Marte Winsvold

Marte Winsvold er PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2013). Hun har tidligere vært forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (2002-214).

Emneord: Valg og demokrati, Migrasjon, Sivilsamfunn

Publikasjoner

 • Rose, Lawrence E; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Holdninger til kommunereform: Hva er utslagsgivende?, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 15.  s 267 - 300 Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Stemmerett for 16-åringer - rettighet eller opplæringsprosjekt? Mediedekningen av forsøket med nedsatt stemmerettsalder, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kap. 14.  s 243 - 265 Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Rose, Lawrence E & Klausen, Jan Erling (2017). Politisk deltakelse mellom valg, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 9.  s 147 - 167 Vis sammendrag
 • Saglie, Jo; Winsvold, Marte Slagsvold & Blåka, Sara (2016). Ansvarsutkreving i lokaldemokratiet: i eller mellom valg?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  32(1), s 59- 81 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-01-03 Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte; Hjeltnes, Kari Johanne; Klausen, Jan Erling & Langeland, Ove (2016). Climate change adaptation through hierarchies and networks in the city of Bergen, In Jörg Knieling (ed.),  Climate Adaptation Governance in Cities and Regions: Theoretical Fundamentals and Practical Evidence.  John Wiley & Sons.  ISBN 9781118451717.  16.  s 287 - 304 Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling; Saglie, Inger-Lise; Stokke, Knut Bjørn & Winsvold, Marte (2015). Planning for climate change adaptation in urban areas, In Karen O'Brien & Elin Selboe (ed.),  The Adaptive Challenge of Climate Change.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107022980.  4.  s 63 - 80
 • Rauken, Trude; Mydske, Per Kristen & Winsvold, Marte Slagsvold (2015). Mainstreaming climate change adaptation at the local level. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability.  20(4), s 408- 423 . doi: 10.1080/13549839.2014.880412 Vis sammendrag
 • Inderberg, Tor Håkon; Stokke, Knut Bjørn & Winsvold, Marte (2014). The Effect of New Public Management Reform on Climate Change Adaptation Capacity: A Comparision of Urban Planning and the Electricity Sector, In Walter Leal Filho (ed.),  Handbook of Climate Change Adaptation.  Springer.  ISBN 978-3-642-40455-9.  35.  s 1 - 15
 • Klausen, Jan Erling; Renå, Helge & Winsvold, Marte (2014). Færre, større og mer robuste kommuner? - Drivkrefter og motkrefter i kommunestrukturdebatten. Nytt Norsk Tidsskrift.  (2), s 113- 123
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Deliberation, competition or practice? The online debate as arena for political participation. Nordicom Review.  34(1), s 3- 15
 • Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte (2012). Boosting involvement between elections - The case of the Citizen's Initiative, In Björn Egner; Michael Haus & Georgios Terizakis (ed.),  Regieren. Festschrift für Hubert Heinelt.  Springer.  ISBN 978-3-531-19792-0.  Kapittel.  s 493 - 509 Vis sammendrag
 • Orderud, Geir & Winsvold, Marte Slagsvold (2012). The role of learning and knowledge in adapting to climate change: a case study of Norwegian municipalities. International Journal of Environmental Studies.  69(6), s 946- 961 . doi: 10.1080/00207233.2012.730676
 • Skogerbø, Eli & Winsvold, Marte Slagsvold (2011). Audiences on the move? Use and assessment of local print and online newspapers. European Journal of Communication.  26(3), s 214- 229 . doi: 10.1177/0267323111413112
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2009). Arguing into the Digital Void? On the Position of Online Debates in the Local Public Spheres of Four Norwegian Municipalities. Javnost - The Public.  16(3), s 39- 54
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte (2007). Emissions trading – market, hierarchy or governance network?, In  Environmental Governance and Policy Implementation – Papers from the 8. Nordic Environmental Social Science Research Conference, June 18-20, 2007: Workshop 5.  Norwegian Institute for Urban and Regional Research.  ISBN 978-82-7071-687-6.  Part 4.  s 71 - 90 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjerde, Steinar & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Frivillige organisasjoner i søk og redning : Utvikling, rekruttering og samarbeid med kommunene.. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Mjelde, Hilmar Langhelle & Loga, Jill M (2017). Trossamfunn som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gjerde, Steinar & Winsvold, Marte (2016). Bruk av frivillige i søk og redning : En pilotstudie i to politidistrikt. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2016-4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lid, Stian; Winsvold, Marte; Søholt, Susanne; Hansen, Stig Jarle; Heierstad, Geir & Klausen, Jan Erling (2016). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – Hva er kommunenes rolle?. NIBR-rapport. 12. Vis sammendrag
 • Loga, Jill; Eimhjellen, Ivar; Eschweiler, Jenny; Ingstad, Eline Synneva Lorentzen; Stokstad, Sigrid & Winsvold, Marte (2016). Sosiale entreprenører - partnerskap for nye løsninger. Rapport - Rokkansenteret. 1.
 • Loga, Jill; Eimhjellen, Ivar; Eschweiler, Jenny; Ingstad, Eline Synneva Lorentzen; Stokstad, Sigrid & Winsvold, Marte Slagsvold (2016). Hefte: Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger.
 • Ødegård, Guro & Winsvold, Marte Slagsvold (2016). Fra medvirkning til makt : Organisering og gjennomføring av forsøket med stemmerett for 16-åringer i 2015. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:18. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte; Hanssen, Gro Sandkjær; Houlberg, Kurt; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Vabo, Signy Irene (2015). Lokalpolitisk lederskap og medvirkning ved kommunesammenslåinger. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte; Nørve, Siri; Stokstad, Sigrid & Vestby, Guri Mette (2014). Råd, regler og representasjon – Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. NIBR Working Paper. 101. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte; Nørve, Siri; Stokstad, Sigrid & Vestby, Guri-Mette (2014). Råd, regler og representasjon. Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. NIBR-rapport. 4.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden. NIBR-rapport. 4. Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hansen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte Slagsvold & Aars, Jacob (2013). Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen.
 • Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hanssen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte Slagsvold & Aars, Jacob (2013). Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Vis sammendrag
 • Lund-Iversen, Martin; Hofstad, Hege & Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Innsigelser etter plan- og bygningsloven. NIBR-rapport. 10. Vis sammendrag
 • Myrvold, Trine; Zeiner, Hilde Hatleskog; Blåka, Sara; Renå, Helge; Winsvold, Marte Slagsvold & Klausen, Jan Erling (2013). Framtidens kommune – kriterier for politisk oppslutning. NIBR-rapport. 21. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Lokal digital offentlighet. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 384.
 • Winsvold, Marte Slagsvold (red.) (2013). Veier til god lokaldemokratisk styring. NIBR-rapport. 2013:24.
 • Klausen, Jan Erling; Saglie, Inger-Lise; Stokke, Knut Bjørn & Winsvold, Marte (2012). Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer. NIBR Working Paper. 101. Vis sammendrag
 • Smith, Eivind; Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2011). Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Lund-Iversen, Martin; Kittelsen, Elin; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte (2008). Governance for Sustainability (G-FORS) – Norway National Report. NIBR-rapport. 9. Vis sammendrag
 • Lorentzen, Hilde & Winsvold, Marte (2008). E-initiativ - en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ. NIBR-rapport. 19. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte & Hanssen, Gro Sandkjær (2006). Lokalt e-demokrati – Om elektronisk deltakelse blant innbyggere med funksjonsnedsettelser. NIBR-rapport. 1. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Steen-Johnsen, Kari & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Islamic terrorism, out-group trust and the motivation to control. Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte (2016). Local government amalgamations - a crucial case for analyzing the impact of citizens' orientations towards local governments?.
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte Slagsvold (2016). Politisk deltakelse mellom valg.
 • Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte Slagsvold & Rose, Lawrence E (2016). Local government amalgamations – a crucial case for analyzing the impact of citizen’s orientations towards local governments?.
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo & Winsvold, Marte (2016). Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Klausen, Jan Erling; Renå, Helge & Winsvold, Marte (2014). En demokratireform for mer robuste kommuner?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  (2), s 16- 21
 • Klausen, Jan Erling; Renå, Helge & Winsvold, Marte (2014). Lokalstyre på vikende front. Klassekampen.  s 10- 11
 • Blåka, Sara; Saglie, Jo & Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Ansvarsutkreving i lokaldemokratiet.
 • Langeland, Ove; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Climate Change Adaptation Policy in Bergen: Ideals and Realities, In Philipp Schmidt-Thome & Johannes Klein (ed.),  Climate Change Adaptation in Practice: From Strategy Development to Implementation.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-0-470-97700-2.  8.  s 95 - 110

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:38 - Sist endret 29. juni 2017 12:55