Nyheter

Noen som avlegger stemme i et valg
Publisert 28. feb. 2022 09:59

For første gang er det publisert en bok som tar for seg lokalvalg og lokale valgordninger i 40 europeiske land. ISF-forskerne Jo Saglie og Signe Bock Segaard har skrevet kapitlet om Norge

Illustrasjon av ikoner relatert til forskning som forstørrelsesglass og bøker, med teksten "#forskningfunker"
Publisert 24. feb. 2022 12:40

Teknologisk utvikling endrer vilkårene for arbeidslivet og demokratiet. Globalisering og klimakrise endrer forutsetningene for velferdssamfunnet. Utforming av politikk for framtida krever derfor ny kunnskap. Her er noen eksempler på hvordan ISF bidrar. #ForskningFunker