Liza Reisel

Bilde av Liza  Reisel
English version of this page
Stillingstittel Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon
Grad Ph.d.

Sosiolog og forskningsleder for gruppa Likestilling, integrering, migrasjon

Liza Reisels forskningsinteresser inkluderer temaer som: ulikhet i utdanning og overgang til arbeid, kjønnsdelte utdanningsvalg og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, flerdimensjonal likestillingslovgivning, utdannings- og arbeidsmarkedsutfall blant barn av innvandrere, og helseulikhet. Mange av hennes prosjekter er komparative, basert på store datasett eller dokumentanalyser.

De siste årene har hun redigert to bøker om likestillingsspørsmål: Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet (2014) og Gender Segregation in Vocational Education (2015). Reisel er medlem av redaksjonen til Comparative Social Research, og medlem av Kif-komiteens arbeidsgruppe for mangfold i akademia.

Reisel har doktorgrad i sosiologi fra City University of New York. I sin doktorgradsavhandling sammenliknet hun utdanningsulikhet i USA og Norge. Hun har en mastergrad i Migration and Ethnic Studies fra Universitetet i Amsterdam. I perioden 2011-2015 var hun redaktør for tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet.

Reisel er tilknyttet CORE – Senter for likestillingsforskning.

Sosiale medier

Emneord: Arbeid, Likestilling, Migrasjon

Publikasjoner

 • Reisel, Liza; Nadim, Marjan & Brekke, Idunn (2020). The impact of having a child with special needs: Labour market adaptations of immigrant and majority mothers. Acta Sociologica. 64(4), s. 403–419. doi: 10.1177/0001699320971695. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel, Liza; Hermansen, Are Skeie & Kindt, Marianne Takvam (2019). Norway: Ethnic (In)equality in a Social Democratic Welfare State. I Stevens, Peter A. J. & Dworkin, A. Gary (Red.), The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education. Palgrave Macmillan. s. 843–884. doi: 10.1007/978-3-319-94724-2_20. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Attewell, Paul (2019). Dynamics of Claims Making and Gender Wage Gaps in the United States and Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. 26(1), s. 164–187. doi: 10.1093/sp/jxy019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel, Liza; Bredal, Anja & Lidén, Hilde (2018). Transnational schooling among children of immigrants in Norway: The significance of Islam. I Bezorgmehr, Mehdi & Kasinitz, Philip (Red.), Growing up Muslim in Europe and the United States. Routledge. s. 153–171. doi: 10.4324/9781315279091-9.
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn & Reisel, Liza (2017). Betydningen av sosial bakgrunn for kjønnsdeling i høyere utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 58(3), s. 284–310. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-03-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sznitman, Sharon R.; Reisel, Liza & Kurana, Atika (2017). Socioeconomic background and high school completion: Mediation by health and moderation by national context. Journal of Adolescence. 56(April 2017), s. 118–126. doi: 10.1016/j.adolescence.2017.02.004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2015). Kontinuitet og endring - kjønnsdeling på arbeidsmarkedet, Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag. s. 323–338.
 • Reisel, Liza; Hegna, Kristinn & Imdorf, Christian (2015). Gender segregation in vocational education: Introduction. I Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Reisel, Liza (Red.), Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited. s. 1–22. doi: 10.1108/S0195-631020150000031023. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Idunn & Reisel, Liza (2015). The impact of birthweight and adolescent health on educational attainment. Scandinavian Journal of Educational Research. 61(1), s. 60–75. doi: 10.1080/00313831.2015.1066442. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel , Liza (2015). The meaning of ethnic equality in Scandinavian anti-discrimination legislation :. Nordic Journal of Migration Research. 5(1), s. 19–27. doi: 10.2478/njmr-2014-0023. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel, Liza (2014). Kjønnsdelte utdanningsvalg. I Reisel , Liza & Teigen, Mari (Red.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk. s. 119–148.
 • Reisel, Liza (2014). Kjønnsdeling på tvers. I Reisel , Liza & Teigen, Mari (Red.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk. s. 30–47.
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2014). Vaner og vendepunkter. I Reisel , Liza & Teigen, Mari (Red.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk. s. 221–232.
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2014). Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. I Reisel , Liza & Teigen, Mari (Red.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk. s. 11–28.
 • Heil, Scott; Reisel , Liza & Attewell, Paul (2014). College Selectivity and Degree Completion. The American Educational Research Journal (AERJ). 51(5), s. 913–935. doi: 10.3102/0002831214544298.
 • Reisel , Liza (2014). Legal harmonization and intersectionality in swedish and norwegian anti-discrimination reform. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. 21(2), s. 218–240. doi: 10.1093/sp/jxu007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel , Liza (2013). Mot et flerdimensjonalt likestillingsapparat. I Thun, Cecilie & Bråten, Beret (Red.), Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Akademika forlag. s. 89–111.
 • Reisel , Liza (2013). Is More Always Better? Early Career Returns to Education in the United States and Norway. Research in Social Stratification and Mobility. 31, s. 49–68. doi: 10.1016/j.rssm.2012.10.002.
 • Reisel , Liza (2013). From Abstract to Concrete : The Practical Relevance of Parents’ Economic and Cultural Capital for Persistence in Higher Education. I Birkelund, Gunn Elisabeth (Red.), Class and Stratification Analysis. Emerald Group Publishing Limited. s. 223–254. doi: 10.1108/s0195-6310%282013%290000030012.
 • Reisel , Liza; Lessard-Phillips, Laurence & Kasinitz, Philip (2012). Entering the Labor Market. I Crul, Maurice & Mollenkopf, John (Red.), The Changing Face of World Cities : Young Adult Children of Immigrants in Europe and the United States. Russell Sage Foundation. s. 97–128.
 • Borchorst, Anette; Freidenvall, Lenita; Kantola, Johanna; Reisel , Liza & Teigen, Mari (2012). Institutionalizing Intersectionality in the Nordic Countries? Anti-Discrimination and Equality in Denmark, Finland, Norway and Sweden. I Krizan, Andrea; Skjeie, Hege & Squires, Judith (Red.), Institutionalizing Intersectionality: the Changing Nature of European Equality Regimes. Palgrave Macmillan. s. 59–88. doi: 10.1057/9781137031068_3.
 • Attewell, Paul; Heil, Scott & Reisel , Liza (2012). What is academic momentum? And does it matter? Educational Evaluation and Policy Analysis. 34(1), s. 27–44. doi: 10.3102/0162373711421958.
 • Reisel , Liza (2011). Two Paths to Inequality in Educational Outcomes : Family Background and Educational Selection in the United States and Norway. Sociology of education. 84(4), s. 261–280. doi: 10.1177/0038040711417012.
 • Sznitman, Sharon R.; Reisel , Liza & Romer, Daniel (2011). The Neglected Role of Adolescent Emotional Well-Being in National Educational Achievement : Bridging the Gap Between Education and Mental Health Policies. Journal of Adolescent Health. 48(2), s. 135–142. doi: 10.1016/j.jadohealth.2010.06.013.
 • Attewell, Paul; Heil, Scott & Reisel , Liza (2011). Competing Explanations of Undergraduate Noncompletion. The American Educational Research Journal (AERJ). 48(3), s. 536–559. doi: 10.3102/0002831210392018.
 • Brekke, Idunn & Reisel , Liza (2010). Minority Dropout in Higher Education : A Comparison of the United States and Norway Using Competing Risk Event History Analysis. European Sociological Review. 26(6), s. 691–712. doi: 10.1093/esr/jcp045.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Reisel, Liza (2019). Stabilitet og endring i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas & Uvaag, Stian (2019). Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teigen, Mari & Reisel, Liza (2017). Kjønnsbalanse på toppen? Sektorvariasjon i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonsliv. Institutt for samfunnsforskning.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling & Hardoy, Ines (2017). Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. Institutt for samfunnsforskning.
 • Lidén, Hilde; Bredal, Anja & Reisel , Liza (2014). Transnasjonal oppvekst : Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel , Liza & Brekke, Idunn (2013). Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv : Status og årsaker. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Idunn & Reisel , Liza (2012). Klasse og kjønn i et likestillingsperspektiv : En kunnskapsoversikt. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Reisel, Liza (2021). Finland har færre likestillingstiltak i akademia enn Norge og Sverige. [Internett]. Kifinfo.no.
 • Silander, Charlotte; Reisel, Liza; Pietilä, Maria & Drange, Ida (2021). Universities’ measures to promote gender equality among academic staff in the Nordic countries.
 • Reisel, Liza (2021). Mannsdominert yrke - Jeg skulle bli frisør, men endte som blikkenslager. [Tidsskrift]. KK.
 • Reisel, Liza (2021). Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
 • Teigen, Mari; Reisel, Liza & Mustosmäki, Armi (2020). Gendered labour market (dis)advantages in Nordic Welfare States på Nordic Working Life Conference. .
 • Reisel, Liza (2019). Hvorfor velger ungdom fortsatt kjønnsdelt? Om kjønn, status og utdanningsvalg.
 • Reisel, Liza (2019). Betydningen av kjønn for ungdommers utdanningsvalg.
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling (2019). The Equality Hurdle: Resolving the Welfare State Paradox of Gender Segregation.
 • Reisel, Liza (2019). Understanding Stability and Change in the Gender Segregated Labour Market.
 • Reisel, Liza (2019). Hvorfor så få mannlige barneskolelærere? Her og Nå. [Radio]. NRK.
 • Reisel, Liza (2019). Dagsnytt 18: Menn dominerer toppen i norsk kokkekunst. [Radio]. NRK.
 • Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas & Uvaag, Stian Aleksander (2019). Hvorfor er arbeidsmarkedet fremdeles så kjønnsdelt?
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza & Barth, Erling (2019). Økt likestilling = mer frihet = mer likestilling i arbeidslivet. Likestillingsparadoksets død?
 • Reisel, Liza & Hegna, Kristinn (2019). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet.
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2018). Women’s labour market (dis)advantage in Nordic welfare states.
 • Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona & Reisel, Liza (2018). Mannsdominans i de største selskapene er svært lik på tvers av land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Halrynjo, Sigtona; Reisel, Liza & Teigen, Mari (2018). Velferdsstaten er ingen hemsko for likestillingen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Reisel, Liza (2018). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet Norge.
 • Reisel, Liza (2018). Hva vet vi om kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet?
 • Silander, Charlotte; Reisel, Liza; Pietilä, Maria & Drange, Ida (2018). The national frameworks for gender equality policies in Nordic higher education.
 • Reisel, Liza (2018). Betydningen av et kjønnsdelt arbeidsmarked.
 • Reisel, Liza (2018). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet Norge.
 • Reisel, Liza (2018). Kvinnen anno 2018. [Radio]. NRK.
 • Reisel, Liza (2018). Hvorfor vil ikke jenter bli rørleggere? Kjønn, status og utdanningsvalg blant ungdom.
 • Reisel, Liza & Hegna, Kristinn (2018). Gendered educational choices: Circumscription and compromise in an advanced gender equality context.
 • Reisel, Liza (2017). Verdens rikeste land: Hvorfor velger menn og kvinner forskjellige yrker? [Radio]. NRK P3.
 • Reisel, Liza (2017). Fremtidens arbeidskraft – hvordan velger dagens gutter og jenter utdanning og yrke?
 • Reisel, Liza (2017). A reflection on the relevance of US findings on diversity measures in the Nordic context.
 • Reisel, Liza (2017). Hva betyr det at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt?
 • Reisel, Liza (2017). Fremtidens arbeidsliv blir ikke mindre kjønnsdelt av seg selv. Aftenposten Viten.
 • Reisel, Liza (2017). Fremtidens arbeidskraft – hvordan velger dagens gutter og jenter utdanning og yrke?
 • Reisel, Liza (2017). Gutters og jenters valg av videregående utdanning. Hvilken rolle spiller kjønn?
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål & Hardoy, Ines (2017). Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work.
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn & Reisel, Liza (2017). Horizons of opportunity: Unpacking the logics of gendered educational choices.
 • Reisel, Liza (2017). Kjønnsavdelingen #8: Likestilling på universitetet: Kjønn, klasse eller karakterer? [Radio]. Kjønnsavdelingen podkast.
 • Teigen, Mari; Reisel, Liza & Østbakken, Kjersti Misje (2016). De minkende kjønnsforskjellene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Reisel, Liza (2016). Kvinner og utdanning i mannsdominerte bransjer.
 • Brekke, Idunn; Nadim, Marjan & Reisel, Liza (2016). Ethnic differences in labour market participation and sickness absence among mothers who care for disabled or chronically ill children.
 • Reisel, Liza (2016). - Jenter velger mer utradisjonelt. [Internett]. forskning.no.
 • Reisel, Liza; Attewell, Paul & Østbakken, Kjersti Misje (2016). Dynamics of Gender and Economic Niches in Norway and the United States.
 • Sznitman, Sharon R.; Reisel, Liza & Kurana, Atika (2016). Socioeconomic Background and High School Completion: Mediation by Health and Moderation by National Context.
 • Teigen, Mari & Reisel, Liza (2015). Presentasjon av COREs forskning og aktiviteter.
 • Teigen, Mari & Reisel, Liza (2015). Fakta om likestillingsparadokset. Morgenbladet.
 • Sznitman, Sharon R.; Reisel, Liza & Taubman, Danielle (2015). Is the Association between Health and Timely High School Graduation the Same in the US and Norway? Examining the Role of Socioeconomic Status and Welfare State Regime.
 • Reisel, Liza (2015). Bokanmeldelse: Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder: Yrkesfagene under press. Søkelys på arbeidslivet. 32(3), s. 279–280.
 • Brekke, Idunn & Reisel, Liza (2014). The impact of infant health and adolescent general and mental health on educational attainment.
 • Brekke, Idunn; Nadim, Marjan & Reisel, Liza (2014). Ethnic differences in labour market participation, health and sickness absence among parents caring for disabled or chronically ill children.
 • Bredal, Anja; Reisel, Liza & Lidén, Hilde (2014). Utenlandsopphold på godt og vondt. VG : Verdens gang.
 • Reisel , Liza (2014). Kåre Heggen, Håvard Helland og Jon Lauglo: Utdanningssosiologi. Tidsskrift for samfunnsforskning. 55(4), s. 488–491.
 • Reisel , Liza (2014). Cecilia L. Ridgeway: Framed by Gender: How Gender Inequality Persists in the Modern World. Sosiologi i dag. 44(3), s. 80–84.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 15. sep. 2020 08:38