Nyheter

STIPENDUTLYSNING: P. M. Røwdes stiftelse støtter forskning på norsk økonomisk utvikling og entreprenørskap
Publisert 17. feb. 2020 13:09

P. M. Røwdes stiftelse deler ut ett eller flere forskningsstipend på mellom 100.000 og 300.000 kroner til prosjekter om økonomisk utvikling i Norge. Søknadsfrist er 1. april.

Publisert 13. feb. 2020 22:04

Ny rapport analyserer spørsmålet om likelønn i det kjønnsdelte norske arbeidsmarkedet.

Rapportforside
Publisert 13. feb. 2020 11:13

Ny rapport oppsummerer forskningen på arbeidsdeltakelsen blant kvinner med innvandrerbakgrunn, inkludert barrierene som møter dem i arbeidslivet og tiltakene som kan hjelpe.

Publisert 12. feb. 2020 07:35

Ny rapport undersøker oppfølgingen av enslige mindreårige flyktninger og kommer med flere anbefalinger.

Forside fra brosjyre med hovedfunn
Publisert 5. feb. 2020 08:29

To nye rapporter kartlegger utviklingstrender i norsk frivillighet og økonomien i frivillig sektor.

Publisert 4. feb. 2020 09:32

Samfunnsvitenskapens rolle og fremtid i det norske samfunnet er sentrale tema i jubileumsnummeret til Tidsskrift for samfunnsforsknings 60-årsdag.

ISF jubileumslogo
Publisert 3. feb. 2020 08:24

Vi feirer 70 år med å be sju forskere gjøre opp status for de sju forskningstemaene våre: Hva har vi funnet ut, hvor står forskningen i dag og hva blir viktig i årene som kommer?

Illustrasjon med mennesker på isflak som driver fra hverandre.
Publisert 3. feb. 2020 07:51

Polariseres det norske samfunnet? Kanskje. Men dette spørsmålet har mange dimensjoner. Derfor har ISF starta et nytt prosjekt for å studere om det norske samfunnet polariseres – og i så fall hvordan, skriver vår direktør Tanja Storsul. 

Publisert 30. jan. 2020 14:42

Core-forsker Sigtona Halrynjo forteller deg det du trenger å vite før debattmøtet på Litteraturhuset 3. februar.

Illustrasjon med ordfører, frivillig arbeider og politikvinne
Publisert 28. jan. 2020 21:05

Flere kommuner kan ta grep for å forbedre beredskapssamarbeidet med politiet og de frivillige, viser ny rapport. 

Bilde av Ruth Eva Jørgensen og Christine Bangum
Publisert 27. jan. 2020 12:40

Ruth Eva Jørgensen og Christine Bangum skal jobbe for CORE – Senter for likestillingsforskning og på Stortingsvalgundersøkelsen.

Brosjyreforside
Publisert 26. jan. 2020 20:36

Ny brosjyre: Les kort og forståelig om hva en fersk forskningsrapport sier om samarbeidet mellom frivilligheten og kommunene. 

Jubileumslogo
Publisert 24. jan. 2020 12:40

Vi fyller 70 år, og inviterer alle til en uke fylt med aktuell forskning og debatt fra 3. februar.

Publisert 14. jan. 2020 08:11

Ny rapport kartlegger innvandreres frivillige arbeid i Norge.

Brosjyreforside
Publisert 14. jan. 2020 08:00

Ny brosjyre oppsummerer forskningsrapporten vår om frivillige arbeidere ved offentlige kulturinstitusjoner.

Brosjyreforside
Publisert 8. jan. 2020 14:31

Hvor mye frivillig arbeid du gjør, samt hvilke typer organisasjoner du arbeider for, henger sammen med sosial status og klasse, viser ny studie.

Bilde av Signe Bock Segaard med sitat
Publisert 11. des. 2019 10:19

Høy fagkompetanse og sterk motivasjon kjennetegner de frivillige ved biblioteker, museer, arkiver og institusjoner for visuell kunst, konkluderer en ny rapport. 

Publisert 10. des. 2019 12:49

Hvorfor er det norske arbeidsmarkedet fortsatt kjønnsdelt, og hvilken vei går utviklingen? Ny brosjyre sammenfatter hovedfunnene fra forskningsprosjektet Gender Segregation in the Labour Market. 

Rapportforside
Publisert 10. des. 2019 11:00

Hva skjer i det norske organisasjonslandskapet? Ny brosjyre viser hovedtrekkene i frivillighetens og organisasjonslivets utvikling de siste årene. 

Tidsskriftforside
Publisert 4. des. 2019 09:30

Med artikler om blant annet arbeidsledige på dagpenger, unge med funksjonsnedsettelser og effekter av pensjonsreformen.

Sara Cools og Marte Strøm
Publisert 27. nov. 2019 23:17

Kvinner har fortsatt høyere sykefravær enn menn, og forskjellene har økt siden 1990-tallet. Graviditet og barn er én av forklaringene på at kvinner er mer sykmeldt, viser en ny Core-indikator. 

Panelsamtale mellom (fra venstre) ​  Panelsamtale med (fra venstre) Kathrin Zippel, Anke Lipinsky, Erin Cech og Pat O'Connor  ​
Publisert 22. nov. 2019 14:55

Kritiske perspektiver på premieringen av internasjonalisering og eksellens i akademia ble drøftet på NORDICORE-seminar.

Forside fra tidsskriftet
Publisert 22. nov. 2019 09:19

Med artikler blant annet om voksne menn som driver med graffiti og om forholdet mellom kraftkommuner og finansnæringen.

Liza Reisel med sitat
Publisert 14. nov. 2019 10:35

Les Liza Reisels sammenfatning av anbefalingene fra regjeringens #UngIDag-utvalg, hvor hun er medlem.

Nye tall i CORE-indikator om kjønn og lønn viser fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.
Publisert 14. nov. 2019 10:04

Kvinners timelønn tilsvarer 89 prosent av menns, viser nye tall i CORE-indikatoren om kjønn og lønn.