Jan-Paul Brekke

Image of Jan-Paul Brekke
Norwegian version of this page
Position Senior Research Fellow
Degree Dr. polit.
Contact +47 918 79 903 jan.p.brekke@samfunnsforskning.no

Expert on fields such as refugees and migration, with a strong interest in methodology

Brekke has his doctorate in sociology from the University of Oslo. In his research, his main area of interest is migration research, and issues related to this such as: How is the asylum policy in this area developed? How do these conditions influence the experience of the individuals that arrive? And how are asylum seekers, refugees and immigrants integrated on the labour market?

His research contributions also include studies on the workings of the civil society and the conditions for voluntary activity – among others in a study of challenges the alternative culture of snowboarders represent to the established central organization for sports in Norway. He also holds an interest for ethnomethodology and social science methodology. Here he has published work on the use of photography as part of data-gathering among sensitive informants, and the use of interpreters in qualitative interviews.

Brekke is currently studying the political impact of the refugee situation that culminated in 2015. He is frequently used as a commentator in the media.

Tags: Migration, Media and the public sphere

Publications

 • Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2020). Losing the Right to Stay: Revocation of Refugee Permits in Norway. Journal of Refugee Studies. . doi: 10.1093/jrs/feaa006 Full text in Research Archive. Show summary
 • Eggebø, Helga & Brekke, Jan-Paul (2019). Family Migration and Integration: The Need for a New Research Agenda. Nordic Journal of Migration Research.  9(4), s 425- 444 . doi: 10.2478/njmr-2019-00030 Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul & Staver, Anne Balke (2018). The renationalisation of migration policies in times of crisis: the case of Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies.  44(13), s 2163- 2181 . doi: 10.1080/1369183X.2018.1433026 Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul & Thorbjørnsrud, Kjersti (2018). Communicating borders - Governments deterring asylum seekers through social media campaigns. Migration Studies. . doi: 10.1093/migration/mny027 Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows. Migration Studies.  5(1), s 65- 96 . doi: 10.1093/migration/mnw028 Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul & Brochmann, Grete (2015). Stuck in Transit: Secondary Migration of Asylum Seekers in Europe, National Differences, and the Dublin Regulation. Journal of Refugee Studies.  28(2), s 145- 162 . doi: 10.1093/jrs/feu028 Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul (2012). Hvorfor kommer asylsøkere til Norge?, I: Marko Valenta & Berit Berg (red.),  Asylsøker: i velferdsstatens venterom.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01993-2.  Kapittel.  s 59 - 81
 • Sveaass, Nora; Vevstad, Vigdis & Brekke, Jan-Paul (2012). Sårbare asylsøkere i mottak – identifisering og oppfølging, I: Marko Valenta & Berit Berg (red.),  Asylsøker: i velferdsstatens venterom.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01993-2.  Kapittel.  s 82 - 104
 • Brekke, Jan-Paul (2010). Life on Hold : The Impact of Time on Young Asylum Seekers Waiting for a Decision. Diskurs Kindheits- und Jugendforschung.  5|(2), s 159- 167

View all works in Cristin

 • Brekke, Jan-Paul; Paasche, Erlend; Espegren, Astrid & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Selection Criteria in Refugee Resettlement. Balancing vulnerability and future integration in eight resettlement countries. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2021:3. Full text in Research Archive. Show summary
 • Indseth, Thor; Arnesen, Trude Margrete; Bjørbæk, Mona; Brekke, Jan-Paul; Duahle, Hodon; Elgersma, Ingeborg Hess; Eide, Helena Niemi; Ezzati, Rojan Tordhol; Fevåg, Julie Salvesen; Flatø, Martin; Fretheim, Atle; Gawad, Mohamed; Gele, Abdi Ali; Godøy, Anna Aasen; Grøtting, Maja Weemes; Hernæs, Kjersti Helene; Hussaini, Lema; Kristoffersen, Anja Bråthen; Labberton, Angela Susan; Lindman, Anja Elsrud Schou; Mohammed, Naeema Saeed Sheekh; Nordstrøm, Charlott Elise Gyllenhammar; Qureshi, Samera Azeem; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste; Strand, Bjørn Heine; Telle, Kjetil Elias; Tsige, Selam Andegiorgis & Vinjerui, Kristin Hestmann (2021). Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1. Full text in Research Archive.
 • Brekke, Jan-Paul & Fladmoe, Audun (2020). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Oslo. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:12. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun; Lidén, Hilde & Orupabo, Julia (2020). Etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet: Holdninger, erfaringer, diskriminering og praksis. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:3. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun & Wollebæk, Dag (2020). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge. Integreringsbarometeret 2020. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:8. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul & Beyer, Audun (2019). “Everyone wants to leave”: Transit migration from Khartoum — The role of information and social media campaigns. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:11. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun & Enjolras, Bernard (2019). Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge: Kjennetegn, avsendere og motvirkning. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:5. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2019). Losing the Right to Stay: Revocation of immigrant residence permits and citizenship in Norway — Experiences and effects. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:9. Full text in Research Archive. Show summary
 • Staver, Anne Balke; Brekke, Jan-Paul & Søholt, Susanne (2019). Scandinavia’s segregated cities – policies, strategies and ideals. NIBR-rapport. 8. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul; Grønningsæter, Andrea Gustafsson & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2018). Tilbakekall: Rettssikkerhet og kontroll ved tilbakekall av tillatelser etter søknad om beskyttelse. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:6. Full text in Research Archive.
 • Brekke, Jan-Paul & Mohn, Ferdinand A (2018). Holdninger til innvandring og integrering i Norge: Integreringsbarometeret 2018. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:8. Full text in Research Archive.
 • Eggebø, Helga & Brekke, Jan-Paul (2018). Family migration and integration: a literature review. Full text in Research Archive. Show summary
 • Beyer, Audun; Brekke, Jan-Paul & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Communicating borders : informing migrants and potential asylum seekers through social media. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:04. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul & Grønningsæter, Andrea Gustafsson (2017). Family reunification regulations in Norway and the EU. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:06. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul (2015). Why go back? Assisted return from Norway. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:008. Full text in Research Archive.
 • Brekke, Jan-Paul (2014). Tilbakevending fra Norge : Historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:002. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul (2012). Forsvunnet : Asylsøkere som forlater mottak i Norge. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2012:002. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul (2010). Frivillig retur fra Norge : En historisk gjennomgang. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2010:010. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul; Aarset, Monica Five; Lidén, Hilde & Andenæs, Kristian (2010). Innvandring og flukt til Norge : En kunnskapsgjennomgang 1990-2009. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2010:002. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul; Sveaass, Nora & Vevstad, Vigdis (2010). Sårbare asylsøkere i Norge og EU : Identifisering, organisering og håndtering. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2010:014. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul & Aarset, Monica Five (2009). Why Norway Understanding Asylum Destinations. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2009:012. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul (2008). Fra tilbakevending til retur : Evaluering av Flyktninghjelpens informasjonsprosjekt INCOR. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2008:012. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul & Borchgrevink, Tordis (2007). Talking about integration : Discources, alliances and theories on labour market integration in Sweden. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2007:009. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul & Vevstad, Vigdis (2007). Reception conditions for asylum seekers in Norway and the EU. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2007:004. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul (2006). International students and immigration to Norway. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2006:008. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul & Søholt, Susanne (2005). I velferdsstatens grenseland : En evaluering av ordningen med bortfall av botilbud i mottak for personer med endelig avslag på asylsøknaden. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2005:005. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul (2004). The struggle for control : The impact of national control policies on the arrival of asylum seekers to Scandinavia 1999 – 2004. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:013. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul (2004). While we are waiting : Uncertainty and empowerment among asylum-seekers in Sweden. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:010. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul (2003). Utenfor løypa? Forsøk med direkte medlemskap i Norges Snowboardforbund. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2003:003. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul (2002). Kosovo - Norge, tur og returMidlertidig opphold for kosovoflyktninger. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2002:008. Full text in Research Archive. Show summary

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified May 5, 2021 2:43 PM