Bernard Enjolras

Bilde av Bernard  Enjolras
English version of this page
Stillingstittel Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
Grad Ph.d.

Samfunnsviter og leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 

Bernard Enjolras forskning er sentrert rundt sivilsamfunnet i bred forstand. Dette inkluderer temaer som frivillighet, frivillige organisasjoner, samstyring, sosial kapital og tillit, så vel som   deltagelse, samfunnsengasjement og deltakelse, samt digitalisering av offentligheten, sosiale medier og ytringsfrihet,

Bernard Enjolras er forsker I og Leder av Sentret for forskning på sivilsamfunn og  frivillig sektor. Han har vært  koordinator for EU-FP7 prosjekt Third Sector Impact, Assisterende Direktør ved Institutt for samfunnsforskning (2014-2016), redaktør for Voluntas, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (ISTR, Springer) , forskningsleder for gruppen politikk, demokrati og sivilsamfunn i perioden 2006-2014, og har ledet Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt (2012-2014). 

Han har blant annen forfattet eller redigert: Liker-Liker ikke: Samfunnsengasjement i en Facebook-tid (Bernard Enjolras, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen & Dag Wollebæk, Cappelen Damm, 2013), Scandinavian Civil Society and Social Transformations: The Case of Norway (Bernard Enjolras & Kristin Strømsnes, eds., 2018), New York: Springer, The Third Sector: A Renewable Resource for Europe. Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. (Bernard Enjolras, Lester M. Salamon, Karl Henrik Sivesind, Annette Zimmer, , 2018), Houndmills: Palgrave Pivot, Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling. [From collective to connective action. New forms of civic engagement and collective action] Bernard Enjolras & Ivar Eimhjellen (red.), 2018, Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 Han mottok i 2010  den ”Academy of Management Public and Nonprofit (PNP) Division Best Article Award” for hans artikkel 'A Governance-Structure Approach to Voluntary Organizations' published in 2009 in Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.  

Bernard Enjolras holder en mastergrad i statsvitenskap fra   Institut d'Etudes Politiques (Sciences-Po), Paris, France  og i samfunnsøkonomi fra  Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, France.  Han mottok sin doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Université de Paris I. Panthéon Sorbonne, Paris, France og sin doktorgrad i sosiologi fra Université du Québec à Montréal, Canada. Han er vært Senior Fellow in Policy Studies,  ved The Johns Hopkins University, Baltimore, US og gjesteprofessor ved Universitet i Montpellier, Universitet Aix-Marseille, Universitet Paris Pantheon-Sorbonne.  

Sosiale medier

Prosjekter

Emneord: Valg og demokrati, Sivilsamfunn, Medier og offentlighet

Publikasjoner

 • Enjolras, Bernard Louis (2021). Explaining the Varieties of Volunteering in Europe: A Capability Approach. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. . doi: 10.1007/s11266-021-00347-5 Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard; Loga, Jill Merethe; Kobro, Lars Ueland & Hauge, Hans A. (2021). Social Enterprises in Norway: Models and Institutional Trajectories, In Jacques Defourny & Marthes Nyssens (ed.),  Social Enterprise in Western Europe Theory, Models and Practice.  Routledge.  ISBN 9780367151188.  10.
 • Enjolras, Bernard; Lundgaar Andersen, Linda; Gawell, Malin & Loga, Jill Merethe (2021). Between Coercive and Mimetic Institutional Isomorphism: Social Enterprise and the Universal Scandinavian Welfare State, In Jacques Defourny & Marthes Nyssens (ed.),  Social Enterprise in Western Europe Theory, Models and Practice.  Routledge.  ISBN 9780367151188.  18.
 • Kaakinen, Markus; Oksanen, Atte; Kusher Gadarian, Shana; Solheim, Øyvind Bugge; Herreros, Francisco; Winsvold, Marte Slagsvold; Enjolras, Bernard Louis & Steen-Johnsen, Kari (2021). Online Hate and Zeitgeist of Fear: A Five-Country Longitudinal Analysis of Hate Exposure and Fear of Terrorism After the Paris Terrorist Attacks in 2015. Political Psychology. . doi: 10.1111/pops.12732
 • Steen-Johnsen, Kari; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte Slagsvold & Enjolras, Bernard (2021). Tillit etter terror i Norge, Frankrike og Spania. Betydningen av narrativer og politisk kontekst. Norsk sosiologisk tidsskrift.  5(3), s 12- 27 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2021-03-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Makkonen, Anna; Oksanen, Atte; Gadarian, Shana Kushner; Herreros, Francisco; Winsvold, Marte; Solheim, Øyvind Bugge; Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2020). Fear-triggering effects of terrorism threats: Cross-country comparison in a terrorism news scenario experiment. Personality and Individual Differences.  161 . doi: 10.1016/j.paid.2020.109992 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard; Gadarian, Shana & Steen-Johnsen, Kari (2019). Social Media Use and Fear Levels after the Paris 2015 Attacks: A Comparative Study, In Miriam F. Elman; Catherine Gerard; Galia Golan & Louis Kriesberg (ed.),  Overcoming Intractable Conflicts : New Approaches to Constructive Transformations.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 978-1786610737.  Chapter 7.  s 107 - 122
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Herreros, Francisco; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte; Gadarian, Shana & Oksanen, Atte (2019). Does trust prevent fear in the aftermath of terrorist attacks?. Perspectives on Terrorism.  13(4), s 39- 55 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Sundet, Vilde Schanke & Enjolras, Bernard (2019). Theorizing Policy-Industry Processes : A Media Policy Field Approach. European Journal of Communication. . doi: 10.1177/0267323119830047 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wollebæk, Dag; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2019). Anger, Fear, and Echo Chambers: The Emotional Basis for Online Behavior. Social Media + Society.  5(2) . doi: 10.1177/2056305119829859 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard (2018). Introduction, In Bernard Enjolras; Lester Salamon; Karl Henrik Sivesind & Annette Zimmer (ed.),  The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-71473-8.  1.  s 1 - 5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enjolras, Bernard (2018). The road ahead: a policy agenda for the third sector in Europe, In Bernard Enjolras; Lester Salamon; Karl Henrik Sivesind & Annette Zimmer (ed.),  The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-71473-8.  6.  s 161 - 176
 • Enjolras, Bernard & Eimhjellen, Ivar (2018). Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling, I: Bernard Enjolras & Ivar Eimhjellen (red.),  Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202590420.  Kapittel 1.  s 7 - 30 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enjolras, Bernard & Sivesind, Karl Henrik (2018). The roles and impacts of the third sector in Europe, In Bernard Enjolras; Lester Salamon; Karl Henrik Sivesind & Annette Zimmer (ed.),  The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-71473-8.  4.  s 95 - 124 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2018). Forholdet mellom online- og offline-deltakelse i frivillige organisasjoner, I: Bernard Enjolras & Ivar Eimhjellen (red.),  Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202590420.  Kapittel 4.  s 101 - 126 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enjolras, Bernard & Strømsnes, Kristin (2018). The Reconfiguration of the Norwegian Voluntary Sector, In Bernard Enjolras & Kristin Strømsnes (ed.),  Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway.  Springer.  ISBN 9783319772639.  Chapter 5.  s 165 - 185
 • Enjolras, Bernard & Strømsnes, Kristin (2018). The Transformation of the Scandinavian Voluntary Sector, In Bernard Enjolras & Kristin Strømsnes (ed.),  Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway.  Springer.  ISBN 9783319772639.  Chapter 1.  s 1 - 24
 • Oksanen, Atte; Kaakinen, Markus; Minkkinen, Jaana; Räsänen, Pekka; Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2018). Perceived societal fear and cyberhate after the November 2015 Paris Terrorist Attacks. Terrorism and Political Violence. . doi: 10.1080/09546553.2018.1442329 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Gulbrandsen, Trygve Jens; Nordø, Åsta Dyrnes & Enjolras, Bernard (2018). An Organizational Landscape in Transformation, In Bernard Enjolras & Kristin Strømsnes (ed.),  Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway.  Springer.  ISBN 9783319772639.  Chapter 3.  s 67 - 116 Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard (2017). Boundary work in the public sphere, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Chapter 10.  s 291 - 320 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2017). The digital transformation of the political public sphere: a sociological perspective, In Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (ed.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  Chapter 5.  s 99 - 117 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2017). Echo chamber and trench warfare dynamics in online debates. European Journal of Communication.  32(3), s 257- 273 . doi: 10.1177/0267323117695734 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Enjolras, Bernard (2016). Styles of Social Media Campaigning and Influence in a Hybrid Political Communication System: Linking Candidate Survey Data with Twitter Data. The International Journal of Press/Politics.  21(3), s 338- 357 . doi: 10.1177/1940161216645335 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). The Fear of Offending: Social Norms and Freedom of Expression. Society (New Brunswick).  53(4), s 352- 362 . doi: 10.1007/s12115-016-0044-2
 • Steen-Johnsen, Kari; Ihlebæk, Karoline Andrea & Enjolras, Bernard (2016). News on new platforms: Norwegian journalists face the digital age, In Jeffrey C. Alexander; Elizabeth Butler Breese & Mariá Luengo (ed.),  The Crisis of Journalism Reconsidered: Democratic Culture, Professional Codes, Digital Future.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107448513.  10.  s 190 - 210 Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2015). Democratic governance and citizenship, In Philippe Eynaud; Jean-Louis Laville & Dennis Young (ed.),  Civil Society, the Third Sector and Social Enterprise: Governance and Democracy.  Routledge.  ISBN 9781138013315.  Chapter 11.  s 191 - 204
 • Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2015). Social Media and Civil Society Organizations (CSOS): Transformed Challenges for Governance, In Hugo Asencio & Rui Sun (ed.),  Cases on Strategic Social Media Utilization in the Nonprofit Sector.  IGI Global.  ISBN 9781466681880.  Chapter 9.  s 237 - 260
 • Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2015). Social research and Big Data – the tension between opportunities and realities, In Hallvard Fossheim & Helene C. Ingierd (ed.),  Internet Research Ethics.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48035-6.  Kapittel.  s 122 - 140
 • Enjolras, Bernard (2014). Big Data og samfunnsforskning: Nye muligheter og etiske utfordringer. Tidsskrift for samfunnsforskning.  55(1), s 80- 89 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Wollebæk, Dag (2013). Social media and mobilization to offline demonstrations: Transcending participatory divides?. New Media & Society.  15(6), s 890- 908 . doi: 10.1177/1461444812462844 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Richez-Battesti, Nadine; Petrella, Francesca & Enjolras, Bernard (2013). Solidary Economy an public policies in France : between fragmentation and institutionalization. Which territorial regime for the Provence-Alpes-Côte d’Azur region?. CIRIEC.
 • Richez-Battesti, Nadine; Petrella, Francesca & Enjolras, Bernard (2013). Économie sociale et solidaire et politiques publiques en France : entre fragmentation et institutionnalisation. Quel régime territorial en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur?, I: Rafael Chaves & Danièle Demoustier (red.),  The Emergence of the Social Economy in Public Policy: An International Analysis.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-2-87574-068-7.  Kapittel.  s 239 - 260
 • Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard & Wollebæk, Dag (2013). Sosiale medier, samfunnspolitisk deltagelse og kontroll. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  71(2), s 263- 273 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard & Ødegård, Guro (2013). Tillit, frykt og kontroll ett år etter 22. juli. Tidsskrift for samfunnsforskning.  54(2), s 245- 260 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard & Ødegård, Guro (2013). Rallying without Fear: Political Consequences of Terror in a High-Trust Society, In Samuel Justin Sinclair & Daniel Antonius (ed.),  The Political Psychology of Terrorism Fears.  Oxford University Press.  ISBN 978-0199925926.  Chapter 14.  s 246 - 266
 • Enjolras, Bernard (2012). Deliberative neo-corporatism in Norway: Towards a new institutional framework in local governance, In Emanuela Bozzini & Bernard Enjolras (ed.),  Governing Ambiguities : New Forms of Local Governance and Civil Society.  Nomos.  ISBN 978-3-8329-6680-5.  Kapittel.  s 136 - 146
 • Enjolras, Bernard & Bozzini, Emanuela (2012). Introduction: Governing ambiguities: dynamics, institutions, actors, In Emanuela Bozzini & Bernard Enjolras (ed.),  Governing Ambiguities : New Forms of Local Governance and Civil Society.  Nomos.  ISBN 978-3-8329-6680-5.  Kapittel.  s 11 - 22
 • Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2012). Sosiale medier endrer maktforhold. Dagbladet Politiken.
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). Tillit i Norge etter 22. juli, I: Helge Skirbekk & Harald Grimen (red.),  Tillit i Norge.  Res Publica.  ISBN 9788282260367.  Kapittel.  s 29 - 58
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). After Utøya: How a High-Trust Society Reacts to Terror - Trust and Civic Engagement in the Aftermath of July 22. PS: Political Science and Politics.  45(1), s 32- 37 . doi: 10.1017/S1049096511001806
 • Enjolras, Bernard (2011). La gouvernance en Norvège (Governance in Norway), I: Louis Côté (red.),  La gouvernance. Frontières, dispositifs et agents.  Presses de L'Université du Québec.  ISBN 978-2-7605-3100-0.  kapittel.  s 55 - 70
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2011). Internetts effekt på sosial kapital og sivilt engasjement, I: Dag Wollebæk & Signe Bock Segaard (red.),  Sosial kapital i Norge.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-34529-7.  10.  s 245 - 266
 • Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2011). Norway – towards a volatile civil society?, In Filip Wijkström & Annette Zimmer (ed.),  Nordic Civil Society at a Cross-Roads. Transforming the Popular Movement Tradition.  Nomos.  ISBN 9783832954321.  kapittel.  s 55 - 71
 • Enjolras, Bernard (2010). Between market and civic governance regimes. Civicness in the governance of social services in Europe, In Taco Brandsen; Paul Dekker & Adalbert Evers (ed.),  Civicness in the Governance and Delivery of Social Services.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3832954208.  -.  s 249 - 272
 • Enjolras, Bernard (2010). Fondements normatifs des organisations d’économie sociale et solidaire, et évaluation du point de vue des politiques publiques, I: Marie Bouchard (red.),  The Worth of the Social Economy: An International Perspective.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-9052015804.  -.  s 14 - 34
 • Enjolras, Bernard (2010). Gouvernance verticale, gouvernance horizontale et economie sociale et solidaire : Le cas des services a la personne. Geographie, Economie, Societe.  12(1), s 15- 30
 • Enjolras, Bernard (2010). The Public Policy Paradox. Normative Foundations of Social Economy and Public Policies, In Marie Bouchard (ed.),  The Worth of the Social Economy: An International Perspective.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-9052015804.  -.  s 43 - 60

Se alle arbeider i Cristin

 • Enjolras, Bernard & Eimhjellen, Ivar (red.) (2018). Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202590420.  302 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enjolras, Bernard; Salamon, Lester; Sivesind, Karl Henrik & Zimmer, Annette (ed.) (2018). The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-71473-8.  196 s. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard & Strømsnes, Kristin (ed.) (2018). Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer.  ISBN 9783319772639.  195 s. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Wollebæk, Dag (2013). Liker - liker ikke : sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202381929.  230 s. Vis sammendrag
 • Bozzini, Emanuela & Enjolras, Bernard (ed.) (2012). Governing Ambiguities : New Forms of Local Governance and Civil Society. Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8329-6680-5.  184 s.
 • Enjolras, Bernard & Waldahl, Ragnhild Holmen (red.) (2012). Norsk idrett. Organisering, fellesskap og politikk. Akilles forlag.  ISBN 9788272862298.  238 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Trætteberg, Håkon Solbu; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Enjolras, Bernard & Skiple, Jon Kåre (2020). Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun & Enjolras, Bernard (2019). Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge: Kjennetegn, avsendere og motvirkning. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun & Enjolras, Bernard (2018). Måling av omfang av hatefulle ytringer: Metodiske muligheter og utfordringer. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kraglund, Karin Oline & Enjolras, Bernard (red.) (2017). Norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter. Avslutningsrapport for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Sluttrapport 2017. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2016-6. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Karlsen, Rune (2014). Valgkampen 2013 på Twitter : Sosiale medier som kritisk offentlighet. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:003. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard; Rasmussen, Terje & Steen-Johnsen, Kari (red.) (2014). Status for ytringsfriheten i Norge: Hovedrapport fra prosjektet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. -. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Staksrud, Elisabeth; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Gustafsson, Maria Helena; Ihlebæk, Karoline Andrea; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Sætrang, Synne; Trygstad, Sissel & Utheim, Maria (2014). Ytringsfrihet i Norge : Holdninger og erfaringer i befolkningen : Resultater fra befolkningsundersøkelsen 2014. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2014. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard & Strømsnes, Kristin (red.) (2013). Frivillighet i Norge : Senterets sluttrapport etter 5 år. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2013. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (red.) (2012). Deltagelse i frivillige organisasjoner : Forutsetninger og effekter. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2012-4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard & Kruse, Anja Emilie (2012). Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2012-1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). Ett år etter 22.juli. Har rosetoget gått?. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2012-5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard & Segaard, Signe Bock (2011). Ungdommens politiske bruk av sosiale medier. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2011:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Ødegård, Guro & Steen-Johnsen, Kari (2011). Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn?. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Notat. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Enjolras, Bernard (2020). Regjeringens krisepakke er dårlig tilpasset frivillighetens milliardtap. Forskersonen.no.
 • Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte Slagsvold & Solheim, Øyvind Bugge (2019). Bør vi blokkere sosiale medier etter terrorangrep?. Morgenbladet.
 • Enjolras, Bernard (2018). Bokanmeldelse: Jostein Gripsrud (red.): Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  59(4), s 414- 418 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2018-04-07 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte; Herreros, Francisco; Gadarian, Shana & Oksanen, Atte (2018). Terrorism, emotion and trust in Muslims.
 • Enjolras, Bernard (2016). Bokanmeldelse: Terje Rasmussen: The Internet Soapbox. Perspectives on a Changing Public Sphere. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  (4), s 58- 58
 • Enjolras, Bernard (2016). Nordic Civil Society and Social Transformations: The Case of Norway.
 • Enjolras, Bernard (2016). The impact of volunteering on volunteers in 23 European countries.
 • Enjolras, Bernard (2016). The innovative capacity of Institutional Philanthropy worldwide - The ISTR’s International Comparative Project on Institutional Philanthropy.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Gadarian, Shana (2016). Social media use and fear levels after the Paris 2015 attacks. A comparative study.
 • Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). Nordmenn stiller opp når det trengs. NRK Ytring.
 • Sivesind, Karl Henrik & Enjolras, Bernard (2016). Sivilsamfunn og frivillig sektor i et forskerperspektiv.
 • Enjolras, Bernard (2014). The associative as governance structure, In Jacques Defourny (ed.),  Social Enterprise and the Third Sector.  Routledge.  ISBN 978-0-415-83155-0.  10.  s 187 - 210
 • Enjolras, Bernard; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Steen-Johnsen, Kari (2014). Det du ikke skriver om på nett. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Staksrud, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Trygstad, Sissel Charlotte; Utheim, Maria; Sætrang, Synne & Gustafsson, Maria Helena (2014). Ytringsfrihet – men ikke om jobben. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2014). Digital transformations of the political public sphere.
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2014). Frykten for å støte som begrensning. Hvilken betydning har sosiale normer for ytringsfriheten?, I: Bernard Enjolras; Terje Rasmussen & Kari Steen-Johnsen (red.),  Status for ytringsfriheten i Norge: Hovedrapport fra prosjektet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-453-1.  Kapittel 2.  s 33 - 51
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2014). Ytringsfrihet og sosiale medier, I: Bernard Enjolras; Terje Rasmussen & Kari Steen-Johnsen (red.),  Status for ytringsfriheten i Norge: Hovedrapport fra prosjektet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-453-1.  Kapittel 8.  s 168 - 182
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Rasmussen, Terje (2014). Status for ytringsfriheten i Norge: Våre konklusjoner, I: Bernard Enjolras; Terje Rasmussen & Kari Steen-Johnsen (red.),  Status for ytringsfriheten i Norge: Hovedrapport fra prosjektet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-453-1.  Konklusjon.  s 227 - 235
 • Løvlie, Anders Sundnes; Ihlebæk, Karoline Andrea; Mainsah, Henry; Enjolras, Bernard; Karlsen, Rune & Wollebæk, Dag (2014). Hverken kloakk eller ekkokammer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2014). Echo Chamber and Trench Warfare Dynamics in Online Debates.
 • Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2014). Online Echo Chambers – a matter of political positions?.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune & Wollebæk, Dag (2013). Sosiale medier gir nye eliter. Ytring : NRK.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Karlsen, Rune (2013, 14. mars). Sosiale medier gir nye eliter. [TV].  Nrk.
 • Enjolras, Bernard (2012). Ungdommens politiske bruk av sosiale medier. Isf-Blogg.
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2012). Makt i den nye offentlige sfæren. Frifagbevegelse LO Media.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Wollebæk, Dag (2012). Civic and Political Mobilization through Social Media.
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012, 24. september). Paradoksal tillit. [TV].  Nrk.
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). Rosetoget har gått. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2011). Sport Organizations as Policy Implementers in Norway. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard; Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2011). Styrket sivilsamfunn kort tid etter terroren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro & Wollebæk, Dag (2011). Et styrket sivilsamfunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Bay, Ann-Helén & Enjolras, Bernard (2010). Disabled and detached? Political participation and social integration among welfare recipients. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard (2010). L'économiesociale au service de l'inclusion au niveau local : Rapport sur deux régions de France : Alsace et Provence – Alpes – Côte d'Azur. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 3. feb. 2020 07:51