English version of this page

Vi forsker på

Perspektiver på deltakelse

Hvordan kan en øke deltakelse og inkludere underrepresenterte grupper i sivilsamfunnet? Senteret forsker på deltakelse blant barn og unge, og andre underrepresenterte grupper i organisasjonslivet.

Endringer i frivillig sektor

Hva er sentrale påvirknings- og endringsfaktorer som berører frivillig sektor og hvordan møter organisasjonene endringene? Vi undersøker hvilke faktorer som påvirker og endrer frivillig sektor. 

Rammevilkår

Frivillig sektor har hatt en økonomisk økning. Vi vil se på rammevilkår og finansieringsgrunnlaget til frivillige organisasjoner på ulike felt med ulik økonomisk størrelse og geografisk tilhørighet. 

Frivillighetens samfunnseffekter

Hvordan bidrar frivillige organisasjoner til å løse viktige samfunnsutfordringer? Vi har tidligere forsket på dette temaet og vil i denne omgang styrke og videreutvikle kunnskap og forskning på området.