Forsiden

Hva er frivilliges rolle i områdesatsninger?

En ny rapport gir en kunnskapsoversikt over frivillige og sivilsamfunnets rolle i områdesatsninger i Norge. – Frivillighetens rolle er spesielt viktig i å realisere målet om å gi et frititidstilbud til befolkningen, og særlig til barn og unge, sier forsker Håkon Solbu Trætteberg. 

Nyheter

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Senterets avslutningsrapport

Rapporten Norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter oppsummerer forskningen gjort ved senteret de fem siste årene.

Få siste nytt

Følg oss i sosiale medier