2022

Noen som avlegger stemme i et valg
Publisert 28. feb. 2022 09:59

For første gang er det publisert en bok som tar for seg lokalvalg og lokale valgordninger i 40 europeiske land. ISF-forskerne Jo Saglie og Signe Bock Segaard har skrevet kapitlet om Norge