Arrangementer

Kommende arrangementer

Bilde av en person som holder hendene på et gitter.

Vi inviterer til frokostseminar og lansering av rapporten «Barn, menneskehandel og overlappende utnyttingsformer», skrevet på oppdrag fra Bufdir. Rapporten undersøker hvordan overlappende utnyttingsformer vurderes blant annet i rettsapparatet og fylkesnemnda.

Teksten "Likestilling for fremtida - 110 år etter Skjeie-utvalget" på grønn bakgrunn med Kildens logo øverst i venstre hjørne.

Sammen med Kilden kjønnsforskning.no inviterer vi forskere, politikere og alle som er opptatt av likestilling til årskonferanse: Likestilling for framtida – 10 år etter Skjeie-utvalget.  

Illustrasjon av ulike frivillige

Vi inviterer til konferanse om frivillighetens samfunnsbidrag 15. november. Hør innlegg og panelsamtaler om frivillighetens rolle i inkludering, demokrati og kriseberedskap, og mye mer.