Valg i nye kommuner: Hva skjedde ved valget i 2019?

Protest, mobilisering og høy valgdeltakelse preget forrige valg i Norge – lokalvalget i 2019. Saker som bompenger, klima og kommunereform skapte opphetet debatt i norske kommuner, og konsekvensene forplantet seg også til den nasjonale politikken.

For velgerne i 47 kommuner var valget i 2019 også et skritt inn i en ny og ukjent fremtid. Kommunereformen gjorde at disse velgerne skulle stemme på representanter til kommunestyrer i helt nye, sammenslåtte kommuner som ikke så dagens lys før noen måneder etter valget. Dette skapte også nye utfordringer for partiene, som skulle nominere kandidater i de nye kommunene.

23. juni lanserete boka Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg? Boka presenterer resultater fra Lokalvalgundersøkelsen 2019, og er samtidig en statusrapport for det norske lokaldemokratiet. På dette lanseringswebinaret presenterer forskerne noen hovedfunn, med kommentarer fra kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, KS-nestleder Gunn Marit Helgesen og VGs politiske kommentator Tone Sofie Aglen.

Boka utgis med åpen tilgang. Klikk her for å lese den.

Program:

  • Velkommen, Jo Saglie
  • Presentasjon av boka, Signe Bock Segaard
  • Valgdeltakelse og mobilisering, Dag Arne Christensen
  • Kommunesammenslåing: lokalvalg i sammenslåtte kommuner, Bjarte Folkestad
  • Digital overrekkelse av boka til statsråd Nikolai Astrup
  • Panelsamtale med Nikolai Astrup (kommunal- og moderniseringsminister), Gunn Marit Helgesen (nestleder i KS) og Tone Sofie Aglen (politisk kommentator i VG)
  • Åpent for spørsmål til panel og forskere

Ordstyrer: Johannes Bergh, forsker, Institutt for samfunnsforskning

Emneord: Valg og demokrati
Publisert 31. mai 2021 12:44 - Sist endret 23. juni 2021 18:33