English version of this page

Om senteret

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning og Uni Research Rokkansenteret. Senteret har siden etableringen i 2008 hatt som formål å drive faglig uavhengig og samfunnsrelevant forskning på frivillig engasjement og frivillige organisasjoner i Norge.

Følgende fire hovedtemaer er prioriterte forskningsområder for senteret:

Senteret utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap om disse temaene til beslutningstakere, andre forskere og allmennheten. I tillegg til å publisere rapporter, vitenskapelige artikler, bokkapitler og bøker, formidler våre forskere funn og analyser gjennom kronikker, seminarer, foredragsholding og deltakelse i den offentlige debatten.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er finansiert av Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Publisert 16. mai 2017 13:33 - Sist endret 11. des. 2017 10:37