2022

Skjermdump av Tidsskrift for samfunnsforsknings forside
Publisert 15. nov. 2022 10:08

Årets fjerde og siste utgåve av Tidsskrift for samfunnsforskning inneheld artiklar om høyrevridde alternative media, om korleis NAV møter innvandrarar med «språkutfordringar», og om metodologiske problemstillingar ved eksperimentelle studiar på velferds- og utdanningsfeltet.

Foto av en frivillig fra Røde Kors
Publisert 24. okt. 2022 08:15

God beredskap for nåtidens hendelser er ikke det samme som god beredskap for fremtidens hendelser, skriver ISF-forskerne Vibeke Wøien Hansen og Marte Slagsvold Winsvold i en ny rapport.  Delrapporten drøfter aktuelle problemstillinger beredskapen i Norge står overfor i tiden frem mot 2050.

Skjermdump av Søkelys på arbeidslivets forside. Logo på rød bakgrunn.
Publisert 31. aug. 2022 10:20

I artikkelen «Lokale verneombuds rolle i topartssamarbeidet om forebyggende arbeidsmiljø» undersøker forfatterne hvordan lokale verneombud samarbeider med tillitsvalgte og ledere om forebyggende arbeidsmiljøarbeid. 

Bilde av ISF-forsker Liza Reisel
Publisert 30. aug. 2022 08:01

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen kunngjorde 26. august sammensetningen og mandatet for det nye Mannsutvalget, som skal utrede gutter og menns likestillingsutfordringer i Norge. ISF-forsker Liza Reisel deltar i utvalget som skal jobbe sammen frem til våren 2024.

Forsiden til tidsskriftet søkelys på arbeidslivet
Publisert 30. mai 2022 10:07

Tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet kommer med to nye artikler. Den første handler om bruk av praksisbrev for å hindre frafall i videregående opplæring, og den andre ser på arbeidsgiveres erfaring med å tilby praksisplasser til flyktninger.

Noen som avlegger stemme i et valg
Publisert 28. feb. 2022 09:59

For første gang er det publisert en bok som tar for seg lokalvalg og lokale valgordninger i 40 europeiske land. ISF-forskerne Jo Saglie og Signe Bock Segaard har skrevet kapitlet om Norge