English version of this page

Vi forsker på

Frivillig innsats

Hvem er de frivillige, og hvordan, hvorfor og i hvilken grad gjør folk frivillig arbeid? Det er blant spørsmålene som belyses i senterets studier av frivillig innsats.

Det frivillige organisasjonslandskapet

Senteret kartlegger og analyserer endringer i det norske frivillige organisasjonslandskapet de siste 30 årene.

Nye former for samfunnsengasjement

Globalisering, digitalisering og individualisering endrer måten folk deltar på og engasjerer seg. Ved senteret forsker vi på hvordan nye former for samfunnsengasjement utspiller seg, og hvilke muligheter og utfordringer nye organiseringsformer kan innebære.

Frivillighetens samfunnseffekter

Ved senteret studerer vi effektene av frivillig deltakelse og engasjement – både på individnivå og samfunnsnivå.