Avsluttet prosjekt

Inkluderingsperspektiv på frivillige organisasjoner

Prosjektperiode 2010 - 2010
Oppdragsgiver Arbeids- og inkluderingsdepartementet; Barne- og likestillingsdepartementet; Kultur- og kirkedepartementet; Kunnskapsdepartementet

Frivillige organisasjoner blir stadig ofte fremhevet som et egnet område for integrasjon og sosial inkludering. Deltakelse i frivillige organisasjoner gir ikke bare rom for ferdigheter, men også vennskap, felles opplevelser, identitet og tilhørighet. Integrasjonen er likevel preget av et paradoks.Ethvert kollektivt vi krever en grense mot de andre. Jo sterkere samhold, jo vanskeligere blir det å inkludere de som er annerledes.

Dette prosjektet vil undersøke i hvilken grad frivillige organisasjoner er inkluderende for grupper som skiller seg ut av økonomiske, etniske og kulturelle, aldersmessige, eller kjønnsmessige grunner. Både individs – og organisasjonsdata vil bli benyttet for å undersøke problemstillingen.

Deltakere

Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 11. des. 2017 10:24