Tilknyttede forskere

 

Søk etter personer

Personer 1 - 13 av 13
Navn Grad Telefon E-post Emneord
Bilde av Tor Bjørklund Bjørklund, Tor Tilknyttet forsker Dr. philos. 408 99 922 tor.bjorklund@stv.uio.no Valg og demokrati
Bilde av Tordis Borchgrevink Borchgrevink, Tordis Tilknyttet forsker Mag. art. 476 02 884 tordis.borchgrevink@samfunnsforskning.no Migrasjon
Bilde av Fredrik Engelstad Engelstad, Fredrik Forsker I, bistilling Dr. philos. 22 85 40 02 (UiO) 900 22 484 fredrik.engelstad@sosgeo.uio.no Valg og demokrati, Likestilling
Bilde av Anna Aasen Godøy Godøy, Anna Aasen Forsker II Ph.d. 922 50 187 Arbeid
Bilde av Anniken Hagelund Hagelund, Anniken Forsker I Dr. polit. 22 85 84 70 (UiO) 901 23 044 anniken.hagelund@samfunnsforskning.no Migrasjon, Velferd
Bilde av Aksel Hatland Hatland, Aksel Forsker I, bistilling Ph.d. 907 65 037 aksel.hatland@samfunnsforskning.no Velferd
Bilde av Øystein Marianssønn Hernæs Hernæs, Øystein Marianssønn Forsker II Ph.d. 936 52 406 o.m.hernas@samfunnsforskning.no Arbeid, Velferd
Bilde av Rune Karlsen Karlsen, Rune Forsker I, bistilling Ph.d. 916 88 219 rune.karlsen@samfunnsforskning.no Digitalisering, Valg og demokrati
Bilde av Staffan Kumlin Kumlin, Staffan Forsker I (Professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo) Fil. Dr. 472 86 824 staffan.kumlin@samfunnsforskning.no Valg og demokrati, Velferd
Bilde av Lawrence E. Rose Rose, Lawrence E. Professor emeritus Ph.d. 482 88 459 974 19 695 l.e.rose@stv.uio.no Valg og demokrati
Bilde av Rune Slagstad Slagstad, Rune Professor emeritus Dr. philos. 922 82 722 rune.slagstad@samfunnsforskning.no Valg og demokrati
Bilde av Jorun Solheim Solheim, Jorun Tilknyttet forsker Mag. art. 904 06 747 jorun.solheim@samfunnsforskning.no Likestilling
Bilde av Bernt Aardal Aardal, Bernt Forsker I, bistilling Dr. philos. 22 84 42 34 (UiO) 924 34 801 bernt.aardal@samfunnsforskning.no Valg og demokrati