Signe Bock Segaard

Statsviter med fokus på demokrati, valg, representasjon, velgere, deltakelse og politisk tillit

Segaards forskningsfelt inkluderer valg, velgeratferd, representasjon og politisk kommunikasjon; demokrati og internettvalg; politikk og forvaltning på lokalt nivå; ideell sektor og offentlig velferd. Hun er ofte brukt i media som kommentator for dansk og norsk politikk.

Hun er og har vært prosjektleder og forsker på en rekke forskningsprosjekter. Blant annet kan nevnes forskningsevalueringene av forsøkene med internettvalg i Norge, Lokalvalgdagen – kvinner i lokalpolitikkLokaldemokratiundersøkelsenLokale folkeavstemningerConditions and impacts of welfare mixFrivillig innsats prosjektet og det EU-finansierte Third Sector Impact-prosjektet.

Utover forskning er Segaard medlem forskningsutvalget på KIFO Institutt for kirke-, religions og livssynsforskning og  valgstyret for Nordisk kommuneforskningsforening (NORKOM). Tidligere har hun vært medlem av Partilovnemnda, lokallagsleder i Forskerforbundet på ISF, med i juryen for frivillighetsprisen (Frivillighet Norge), styrerepresentant på ISF og medlem av ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet (UiO). Segaard har jobbet på ISF siden 2009, og har en PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2009).

Prosjekter

Emneord: Valg og demokrati, Sivilsamfunn, Medier og offentlighet

Publikasjoner

 • Segaard, Signe Bock & Rommetvedt, Hilmar (2021). Hvem skal bestemme for oss? Velgernes syn på lokalpolitisk representasjon. I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 171–200. doi: 10.23865/noasp.134.ch7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia & Pahl, Joachim Benedikt (2020). What Shapes National Responses to EU Public Procurement Policy? The Case of Health and Social Services in Norway, Germany and England. Scandinavian Journal of Public Administration. 24(1), s. 25–48. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2020). A gender-generation gap in political representation? The contingent impact of preference voting in Norwegian municipal elections. Local Government Studies. 47(1), s. 145–165. doi: 10.1080/03003930.2020.1797691. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock; Rose, Lawrence E & Haugsgjerd, Atle (2020). Politisk tillit i Norge – tegn til økende sosiale forskjeller? I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. s. 124–137.
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2019). When do consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway. International Political Science Review. 42(2), s. 213–228. doi: 10.1177/0192512119881810. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia & Joachim Benedikt, Pahl (2019). Tre tolkningar av EU-direktivet om offentlig upphandling: Norge, Tyskland och England. I Segnestam Larsson, Ola (Red.), Upphandlad. Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg. Idealistas Förlag. s. 53–85.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). Lav kvinnerepresentasjon som demokratisk problem: Lokale partilags arbeid med kjønnsbalanse på valglistene. Tidsskrift for kjønnsforskning. 43(3), s. 141–157. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2019-03-02.
 • Segaard, Signe Bock (2018). Les écoles privées en Scandinavie. Réglementation publique et fragmentation. Revue internationale d'éducation Sèvres. s. 103–114. doi: 10.4000/ries.6073. Fulltekst i vitenarkiv
 • Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). What promotes gender balance in local politics? A review of research. Tidsskrift for samfunnsforskning. 58(1), s. 84–104. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-04.
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2017). De eldres lokalpolitiske deltakelse: status og tilbakeblikk. I Saglie, Jo & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag. s. 201–221.
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2017). Representasjon av eldre i lokalpolitikken: parti- versus velgerinnflytelse ved valget i 2015. I Saglie, Jo & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag. s. 223–242.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2017). Education and Elderly Care in Denmark, Norway and Sweden: National Policies and Legal Frameworks for Private Providers. I Sivesind, Karl Henrik & Saglie, Jo (Red.), Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan. s. 75–115. doi: 10.1007/978-3-319-55381-8_3.
 • Segaard, Signe Bock (2017). The Institutional Anchoring of Social Media Venues as Arenas for Local Political Communication. Perceptions by Voters and Politicians. I Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. s. 118–138. doi: 10.1515/9783110546330-007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2016). Internet Voting and the Secret Ballot in Norway: Principles and Popular Understandings. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. 26(2), s. 155–169. doi: 10.1080/17457289.2016.1145687.
 • Segaard, Signe Bock; Baldersheim, Harald & Saglie, Jo (2016). The Norwegian trial with Internet voting: results and challenges. I Barrat i Esteve, Jordi (Red.), El voto electrónico y sus dimensiones jurídicas: Entre la ingenua complacencia y el rechazo precipitado. Iustel. s. 189–218.
 • Segaard, Signe Bock (2016). Velferdsmiks og rammevilkår for private tjenesteleverandører i Norge, Danmark og Sverige. I Sivesind, Karl Henrik (Red.), Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap. Institutt for samfunnsforskning. s. 40–49.
 • Segaard, Signe Bock (2015). Perceptions of Social Media: A Joint Arena for Voters and Politicians? Nordicom Review. 36(2), s. 65–78. doi: 10.1515/nor-2015-0017. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (2021). Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg? Cappelen Damm Akademisk. 288 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haugsgjerd, Atle & Segaard, Signe Bock (2020). Politisk tillit, lokaldemokrati og legitimitet. Kunnskapsstatus og utviklingstrekk. Institutt for samfunnsforskning.
 • Segaard, Signe Bock (2020). Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Institusjonenes perspektiv – Delrapport 2. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock (2020). Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock (2019). Frivillige i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. De frivilliges perspektiv. Delrapport 1. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor . Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2016). Kvinner i lokalpolitikk 2015 : En statusevaluering. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock (2015). Skole og eldreomsorg i Skandinavia. Nasjonale føringer for ikke-offentlige aktører. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Winsvold, Marte; Hanssen, Gro Sandkjær; Houlberg, Kurt; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Lokalpolitisk lederskap og medvirkning ved kommunesammenslåinger. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Segaard, Signe Bock (2021). Valgforskere i ny bok: Klima var viktigste sak ved valget i 2019. [Internett]. Naturpress.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Därför backar ”Norges SD”: Sämsta valet på 30 år. [Avis]. Expressen.
 • Bergh, Johannes; Rommetvedt, Hilmar; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2021). Hva kan vi lære av valget i 2019? Kommunal Rapport.
 • Segaard, Signe Bock; Kjær, Ulrik & Saglie, Jo (2021). Why are there More Female Local Councillors in Norway than in Denmark? A Crack in the Nordic gender equality model .
 • Segaard, Signe Bock; Kjær, Ulrik & Saglie, Jo (2021). Why are there More Female Local Councillors in Norway than in Denmark? A Crack in the Nordic gender equality model .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Det gode lokaldemokrati? Selvstyre, velferd og politisk tillit.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Det må bli et klimavalg. [Avis]. Dagsavisen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Spiste gubbevelldet til frokost. [Avis]. Budstikka.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Politiske spørsmål om kultur gir ikke valgkamp. [Avis]. Vårt Land Pluss.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Kuppet makten med hemmelige frokoster og møter på do. [Avis]. Budstikka Pluss.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Bør vi stole på politikere og media? [Avis]. Tønsbergs Blad.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norsk lokalvalg - og noen paralleller til Danmark.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Ställ dina frågor om valet i Norge. [Avis]. Expressen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Betyr det egentlig noe hvem som bestemmer i en sammenslått kommune? [Avis]. Fosna-Folket.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norsk forsker: I Norge har vi alder på stemmesedlerne. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Sådan blev Norge klar til at holde valg med høje smittetal. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Vil ta grep for å få flere unge politikere valgt. [Avis]. Aftenposten.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Danskene er lei av gamle politikere. Valgforskere vil ha alder med på stemmeseddelen. . [Internett]. Aftenposten online.
 • Christensen, Dag Arne; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2021). Lokalvalget 2019: Et fremoverskuende valg? . I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 9–25. doi: 10.23865/noasp.134.ch1.
 • Segaard, Signe Bock & Rommetvedt, Hilmar (2020). Hvem skal bestemme for oss? Velgernes syn på lokalpolitisk representasjon.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Tilliten til politikerne faller mest blant dem som har minst av den. Aftenposten Viten. s. 24–25.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Local Elections and Voting in Norway.
 • Segaard, Signe Bock (2020). Norges udenrigsminister: 'Vi er blevet hacket af Rusland'. [Internett]. Danmarks Radio.
 • Segaard, Signe Bock (2020). Innledning. I Segaard, Signe Bock (Red.), Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. Institutt for samfunnsforskning. s. 9–18.
 • Segaard, Signe Bock (2020). Forord. I Segaard, Signe Bock (Red.), Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. Institutt for samfunnsforskning. s. 5–6.
 • Segaard, Signe Bock (2020). Politisk tillit og demokratisk legitimitet.- Presentasjon av rapport og sentrale funn om politisk tillit.
 • Segaard, Signe Bock (2020). P1 Morgen - Fremskridtspartiet trækker sig fra den norske regering. [Radio]. Danmarks Radio.
 • Segaard, Signe Bock (2020). Kulturfrivillighet. De frivilliges perspektiv.
 • Segaard, Signe Bock (2020). P1 Morgen. Regeringskrise i Norge. [Radio]. Danmarks Radio.
 • Segaard, Signe Bock (2020). P1 Morgen - Norsk regering: Rusland står bag hackerangreb. [Radio]. Danmarks Radio (DR).
 • Segaard, Signe Bock & Haugsgjerd, Atle (2020). Hvor mye tillit har vi til lokalpolitikken? Kommunal rapport.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Lokaldemokratiets legitimitet - tillit,deltakelse og ulikhet. Avsluttende drøftelse. I Segaard, Signe Bock (Red.), Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. Institutt for samfunnsforskning. s. 96–114.
 • Winsvold, Marte; Haugsgjerd, Atle; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Trust by default. What is political trust - and what is political distrust?
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). A gender-generation gap in political representation? The impact of preferential voting in Norwegian municipal elections.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). Hvordan forholder lokale partier seg til lav kvinnerepresentasjon? . Kommunal rapport.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Dagsrevyen - ekstra program om det danske folketingsvalg. [TV]. NRK1.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Dagsnytt18 - intervju om det danske folketingsvalg. [TV]. NRK2/ NRK P2.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Debatten - deltagelse i panel om det norske lokalvalg. [TV]. NRK1.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Orientering - intervju om det norske lokalvalg. [Radio]. Danmarks Radio P1.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Refleksjoner over valgkampen 2019.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Orientering - intervju om bonpengelistene rolle i det norske lokalvalg. [Radio]. Danmarks Radio P1.
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2018). Can consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway .
 • Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia & Pahl, Joachim Benedikt (2018). Decisive factors for national political discourses on EU policies for public procurement. The conditions for non-profit health and social service providers .
 • Segaard, Signe Bock & Sivesind, Karl Henrik (2018). The Power of Nonprofit Actors in Policy Making Process.Analyzing Interest Group Strategies that Changed the Implementation of an EU Directive in Norway.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2018). A gender-generation gap in political representation? The impact of preferential voting in Norwegian municipal elections .
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2017). De eldres lokalpolitiske deltakelse. Status og tilbakeblikk.
 • Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Skjønte folk hva de stemte på? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). s. 16–17.
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). The legitimacy of local referendums on municipal amalgamation: An instrument for decision-making or consulting citizens?
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Gjennomføring av og erfaringer med folkeavstemninger i kommunene. I Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (Red.), Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Institutt for samfunnsforskning. s. 53–85.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Avslutning: behov for veiledning? I Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (Red.), Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Institutt for samfunnsforskning. s. 176–179.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Introduksjon - undersøkelse om lokale folkeavstemninger. I Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (Red.), Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Institutt for samfunnsforskning. s. 11–14.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2017). Lokale folkeavstemningers legitimitet - en drøftelse. I Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (Red.), Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Institutt for samfunnsforskning. s. 162–175.
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2016). Representasjon av eldre i lokalpolitikken. Parti- versus velgerinnflytelse ved valget i 2015 .
 • Vassil, Kristjan; Solvak, Mihkel; Rozgonjuk, Dmitri; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Goodman, Nicole (2016). Internet voter profiles: comparison of Estonian and Norwegian voters.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2016). Education and elderly care in Denmark, Norway and Sweden. National policies and legal framework for private providers .
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2016). Governments should consider the consequences when they decide whether to adopt Internet voting.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2015). Education and elderly care in Denmark, Norway and Sweden: National policies and legal framework.
 • Segaard, Signe Bock (2015). Rammevilkår for private tjenesteleverandører i Norge, Danmark og Sverige.
 • Segaard, Signe Bock (2015). Er det EU som bestemmer hvem som skal utføre velferdstjenester i Norge?
 • Segaard, Signe Bock (2015). Kvinner og lokalpolitikk.
 • Saglie , Jo & Segaard, Signe Bock (2014). Internet voting in Norway 2013: The principle of the secret ballot in practice.
 • Folkestad, Bjarte; Saglie , Jo & Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? En kunnskapsstatus.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). The Institutional Anchoring of Social Media as Arenas for Political Communication.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Bokanmeldelse: Anne Halvorsen, Einar Lier Madsen og Nina Jentoft (red.) (2013). Evaluering. Tradisjoner. Praksis. Mangfold . Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 30(2), s. 137–142.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Internettvalg. Norske erfaringer.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 8. feb. 2021 15:21