2022

Kommende

Illustrasjon av mennekser med ulike yrker 
Tid og sted: 30. mai 2022 09:0011:30, Munthesgate 31, Seminarrom 2. etg.

På dette seminaret presenteres funn fra prosjektet Utvikling av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartmentet. 

Tidligere

Tid og sted: 26. apr. 2022 10:0012:00, Uranienborgveien 2 eller digitalt

Befolkningens holdninger til ytringsfrihet og informasjonsfrihet i Norge.

Bilde av stortinget
Tid og sted: 17. mars 2022 09:0010:00, Muntes gate 31

Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte nye tall fra Stortingsvalgundersøkelsen.

Tid og sted: 14. mars 2022 10:0012:00, Uranienborgveien 2 eller digitalt

Er ytringsfriheten i akademia truet? Finnes det tema som forskere holder seg unna av frykt for konsekvensene?