Signe Bock Segaard

Statsviter med fokus på demokrati, valg, representasjon, velgere, deltakelse og politisk tillit

Segaards forskningsfelt inkluderer valg, velgeratferd, representasjon og politisk kommunikasjon; demokrati og internettvalg; politikk og forvaltning på lokalt nivå; ideell sektor og offentlig velferd. Hun er ofte brukt i media som kommentator for dansk og norsk politikk.

Hun er og har vært prosjektleder og forsker på en rekke forskningsprosjekter. Blant annet kan nevnes forskningsevalueringene av forsøkene med internettvalg i Norge, Lokalvalgdagen – kvinner i lokalpolitikkLokaldemokratiundersøkelsenLokale folkeavstemningerConditions and impacts of welfare mixFrivillig innsats prosjektet og det EU-finansierte Third Sector Impact-prosjektet.

Utover forskning er Segaard medlem forskningsutvalget på KIFO Institutt for kirke-, religions og livssynsforskning og  valgstyret for Nordisk kommuneforskningsforening (NORKOM). Tidligere har hun vært medlem av Partilovnemnda, lokallagsleder i Forskerforbundet på ISF, med i juryen for frivillighetsprisen (Frivillighet Norge), styrerepresentant på ISF og medlem av ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet (UiO). Segaard har jobbet på ISF siden 2009, og har en PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2009).

Prosjekter

Emneord: Politikk, Representasjon, Frivillighet, Valg og demokrati, Sivilsamfunn, Medier og offentlighet

Publikasjoner

 • Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia & Pahl, Joachim Benedikt (2020). What Shapes National Responses to EU Public Procurement Policy? The Case of Health and Social Services in Norway, Germany and England. Scandinavian Journal of Public Administration.  24(1), s 25- 48 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock; Rose, Lawrence E & Haugsgjerd, Atle (2020). Politisk tillit i Norge – tegn til økende sosiale forskjeller?, I: Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  Kapittel 7.  s 124 - 137
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2020). A gender-generation gap in political representation? The contingent impact of preference voting in Norwegian municipal elections. Local Government Studies. . doi: 10.1080/03003930.2020.1797691 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2019). When do consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway. International Political Science Review.  s 1- 16 . doi: 10.1177/0192512119881810 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia & Joachim Benedikt, Pahl (2019). Tre tolkningar av EU-direktivet om offentlig upphandling: Norge, Tyskland och England, I: Ola Segnestam Larsson (red.),  Upphandlad. Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg.  Idealistas Förlag.  ISBN 978-91-87003-28-8.  Kap 2.  s 53 - 85
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). Lav kvinnerepresentasjon som demokratisk problem: Lokale partilags arbeid med kjønnsbalanse på valglistene. Tidsskrift for kjønnsforskning.  43(3), s 141- 157 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2019-03-02 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2018). Les écoles privées en Scandinavie. Réglementation publique et fragmentation. Revue internationale d'éducation Sèvres.  (76), s 103- 114 . doi: 10.4000/ries.6073 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2017). De eldres lokalpolitiske deltakelse: status og tilbakeblikk, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 12.  s 201 - 221 Vis sammendrag
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2017). Representasjon av eldre i lokalpolitikken: parti- versus velgerinnflytelse ved valget i 2015, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 13.  s 223 - 242 Vis sammendrag
 • Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Hva fremmer en likestilt lokalpolitikk? Et lokalt perspektiv. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(1), s 84- 104 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-04 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2017). The Institutional Anchoring of Social Media Venues as Arenas for Local Political Communication. Perceptions by Voters and Politicians, In Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (ed.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  6.  s 118 - 138 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2017). Education and Elderly Care in Denmark, Norway and Sweden: National Policies and Legal Frameworks for Private Providers, In Karl Henrik Sivesind & Jo Saglie (ed.),  Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55380-1.  3.  s 75 - 115 Vis sammendrag
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2016). Internet Voting and the Secret Ballot in Norway: Principles and Popular Understandings. Journal of Elections, Public Opinion and Parties.  26(2), s 155- 169 . doi: 10.1080/17457289.2016.1145687 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2016). Velferdsmiks og rammevilkår for private tjenesteleverandører i Norge, Danmark og Sverige, I: Karl Henrik Sivesind (red.),  Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763492-0.  Kapittel 3.  s 40 - 49
 • Segaard, Signe Bock; Baldersheim, Harald & Saglie, Jo (2016). The Norwegian trial with Internet voting: results and challenges, In Jordi Barrat i Esteve (ed.),  El voto electrónico y sus dimensiones jurídicas: Entre la ingenua complacencia y el rechazo precipitado.  Iustel.  ISBN 978-84-9890-268-6.  Kap. 8.  s 189 - 218
 • Segaard, Signe Bock (2015). Perceptions of Social Media: A Joint Arena for Voters and Politicians?. Nordicom Review.  36(2), s 65- 78 . doi: 10.1515/nor-2015-0017 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2013). Sosiale medier: et redskap for de lokale kandidatene?, I: Johannes Bergh & Dag Arne Christensen (red.),  Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-342-3.  Kapittel 10.  s 179 - 199 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock; Baldersheim, Harald & Saglie, Jo (2013). Forsøket med internettvalg : demokratiske effekter og utfordringer, I: Johannes Bergh & Dag Arne Christensen (red.),  Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-342-3.  Kapittel 16.  s 309 - 326 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock; Baldersheim, Harald & Saglie, Jo (2013). The Norwegian Trial with Internet Voting: Results and Challenges. Revista General de Derecho público Comparado.  13 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Nielsen, Jeppe Agger (2013). Local election blogs: Networking among the political elite. Information Polity.  18(4), s 299- 313 . doi: 10.3233/IP-130314 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Nielsen, Jeppe Agger (2013). Lokalt nybrott? Sosiale medier som arena for lokal valgkamp. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration.  16(4), s 3- 26 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Haugsgjerd, Atle & Segaard, Signe Bock (2020). Politisk tillit, lokaldemokrati og legitimitet. Kunnskapsstatus og utviklingstrekk. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:6. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (red.) (2020). Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:10. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2020). Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Institusjonenes perspektiv – Delrapport 2. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:7. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2019). Frivillige i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. De frivilliges perspektiv. Delrapport 1. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2019:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (red.) (2017). Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:08. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2016). Kvinner i lokalpolitikk 2015 : En statusevaluering. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:08. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2015). Skole og eldreomsorg i Skandinavia. Nasjonale føringer for ikke-offentlige aktører. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:007. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte; Hanssen, Gro Sandkjær; Houlberg, Kurt; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Vabo, Signy Irene (2015). Lokalpolitisk lederskap og medvirkning ved kommunesammenslåinger. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? En kunnskapsstatus. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2014:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte & Saglie, Jo (2014). Internettvalg : Hva gjør og mener velgerne?. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2014:007. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2013). Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2013-3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Stokstad, Sigrid & Segaard, Signe Bock (2013). Forsvinner det kommunale selvstyret i statlig klagebehandling?.
 • Segaard, Signe Bock; Baldersheim, Harald & Saglie, Jo (2012). E-valg i et demokratisk perspektiv : Sluttrapport. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2012:005. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (red.) (2012). Evaluering av forsøket med e-valg 2011 : Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2012:003. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Local Elections and Voting in Norway.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Lokaldemokratiets legitimitet - tillit,deltakelse og ulikhet. Avsluttende drøftelse, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  Kap. 6.  s 96 - 114
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Tilliten til politikerne faller mest blant dem som har minst av den. Aftenposten Viten.  s 24- 25
 • Segaard, Signe Bock (2020, 13. august). EKKO. Folkeavstemninger - sunt demokrati eller sant kaos? - Hva skjer hvis folkeavstemninger i Norge blir en regel og ikke et unntak? Blr det da mer demokrati - eller blir det bare mer kaos?. [Radio].  NRK P2.
 • Segaard, Signe Bock (2020). Forord, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  Forord.  s 5 - 6
 • Segaard, Signe Bock (2020). Innledning, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  Innledning.  s 9 - 18
 • Segaard, Signe Bock (2020). Kulturfrivillighet. De frivilliges perspektiv.
 • Segaard, Signe Bock (2020, 14. oktober). Norges udenrigsminister: 'Vi er blevet hacket af Rusland'. [Internett].  Danmarks Radio.
 • Segaard, Signe Bock (2020, 20. januar). Orientering - Krise i den norske regering efter at Norge henter IS-kvinde og hendes to børn hjem. [Radio].  Danmarks Radio.
 • Segaard, Signe Bock (2020, 21. januar). P1 Morgen - Fremskridtspartiet trækker sig fra den norske regering. [Radio].  Danmarks Radio.
 • Segaard, Signe Bock (2020, 14. oktober). P1 Morgen - Norsk regering: Rusland står bag hackerangreb. [Radio].  Danmarks Radio (DR).
 • Segaard, Signe Bock (2020, 18. januar). P1 Morgen. Regeringskrise i Norge. [Radio].  Danmarks Radio.
 • Segaard, Signe Bock (2020). Politisk tillit og demokratisk legitimitet.- Presentasjon av rapport og sentrale funn om politisk tillit.
 • Segaard, Signe Bock & Haugsgjerd, Atle (2020). Hvor mye tillit har vi til lokalpolitikken?. Kommunal rapport.
 • Segaard, Signe Bock (2019, 05. juni). Dagsnytt18 - intervju om det danske folketingsvalg. [TV].  NRK2/ NRK P2.
 • Segaard, Signe Bock (2019, 05. juni). Dagsrevyen - ekstra program om det danske folketingsvalg. [TV].  NRK1.
 • Segaard, Signe Bock (2019, 10. september). Debatten - deltagelse i panel om det norske lokalvalg. [TV].  NRK1.
 • Segaard, Signe Bock (2019, 09. august). Orientering - intervju om bonpengelistene rolle i det norske lokalvalg. [Radio].  Danmarks Radio P1.
 • Segaard, Signe Bock (2019, 11. september). Orientering - intervju om det norske lokalvalg. [Radio].  Danmarks Radio P1.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Refleksjoner over valgkampen 2019.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). A gender-generation gap in political representation? The impact of preferential voting in Norwegian municipal elections. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). Hvordan forholder lokale partier seg til lav kvinnerepresentasjon?. Kommunal rapport.
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2018). Can consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia & Pahl, Joachim Benedikt (2018). Decisive factors for national political discourses on EU policies for public procurement. The conditions for non-profit health and social service providers. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2018). A gender-generation gap in political representation? The impact of preferential voting in Norwegian municipal elections. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Sivesind, Karl Henrik (2018). The Power of Nonprofit Actors in Policy Making Process.Analyzing Interest Group Strategies that Changed the Implementation of an EU Directive in Norway. Vis sammendrag
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2017). De eldres lokalpolitiske deltakelse. Status og tilbakeblikk.
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). The legitimacy of local referendums on municipal amalgamation: An instrument for decision-making or consulting citizens?.
 • Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Skjønte folk hva de stemte på?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  s 16- 17
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Avslutning: behov for veiledning?, I: Jo Saglie & Signe Bock Segaard (red.),  Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-567-5.  10.  s 176 - 179
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Gjennomføring av og erfaringer med folkeavstemninger i kommunene, I: Jo Saglie & Signe Bock Segaard (red.),  Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-567-5.  4.  s 53 - 85
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Introduksjon - undersøkelse om lokale folkeavstemninger, I: Jo Saglie & Signe Bock Segaard (red.),  Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-567-5.  1.  s 11 - 14
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2017). Lokale folkeavstemningers legitimitet - en drøftelse, I: Jo Saglie & Signe Bock Segaard (red.),  Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-567-5.  9.  s 162 - 175
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2016). Representasjon av eldre i lokalpolitikken. Parti- versus velgerinnflytelse ved valget i 2015. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2016). Governments should consider the consequences when they decide whether to adopt Internet voting. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2016). Education and elderly care in Denmark, Norway and Sweden. National policies and legal framework for private providers. Vis sammendrag
 • Vassil, Kristjan; Solvak, Mihkel; Rozgonjuk, Dmitri; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Goodman, Nicole (2016). Internet voter profiles: comparison of Estonian and Norwegian voters. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2015). Er det EU som bestemmer hvem som skal utføre velferdstjenester i Norge?.
 • Segaard, Signe Bock (2015). Kvinner og lokalpolitikk.
 • Segaard, Signe Bock (2015). Rammevilkår for private tjenesteleverandører i Norge, Danmark og Sverige..
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2015). Education and elderly care in Denmark, Norway and Sweden: National policies and legal framework.
 • Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? En kunnskapsstatus.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2014). Internet voting in Norway 2013: The principle of the secret ballot in practice.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Bokanmeldelse: Anne Halvorsen, Einar Lier Madsen og Nina Jentoft (red.) (2013). Evaluering. Tradisjoner. Praksis. Mangfold. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  30(2), s 137- 142
 • Segaard, Signe Bock (2014). Internettvalg. Norske erfaringer.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). The Institutional Anchoring of Social Media as Arenas for Political Communication.
 • Baldersheim, Harald; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2013). Internet Voting in Norway 2011: Democratic and Organisational Experiences.
 • Segaard, Signe Bock (2013). Demokratiets problemer. - Hva kan IKT bidra til å løse?.
 • Segaard, Signe Bock (2013). E-government. - Et konsept for alle?. Maan-käyttö. Nordiskt Häfte.  3a, s 13- 15
 • Segaard, Signe Bock (2013). Expectations regarding Social Media. A joint arena for voters and politicians?. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2013). Social Media and the Political Sphere.
 • Segaard, Signe Bock (2013). Sosiale medier – et redskap for den lokale kandidaten? En studie av kandidaters bruk av sosiale medier i valgkampen.
 • Baldersheim, Harald; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2012). Internet Voting in Norway 2011: Democratic and Organisational Experiences.
 • Segaard, Signe Bock (2012). Sosiale medier – et redskap for de allerede medievante kandidater.
 • Segaard, Signe Bock & Nielsen, Jeppe Agger (2012). Local Election Campaign on Social Media. Evidence from Norwegian Municipalities.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2012). Firstmover. Internetvalg er kommet til Norge. Politiken, København.
 • Wollebæk, Dag & Segaard, Signe Bock (2012). Ingen solskinnshistorie. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 3. feb. 2020 07:50