2021

Beredskapsaksjon ved en foss
Publisert 14. des. 2021 08:58

Klimaendringer, økt turisme, befolkningsvekst og eldrebølgen er noen av trendene som påvirker samfunnets behov for frivillig beredskapsinnsats i fremtiden, viser ny ISF-rapport.

Publisert 9. des. 2021 13:34

Selv om kommunene ikke har en felles forståelse av hva en tillitsreform er, er de nokså samstemte når det gjelder hvilke problemer en tillitsreform skal til livs.

Illustrasjon med mobilskjermer med avisoverskrifter
Publisert 21. okt. 2021 20:51

Hvilke stemmer slipper til i medienes helsedekning? Hvordan jobber interessegrupper i kulissene og hva opplever pasienter som forteller sin sykdomshistorie i mediene? Les om hovedfunnene fra et stort forskningsprosjekt.

Bilde av Stortinget
Publisert 8. okt. 2021 14:44

Nesten halvparten av norske velgere mener at det lokale folkestyret ikke er så viktig, bare de offentlige tjenestene blir opprettholdt, skriver vår forsker Marte Slagsvold Winsvold.

Publisert 2. sep. 2021 10:10

Hva har vi lært om det norske samfunnet under pandemien? Og hvor går veien videre? Se Raymond Johansen og Kristin Clemet i diskusjon med ISF-forskere.