Mari Teigen

Image of Mari Teigen
Norwegian version of this page
Position Research professor, Director CORE – Centre for Research on Gender Equality
Degree Dr. polit.
Contact +47 482 07 137 mari.teigen@samfunnsforskning.no

Research professor and Centre Director at Institute for social research

Mari Teigen is head of CORE – Centre for Research on Gender Equality and NORDICORE – Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation. Her research engages with change and stability in gender relations, through analysis of gender equality policy; social elites, gender segregation in the labour market and in academia.

Teigen is co-editor and member of editorial board of Nordic Journal of Working-Life Studies and Comparative Social Research. Teigen serves on several boards such as the board of the Research Council of Norway for Humanities and the Social Sciences and National Reference Group, Horizon Europe (Cluster 2). 

Social media

Tags: Gender Equality, Working life

Publications

 • Mangset, Marte; Orupabo, Julia; Reisel, Liza & Teigen, Mari (2022). Hva slags problem er kjønnsulikhet i akademia? In Aarseth, Helene & Owesen, Ingeborg Winderen (Ed.), Kjønn og akademia: På vei mot BALANSE?. Fagbokforlaget. p. 24–41. doi: 10.55669/oa1608.
 • Teigen, Mari (2022). Kjønnslikestillingsperspektiv på koronapandemien. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. doi: 10.18261/nst.38.3.3.
 • Eggebø, Helga; Lundberg, Aase-Kristine Aasen & Teigen, Mari (2022). Gaps and Silences: Gender and Climate Policies in the Global North. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. doi: 10.1093/sp/jxac032.
 • Teigen, Mari (2022). From Shockwave to Ripple? The Nuanced Impact of Corporate Quotas in Norway. In Engeli, Isabelle & Mazur, Amy G. (Ed.), Gender Equality & Policy Implementation in the Corporate World : Making Democracy Work in Business. Oxford University Press. p. 197–217. doi: 10.1093/oso/97801988652116.001.0001.
 • Teigen, Mari; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Karlsen, Rune (2022). Elites on Equality: Room for Gender Balance and Ethnic Diversity in Leadership Positions? Acta Sociologica. doi: 10.1177/00016993211070192. Full text in Research Archive
 • Mustosmäki, Armi; Reisel, Liza; Sihto, Tiina & Teigen, Mari (2021). Gendered Labor Market (dis)advantages in Nordic Welfare States : Introduction to the Theme of the Special Issue. Nordic Journal of Working Life Studies. 11(57), p. 1–9. doi: 10.18291/NJWLS.129190.
 • Teigen, Mari (2021). The Making and Circulation of Corporate Quotas. In Byrkjeflot, Haldor; Mjøset, Lars; Mordhorst, Mads & Petersen, Klaus (Ed.), The Making and Circulation of Nordic Models, Ideas and Images. Routledge. p. 192–208. doi: 10.4324/9781003156925. Full text in Research Archive
 • Wagner, Ines & Teigen, Mari (2021). Egalitarian inequality: Gender equality and pattern bargaining. Gender, Work & Organization. 29, p. 486–501. doi: 10.1111/gwao.12774. Full text in Research Archive
 • Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2021). Silenced at the border: Norwegian gender equality policies in national branding . In Larsen, Eirinn; Moss, Sigrun Marie & Skjelsbæk, Inger (Ed.), Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region . Routledge. p. 153–172. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9781003017134. Full text in Research Archive
 • Teigen, Mari (2020). Virksomhedskvotering i Danmark og Norge. In Borchorst, Anette & Dahlerup, Drude (Ed.), Konflikt og konsensus. Det danske ligestillingspolitiske regime. Frydenlund Academic. p. 109–136.
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy. In Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (Ed.), Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited. p. 1–13. doi: 10.1108/s0195-631020190000034001.
 • Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari & Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques. In Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (Ed.), Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited. p. 203–222. doi: 10.1108/s0195-631020190000034010. Full text in Research Archive
 • Teigen, Mari; Karlsen, Rune & Skjeie, Hege (2019). Framing and feedback: increased support for gender quotas among elites. European Journal of Politics and Gender. 2(3), p. 399–418. doi: 10.1332/251510819X15639713867651. Full text in Research Archive
 • Teigen, Mari & Karlsen, Rune (2019). Influencing Elite Opinion on Gender Equality through Framing: A Survey Experiment of Elite Support for Corporate Board Gender Quotas. Politics & Gender. p. 1–24. doi: 10.1017/S1743923X19000060. Full text in Research Archive
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2019). Helt isolert? Hvordan Norge påvirkes av - og selv påvirker - EUs likestillingspolitikk. In Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (Ed.), Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk. p. 218–237. Full text in Research Archive
 • Teigen, Mari & Skjeie, Hege (2019). Den nordiske likestillingsmodellen: Statistikk og politikk. In Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (Ed.), Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk. p. 35–56.
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2019). Likestillingspolitikk og europeisk integrasjon. In Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (Ed.), Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk. p. 11–34. Full text in Research Archive
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2019). Value polarization in a Norwegian context? Distance between the elite and the population in attitudes toward immigration and gender equality. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab. Full text in Research Archive
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2019). Splendid Isolation? On How a Non-member Is Affected by — And Affects — EU Gender Equality Policy. In Dustin, Moira; Ferreira, Nuno & Millns, Susan (Ed.), Gender and Queer Perspectives on Brexit. Palgrave Macmillan. p. 439–461. doi: 10.1007/978-3-030-03122-0_17. Full text in Research Archive
 • Teigen, Mari (2018). Can descriptive representation be justified outside politics? . In Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Ed.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. p. 193–212. doi: 10.1515/9783110634082-010. Full text in Research Archive
 • Teigen, Mari (2018). The "Natural" Prolongation of the Norwegian Gender Equality Policy Institution. In Lepinard, Elenore & Rubio-Marin, Ruth (Ed.), Transforming Gender Citizenship. The Irresistible Rise of Gender Quotas in Europe. Cambridge University Press. p. 341–365. doi: 10.1017/9781108636797.012.
 • Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2018). Bringing Managers Back in: Support for Gender-Equality Measures in the Business Sector. Nordic Journal of Working Life Studies. 8(3), p. 155–175. doi: 10.18291/njwls.v8i3.109545. Full text in Research Archive
 • Teigen, Mari (2017). Er dette det norske samfunn? Tidsskrift for samfunnsforskning. 58(02), p. 232–235. doi: 10.18261/issn.1504-291x-2017-02-07.

View all works in Cristin

 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2022). Eliter i endring : Makt, demokrati, representasjon. Universitetsforlaget. 360 p.
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited.
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2019). Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk. 249 p.

View all works in Cristin

 • Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2021). Feminisme og holdninger til likestilling – tendenser til polarisering? Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Teigen, Mari (2022). Man kan få inntrykk av at nå er det gutta som er taperne i samfunnet. Morgenbladet.
 • Teigen, Mari (2022). Kvinners rettigheter og likestilling, forelesning på Utenriksdepartementets kurs.
 • Teigen, Mari (2022). Menn i motvind. Dagsavisen.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2022). Flere kvinner tar ulønnet permisjon. Skyldes det den økte fedrekvoten? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). p. 30–31.
 • Teigen, Mari (2021). Reasons to be cheerful, podcast, First they ignore you - part two: Building Nordic Gender Equality https://www.cheerfulpodcast.com/reasons-to-be-cheerful-ed-miliband-geoff-lloyd .
 • Teigen, Mari (2021). Pupp eller jobb, om foreldrepermisjonen: https://frifagbevegelse.no/nyheter/rebekka-33-ma-ta-ulonnet-permisjon-for-a-kunne-amme-datteren-6.158.825494.28621b3907.
 • Teigen, Mari (2021). Work-life Balance in Norway.
 • Teigen, Mari (2021). Gender equality and the Norwegian labor market.
 • Teigen, Mari (2021). Likestilling og arbeidsmarked - før og etter COVID-pandemien.
 • Teigen, Mari (2021). Gender politics in Norden.
 • Teigen, Mari (2021). Hva kan pandemien bety for likestillingen. Panelsamtale.
 • Teigen, Mari (2021). Det kjønnsdelte arbeidslivet i endring.
 • Teigen, Mari (2021). Likestillingens vikeplikt også i det grønne skiftet?
 • Teigen, Mari (2021). Likestillingens vikeplikt. Om kjønn og maktrelasjoner.
 • Teigen, Mari (2021). Fra visjon til praksis: Sektorens arbeid med handlingsplaner for likestilling og mangfold.
 • Teigen, Mari (2021). Frihet fra seksuell trakassering - hva er gjort før og etter #metoo.
 • Teigen, Mari (2021). Challenges to gender equality and diversity in academia.
 • Teigen, Mari (2021). Gender equality challenges in Norway.
 • Teigen, Mari (2021). Likestilling og mangfold i akademia.
 • Teigen, Mari & Holst, Cathrine (2021). The boy problem in Swedish and Norwegian commission reports.
 • Eggebø, Helga; Aasen Lundberg, Aase Kristine & Teigen, Mari (2021). Norsk klimapolitikk - er kjønnsperspektiver relevant?
 • Teigen, Mari (2021). Presentasjon av hovedfunn om kjønn i akademia og på de nordiske arbeidsmarkedene .
 • Teigen, Mari (2021). How the pandemic exposed the faultlines of gender inequality in Norway’s labour market https://genderingcovid-19.org/blogs/how-the-pandemic-exposed-the-faultlines-of-gender-inequality-in-norways-labour-market.
 • Teigen, Mari (2020). Ledet NORDICORE Webinar Gender Equality Policies in Academia. https://www.samfunnsforskning.no/core/nordicore/aktuelt/nyheter/webinarlikestillingspolitikk-i-akademia.html .
 • Teigen, Mari (2020). Kjønnslikestilling: Endring, utfordringer, muligheter.
 • Teigen, Mari; Reisel, Liza & Mustosmäki, Armi (2020). Gendered labour market (dis)advantages in Nordic Welfare States på Nordic Working Life Conference. .
 • Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2020). Addressing the ‘Boy Problem’ in Sweden and Norway: Evidence and Ideology.
 • Frølich, Nicoline; Mangset, Marte; Teigen, Mari; Liestøl, Knut; Enli, Gunn & Christensen, Lina (2019). Endelig likestilling? Ikke ennå. . [Journal]. Forskerforum.no.
 • Teigen, Mari (2018). Funn fra COREs Topplederbarometer.
 • Teigen, Mari (2018). Vil det nye arbeidslivet true likestillingen?
 • Teigen, Mari (2018). Om mangfold.
 • Teigen, Mari (2018). Om mangfold i det digitale arbeidslivet.
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2018). Women’s labour market (dis)advantage in Nordic welfare states.
 • Teigen, Mari (2018). Om regulering av kjønnsbalanse til norske bedriftsstyrer. Innledning.
 • Teigen, Mari (2018). Om likestilling i arbeidslivet.
 • Teigen, Mari (2018). Om likestillingspolitikk og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
 • Teigen, Mari (2018). Om likestilling i arbeidsliv og karriere i næringslivet.
 • Teigen, Mari (2018). #Metoo – hva nå? .
 • Teigen, Mari (2018). Om kjønnssegregering på arbeidsmarkedet og i akademia. Innledning.
 • Teigen, Mari (2018). Om #metoo og likestillingspolitikk. Foredrag.
 • Teigen, Mari (2018). Kjønnsubalanse på toppen – hvor trykker skoen?
 • Teigen, Mari (2018). Om klima og likestillingspolitikk. Panelsamtale.
 • Teigen, Mari (2018). Om norsk likestillingspolitikk. Innledning.
 • Teigen, Mari (2018). Nordic Gender Equality Model.
 • Teigen, Mari (2018). Om likestillingspolitikk, kjønn og ledelse.
 • Teigen, Mari (2018). Likestilling i arbeids- og samfunnsliv.
 • Teigen, Mari (2018). Utsiktspunkt "likestillingslandet": situasjon, støtte, spenninger. Innledning.
 • Teigen, Mari (2018). Jordan Peterson ser til Skandinavia. Men hva er det egentlig han ser? Dagbladet.
 • Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona & Reisel, Liza (2018). Mannsdominans i de største selskapene er svært lik på tvers av land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Halrynjo, Sigtona; Reisel, Liza & Teigen, Mari (2018). Velferdsstaten er ingen hemsko for likestillingen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Teigen, Mari (2017). Presentasjon.
 • Teigen, Mari (2017). Innvandring og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Innledning.
 • Teigen, Mari (2017). The efficacy of gender quotas for corporate boards in light of top-managers support of gender equality measures.
 • Teigen, Mari (2017). The Gender Equality Paradox in academia.
 • Teigen, Mari (2017). Innledning ved Likestillings- og diskrimineringsombudet.
 • Teigen, Mari (2017). Impact of the Norwegian Gender Quota legislation.
 • Teigen, Mari (2017). Equality in Recession? Transnational Developments. Paneldebatt.
 • Teigen, Mari (2017). Hvordan rekruttere og motivere kvinner til ledelse. Innledning og paneldebatt.
 • Teigen, Mari (2017). Finanslunsj: Hvorfor har Norge lavere andel kvinnelige ledere enn Polen, Latvia og Frankrike? Debattdeltaker.
 • Teigen, Mari (2017). Den store likestillingsdebatten. Debattdeltaker.
 • Teigen, Mari (2017). Kjønnslikestilling – forskningskommunikasjon i en politisert debatt.
 • Teigen, Mari (2017). Presentasjon om kjønnslikestilling i norsk arbeidsliv.
 • Teigen, Mari (2017). Fører kvotering til sosial rettferdighet. Panelsamtale.
 • Teigen, Mari (2017). Value Polarization in a Norwegian Context: The Elite versus the People in attitudes to gender equality and migration.
 • Teigen, Mari (2017). Normalizing the Controversy: Gender Quotas on Corporate Boards in Norway.
 • Teigen, Mari (2017). Gender equality in the Norwegian Labour Market. Presentation.
 • Teigen, Mari (2017). Vil det nye arbeidslivet true likestillingen? Agenda Magasin.
 • Teigen, Mari (2017). Gender equality in the Norwegian Labour Market. Presentation.
 • Teigen, Mari (2017). Er Norge klart for likestilt foreldreskap?
 • Teigen, Mari (2017). Benevolent Contestation.
 • Teigen, Mari & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Gender Equality in Norway: Achievements and Challenges.

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified Feb. 18, 2021 9:55 AM