Stine Hesstvedt

Interesse for velgeradferd, politisk holdningsdannelse og eksperters rolle i politikkutforming

Stine Hesstvedt har en mastergrad i statsvitenskap og doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2021). Hennes forskningsinteresser favner blant annet eksperters rolle i politikk og offentlig politikkutforming, samt velgeratferd, offentlig opinion og politisk holdningsdannelse.

Hesstvedts avhandling handlet om hvilken rolle ulike politiske hensyn spiller når regjeringer oppnevner og setter sammen offentlige utredningsutvalg (NOUer). Fra 2014-2017 arbeidet hun som vitenskapelig assistent på Valgforskningsprogrammet ved ISF. Forskningen hennes er publisert i tidsskrifter som West European Politics, Political Communication og Norsk sosiologisk tidsskrift.

Emneord: Valg og demokrati

Publikasjoner

 • Haugsgjerd, Atle; Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2021). Increased Media Choice and Political Knowledge Gaps: A Comparative Longitudinal Study of 18 Established Democracies 1995–2015. Political Communication. . doi: https://doi.org/10.1080/10584609.2020.1868633
 • Hesstvedt, Stine & Christiansen, Peter Munk (2021). The politics of policy inquiry commissions: Denmark and Norway, 1971-2017. Western European Politics.  s 1- 25 . doi: 10.1080/01402382.2020.1858597 Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning & Hesstvedt, Stine (2020). Sosial ulikhet i valgdeltakelse før og nå, I: Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  Kapittel 6.  s 110 - 123
 • Christensen, Johan & Hesstvedt, Stine (2019). Expertisation or greater representation? Evidence from Norwegian advisory commissions., In Eva Krick & Cathrine Holst (ed.),  Experts and Democratic Legitimacy. Tracing the Social Ties of Expert Bodies in Europe.  Routledge.  ISBN 9780367427535.  Chapter 6.
 • Christensen, Johan & Hesstvedt, Stine (2018). Expertisation or greater representation? Evidence from Norwegian advisory commissions. European Politics and Society. . doi: 10.1080/23745118.2018.1515861 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hesstvedt, Stine (2018). 'Ekspertifisering' av offentlige utvalg? En studie av akademikeres deltakelse i NOU-utvalg fra 1972 og til i dag.. Norsk sosiologisk tidsskrift.  2(5), s 381- 400 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-05-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hesstvedt, Stine (2018). Redistributing Knowledge? How Institutions Affect Citizens’ Political Knowledge Levels: The Scandinavian Case Compared, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  5.  s 94 - 117

Se alle arbeider i Cristin

 • Hesstvedt, Stine (2020). The Politics of Expert Advice. A Study of Government's Use of Policy Advisory Commissions in Norway, 1972-2018. Doctoral thesis.
 • Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2017). Stortingskandidater : rapport fra stortingskandidatundersøkelsen 2013. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:05. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hesstvedt, Stine (2016). Ideology, Knowledge and Context. A multilevel study of "Political Sophistication" across 21 countries. Master thesis.
 • Kleven, Øyvin; Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine & Hindenes, Ådne (2015). Valgundersøkelsen 2013. Dokumentasjons- og tabellrapport.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hesstvedt, Stine (2020). Populistene inn i embetsverket?. Stat og styring.  30(1)
 • Hesstvedt, Stine (2019). Politicization of expert advice? Tracing political control with academic experts on policy inquiry commissions in Norway, 1973-2017. Conference paper.
 • Hesstvedt, Stine & Christiansen, Peter Munk (2019). The Politics of Technocratic Policy-Making. Conference paper.
 • Hesstvedt, Stine (2018). Controlling the Experts? A Study of Norwegian Public Advisory Commissions 1972-2016. Conference paper.
 • Hesstvedt, Stine (2018). Controlling the Experts? A Study of Norwegian Public Inquiry Commissions 1972-2016 (ECPR). Vis sammendrag
 • Hesstvedt, Stine (2017). Expertization of Policy Advice: A Cross-Sectoral Analysis..
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Hesstvedt, Stine (2015). Vinner man valget hvis man vinner flytvelgerne?. Dagsavisen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. feb. 2021 11:23 - Sist endret 8. feb. 2021 13:31