English version of this page

Personer

 

Søk etter personer

Personer 1 - 18 av 18
Navn Grad Telefon E-post Emneord
Bilde av Daniel Arnesen Arnesen, Daniel Forsker II Ph.d. 415 57 586 daniel.arnesen@samfunnsforskning.no Sivilsamfunn
Bilde av Sveinung Arnesen Arnesen, Sveinung Førsteamanuensis II Ph.d. sarn@norceresearch.no
Bilde av Dag Arne Christensen Christensen, Dag Arne Forskningsleder Ph.d. dach@norceresearch.no
Bilde av Ivar Eimhjellen Eimhjellen, Ivar Forsker II Ph.D. ivei@norceresearch.no
Bilde av Bernard  Enjolras Enjolras, Bernard Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Ph.d. 976 89 237 bernard.enjolras@samfunnsforskning.no Valg og demokrati, Sivilsamfunn, Medier og offentlighet
Bilde av Rune Ervik Ervik, Rune Forsker I Ph.d. ruer@norceresearch.no
Bilde av Audun Fladmoe Fladmoe, Audun Forsker II Ph.d. 924 82 023 audun.fladmoe@samfunnsforskning.no Sivilsamfunn, Valg og demokrati
Bilde av Vibeke Wøien Hansen Hansen, Vibeke Wøien Forsker II Ph.d 920 27 149 v.w.hansen@samfunnsforskning.no Valg og demokrati, Sivilsamfunn
Bilde av Signe Bock  Segaard Segaard, Signe Bock Forsker II Ph.d. 994 28 724 signe.b.segaard@samfunnsforskning.no Valg og demokrati, Sivilsamfunn, Medier og offentlighet
Bilde av Per Selle Selle, Per Professor Dr. Polit Per.Selle@uib.no
Bilde av Karl Henrik  Sivesind Sivesind, Karl Henrik Forsker I Dr. polit. 997 06 127 karl.henrik.sivesind@samfunnsforskning.no Velferd, Sivilsamfunn
Bilde av Tord Skogedal Lindén Skogedal Lindén, Tord Forskningsleder Ph.D. toli@norceresearch.no
Bilde av Kari Steen-Johnsen Steen-Johnsen, Kari Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no Sivilsamfunn, Medier og offentlighet
Bilde av Kristin Strømsnes Strømsnes, Kristin Professor og forsker I Dr. polit Kristin.Stromsnes@uib.no
Bilde av Håkon Solbu Trætteberg Trætteberg, Håkon Solbu Forsker II Ph.d. 920 54 308 h.s.tratteberg@samfunnsforskning.no Sivilsamfunn, Velferd
Bilde av Marte Winsvold Winsvold, Marte Forsker II Ph.d. 930 33 752 m.s.winsvold@samfunnsforskning.no Valg og demokrati, Migrasjon, Sivilsamfunn
Bilde av Dag Wollebæk Wollebæk, Dag Forsker I Ph.d. 464 33 306 dag.wollebak@samfunnsforskning.no Sivilsamfunn
Bilde av Guro Ødegård Ødegård, Guro Forskningsleder Ph.D. guro.odegard@nova.hioa.no