Bernard Enjolras

Bilde av Bernard  Enjolras
English version of this page
Stillingstittel Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
Grad Ph.d.

Samfunnsviter og leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 

Bernard Enjolras forskning er sentrert rundt sivilsamfunnet i bred forstand. Dette inkluderer temaer som frivillighet, frivillige organisasjoner, samstyring, sosial kapital og tillit, så vel som   deltagelse, samfunnsengasjement og deltakelse, samt digitalisering av offentligheten, sosiale medier og ytringsfrihet,

Bernard Enjolras er forsker I og Leder av Sentret for forskning på sivilsamfunn og  frivillig sektor. Han har vært  koordinator for EU-FP7 prosjekt Third Sector Impact, Assisterende Direktør ved Institutt for samfunnsforskning (2014-2016), redaktør for Voluntas, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (ISTR, Springer) , forskningsleder for gruppen politikk, demokrati og sivilsamfunn i perioden 2006-2014, og har ledet Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt (2012-2014). 

Han har blant annen forfattet eller redigert: Liker-Liker ikke: Samfunnsengasjement i en Facebook-tid (Bernard Enjolras, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen & Dag Wollebæk, Cappelen Damm, 2013), Scandinavian Civil Society and Social Transformations: The Case of Norway (Bernard Enjolras & Kristin Strømsnes, eds., 2018), New York: Springer, The Third Sector: A Renewable Resource for Europe. Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. (Bernard Enjolras, Lester M. Salamon, Karl Henrik Sivesind, Annette Zimmer, , 2018), Houndmills: Palgrave Pivot, Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling. [From collective to connective action. New forms of civic engagement and collective action] Bernard Enjolras & Ivar Eimhjellen (red.), 2018, Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 Han mottok i 2010  den ”Academy of Management Public and Nonprofit (PNP) Division Best Article Award” for hans artikkel 'A Governance-Structure Approach to Voluntary Organizations' published in 2009 in Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.  

Bernard Enjolras holder en mastergrad i statsvitenskap fra   Institut d'Etudes Politiques (Sciences-Po), Paris, France  og i samfunnsøkonomi fra  Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, France.  Han mottok sin doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Université de Paris I. Panthéon Sorbonne, Paris, France og sin doktorgrad i sosiologi fra Université du Québec à Montréal, Canada. Han er vært Senior Fellow in Policy Studies,  ved The Johns Hopkins University, Baltimore, US og gjesteprofessor ved Universitet i Montpellier, Universitet Aix-Marseille, Universitet Paris Pantheon-Sorbonne.  

Sosiale medier

Prosjekter

Emneord: Valg og demokrati, Sivilsamfunn, Medier og offentlighet

Publikasjoner

 • Enjolras, Bernard Louis (2022). Determinants of Voluntary Organizations’ Attention on Facebook: The Case of Norwegian Voluntary Organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. s. 1–23. doi: 10.1177/08997640221129551. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard Louis (2022). Hvem deltar i den nye offentligheten? Aktive nettdebattanter og deres holdninger. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 76–94. doi: 10.18261/9788215051017-2022-04.
 • Enjolras, Bernard Louis & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Health on social media: mediatization of subjective experience? Health & New Media Research. 5(2), s. 220–250.
 • Enjolras, Bernard & Trætteberg, Håkon Solbu (2021). Interactions Between Local Government and Voluntary Organizations: Theoretical Perspectives. I Ibsen, Bjarne (Red.), Voluntary and Public Sector Collaboration in Scandinavia : New Approaches to Co-Production. Palgrave Macmillan. s. 23–42. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-72315-6_2.
 • Guidi, Riccardo; Butcher, Jacqueline; Enjolras, Bernard Louis; Mati, Jacob Mwathi; Wilson, John & Xu, Ying (2021). Varieties and Changes of Volunteering: Challenges for an International Standard on Voluntary Action. I Guidi, Riccardo; Fonović, Ksenija & Cappadozzi, Tania (Red.), Accounting for the Varieties of Volunteering : New Global Statistical Standards Tested. Springer Nature. s. 47–78.
 • Steen-Johnsen, Kari; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte Slagsvold & Enjolras, Bernard (2021). Tillit etter terror i Norge, Frankrike og Spania. Betydningen av narrativer og politisk kontekst. Norsk sosiologisk tidsskrift. 5(3), s. 12–27. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2021-03-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaakinen, Markus; Oksanen, Atte; Kushner Gadarian, Shana; Solheim, Øyvind Bugge; Herreros, Francisco & Winsvold, Marte Slagsvold [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Online Hate and Zeitgeist of Fear: A Five-Country Longitudinal Analysis of Hate Exposure and Fear of Terrorism After the Paris Terrorist Attacks in 2015. Political Psychology. 42(6), s. 1019–1035. doi: 10.1111/pops.12732. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard Louis (2021). Explaining the Varieties of Volunteering in Europe: A Capability Approach. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 32, s. 1187–1212. doi: 10.1007/s11266-021-00347-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard; Andersen, Linda Lundgaard; Gawell, Malin & Loga, Jill Merethe (2021). Between Coercive and Mimetic Institutional Isomorphism: Social Enterprise and the Universal Scandinavian Welfare State. I Defourny, Jacques & Nyssens, Marthes (Red.), Social Enterprise in Western Europe Theory, Models and Practice. Routledge. s. 301–315. doi: 10.4324/9780429055140-18-21.
 • Enjolras, Bernard; Loga, Jill Merethe; Kobro, Lars Ueland & Hauge, Hans A. (2021). Social Enterprises in Norway: Models and Institutional Trajectories. I Defourny, Jacques & Nyssens, Marthes (Red.), Social Enterprise in Western Europe Theory, Models and Practice. Routledge. s. 166–181. doi: 10.4324/9780429055140-10-12.
 • Makkonen, Anna; Oksanen, Atte; Gadarian, Shana Kushner; Herreros, Francisco; Winsvold, Marte & Solheim, Øyvind Bugge [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Fear-triggering effects of terrorism threats: Cross-country comparison in a terrorism news scenario experiment. Personality and Individual Differences. 161. doi: 10.1016/j.paid.2020.109992. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard; Gadarian, Shana & Steen-Johnsen, Kari (2019). Social Media Use and Fear Levels after the Paris 2015 Attacks: A Comparative Study. I Elman, Miriam F.; Gerard, Catherine; Golan, Galia & Kriesberg, Louis (Red.), Overcoming Intractable Conflicts : New Approaches to Constructive Transformations. Rowman & Littlefield International. s. 107–122.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Herreros, Francisco; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte & Gadarian, Shana [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Does trust prevent fear in the aftermath of terrorist attacks? Perspectives on Terrorism (PT). 13(4), s. 39–55. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2019). Anger, Fear, and Echo Chambers: The Emotional Basis for Online Behavior. Social Media + Society. 5(2). doi: 10.1177/2056305119829859. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen-Johnsen, Kari; Sundet, Vilde Schanke & Enjolras, Bernard (2019). Theorizing Policy-Industry Processes : A Media Policy Field Approach. European Journal of Communication. doi: 10.1177/0267323119830047. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2018). Forholdet mellom online- og offline-deltakelse i frivillige organisasjoner. I Enjolras, Bernard & Eimhjellen, Ivar (Red.), Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge . Cappelen Damm Akademisk. s. 101–126. doi: 10.23865/noasp.45.ch4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard & Eimhjellen, Ivar (2018). Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling . I Enjolras, Bernard & Eimhjellen, Ivar (Red.), Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge . Cappelen Damm Akademisk. s. 7–30. doi: 10.23865/noasp.45.ch1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard (2018). The road ahead: a policy agenda for the third sector in Europe. I Enjolras, Bernard; Salamon, Lester; Sivesind, Karl Henrik & Zimmer, Annette (Red.), The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. Palgrave Macmillan. s. 161–176. doi: 10.1007/978-3-319-71473-8_6.
 • Enjolras, Bernard & Sivesind, Karl Henrik (2018). The roles and impacts of the third sector in Europe. I Enjolras, Bernard; Salamon, Lester; Sivesind, Karl Henrik & Zimmer, Annette (Red.), The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. Palgrave Macmillan. s. 95–124. doi: 10.1007/978-3-319-71473-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard (2018). Introduction. I Enjolras, Bernard; Salamon, Lester; Sivesind, Karl Henrik & Zimmer, Annette (Red.), The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. Palgrave Macmillan. s. 1–5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Gulbrandsen, Trygve Jens; Nordø, Åsta Dyrnes & Enjolras, Bernard (2018). An Organizational Landscape in Transformation. I Enjolras, Bernard & Strømsnes, Kristin (Red.), Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer. s. 67–116. doi: 10.1007/978-3-319-77264-6_3.
 • Enjolras, Bernard & Strømsnes, Kristin (2018). The Reconfiguration of the Norwegian Voluntary Sector. I Enjolras, Bernard & Strømsnes, Kristin (Red.), Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer. s. 165–185. doi: 10.1007/978-3-319-77264-6_5.
 • Enjolras, Bernard & Strømsnes, Kristin (2018). The Transformation of the Scandinavian Voluntary Sector. I Enjolras, Bernard & Strømsnes, Kristin (Red.), Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer. s. 1–24. doi: 10.1007/978-3-319-77264-6_1.
 • Oksanen, Atte; Kaakinen, Markus; Minkkinen, Jaana; Räsänen, Pekka; Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2018). Perceived societal fear and cyberhate after the November 2015 Paris Terrorist Attacks. Terrorism and Political Violence. doi: 10.1080/09546553.2018.1442329. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard (2017). Boundary work in the public sphere. I Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk. s. 291–320. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2017). The digital transformation of the political public sphere: a sociological perspective. I Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. s. 99–117. doi: 10.1515/9783110546330. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2017). Echo chamber and trench warfare dynamics in online debates. European Journal of Communication. 32(3), s. 257–273. doi: 10.1177/0267323117695734. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). The Fear of Offending: Social Norms and Freedom of Expression. Society (New Brunswick). 53(4), s. 352–362. doi: 10.1007/s12115-016-0044-2.
 • Steen-Johnsen, Kari; Ihlebæk, Karoline Andrea & Enjolras, Bernard (2016). News on new platforms: Norwegian journalists face the digital age. I Alexander, Jeffrey C.; Breese, Elizabeth Butler & Luengo, Mariá (Red.), The Crisis of Journalism Reconsidered: Democratic Culture, Professional Codes, Digital Future. Cambridge University Press. s. 190–210. doi: 10.1017/cbo9781316050774.012.
 • Karlsen, Rune & Enjolras, Bernard (2016). Styles of Social Media Campaigning and Influence in a Hybrid Political Communication System: Linking Candidate Survey Data with Twitter Data. The International Journal of Press/Politics. 21(3), s. 338–357. doi: 10.1177/1940161216645335. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2015). Democratic governance and citizenship. I Eynaud, Philippe; Laville, Jean-Louis & Young, Dennis (Red.), Civil Society, the Third Sector and Social Enterprise: Governance and Democracy. Routledge. s. 191–204.
 • Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2015). Social Media and Civil Society Organizations (CSOS): Transformed Challenges for Governance. I Asencio, Hugo & Sun, Rui (Red.), Cases on Strategic Social Media Utilization in the Nonprofit Sector. IGI Global. s. 237–260. doi: 10.4018/978-1-4666-8188-0.ch009.
 • Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2015). Social research and Big Data – the tension between opportunities and realities. I Fossheim, Hallvard & Ingierd, Helene C. (Red.), Internet Research Ethics. Cappelen Damm Akademisk. s. 122–140.
 • Enjolras, Bernard (2014). Big Data og samfunnsforskning: Nye muligheter og etiske utfordringer. Tidsskrift for samfunnsforskning. 55(1), s. 80–89. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari & Wollebæk, Dag (2013). Social media and mobilization to offline demonstrations: Transcending participatory divides? New Media & Society. 15(6), s. 890–908. doi: 10.1177/1461444812462844. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard & Ødegård, Guro (2013). Rallying without Fear: Political Consequences of Terror in a High-Trust Society. I Sinclair, Samuel Justin & Antonius, Daniel (Red.), The Political Psychology of Terrorism Fears. Oxford University Press. s. 246–266. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780199925926.003.0014.
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard & Ødegård, Guro (2013). Tillit, frykt og kontroll ett år etter 22. juli. Tidsskrift for samfunnsforskning. 54(2), s. 245–260. Fulltekst i vitenarkiv
 • Richez-Battesti, Nadine; Petrella, Francesca & Enjolras, Bernard (2013). Solidary Economy an public policies in France : between fragmentation and institutionalization. Which territorial regime for the Provence-Alpes-Côte d’Azur region? CIRIEC.
 • Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard & Wollebæk, Dag (2013). Sosiale medier, samfunnspolitisk deltagelse og kontroll. Internasjonal Politikk. 71(2), s. 263–273. Fulltekst i vitenarkiv
 • Richez-Battesti, Nadine; Petrella, Francesca & Enjolras, Bernard (2013). Solidary Economy and public policies in France: between fragmentation and institutionalization. Which territorial regime for the Provence-Alpes-Côte d’Azur region? I Chaves, Rafael & Demoustier, Danièle (Red.), The Emergence of the Social Economy in Public Policy: An International Analysis. Peter Lang Publishing Group. s. 239–260.
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). Tillit i Norge etter 22. juli. I Skirbekk, Helge & Grimen, Harald (Red.), Tillit i Norge. Res Publica. s. 29–58.
 • Enjolras, Bernard & Bozzini, Emanuela (2012). Introduction: Governing ambiguities: dynamics, institutions, actors. I Bozzini, Emanuela & Enjolras, Bernard (Red.), Governing Ambiguities : New Forms of Local Governance and Civil Society. Nomos. s. 11–22. doi: 10.5771/9783845235462-11.
 • Enjolras, Bernard (2012). Deliberative neo-corporatism in Norway: Towards a new institutional framework in local governance. I Bozzini, Emanuela & Enjolras, Bernard (Red.), Governing Ambiguities : New Forms of Local Governance and Civil Society. Nomos. s. 136–146. doi: 10.5771/9783845235462-136.
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). After Utøya: How a High-Trust Society Reacts to Terror - Trust and Civic Engagement in the Aftermath of July 22. PS: Political Science and Politics. 45(1), s. 32–37. doi: 10.1017/S1049096511001806.
 • Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2012). Sosiale medier endrer maktforhold. Dagbladet Politiken.
 • Enjolras, Bernard (2011). La gouvernance en Norvège (Governance in Norway). I Côté, Louis (Red.), La gouvernance. Frontières, dispositifs et agents. Presses de L'Université du Québec. s. 55–70.
 • Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2011). Norway – towards a volatile civil society? I Wijkström, Filip & Zimmer, Annette (Red.), Nordic Civil Society at a Cross-Roads. Transforming the Popular Movement Tradition. Nomos. s. 55–71. doi: 10.5771/9783845231624-55.

Se alle arbeider i Cristin

 • Enjolras, Bernard & Eimhjellen, Ivar (2018). Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge . Cappelen Damm Akademisk. 302 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard; Salamon, Lester; Sivesind, Karl Henrik & Zimmer, Annette (2018). The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. Palgrave Macmillan. 196 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard & Strømsnes, Kristin (2018). Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer. 195 s.
 • Enjolras, Bernard ; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Wollebæk, Dag (2013). Liker - liker ikke : sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. Cappelen Damm Akademisk. 230 s.
 • Enjolras, Bernard & Waldahl, Ragnhild Holmen (2012). Norsk idrett. Organisering, fellesskap og politikk. Akilles forlag. 238 s.
 • Bozzini, Emanuela & Enjolras, Bernard (2012). Governing Ambiguities : New Forms of Local Governance and Civil Society. Nomos. 184 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fladmoe, Audun & Enjolras, Bernard (2022). Frivillighetens mobilisering i møte med økte ankomster av flyktninger i 2015 og 2022. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2022(Notat). Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Karl Henrik & Enjolras, Bernard (2022). Frivillige organisasjoners sivilsamfunnsrolle: påvirkningsstrategier og tilgang til politiske beslutningsfora. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Rapport(2022:3). Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2020). Tillit og bekymring. Hva avgjør om folk følger smittevernrådene? Institutt for samfunnsforskning og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
 • Trætteberg, Håkon Solbu; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Enjolras, Bernard & Skiple, Jon Kåre (2020). Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun & Enjolras, Bernard (2019). Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge: Kjennetegn, avsendere og motvirkning . Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun & Enjolras, Bernard (2018). Måling av omfang av hatefulle ytringer: Metodiske muligheter og utfordringer. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kraglund, Karin Oline & Enjolras, Bernard (2017). Norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter. Avslutningsrapport for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard; Rasmussen, Terje & Steen-Johnsen, Kari (2014). Status for ytringsfriheten i Norge: Hovedrapport fra prosjektet. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Staksrud, Elisabeth; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard ; Gustafsson, Maria Helena; Ihlebæk, Karoline Andrea & Midtbøen, Arnfinn Haagensen [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Ytringsfrihet i Norge : Holdninger og erfaringer i befolkningen : Resultater fra befolkningsundersøkelsen 2014. Institutt for samfunnsforskning/Fritt Ord. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari & Karlsen, Rune (2014). Valgkampen 2013 på Twitter : Sosiale medier som kritisk offentlighet. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard & Strømsnes, Kristin (2013). Frivillighet i Norge : Senterets sluttrapport etter 5 år. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). Deltagelse i frivillige organisasjoner : Forutsetninger og effekter. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard & Kruse, Anja Emilie (2012). Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). Ett år etter 22.juli. Har rosetoget gått? Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Ødegård, Guro & Steen-Johnsen, Kari (2011). Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Se alle arbeider i Cristin

 • Trætteberg, Håkon Solbu & Enjolras, Bernard Louis (2022). Local Co-production in Norway – The Importance of Institutional Structures.
 • Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard Louis (2021). Digitalisering og offentlighet – forskningen på ISF.
 • Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Enjolras, Bernard (2020). Regjeringens krisepakke er dårlig tilpasset frivillighetens milliardtap. Forskersonen.no.
 • Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte Slagsvold & Solheim, Øyvind Bugge (2019). Bør vi blokkere sosiale medier etter terrorangrep? Morgenbladet.
 • Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte; Herreros, Francisco & Gadarian, Shana [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Terrorism, emotion and trust in Muslims.
 • Enjolras, Bernard (2018). Bokanmeldelse: Jostein Gripsrud (red.): Allmenningen. Historien om norsk offentlighet . Tidsskrift for samfunnsforskning. 59(4), s. 414–418. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2018-04-07. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Karl Henrik & Enjolras, Bernard (2016). Sivilsamfunn og frivillig sektor i et forskerperspektiv.
 • Enjolras, Bernard (2016). Bokanmeldelse: Terje Rasmussen: The Internet Soapbox. Perspectives on a Changing Public Sphere. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. s. 58–58.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Gadarian, Shana (2016). Social media use and fear levels after the Paris 2015 attacks. A comparative study.
 • Enjolras, Bernard (2016). The innovative capacity of Institutional Philanthropy worldwide - The ISTR’s International Comparative Project on Institutional Philanthropy.
 • Enjolras, Bernard (2016). Nordic Civil Society and Social Transformations: The Case of Norway.
 • Enjolras, Bernard (2016). The impact of volunteering on volunteers in 23 European countries.
 • Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). Nordmenn stiller opp når det trengs. NRK Ytring.
 • Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2014). Echo Chamber and Trench Warfare Dynamics in Online Debates.
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2014). Digital transformations of the political public sphere .
 • Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2014). Online Echo Chambers – a matter of political positions?
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Rasmussen, Terje (2014). Status for ytringsfriheten i Norge: Våre konklusjoner. I Enjolras, Bernard; Rasmussen, Terje & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Status for ytringsfriheten i Norge: Hovedrapport fra prosjektet. Institutt for samfunnsforskning. s. 227–235.
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2014). Ytringsfrihet og sosiale medier. I Enjolras, Bernard; Rasmussen, Terje & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Status for ytringsfriheten i Norge: Hovedrapport fra prosjektet. Institutt for samfunnsforskning. s. 168–182.
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2014). Frykten for å støte som begrensning. Hvilken betydning har sosiale normer for ytringsfriheten? I Enjolras, Bernard; Rasmussen, Terje & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Status for ytringsfriheten i Norge: Hovedrapport fra prosjektet. Institutt for samfunnsforskning. s. 33–51.
 • Enjolras, Bernard ; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Steen-Johnsen, Kari (2014). Det du ikke skriver om på nett. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Enjolras, Bernard (2014). The associative as governance structure. I Defourny, Jacques (Red.), Social Enterprise and the Third Sector. Routledge. s. 187–210.
 • Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari; Staksrud, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Trygstad, Sissel Charlotte & Utheim, Maria [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Ytringsfrihet – men ikke om jobben. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Løvlie, Anders Sundnes; Ihlebæk, Karoline Andrea; Mainsah, Henry; Enjolras, Bernard ; Karlsen, Rune & Wollebæk, Dag (2014). Hverken kloakk eller ekkokammer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune & Wollebæk, Dag (2013). Sosiale medier gir nye eliter. Ytring : NRK.
 • Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Karlsen, Rune (2013). Sosiale medier gir nye eliter. [TV]. Nrk.
 • Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari & Wollebæk, Dag (2012). Civic and Political Mobilization through Social Media.
 • Enjolras, Bernard (2012). Ungdommens politiske bruk av sosiale medier. Isf-Blogg.
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2012). Makt i den nye offentlige sfæren. Frifagbevegelse LO Media.
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). Rosetoget har gått. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). Paradoksal tillit. [TV]. Nrk.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro & Wollebæk, Dag (2011). Et styrket sivilsamfunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 5. aug. 2022 13:56