Nyheter

Skjermdump av Søkelys på arbeidslivets forside. Logo på rød bakgrunn.
Publisert 31. aug. 2022 10:20

I artikkelen «Lokale verneombuds rolle i topartssamarbeidet om forebyggende arbeidsmiljø» undersøker forfatterne hvordan lokale verneombud samarbeider med tillitsvalgte og ledere om forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Artikkelforfatterne er Sylvi Thun, Lisbeth Øyum og Marte P. Buvik. Alle er forskere ved SINTEF Digitals avdeling Teknologiledelse. 

Bilde av ISF-forsker Liza Reisel
Publisert 30. aug. 2022 08:01

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen kunngjorde 26. august sammensetningen og mandatet for det nye Mannsutvalget, som skal utrede gutter og menns likestillingsutfordringer i Norge. ISF-forsker Liza Reisel deltar i utvalget som skal jobbe sammen frem til våren 2024.

Forsiden til tidsskriftet søkelys på arbeidslivet
Publisert 30. mai 2022 10:07

Tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet kommer med to nye artikler. Den første handler om bruk av praksisbrev for å hindre frafall i videregående opplæring, og den andre ser på arbeidsgiveres erfaring med å tilby praksisplasser til flyktninger.