Signe Bock Segaard

Statsviter med fokus på demokrati, valg, representasjon og offentlig velferdspolitikk

Segaards forskningsfelt inkluderer valg, velgeratferd, representasjon og politisk kommunikasjon; demokrati og internettvalg; politikk og forvaltning på lokalt nivå; ideell sektor og offentlig velferd. Hun er ofte brukt i media som kommentator for dansk politikk.

Hun er og har vært prosjektleder og forsker på en rekke forskningsprosjekter. Blant annet kan nevnes forskningsevalueringene av forsøkene med internettvalg i Norge, Lokalvalgdagen – kvinner i lokalpolitikkLokaldemokratiundersøkelsenLokale folkeavstemningerConditions and impacts of welfare mixFrivillig innsats prosjektet og det EU-finansierte Third Sector Impact-prosjektet.

Utover forskning er Segaard medlem av Partilovnemnda, forskningsutvalget på KIFO Institutt for kirke-, religions og livssynsforskning og  valgstyret for Nordisk kommuneforskningsforening (NORKOM). Tidligere har hun vært lokallagsleder i Forskerforbundet på ISF, med i juryen for frivillighetsprisen (Frivillighet Norge), styrerepresentant på ISF og medlem av ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet (UiO). Segaard har jobbet på ISF siden 2009, og har en PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2009).

Emneord: Velferd, Valg og demokrati, Sivilsamfunn, Digitalisering

Publikasjoner

 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2019). When do consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway. International Political Science Review.
 • Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia & Joachim Benedikt, Pahl (2019). Tre tolkningar av EU-direktivet om offentlig upphandling: Norge, Tyskland och England, I: Ola Segnestam Larsson (red.),  Upphandlad. Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg.  Idealistas Förlag.  ISBN 978-91-87003-28-8.  Kap 2.  s 53 - 85
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). Lav kvinnerepresentasjon som demokratisk problem: Lokale partilags arbeid med kjønnsbalanse på valglistene.. Tidsskrift for kjønnsforskning.  43(3), s 141- 157 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2019-03-02 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2018). Les écoles privées en Scandinavie. Réglementation publique et fragmentation. Revue internationale d'éducation Sèvres.  (76), s 103- 114 . doi: 10.4000/ries.6073
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2017). De eldres lokalpolitiske deltakelse: status og tilbakeblikk, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 12.  s 201 - 221 Vis sammendrag
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2017). Representasjon av eldre i lokalpolitikken: parti- versus velgerinnflytelse ved valget i 2015, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 13.  s 223 - 242 Vis sammendrag
 • Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Hva fremmer en likestilt lokalpolitikk? Et lokalt perspektiv. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(1), s 84- 104 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-04 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2017). The Institutional Anchoring of Social Media Venues as Arenas for Local Political Communication. Perceptions by Voters and Politicians, In Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (ed.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  6.  s 118 - 138 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2017). Education and Elderly Care in Denmark, Norway and Sweden: National Policies and Legal Frameworks for Private Providers, In Karl Henrik Sivesind & Jo Saglie (ed.),  Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55380-1.  3.  s 75 - 115 Vis sammendrag
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2016). Internet Voting and the Secret Ballot in Norway: Principles and Popular Understandings. Journal of Elections, Public Opinion, and Parties.  26(2), s 155- 169 . doi: 10.1080/17457289.2016.1145687 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2016). Velferdsmiks og rammevilkår for private tjenesteleverandører i Norge, Danmark og Sverige, I: Karl Henrik Sivesind (red.),  Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763492-0.  Kapittel 3.  s 40 - 49
 • Segaard, Signe Bock; Baldersheim, Harald & Saglie, Jo (2016). The Norwegian trial with Internet voting: results and challenges, In Jordi Barrat i Esteve (ed.),  El voto electrónico y sus dimensiones jurídicas: Entre la ingenua complacencia y el rechazo precipitado.  Iustel.  ISBN 978-84-9890-268-6.  Kap. 8.  s 189 - 218
 • Segaard, Signe Bock (2015). Perceptions of Social Media: A Joint Arena for Voters and Politicians?. Nordicom Review.  36(2), s 65- 78 . doi: 10.1515/nor-2015-0017 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2013). Sosiale medier: et redskap for de lokale kandidatene?, I: Johannes Bergh & Dag Arne Christensen (red.),  Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-342-3.  Kapittel 10.  s 179 - 199 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock; Baldersheim, Harald & Saglie, Jo (2013). Forsøket med internettvalg : demokratiske effekter og utfordringer, I: Johannes Bergh & Dag Arne Christensen (red.),  Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-342-3.  Kapittel 16.  s 309 - 326 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock; Baldersheim, Harald & Saglie, Jo (2013). The Norwegian Trial with Internet Voting: Results and Challenges. Revista General de Derecho público Comparado.  13 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Nielsen, Jeppe Agger (2013). Local election blogs: Networking among the political elite. Information Polity.  18(4), s 299- 313 . doi: 10.3233/IP-130314 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Nielsen, Jeppe Agger (2013). Lokalt nybrott? Sosiale medier som arena for lokal valgkamp. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration.  16(4), s 3- 26 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2011). Den norske kirkes demokratiske legitimitet – erfaringer fra kirkevalget 2009. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  27(3), s 155- 179 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2011). Digitalt lokaldemokrati og kommunalt selvstyre: muligheter og snublesteiner, I: Harald Baldersheim & Eivind Smith (red.),  Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-314-0.  7.  s 156 - 183
 • Segaard, Signe Bock (2011). Sosial kapital og organisasjonstilknytning blant etniske minoriteter, I: Dag Wollebæk & Signe Bock Segaard (red.),  Sosial kapital i Norge.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-34529-7.  7.  s 179 - 203
 • Segaard, Signe Bock (2011). Velgere. Informasjon, kunnskap, valgdeltagelse og holdninger, I: Ulla Schmidt (red.),  Kirkevalget 2011. Evaluering.  KIFO Stiftelsen Kirkeforskning.  ISBN 978-82-92972-20-5.  Del 3.  s 175 - 214
 • Wollebæk, Dag & Segaard, Signe Bock (2011). Sosial kapital - hva er det og hvor kommer det fra?, I: Dag Wollebæk & Signe Bock Segaard (red.),  Sosial kapital i Norge.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-34529-7.  Kapittel 1.  s 25 - 49
 • Wollebæk, Dag & Segaard, Signe Bock (2011). Sosial kapital i Norge: Oljen i maskineriet?, I: Dag Wollebæk & Signe Bock Segaard (red.),  Sosial kapital i Norge.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-34529-7.  Innledning.  s 11 - 23
 • Segaard, Signe Bock (2010). Mellom myndighet og medieaktør : Nyhetsformidling i seks nett-aktive kommuner. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration.  14(1-2), s 25- 50
 • Segaard, Signe Bock (2010). Velgeratferd og valgdeltagelse, I:  Når alle stemmer teller : evaluering av demokratireformen i Den norske kirke : Kirkevalget 2009.  Kifo Stiftelsen Kirkeforskning og Det teologiske Menighetsfakultet.  ISBN 9788292972137.  Delrapport 4.  s 223 - 257

Se alle arbeider i Cristin

 • Wollebæk, Dag & Segaard, Signe Bock (red.) (2011). Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-34529-7.  293 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (red.) (2017). Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:08. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2016). Kvinner i lokalpolitikk 2015 : En statusevaluering. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:08. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2015). Skole og eldreomsorg i Skandinavia. Nasjonale føringer for ikke-offentlige aktører. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:007. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte; Hanssen, Gro Sandkjær; Houlberg, Kurt; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Vabo, Signy Irene (2015). Lokalpolitisk lederskap og medvirkning ved kommunesammenslåinger. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? En kunnskapsstatus. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2014:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte & Saglie, Jo (2014). Internettvalg : Hva gjør og mener velgerne?. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2014:007. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2013). Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2013-3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Stokstad, Sigrid & Segaard, Signe Bock (2013). Forsvinner det kommunale selvstyret i statlig klagebehandling?.
 • Segaard, Signe Bock; Baldersheim, Harald & Saglie, Jo (2012). E-valg i et demokratisk perspektiv : Sluttrapport. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2012:005. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (red.) (2012). Evaluering av forsøket med e-valg 2011 : Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2012:003. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard & Segaard, Signe Bock (2011). Ungdommens politiske bruk av sosiale medier. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2011:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2011). Frivillig sektor og innvandrere : Et forskningsbasert notat. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Notat. Vis sammendrag
 • Eimhjellen, Ivar & Segaard, Signe Bock (2010). Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2010-8. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2010). Frivillige lokale organisasjoner som læringsarenaer. Organisasjonenes kontakt med studieforbund og utdanningssystemet. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2010-7. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2010). Kirkevalget 2009 : En analyse av velgeratferd og valgdeltagelse blant medlemmer av Den norske kirke. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2010:004. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2010). Veje til lokalt e-demokrati - organisering, mål, virkemidler og resultater.
 • Segaard, Signe Bock & Ødegård, Guro (2010). Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati : Utredning og evaluering av seks e-demokratiprosjekter i norske kommuner. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2010:003. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2009). Politisk og administrativ rolle- og arbeidsdeling i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) : En faktabasert analyse. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2009:011. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Segaard, Signe Bock (2019, 05. juni). Dagsnytt18 - intervju om det danske folketingsvalg. [TV].  NRK2/ NRK P2.
 • Segaard, Signe Bock (2019, 05. juni). Dagsrevyen - ekstra program om det danske folketingsvalg. [TV].  NRK1.
 • Segaard, Signe Bock (2019, 10. september). Debatten - deltagelse i panel om det norske lokalvalg. [TV].  NRK1.
 • Segaard, Signe Bock (2019, 09. august). Orientering - intervju om bonpengelistene rolle i det norske lokalvalg. [Radio].  Danmarks Radio P1.
 • Segaard, Signe Bock (2019, 11. september). Orientering - intervju om det norske lokalvalg. [Radio].  Danmarks Radio P1.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Refleksjoner over valgkampen 2019.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). A gender-generation gap in political representation? The impact of preferential voting in Norwegian municipal elections. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). Hvordan forholder lokale partier seg til lav kvinnerepresentasjon?. Kommunal rapport.
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2018). Can consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia & Pahl, Joachim Benedikt (2018). Decisive factors for national political discourses on EU policies for public procurement. The conditions for non-profit health and social service providers. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2018). A gender-generation gap in political representation? The impact of preferential voting in Norwegian municipal elections. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Sivesind, Karl Henrik (2018). The Power of Nonprofit Actors in Policy Making Process.Analyzing Interest Group Strategies that Changed the Implementation of an EU Directive in Norway. Vis sammendrag
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2017). De eldres lokalpolitiske deltakelse. Status og tilbakeblikk.
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). The legitimacy of local referendums on municipal amalgamation: An instrument for decision-making or consulting citizens?.
 • Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Skjønte folk hva de stemte på?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  s 16- 17
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Avslutning: behov for veiledning?, I: Jo Saglie & Signe Bock Segaard (red.),  Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-567-5.  10.  s 176 - 179
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Gjennomføring av og erfaringer med folkeavstemninger i kommunene, I: Jo Saglie & Signe Bock Segaard (red.),  Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-567-5.  4.  s 53 - 85
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Introduksjon - undersøkelse om lokale folkeavstemninger, I: Jo Saglie & Signe Bock Segaard (red.),  Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-567-5.  1.  s 11 - 14
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2017). Lokale folkeavstemningers legitimitet - en drøftelse, I: Jo Saglie & Signe Bock Segaard (red.),  Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-567-5.  9.  s 162 - 175
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2016). Representasjon av eldre i lokalpolitikken. Parti- versus velgerinnflytelse ved valget i 2015. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2016). Governments should consider the consequences when they decide whether to adopt Internet voting. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2016). Education and elderly care in Denmark, Norway and Sweden. National policies and legal framework for private providers. Vis sammendrag
 • Vassil, Kristjan; Solvak, Mihkel; Rozgonjuk, Dmitri; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Goodman, Nicole (2016). Internet voter profiles: comparison of Estonian and Norwegian voters. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2015). Er det EU som bestemmer hvem som skal utføre velferdstjenester i Norge?.
 • Segaard, Signe Bock (2015). Kvinner og lokalpolitikk.
 • Segaard, Signe Bock (2015). Rammevilkår for private tjenesteleverandører i Norge, Danmark og Sverige..
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2015). Education and elderly care in Denmark, Norway and Sweden: National policies and legal framework.
 • Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? En kunnskapsstatus.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2014). Internet voting in Norway 2013: The principle of the secret ballot in practice.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Bokanmeldelse: Anne Halvorsen, Einar Lier Madsen og Nina Jentoft (red.) (2013). Evaluering. Tradisjoner. Praksis. Mangfold. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  30(2), s 137- 142
 • Segaard, Signe Bock (2014). Internettvalg. Norske erfaringer.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). The Institutional Anchoring of Social Media as Arenas for Political Communication.
 • Baldersheim, Harald; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2013). Internet Voting in Norway 2011: Democratic and Organisational Experiences.
 • Segaard, Signe Bock (2013). Demokratiets problemer. - Hva kan IKT bidra til å løse?.
 • Segaard, Signe Bock (2013). E-government. - Et konsept for alle?. Maan-käyttö. Nordiskt Häfte.  3a, s 13- 15
 • Segaard, Signe Bock (2013). Expectations regarding Social Media. A joint arena for voters and politicians?. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2013). Social Media and the Political Sphere.
 • Segaard, Signe Bock (2013). Sosiale medier – et redskap for den lokale kandidaten? En studie av kandidaters bruk av sosiale medier i valgkampen.
 • Baldersheim, Harald; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2012). Internet Voting in Norway 2011: Democratic and Organisational Experiences.
 • Segaard, Signe Bock (2012). Sosiale medier – et redskap for de allerede medievante kandidater.
 • Segaard, Signe Bock & Nielsen, Jeppe Agger (2012). Local Election Campaign on Social Media. Evidence from Norwegian Municipalities.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2012). Firstmover. Internetvalg er kommet til Norge. Politiken, København.
 • Wollebæk, Dag & Segaard, Signe Bock (2012). Ingen solskinnshistorie. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Segaard, Signe Bock (2011). Veje til lokalt e-demokrati - organisering, mål, virkemidler og resultater, I: Andreas Ivarsson (red.),  Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt.  Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan.  ISBN 978-91-633-9802-5.  4.2.5.  s 301 - 304
 • Segaard, Signe Bock; Baldersheim, Harald & Saglie, Jo (2011). E-valg – en demokratisk gevinst? Problemstillinger og utfordringer i evaluering av et forsøk med elektronisk valg i Norge høsten 2011.
 • Schmidt, Ulla & Segaard, Signe Bock (2010). Innledning. Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget 2009, I:  Når alle stemmer teller : evaluering av demokratireformen i Den norske kirke : Kirkevalget 2009.  Kifo Stiftelsen Kirkeforskning og Det teologiske Menighetsfakultet.  ISBN 9788292972137.  Innledning.  s 15 - 23
 • Segaard, Signe Bock (2010). Den lokale valgkampen: Den menige lokalpolitikerens synlighet i sosiale medier.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 21. mars 2018 10:49