 - 260
 • Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2015). Social research and Big Data – the tension between opportunities and realities, In Hallvard Fossheim & Helene C. Ingierd (ed.),  Internet Research Ethics.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48035-6.  Kapittel.  s 122 - 140
 • Steen-Johnsen, Kari; Brandsen, Taco; Greenspan, Itay; Fisher, Julie; Roitter, Mario; Simsek, Ali & Yamauchi, Naoto (2014). ISTR Voluntas Best Paper Award 2014. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.  25(6), s 1341- 1344 . doi: 10.1007/s11266-014-9510-x
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Wollebæk, Dag (2013). Social media and mobilization to offline demonstrations: Transcending participatory divides?. New Media & Society.  15(6), s 890- 908 . doi: 10.1177/1461444812462844 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard & Wollebæk, Dag (2013). Sosiale medier, samfunnspolitisk deltagelse og kontroll. Internasjonal Politikk.  71(2), s 263- 273 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard & Ødegård, Guro (2013). Rallying without Fear: Political Consequences of Terror in a High-Trust Society, In Samuel Justin Sinclair & Daniel Antonius (ed.),  The Political Psychology of Terrorism Fears.  Oxford University Press.  ISBN 978-0199925926.  Chapter 14.  s 246 - 266
 • Bjørnstad, Thor Christian & Steen-Johnsen, Kari (2012). Beyond Planning : The Implementation of a Worksite Health Promotional Scheme. Nordic Journal of Working Life Studies.  2(2), s 51- 70 Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2012). Sosiale medier endrer maktforhold. Dagbladet Politiken.
 • Strandbu, Åse & Steen-Johnsen, Kari (2012). Bourdieu knew more than how to play tennis! An empirically based discussion of habituation and reflexivity. Sport, Education and Society.  19(8), s 1055- 1071 . doi: 10.1080/13573322.2012.728527
 • Straume, Solveig & Steen-Johnsen, Kari (2012). On the terms of the recipient? Norwegian sports development aid to Tanzania in the 1980s. International Review for the Sociology of Sport.  47(1), s 95- 112 . doi: 10.1177/1012690210388454 Vis sammendrag
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). Tillit i Norge etter 22. juli, I: Helge Skirbekk & Harald Grimen (red.),  Tillit i Norge.  Res Publica.  ISBN 9788282260367.  Kapittel.  s 29 - 58
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). After Utøya: How a High-Trust Society Reacts to Terror - Trust and Civic Engagement in the Aftermath of July 22. PS, Political Science & Politics.  45(1), s 32- 37 . doi: 10.1017/S1049096511001806
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2011). Internetts effekt på sosial kapital og sivilt engasjement, I: Dag Wollebæk & Signe Bock Segaard (red.),  Sosial kapital i Norge.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-34529-7.  10.  s 245 - 266
 • Steen-Johnsen, Kari (2011). Særforbund i en brytningstid : mellom byråkrati, kommersialisme og frivillighet, I: Dag Vidar Hanstad; Gunnar Breivik; Mari Kristin Sisjord & Hans B. Skaset (red.),  Norsk Idrett - Indre spenning og ytre press.  Akilles forlag.  ISBN 978-82-7286-228-1.  Kapittel.  s 241 - 257
 • Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2011). Norway – towards a volatile civil society?, In Filip Wijkström & Annette Zimmer (ed.),  Nordic Civil Society at a Cross-Roads. Transforming the Popular Movement Tradition.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783832954321.  kapittel.  s 55 - 71
 • Steen-Johnsen, Kari; Eynaud, Philippe & Wijkström, Filip (2011). On civil society governance: an emergent research field. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.  22(4), s 555- 565 . doi: 10.1007/s11266-011-9211-7
 • Steen-Johnsen, Kari (2010). New Wine in Old Bottles? Traditional Voluntary Organizations and Changing Forms of Community, In Matthias Freise; Vaidelyte Egle & Mikka Pyykkönen (ed.),  A Panacea for all Seasons? Civil Society and Governance in Europe, Vol. 5.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8329-4787-3.  -.  s 223 - 238
 • Steen-Johnsen, Kari & Kirkegaard, Kasper Lund (2010). The history and organization of fitness exercise in Norway and Denmark. Sport in Society.  13(4), s 609- 624 Vis sammendrag
 • Breivik, Gunnar & Steen-Johnsen, Kari (2009). Siste sats : noen avsluttende bemerkninger, I: Iver Brynild Neumann & Kari Steen-Johnsen (red.),  Meningen med idretten.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-448-3.  Kap..  s 273 - 281
 • Solberg, Harry Arne; Hanstad, Dag Vidar & Steen-Johnsen, Kari (2009). The challenges of producing popular sports contests: a comparative study of biathlon and cross-country skiing. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship.  10(2), s 171- 189 Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari (2009). Jeg, meg og musikken : på leting etter meningen med musikken, I: Iver Brynild Neumann & Kari Steen-Johnsen (red.),  Meningen med idretten.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-448-3.  Kap..  s 203 - 221
 • Steen-Johnsen, Kari (2008). Networks and the organization of identity : the case of Norwegian snowboarding. European Sport Management Quarterly.  8(4), s 337- 358 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (ed.) (2017). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  269 s. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (ed.) (2017). Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  323 s. Vis sammendrag
 • Ødegård, Guro; Loga, Jill; Steen-Johnsen, Kari & Ravneberg, Bodil (2014). Fellesskap og forskjellighet : integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-355-3.  200 s. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Wollebæk, Dag (2013). Liker - liker ikke : sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202381929.  230 s. Vis sammendrag
 • Neumann, Iver Brynild & Steen-Johnsen, Kari (red.) (2009). Meningen med idretten. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-448-3.  303 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2016-6. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Ytringsfrihetens grenser: Sosiale normer og politisk toleranse. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Karlsen, Rune (2014). Valgkampen 2013 på Twitter : Sosiale medier som kritisk offentlighet. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:003. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard; Rasmussen, Terje & Steen-Johnsen, Kari (red.) (2014). Status for ytringsfriheten i Norge: Hovedrapport fra prosjektet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. -. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Staksrud, Elisabeth; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Gustafsson, Maria Helena; Ihlebæk, Karoline Andrea; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Sætrang, Synne; Trygstad, Sissel & Utheim, Maria (2014). Ytringsfrihet i Norge : Holdninger og erfaringer i befolkningen : Resultater fra befolkningsundersøkelsen 2014. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2014. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (red.) (2012). Deltagelse i frivillige organisasjoner : Forutsetninger og effekter. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2012-4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard & Kruse, Anja Emilie (2012). Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2012-1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). Ett år etter 22.juli. Har rosetoget gått?. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2012-5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ødegård, Guro; Steen-Johnsen, Kari & Ravneberg, Bodil (2012). Rekruttering av barn og unge til frivillige organisasjoner - Barrierer, tiltak og institusjonelt samarbeid. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 4.
 • Steen-Johnsen, Kari; Lidén, Hilde & Aarset, Monica Five (2011). Offentlig innsats mot tvangsekteskap : Sluttrapport - evaluering av handlingsplanen mot tvangsekteskap. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2011:007. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Ødegård, Guro & Steen-Johnsen, Kari (2011). Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn?. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Notat. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Lidén, Hilde & Aarset, Monica Five (2010). Handlingsplan mot tvangsekteskap: Evaluering av utvalgte tiltak. Andre delrapport, juni 2010. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2010:007. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari & Lidén, Hilde (2009). Evaluering av handlingsplan mot tvangsekteskap : første delrapport, juni 2009. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2009:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Steen-Johnsen, Kari (2018). Media, misinformation and polarization.
 • Sundet, Vilde Schanke & Steen-Johnsen, Kari (2018). “We have a Chrisis. Again!” How Norwegian Media Industry Players Talk about Media Change and the Need for Media Policy Actions.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Utstøting og selvsensur truer ytringsfriheten i Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari (2017). Disruption, Social Capital and Resilience. Innlegg ved avslutningskonferanse, SAMRISK II.
 • Steen-Johnsen, Kari (2017). Norwegian public debate - echo chambers, hate speech and polarization?.
 • Steen-Johnsen, Kari (2017). Om toleransens förutsättningar och hållbarhet - en kommentar til Wallman Lundåsen och Trägårdh, I: Erik Lundberg (red.),  Toleransens mekanismer : en antologi.  Forum för levande historia.  ISBN 978-91-86261-61-0.  4.  s 100 - 114
 • Steen-Johnsen, Kari & Sundet, Vilde Schanke (2017). "Digitalization, globalization and the condition for national media policies - a field perspective". Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Islamic terrorism, out-group trust and the motivation to control. Vis sammendrag
 • Bjørgo, Tore; Steen-Johnsen, Kari & Thorsen, Dag Einar (2016, 05. april). Intervju om samfunnsmessige konsekvenser av terrorisme. [Radio].  Ekko, NRK P2.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Gadarian, Shana (2016). Social media use and fear levels after the Paris 2015 attacks. A comparative study.
 • Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). Nordmenn stiller opp når det trengs. NRK Ytring.
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Hvor går ytringsfrihetens grenser?. Vox publica. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Sommes-nous Charlie?. ReligionGoingPublic. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Åpne for krenkelser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  s 11- 11
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Steen-Johnsen, Kari (2015). Ethnic boundaries and the public sphere: Minority experiences with public debate in multicultural Norway. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Steen-Johnsen, Kari (2015). Ytringsfrihet. Sosiologi i dag.  45(4), s 5- 10 Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Steen-Johnsen, Kari (2014). Det du ikke skriver om på nett. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Staksrud, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Trygstad, Sissel Charlotte; Utheim, Maria; Sætrang, Synne & Gustafsson, Maria Helena (2014). Ytringsfrihet – men ikke om jobben. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2014). Digital transformations of the political public sphere.
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2014). Frykten for å støte som begrensning. Hvilken betydning har sosiale normer for ytringsfriheten?, I: Bernard Enjolras; Terje Rasmussen & Kari Steen-Johnsen (red.),  Status for ytringsfriheten i Norge: Hovedrapport fra prosjektet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-453-1.  Kapittel 2.  s 33 - 51
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2014). Ytringsfrihet og sosiale medier, I: Bernard Enjolras; Terje Rasmussen & Kari Steen-Johnsen (red.),  Status for ytringsfriheten i Norge: Hovedrapport fra prosjektet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-453-1.  Kapittel 8.  s 168 - 182
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Rasmussen, Terje (2014). Status for ytringsfriheten i Norge: Våre konklusjoner, I: Bernard Enjolras; Terje Rasmussen & Kari Steen-Johnsen (red.),  Status for ytringsfriheten i Norge: Hovedrapport fra prosjektet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-453-1.  Konklusjon.  s 227 - 235
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Steen-Johnsen, Kari (2014). Skremmes minoriteter bort fra debatten?. NRK Ytring.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Steen-Johnsen, Kari (2014). Ytringsfrihet i det flerkulturelle og flerreligiøse Norge, I: Bernard Enjolras; Terje Rasmussen & Kari Steen-Johnsen (red.),  Status for ytringsfriheten i Norge: Hovedrapport fra prosjektet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-453-1.  Kapittel 3.  s 42 - 61
 • Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2014). Echo Chamber and Trench Warfare Dynamics in Online Debates.
 • Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2014). Online Echo Chambers – a matter of political positions?.
 • Ødegård, Guro; Steen-Johnsen, Kari; Loga, Jill & Ravneberg, Bodil (2014). Både myndigheter og frivillige må ta ansvar for integrasjon. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Ødegård, Guro; Steen-Johnsen, Kari; Loga, Jill & Ravneberg, Bodil (2014). Hvordan integrerer vi oss?. Klassekampen.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune & Wollebæk, Dag (2013). Sosiale medier gir nye eliter. Ytring : NRK.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Karlsen, Rune (2013, 14. mars). Sosiale medier gir nye eliter. [TV].  Nrk.
 • Pedersen, Axel West & Steen-Johnsen, Kari (2013). Kausalitet - i teori og praksis. Tidsskrift for samfunnsforskning.  54(3), s 339- 340
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2012). Makt i den nye offentlige sfæren. Frifagbevegelse LO Media.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Wollebæk, Dag (2012). Civic and Political Mobilization through Social Media.
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012, 24. september). Paradoksal tillit. [TV].  Nrk.
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). Rosetoget har gått. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2011). Sport Organizations as Policy Implementers in Norway. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard; Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2011). Styrket sivilsamfunn kort tid etter terroren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro & Wollebæk, Dag (2011). Et styrket sivilsamfunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Engelstad, Fredrik & Steen-Johnsen, Kari (2010). Hva er det med hybride organisasjoner?. Nordiske organisasjonsstudier.  12(3), s 3- 7
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2010). Networked voluntary organizations as hybrid organizations – the case of Amnesty International Norway. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari (2008). Demokrati i Ski-Norge. Om ulike logikkers spill i idrettsfeltet.
 • Steen-Johnsen, Kari (2008). Den evige organisasjonsprosessen: Om tradisjon og fornyelse i Norges Skiforbund.
 • Steen-Johnsen, Kari (2008). Hybriditet, makt og ambivalens: Om institusjonelle logikkers spill i idrettsfeltet.
 • Steen-Johnsen, Kari (2008). Institutional pluralism and democratic organizations: organized anarchies or distinctive institutional selves?.
 • Steen-Johnsen, Kari (2008). Institutional pluralism and democratic organizations: organized anarchies or distinctive institutional selves?.
 • Steen-Johnsen, Kari & Gammelsæter, Hallgeir (2008). Sport Organizations as Incomplete.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 24. sep. 2018 11:15