Nyheter

Publisert 14. jan. 2020 08:11

Ny rapport kartlegger innvandreres frivillige arbeid i Norge.

Brosjyreforside
Publisert 14. jan. 2020 08:00

Ny brosjyre oppsummerer forskningsrapporten vår om frivillige arbeidere ved offentlige kulturinstitusjoner.

Brosjyreforside
Publisert 8. jan. 2020 14:31

Hvor mye frivillig arbeid du gjør, samt hvilke typer organisasjoner du arbeider for, henger sammen med sosial status og klasse, viser ny studie.

Bilde av Signe Bock Segaard med sitat
Publisert 11. des. 2019 10:19

Høy fagkompetanse og sterk motivasjon kjennetegner de frivillige ved biblioteker, museer, arkiver og institusjoner for visuell kunst, konkluderer en ny rapport. 

Publisert 10. des. 2019 12:49

Hvorfor er det norske arbeidsmarkedet fortsatt kjønnsdelt, og hvilken vei går utviklingen? Ny brosjyre sammenfatter hovedfunnene fra forskningsprosjektet Gender Segregation in the Labour Market. 

Rapportforside
Publisert 10. des. 2019 11:00

Hva skjer i det norske organisasjonslandskapet? Ny brosjyre viser hovedtrekkene i frivillighetens og organisasjonslivets utvikling de siste årene. 

Brosjyreforside
Publisert 10. des. 2019 10:36

Ny brosjyre: Les kort og forståelig om hva forskningen sier om samarbeidet mellom frivilligheten og kommunene. 

Tidsskriftforside
Publisert 4. des. 2019 09:30

Med artikler om blant annet arbeidsledige på dagpenger, unge med funksjonsnedsettelser og effekter av pensjonsreformen.

Sara Cools og Marte Strøm
Publisert 27. nov. 2019 23:17

Kvinner har fortsatt høyere sykefravær enn menn, og forskjellene har økt siden 1990-tallet. Graviditet og barn er én av forklaringene på at kvinner er mer sykmeldt, viser en ny Core-indikator. 

Panelsamtale mellom (fra venstre) ​  Panelsamtale med (fra venstre) Kathrin Zippel, Anke Lipinsky, Erin Cech og Pat O'Connor  ​
Publisert 22. nov. 2019 14:55

Kritiske perspektiver på premieringen av internasjonalisering og eksellens i akademia ble drøftet på NORDICORE-seminar.

Forside fra tidsskriftet
Publisert 22. nov. 2019 09:19

Med artikler blant annet om voksne menn som driver med graffiti og om forholdet mellom kraftkommuner og finansnæringen.

Liza Reisel med sitat
Publisert 14. nov. 2019 10:35

Les Liza Reisels sammenfatning av anbefalingene fra regjeringens #UngIDag-utvalg, hvor hun er medlem.

Nye tall i CORE-indikator om kjønn og lønn viser fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.
Publisert 14. nov. 2019 10:04

Kvinners timelønn tilsvarer 89 prosent av menns, viser nye tall i CORE-indikatoren om kjønn og lønn.

Rapportforside
Publisert 12. nov. 2019 20:57

ISF-forskere har undersøkt hvordan barna til arbeidsinnvandrerne fra 1960- og 1970-tallet gjør det i utdanning og i arbeidsliv. Her er hovedfunnene fra prosjektet.

Tekst og figurer fra rapporten
Publisert 12. nov. 2019 11:42

Forskerne trekker fram flere årsaker til at kvinner med innvandrerbakgrunn har lavere yrkesdeltakelse enn befolkningen for øvrig.

Daniel Arnesen
Publisert 8. nov. 2019 14:03

Det er blitt mer mangfold i organisasjonskanalen, men de store og etablerte organisasjonene dominerer likevel på viktige politiske arenaer, viser doktoravhandlingen til Daniel Arnesen.

Bilde av forskerne til prosjektet FREXO. Fra venstre: Marjan Nadim, Audun Fladmoe, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen, Karoline Andrea Ihlebæk, Tine Ustad Figenschou, Kristoffer Holt og Anders Ravik Jupskås.
Publisert 1. nov. 2019 11:04

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan grupper på ytre høyre fløy i politikken produserer og sprer innhold på nett, og hvilken påvirkning dette har på samfunnet.

Nytt ISF-tilskudd: Vibeke Wøien Hansen starter i full stilling i slutten av mars.
Publisert 24. okt. 2019 09:14

Vår nye forsker er statsviter med interesse for frivillige organisasjoner, politiske partier og lovgivende politikk.

David Gil Solsona
Publisert 17. okt. 2019 10:24

Hvorfor flytter så mange norske ungdommer tidlig hjemmefra, mens spanjoler ofte bor hjemme til de er nærmere 30 år? Vår gjesteforsker David trenger hjelp til å finne svaret – kanskje fra deg?

Bernard Enjolras og Karl Henrik Sivesind
Publisert 15. okt. 2019 16:08

Et bredt tematisk og geografisk nedslagsfelt skal gi nye innsikter når to forskere fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor redigerer ny bokserie hos internasjonalt prestisjeforlag.

Publisert 11. okt. 2019 14:24

Nei, menn har noe bedre sjanser enn kvinner for å bli professorer og nå det høyeste nivået.

Bilde av Axel West Pedersen med sitatet "Vi bør heve pensjonsalderen for å forebygge fattigdom blant pensjonister"
Publisert 10. okt. 2019 14:24

Vi kan forebygge fattigdom blant pensjonister ved å heve pensjonsalderen i takt med økningen i forventet levealder, skriver ISF-forsker Axel West Pedersen i et nytt notat. 

Publisert 24. sep. 2019 11:20

Tross flere høyprofilerte ansettelser av kvinnelige toppledere i det siste: Bevegelsen i retning økt likestilling på toppnivå går sakte, og den går ikke av seg selv.

Publisert 20. sep. 2019 09:44

Ny rapport deler de frivillige i Norge inn i fem ulike grupper.

Skjermdumper fra videoene
Publisert 18. sep. 2019 20:19

De endelige analysene av stortingsvalget 2017 er klare. Her er fem korte videoer med noen av hovedfunnene.