Tilknyttede forskere

 

Søk etter personer

Personer 1 - 12 av 12
Navn Grad Telefon E-post Emneord
Bilde av Tor Bjørklund Bjørklund, Tor Tilknyttet forsker Dr. philos. 408 99 922 tor.bjorklund@stv.uio.no Valg og demokrati
Bilde av Tordis Borchgrevink Borchgrevink, Tordis Tilknyttet forsker Mag. art. 476 02 884 tordis.borchgrevink@samfunnsforskning.no Migrasjon
Bilde av Fredrik Engelstad Engelstad, Fredrik Forsker I, bistilling Dr. philos. 22 85 40 02 (UiO) 900 22 484 fredrik.engelstad@sosgeo.uio.no Valg og demokrati, Likestilling
Bilde av Anna Aasen Godøy Godøy, Anna Aasen Forsker II Ph.d. 922 50 187 Arbeid
Bilde av Aksel Hatland Hatland, Aksel Forsker I, bistilling Ph.d. 907 65 037 aksel.hatland@samfunnsforskning.no Velferd
Bilde av Øystein Marianssønn Hernæs Hernæs, Øystein Marianssønn Forsker II Ph.d. 936 52 406 o.m.hernas@samfunnsforskning.no Arbeid, Velferd
Bilde av Rune Karlsen Karlsen, Rune Forsker I, bistilling Ph.d. 916 88 219 rune.karlsen@samfunnsforskning.no Digitalisering, Valg og demokrati
Bilde av Staffan Kumlin Kumlin, Staffan Forsker I, bistilling Fil. Dr. 472 86 824 staffan.kumlin@samfunnsforskning.no Velferd, Valg og demokrati
Bilde av Lawrence E. Rose Rose, Lawrence E. Professor emeritus Ph.d. 482 88 459 974 19 695 l.e.rose@stv.uio.no Valg og demokrati
Bilde av Rune Slagstad Slagstad, Rune Professor emeritus Dr. philos. 922 82 722 rune.slagstad@samfunnsforskning.no Valg og demokrati
Bilde av Jorun Solheim Solheim, Jorun Tilknyttet forsker Mag. art. 904 06 747 jorun.solheim@samfunnsforskning.no Likestilling
Bilde av Bernt Aardal Aardal, Bernt Forsker I, bistilling Dr. philos. 22 84 42 34 (UiO) 924 34 801 bernt.aardal@samfunnsforskning.no Valg og demokrati