Liza Reisel

Bilde av Liza  Reisel
English version of this page
Stillingstittel Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon
Grad Ph.d.

Liza Reisel er for tiden i permisjon.

Sosiolog og forskningsleder for gruppa Likestilling, integrering, migrasjon

Liza Reisels forskningsinteresser inkluderer temaer som: ulikhet i utdanning og overgang til arbeid, kjønnsdelte utdanningsvalg og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, flerdimensjonal likestillingslovgivning, utdannings- og arbeidsmarkedsutfall blant barn av innvandrere, og helseulikhet. Mange av hennes prosjekter er komparative, basert på store datasett eller dokumentanalyser.

De siste årene har hun redigert to bøker om likestillingsspørsmål: Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet (2014) og Gender Segregation in Vocational Education (2015). Reisel er medlem av redaksjonen til Comparative Social Research, og medlem av Kif-komiteens arbeidsgruppe for mangfold i akademia.

Reisel har doktorgrad i sosiologi fra City University of New York. I sin doktorgradsavhandling sammenliknet hun utdanningsulikhet i USA og Norge. Hun har en mastergrad i Migration and Ethnic Studies fra Universitetet i Amsterdam. I perioden 2011-2015 var hun redaktør for tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet.

Reisel er tilknyttet CORE – Senter for likestillingsforskning.

Sosiale medier

Emneord: Arbeid, Likestilling, Migrasjon

Publikasjoner

 • Reisel, Liza; Hermansen, Are Skeie & Kindt, Marianne Takvam (2019). Norway: Ethnic (In)equality in a Social Democratic Welfare State, In Peter A. J. Stevens & A. Gary Dworkin (ed.),  The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-94723-5.  Kapittel 20.  s 843 - 884 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Attewell, Paul (2019). Dynamics of Claims Making and Gender Wage Gaps in the United States and Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.  26(1), s 164- 187 . doi: 10.1093/sp/jxy019 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza; Bredal, Anja & Lidén, Hilde (2018). Transnational schooling among children of immigrants in Norway: The significance of Islam, In Mehdi Bezorgmehr & Philip Kasinitz (ed.),  Growing up Muslim in Europe and the United States.  Routledge.  ISBN 978-1-138-24216-6.  8.  s 153 - 171
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn & Reisel, Liza (2017). Betydningen av sosial bakgrunn for kjønnsdeling i høyere utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(3), s 284- 310 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-03-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sznitman, Sharon R.; Reisel, Liza & Kurana, Atika (2017). Socioeconomic background and high school completion: Mediation by health and moderation by national context. Journal of Adolescence.  56(April 2017), s 118- 126 . doi: 10.1016/j.adolescence.2017.02.004 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Idunn & Reisel, Liza (2015). The impact of birthweight and adolescent health on educational attainment. Scandinavian Journal of Educational Research.  61(1), s 60- 75 . doi: 10.1080/00313831.2015.1066442 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza (2015). The meaning of ethnic equality in Scandinavian anti-discrimination legislation :. Nordic Journal of Migration Research.  5(1), s 19- 27 . doi: 10.2478/njmr-2014-0023 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza; Hegna, Kristinn & Imdorf, Christian (2015). Gender segregation in vocational education: Introduction, In Christian Imdorf; Kristinn Hegna & Liza Reisel (ed.),  Gender segregation in vocational education.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-347-1.  Introduksjon.  s 1 - 22 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2015). Kontinuitet og endring - kjønnsdeling på arbeidsmarkedet, I:  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  25.  s 323 - 338 Vis sammendrag
 • Heil, Scott; Reisel, Liza & Attewell, Paul (2014). College Selectivity and Degree Completion. The American Educational Research Journal.  51(5), s 913- 935 . doi: 10.3102/0002831214544298 Vis sammendrag
 • Reisel, Liza (2014). Legal harmonization and intersectionality in swedish and norwegian anti-discrimination reform. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.  21(2), s 218- 240 . doi: 10.1093/sp/jxu007 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza (2014). Kjønnsdeling på tvers, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 2.  s 30 - 47
 • Reisel, Liza (2014). Kjønnsdelte utdanningsvalg, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 7.  s 119 - 148
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2014). Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 1.  s 11 - 28
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2014). Vaner og vendepunkter, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 12.  s 221 - 232
 • Reisel, Liza (2013). From Abstract to Concrete : The Practical Relevance of Parents’ Economic and Cultural Capital for Persistence in Higher Education, In Gunn Elisabeth Birkelund (ed.),  Class and Stratification Analysis.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78190-537-1.  Part III: Opening Black Boxes.  s 223 - 254
 • Reisel, Liza (2013). Is More Always Better? Early Career Returns to Education in the United States and Norway. Research in Social Stratification and Mobility.  31, s 49- 68 . doi: 10.1016/j.rssm.2012.10.002 Vis sammendrag
 • Reisel, Liza (2013). Mot et flerdimensjonalt likestillingsapparat, I: Cecilie Thun & Beret Bråten (red.),  Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0117-7.  Kapittel 4.  s 89 - 111
 • Attewell, Paul; Heil, Scott & Reisel, Liza (2012). What is academic momentum? And does it matter?. Educational Evaluation and Policy Analysis.  34(1), s 27- 44 . doi: 10.3102/0162373711421958
 • Borchorst, Anette; Freidenvall, Lenita; Kantola, Johanna; Reisel, Liza & Teigen, Mari (2012). Institutionalizing Intersectionality in the Nordic Countries? Anti-Discrimination and Equality in Denmark, Finland, Norway and Sweden, In Andrea Krizan; Hege Skjeie & Judith Squires (ed.),  Institutionalizing Intersectionality: the Changing Nature of European Equality Regimes.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-29295-6.  3.  s 59 - 88 Vis sammendrag
 • Reisel, Liza; Lessard-Phillips, Laurence & Kasinitz, Philip (2012). Entering the Labor Market, In Maurice Crul & John Mollenkopf (ed.),  The Changing Face of World Cities : Young Adult Children of Immigrants in Europe and the United States.  Russell Sage Foundation.  ISBN 978-0-87154-633-3.  Kap. 5.  s 97 - 128
 • Attewell, Paul; Heil, Scott & Reisel, Liza (2011). Competing Explanations of Undergraduate Noncompletion. The American Educational Research Journal.  48(3), s 536- 559 . doi: 10.3102/0002831210392018
 • Reisel, Liza (2011). Two Paths to Inequality in Educational Outcomes : Family Background and Educational Selection in the United States and Norway. Sociology of education.  84(4), s 261- 280 . doi: 10.1177/0038040711417012
 • Sznitman, Sharon R.; Reisel, Liza & Romer, Daniel (2011). The Neglected Role of Adolescent Emotional Well-Being in National Educational Achievement : Bridging the Gap Between Education and Mental Health Policies. Journal of Adolescent Health.  48(2), s 135- 142
 • Brekke, Idunn & Reisel, Liza (2010). Minority Dropout in Higher Education : A Comparison of the United States and Norway Using Competing Risk Event History Analysis. European Sociological Review.  26(6), s 691- 712 . doi: 10.1093/esr/jcp045

Se alle arbeider i Cristin

 • Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Reisel, Liza (ed.) (2015). Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-347-1.
 • Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Reisel, Liza (ed.) (2015). Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-347-1.  300 s.
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (red.) (2014). Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  240 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Reisel, Liza (2019). Stabilitet og endring i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas & Uvaag, Stian (2019). Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:6. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari & Reisel, Liza (2017). Kjønnsbalanse på toppen? Sektorvariasjon i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonsliv. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. Rapport 2017:11. Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling & Hardoy, Ines (2017). Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:09.
 • Lidén, Hilde; Bredal, Anja & Reisel, Liza (2014). Transnasjonal oppvekst : Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:005. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza & Brekke, Idunn (2013). Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv : Status og årsaker. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Idunn & Reisel, Liza (2012). Klasse og kjønn i et likestillingsperspektiv : En kunnskapsoversikt. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2012:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Reisel, Liza (2019). Betydningen av kjønn for ungdommers utdanningsvalg.
 • Reisel, Liza (2019, 19. februar). Dagsnytt 18: Menn dominerer toppen i norsk kokkekunst. [Radio].  NRK.
 • Reisel, Liza (2019, 05. august). Hvorfor så få mannlige barneskolelærere? Her og Nå. [Radio].  NRK.
 • Reisel, Liza (2019). Hvorfor velger ungdom fortsatt kjønnsdelt? Om kjønn, status og utdanningsvalg.
 • Reisel, Liza (2019). Understanding Stability and Change in the Gender Segregated Labour Market.
 • Reisel, Liza & Hegna, Kristinn (2019). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet.
 • Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas & Uvaag, Stian Aleksander (2019). Hvorfor er arbeidsmarkedet fremdeles så kjønnsdelt?.
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling (2019). The Equality Hurdle: Resolving the Welfare State Paradox of Gender Segregation.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza & Barth, Erling (2019). Økt likestilling = mer frihet = mer likestilling i arbeidslivet. Likestillingsparadoksets død?.
 • Halrynjo, Sigtona; Reisel, Liza & Teigen, Mari (2018). Velferdsstaten er ingen hemsko for likestillingen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Reisel, Liza (2018). Betydningen av et kjønnsdelt arbeidsmarked.
 • Reisel, Liza (2018). Hva vet vi om kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet?.
 • Reisel, Liza (2018). Hvorfor vil ikke jenter bli rørleggere? Kjønn, status og utdanningsvalg blant ungdom.
 • Reisel, Liza (2018). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet Norge.
 • Reisel, Liza (2018). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet Norge.
 • Reisel, Liza (2018, 08. mars). Kvinnen anno 2018. [Radio].  NRK.
 • Reisel, Liza & Hegna, Kristinn (2018). Gendered educational choices: Circumscription and compromise in an advanced gender equality context.
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2018). Women’s labour market (dis)advantage in Nordic welfare states.
 • Silander, Charlotte; Reisel, Liza; Pietilä, Maria & Drange, Ida (2018). The national frameworks for gender equality policies in Nordic higher education.
 • Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona & Reisel, Liza (2018). Mannsdominans i de største selskapene er svært lik på tvers av land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Reisel, Liza (2017). A reflection on the relevance of US findings on diversity measures in the Nordic context.
 • Reisel, Liza (2017). Fremtidens arbeidskraft – hvordan velger dagens gutter og jenter utdanning og yrke?.
 • Reisel, Liza (2017). Fremtidens arbeidskraft – hvordan velger dagens gutter og jenter utdanning og yrke?.
 • Reisel, Liza (2017). Fremtidens arbeidsliv blir ikke mindre kjønnsdelt av seg selv. Aftenposten Vitenskap.
 • Reisel, Liza (2017). Gutters og jenters valg av videregående utdanning. Hvilken rolle spiller kjønn?.
 • Reisel, Liza (2017). Hva betyr det at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt?.
 • Reisel, Liza (2017, 13. september). Kjønnsavdelingen #8: Likestilling på universitetet: Kjønn, klasse eller karakterer?. [Radio].  Kjønnsavdelingen podkast.
 • Reisel, Liza (2017, 23. august). Verdens rikeste land: Hvorfor velger menn og kvinner forskjellige yrker?. [Radio].  NRK P3.
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål & Hardoy, Ines (2017). Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work.
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn & Reisel, Liza (2017). Horizons of opportunity: Unpacking the logics of gendered educational choices.
 • Brekke, Idunn; Nadim, Marjan & Reisel, Liza (2016). Ethnic differences in labour market participation and sickness absence among mothers who care for disabled or chronically ill children.
 • Reisel, Liza (2016, 08. mars). - Jenter velger mer utradisjonelt. [Internett].  forskning.no.
 • Reisel, Liza (2016). Kvinner og utdanning i mannsdominerte bransjer.
 • Reisel, Liza; Attewell, Paul & Østbakken, Kjersti Misje (2016). Dynamics of Gender and Economic Niches in Norway and the United States.
 • Sznitman, Sharon R.; Reisel, Liza & Kurana, Atika (2016). Socioeconomic Background and High School Completion: Mediation by Health and Moderation by National Context.
 • Teigen, Mari; Reisel, Liza & Østbakken, Kjersti Misje (2016). De minkende kjønnsforskjellene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Reisel, Liza (2015). Bokanmeldelse: Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder: Yrkesfagene under press. Søkelys på arbeidslivet.  32(3), s 279- 280
 • Sznitman, Sharon R.; Reisel, Liza & Taubman, Danielle (2015). Is the Association between Health and Timely High School Graduation the Same in the US and Norway? Examining the Role of Socioeconomic Status and Welfare State Regime.
 • Teigen, Mari & Reisel, Liza (2015). Fakta om likestillingsparadokset. morgenbladet.no.
 • Teigen, Mari & Reisel, Liza (2015). Presentasjon av COREs forskning og aktiviteter.
 • Bredal, Anja; Reisel, Liza & Lidén, Hilde (2014). Utenlandsopphold på godt og vondt. VG : Verdens gang.
 • Brekke, Idunn; Nadim, Marjan & Reisel, Liza (2014). Ethnic differences in labour market participation, health and sickness absence among parents caring for disabled or chronically ill children.
 • Brekke, Idunn & Reisel, Liza (2014). The impact of infant health and adolescent general and mental health on educational attainment.
 • Reisel, Liza (2014). Cecilia L. Ridgeway: Framed by Gender: How Gender Inequality Persists in the Modern World. Sosiologi i dag.  44(3), s 80- 84
 • Reisel, Liza (2014). Kåre Heggen, Håvard Helland og Jon Lauglo: Utdanningssosiologi. Tidsskrift for samfunnsforskning.  55(4), s 488- 491

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 6. jan. 2020 08:29