Anne Skevik Grødem

Bilde av Anne Skevik  Grødem
English version of this page
Stillingstittel Forsker I
Grad Dr. polit.
Kontakt 920 56 232 a.s.grodem@samfunnsforskning.no

Sosiolog med sterk interesse for velferdsforskning

Anne Skevik Grødem har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2001). Blant de viktigste forskningsinteressene hennes er familiepolitikk, sammenlignende velferdspolitikk, fattigdom og marginalisering, og migrasjon som en utfordring for velferdspolitikken. For tida jobber hun med et prosjekt om den norske pensjonsreformen.

Grødem er nasjonal ekspert i the European Social Policy Network, som er et rådgivende organ for Europakommisjonen, og sitter i programstyret til Norges forskningsråds program HELSEVEL (Bedre og mer effektive helse- og omsorgstjenester).

Emneord: Velferd

Publikasjoner

 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Combining Work and Pension in Norway: Gathering Information and Imagining the Future. Nordic Journal of Working Life Studies. . doi: 10.18291/njwls.127972 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Retirement anticipation - gendered patterns in a gender-equal society? a study of senior workers in Norway,. Journal of Women & Aging. . doi: 10.1080/08952841.2021.1944753 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Older workers imagining retirement: the collapse of agency, or freedom at last?. Ageing & Society. . doi: 10.1017/S0144686X20002044 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kitterød, Hege; Grødem, Anne Skevik & Pedersen, Axel West (2021). Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse?. Tidsskrift for velferdsforskning. . doi: 10.18261/issn.2464-3076-2021-03-02 Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Grødem, Anne Skevik (2021). From national activation legislation to local practices in Norway—Why the same law gives diverse practices. International Journal of Social Welfare. . doi: 10.1111/ijsw.12513 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Arbeidslinja – nå også for 70-åringer? Eldre arbeidstakeres tanker om lønnsarbeid, pensjon og det gode liv. Søkelys på arbeidslivet.  37(4), s 252- 266 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-04-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2020). How Occupational Pensions Shape Extended Working Lives: Gender, Class and Chance after the Norwegian Pension Reform. Work, Employment and Society.  s 1- 18 . doi: 10.1177/0950017020952619 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Familier og barn, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 9.  s 160 - 175
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Hva er rettferdig pensjon? Befolkningens oppfatninger om alderspensjonen i folketrygden. Søkelys på arbeidslivet.  36(4), s 282- 297 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-04-06 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2019). The expertise of politicians and their role in epistemic communities. Policy & Politics.  47(4), s 561- 577 . doi: 10.1332/030557319X15662966019989 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grødem, Anne Skevik & Terum, Lars Inge (2019). Kommunal inntektssikring, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 13.  s 251 - 268
 • Grødem, Anne Skevik & Vilhena, Susana (2019). Samhandling i frontlinjen på NAV-kontoret, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 15.  s 294 - 310
 • Hagelund, Anniken & Grødem, Anne Skevik (2019). When metaphors become cognitive locks: occupational pension reform in Norway. Policy & Society: Journal of public, foreign and global policy.  38(3), s 373- 388 . doi: 10.1080/14494035.2019.1646070 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik; Hagelund, Anniken; Hippe, Jon Mathias & Trampusch, Christine (2018). Beyond coverage: the politics of occupational pensions and the role of trade unions. Introduction to special issue. Transfer - European Review of Labour and Research.  24(1), s 9- 23 . doi: 10.1177/1024258917747842 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2018). Networking, lobbying and bargaining for pensions: trade union power in the Norwegian pension reform. Journal of Public Policy.  s 1- 17 . doi: 10.1017/S0143814X18000144 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West; Hippe, Jon Mathias; Grødem, Anne Skevik & Sørensen, Ole Beier (2018). Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway. Transfer - European Review of Labour and Research.  24(1), s 109- 122 . doi: 10.1177/1024258917748873 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brochmann, Grete & Grødem, Anne Skevik (2017). Den norske modellens møte med innvandring - et regime i endring, I: Mary Ann Stamsø (red.),  Velferdsstaten i endring : Om norsk helse- og sosialpolitikk (3. utg).  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-424005.  Kapittel 14.  s 362 - 381 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Family-oriented policies in Scandinavia and the challenge of immigration. Journal of European Social Policy.  27(1), s 77- 89 . doi: 10.1177/0958928716673315 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Farvel til den barnevennlige velferdsstaten?, I: Stian Carstens Bendiksen; Sverre Helseth & Charlotte Lundgren (red.),  Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?.  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  ISBN 978-82-8286-317-9.  Artikkel 10.  s 184 - 200
 • Grødem, Anne Skevik & Hatland, Aksel (2017). Family and Working Life in the Nordic Countries, I: Klaus Petersen; Stein Kuhnle; Yoko Otsuka; Pauli Kettunen & Akio Kamiko (red.),  The Nordic Welfare Model: Still Sustainable? Five Exceptions and Policy Cooperation.  Minerva Shobou.  ISBN 978-4-623-07535-5.  Kapittel 10.
 • Hagelund, Anniken & Grødem, Anne Skevik (2017). Build Your Own Pension: Framing Pension Reform and Choice in Newspapers. Journal of Aging & Social Policy.  29(3), s 218- 234 . doi: 10.1080/08959420.2016.1242108 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grødem, Anne Skevik (2016). Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk. Sosiologisk Tidsskrift.  24(4), s 303- 326 . doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-04-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik (2016). Migration as a Challenge to the Nordic Welfare States, In Noralv Veggeland (ed.),  The Current Nordic Welfare State Model.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-63485-124-4.  Chapter 8.  s 149 - 170 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gautun, Heidi & Grødem, Anne Skevik (2015). Prioritising care services: Do the oldest users lose out?. International Journal of Social Welfare.  24(1), s 73- 80 . doi: 10.1111/ijsw.12116
 • Grødem, Anne Skevik (2015). De norske trygdene i møte med et europeisk arbeidsmarked, I: Ann-Helén Bay; Anniken Hagelund & Aksel Hatland (red.),  For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49470-4.  Kapittel 8.  s 171 - 189
 • Grødem, Anne Skevik & Hansen, Inger Lise (2015). Integrating in Homeownerland: The Norwegian housing regime and why it matters for immigrants’ social inclusion. Nordic Journal of Migration Research.  5(3), s 117- 125 . doi: 10.1515/njmr-2015-0019 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik & Orupabo, Julia (2015). Gradering av sykmeldinger - hvilke problemer løser det?. Søkelys på arbeidslivet.  32(1-2), s 41- 60 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hermansen, Åsmund & Grødem, Anne Skevik (2015). Redusert liggetid blant de eldste : reformeffekt. Sykepleien Forskning.  10(1), s 24- 32 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.53351
 • Grødem, Anne Skevik (2014). A Review of Family Demographics and Family Policies in the Nordic Countries. Verbum.  3, s 50- 66 . doi: 10.15388/bjps.2014.3.4871 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brochmann, Grete & Grødem, Anne Skevik (2013). Migration and welfare sustainability. The case of Norway, In Grete Brochmann & Elena Jurado (ed.),  Europe's immigration challenge. Reconciling work, welfare and mobility.  I.B. Tauris.  ISBN 9781780762265.  Kap. 3.  s 59 - 76

Se alle arbeider i Cristin

 • Arnesen, Daniel; Grødem, Anne Skevik; Ervik, Rune & Eimhjellen, Ivar (2021). Delrapport: Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger. Erfaringer fra forsøkskommunenes innføring av Fritidskortet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2021:2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Eldre arbeidstakere med ny teknologi. Kommunikasjon og motivasjon i arbeidslivet under koronatiltakene. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:11. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brochmann, Grete & Grødem, Anne Skevik (2019). Absorption Capacity as Means for Assessing Sustainable Immigration. EMN Norway Occasional Paper.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Pensjon: for komplisert for folk flest? Befolkningens kunnskap om og holdninger til pensjonssystemet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:13. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik; Rasmussen, Magnus Bergli & Wagner, Ines (2019). Inntektssikring for befolkningen i yrkesaktiv alder – en sammenligning av syv nordeuropeiske land.
 • Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik & Wagner, Ines (2019). Trygdepolitikk og trygdemottak i åtte nordeuropeiske land. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:14. Vis sammendrag
 • Wagner, Ines & Grødem, Anne Skevik (2018). Sertifisert likestilling: Likelønnsstandarden på Island. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:10. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik (2017). ESPN Thematic Report on Progress in the implementation of the 2013 EU Recommendation on “Investing in children: Breaking the cycle of disadvantage”. Norway 2017..
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Norway: Changes in the attendance allowance for parents with severely ill children.
 • Fløtten, Tone; Grødem, Anne Skevik & Källsmyr, Karin (2016). Insatser mot barnfattigdom.
 • Grødem, Anne Skevik (2016). ESPN Thematic Report on work-life balance measures for persons of working age with dependent relatives.
 • Grødem, Anne Skevik (2016). Mandatory activation for recipients of social assistance in Norway. ESPN - European Social Policy Network - Flash Report 2016/6. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bay, Ann-Helén; Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Grødem, Anne Skevik & Terum, Lars Inge (2015). Nav som lærende organisasjon. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik (2015). ESPN Flash Report 2015/58 Partial sick leave in Norway: high hopes for social inclusion.
 • Grødem, Anne Skevik; Orupabo, Julia & Pedersen, Axel West (2015). Gradert sykemelding : oppfølging og trygdemottak etter sykepengeperiodens utløp. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:005. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik & Pedersen, Axel West (2015). ESPN Thematic Report on minimum income schemes – Norway (2016).
 • Djuve, Anne Britt & Grødem, Anne Skevik (red.) (2014). Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering i Norden. FAFO-rapport. 27.
 • Fløtten, Tone & Grødem, Anne Skevik (2014). Helhetlige tiltak mot barnefattigdom. En kunnskapsoppsummering.. FAFO-rapport. 18.
 • Grødem, Anne Skevik (2014). Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:016. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik; Nielsen, Roy A & Strand, Anne Hege Henden (2014). Unge mottakere av helserelaterte ytelser. Fordelingen mellom offentlig og familiebasert forsørgelse av unge NEET. FAFO-rapport. 37.
 • Gautun, Heidi; Bogen, Hanne Elisabeth & Grødem, Anne Skevik (2013). Konsekvenser av konkurranseutsetting- Kvalitet, effektivitet og arbeidsvilkår i sykehjem og hjemmetjenester.
 • Grødem, Anne Skevik & Aspøy, Tove Mogstad (2013). Konkurranseutsatt kompetanse. Om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige. FAFO-rapport. 26.
 • Grødem, Anne Skevik; Hansen, Inger Lise & Sandbæk, Miriam Latif (2013). Boligpolitiske velferdsgevinster. Fafo-notat. 20.
 • Grødem, Anne Skevik & Sandbæk, Miriam Latif (2013). Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold. FAFO-rapport. 45.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grødem, Anne Skevik (2021). Arbeidslinja for bestemødre?. KAI-kronikken.
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Koronasituasjon og økt bruk av digitale verktøy: Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere?.
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Koronasituasjonen og økt bruk av digitale verktøy. Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere?.
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Seniorenes tanker om pensjonisttilværelsen- hva forteller de oss om betingelsene for fortsatt yrkesaktivitet?.
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Yrkesaktiv etter 55 - Hva vet vi om individuell atferd og tilpasninger og hva virker av arbeidsgivers tiltak?.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Befolkningens kunnskap om pensjonssystemet.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Har befolkningen tillit til pensjonssystemet?.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Hvordan få flere i arbeid i Norge?.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Kunnskapsstatus: Hva sier tidligere studier om folks kunnskap om pensjon?.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Likelønn i Norge og tiltak mot lønnsdiskriminering.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Progressives facing the “progressive’s dilemma”: acknowledge, reject or redefine?.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Velferd og migrasjon i skandinaviske sosialdemokraters partiprogrammer.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Absorption Capacity as a Means for Assessing Sustainable Migration (Nordic perspectives).
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Den islandske modellen - bør Norge følge etter?.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Den lange reformprosessen, 2001-2018. Aktørene, arenaene og argumentene..
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Familiepolitikk i endring? Betydningen av innvandring og integrering.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Hvem har rett til offentlig forsørgelse? Velferdsdebatt etter finanskrise og migrantkrise.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Hvordan få flere i arbeid i Norge?.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Likelønn - har Island svaret?.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Likelønnsstandarden på Island.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Nøkkelfunn fra rapporten ""Sertifisert likestilling".
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Politikken i pensjonene - den lange pensjonsprosessen.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Politikken i pensjonene - den lange reformprosessen..
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Politikken i pensjonene - reformprosessen 2001-2018..
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Researching Norwegian and Nordic family and child policies.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Tillit og bærekraft: velferdsmodellen i en globalisert verden.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2018). Gendering old age pensions: How the shifting private-public mix in pension politics reshape outcomes for men and women.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2018). Samspillet mellom folketrygdpensjonen og arbeidsmarkeds-baserte pensjoner i Norge: politiske prosesser og utfall, I: NFR Forskningsrådet (red.),  Evaluering av pensjonsreformen - EVAPEN : avslutningskonferanse, artikler fra prosjektene.  Norges forskningsråd.  Kapittel 1.  s 3 - 20
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Etter gullalderen. Fra generøs velferdsstat til nidkjær aktiveringsstat?.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Høy migrasjon som utfordring for velferdsstaten: Integrasjon, samhold og tillit..
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Ingen brenning av bildekk. Den politiske prosessen fram til pensjonsreformen 2011.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Ingen brenning av bildekk. Den politiske prosessen fram til pensjonsreformen 2011.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Integrasjon og tillit.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Integrasjon og tillit. Refleksjoner over NOU 2017:2.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Lav sysselsetting blant innvandrere i Norge. Årsaker og konsekvenser.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Migrasjon som utfordring for den norske velferdsmodellen.
 • Grødem, Anne Skevik & Hagelund, Anniken (2017). How some reform attempts succeed while others fail – a comparative analysis of two pension reform processes in one country.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2017). Gendering old age pension reform: how private pension schemes reshape outcomes for men and women.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2017). 'I fought the bureaucracy and the bureaucracy won.' Å gjenvinne kontrollen over et pensjonssystem i drift..
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2017). Vekst i europeiske tjenestepensjoner – markeds- eller fagforeningsmakt?.
 • Grødem, Anne Skevik (2016). The Nordic Welfare Model and the Refugee Crisis: Buffer or Weakness? OECD Insights Blog.
 • Gautun, Heidi & Grødem, Anne Skevik (2015). Prioritising Care Services: Do the Oldest Users Lose Out.
 • Grødem, Anne Skevik (2015). I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Anmeldelse av bok redigert av Karin Widerberg. Tidsskrift for samfunnsforskning.  56(4), s 507- 510
 • Gautun, Heidi & Grødem, Anne Skevik (2014). "Prioritizing care services: Do the oldest users lose out?".
 • Grødem, Anne Skevik (2014). Nav - med brukeren i sentrum?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  55(2), s 245- 248
 • Gautun, Heidi & Grødem, Anne Skevik (2013). Prioritizing care services: Do the oldest users lose out?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 3. jan. 2019 16:21