Mari Teigen

Image of Mari Teigen
Norwegian version of this page
Position Research professor, Director CORE – Centre for Research on Gender Equality
Degree Dr. polit.
Contact +47 482 07 137 mari.teigen@samfunnsforskning.no

Research professor and Centre Director at Institute for social research

Mari Teigen is head of CORE – Centre for Research on Gender Equality and NORDICORE – Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation. Her research engages with change and stability in gender relations, through analysis of gender equality policy; social elites, gender segregation in the labour market and in academia.

Teigen is editor of the Norwegian Journal of Gender Research; co-editor of Comparative Social Research. She is member of the editorial boards of Nordic Journal of Working-Life Studies; the Norwegian Journal of Sociology and NORMA International Journal for Masculinity Studies. She is member of the National Publication Committee; board member of Centre for Gender Research, University of Oslo; member of the board of BALANSE (Gender Balance in Senior Positions and Research Management), the Research Council of Norway.

Social media

Tags: Gender Equality, Working life

Publications

 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy. Comparative Social Research.  34, s 1- 13
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2019). Likestillingspolitikk og europeisk integrasjon, I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  1.  s 11 - 34 Show summary
 • Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari & Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques. Comparative Social Research.  34, s 203- 222
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2019). Verdipolarisering i norsk kontekst? Avstand mellom elite og befolkning i holdninger til innvandring og likestilling. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab. Full text in Research Archive. Show summary
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2019). Helt isolert? Hvordan Norge påvirkes av - og selv påvirker - EUs likestillingspolitikk, I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  10.  s 218 - 237 Show summary
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2019). Splendid Isolation? On How a Non-member Is Affected by — And Affects — EU Gender Equality Policy, In Moira Dustin; Nuno Ferreira & Susan Millns (ed.),  Gender and Queer Perspectives on Brexit.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-03122-0.  Kapittel 17.  s 439 - 461 Full text in Research Archive.
 • Teigen, Mari & Karlsen, Rune (2019). Influencing Elite Opinion on Gender Equality through Framing: A Survey Experiment of Elite Support for Corporate Board Gender Quotas. Politics & Gender.  s 1- 24 . doi: 10.1017/S1743923X19000060 Full text in Research Archive. Show summary
 • Teigen, Mari & Skjeie, Hege (2019). Den nordiske likestillingsmodellen: Statistikk og politikk, I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  2.  s 35 - 56 Show summary
 • Teigen, Mari; Skjeie, Hege & Karlsen, Rune (2019). Framing and feedback: increased support for gender quotas among elites. European Journal of Politics and Gender (EPJG). . doi: 10.1332/251510819X15639713867651 Full text in Research Archive.
 • Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2018). Bringing Managers Back in: Support for Gender-Equality Measures in the Business Sector. Nordic Journal of Working Life Studies.  8(3), s 155- 175 . doi: 10.18291/njwls.v8i3.109545 Full text in Research Archive. Show summary
 • Teigen, Mari (2018). Can descriptive representation be justified outside politics?, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  9.  s 193 - 212 Full text in Research Archive. Show summary
 • Teigen, Mari (2018). The "Natural" Prolongation of the Norwegian Gender Equality Policy Institution, In Elenore Lepinard & Ruth Rubio-Marin (ed.),  Transforming Gender Citizenship. The Irresistible Rise of Gender Quotas in Europe.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-108-42922-1.  11.  s 341 - 365
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2017). Benevolent Contestations: Mainstreaming, Judicialisation, and Europeanization in the Norwegian Gender+ Equality Debate, In Heather MacRae & Elaine Weiner (ed.),  Towards Gendering Institutionalism.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781783489961.  Chapter 6.  s 121 - 143 Full text in Research Archive.
 • Teigen, Mari & Skjeie, Hege (2017). The Nordic Gender Equality Model, In Oddbjørn P. Knutsen (ed.),  The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  Chapter 5.  s 125 - 147 Full text in Research Archive. Show summary
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Likestilling i framtidas arbeidsliv?, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 15.  s 299 - 309 Show summary
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 1.  s 13 - 36
 • Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West & Teigen, Mari (2015). En kvinnevennlig pensjonsreform? Likestillingsperspektiver i den norske pensjonsreformdebatten. Tidsskrift for velferdsforskning.  18(3), s 164- 178 Full text in Research Archive. Show summary
 • Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2015). Hvorfor så få kvinner på toppen i norsk næringsliv? En analyse av hva topplederne selv sier. Søkelys på arbeidslivet.  32(1-2), s 111- 136 Show summary
 • Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari & Nadim, Marjan (2015). Kvinner og menn i toppledelsen: Ringvirkninger av lovkrav om kjønnsbalanse i bedriftsstyrer?, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 3.  s 48 - 62 Show summary
 • Kitterød, Hege; Teigen, Mari & Halrynjo, Sigtona (2015). Flere kvinner på toppen? Holdninger til likestilling blant toppledere, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 4.  s 63 - 96 Show summary
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2015). Kontinuitet og endring - kjønnsdeling på arbeidsmarkedet, I:  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  25.  s 323 - 338 Show summary
 • Teigen, Mari (2015). Gender quotas for corporate boards in Norway. EUI Working Papers, Robert schuman Centre for Advanced Studies.  (2015/22) Show summary
 • Teigen, Mari (2015). Kjønnsbalanse i styre og ledelse av norsk næringsliv, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 1.  s 14 - 26
 • Teigen, Mari (2015). Likestillingsambisjoner og kvoteringspolitikk, I: Gry Agnete Alsos; Hilde Bjørkhaug; Agnes Bolsø & Elisabet Ljunggren (red.),  Kjønn og næringsliv i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48230-5.  12.  s 227 - 243 Show summary
 • Teigen, Mari (2015). The Making of Gender Quotas for Corporate Boards in Norway, In Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (ed.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  6.  s 96 - 117 Show summary
 • Teigen, Mari & Borchorst, Anette (2015). Gleichstellungspolitik in Nordeuropa: Quotenregelungen fur Eltern und Fuhrungskrafte. WSI-Mitteilungen.  68(1), s 35- 42 Show summary
 • Teigen, Mari & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2015). Kunnskap om kjønnsbalanse, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 2.  s 27 - 47 Show summary
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2014). Social Investment in Gender Equality? Changing Perspectives on Work and Welfare in Norway. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  22(4), s 267- 282 . doi: 10.1080/08038740.2014.964647 Show summary
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2014). Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 1.  s 11 - 28
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2014). Vaner og vendepunkter, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 12.  s 221 - 232
 • Teigen, Mari (2014). Kjønnsdeling på langs, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 3.  s 48 - 64
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2013). Sosial investering i kjønnslikestilling? Flerdimensjonale perspektiver på norsk aktiveringspolitikk. Tidsskrift for kjønnsforskning.  37(3-4), s 294- 308
 • Teigen, Mari (2013). Hvorfor likestilling – hvordan likestilling: Offentlig debatt om kvinnelig kjønnslemlestelse, I: Cecilie Thun & Beret Bråten (red.),  Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0117-7.  Kapittel 7.  s 181 - 204 Show summary
 • Borchorst, Anette; Freidenvall, Lenita; Kantola, Johanna; Reisel, Liza & Teigen, Mari (2012). Institutionalizing Intersectionality in the Nordic Countries? Anti-Discrimination and Equality in Denmark, Finland, Norway and Sweden, In Andrea Krizan; Hege Skjeie & Judith Squires (ed.),  Institutionalizing Intersectionality: the Changing Nature of European Equality Regimes.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-29295-6.  3.  s 59 - 88 Show summary
 • Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (2012). Introduction: Gender and Varieties of Economic Power – The Significance of Family and State, In Fredrik Engelstad & Mari Teigen (ed.),  Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78052-672-0.  Introduksjon.
 • Teigen, Mari (2012). Gender Quotas for Corporate Boards in Norway : Innovative Gender Equality Policy, In Charlotte Fagan; Maria González Menèndez & Silvia Gómez Ansón (ed.),  Women on Corporate Boards and in Top Management: European Trends and Policy.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230293441.  Kapittel.  s 70 - 90
 • Teigen, Mari (2012). Gender Quotas on Corporate Boards: On the Diffusion of a Distinct National Policy Reform, In Fredrik Engelstad & Mari Teigen (ed.),  Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78052-672-0.  Kapittel 4.  s 115 - 146
 • Teigen, Mari (2011). Gender Quotas on Corporate Boards, In Kirsti Niskanen (ed.),  Gender and Power in the Nordic Countries – with focus on politics and business.  NIKK – Nordic Gender Institute.  ISBN 978-82-7864-028-9.  Kapittel.  s 87 - 109
 • Teigen, Mari (2011). Kvoteringstradisjon og styringsekspansjon. Tidsskrift for kjønnsforskning.  (2), s 84-90, 92-101, 165
 • Storvik, Aagoth Elise & Teigen, Mari (2010). The Norwegian Quota Law : The prior debate and the current situation. Raffia.  22(4), s 19- 22
 • Teigen, Mari (2010). Kjønnskvotering i næringslivets styrer, I: Kirsti Niskanen & Anita Nyberg (red.),  Kön och makt i Norden, Del 2, Sammanfattande diskussion och analys.  Nordisk ministerråd.  ISBN 978-92-893-2037-5.  Kapittel.  s 93 - 111
 • Teigen, Mari (2010). Likestilling i arbeidslivet, I: Trond Bergh (red.),  Avtalt spill. Hovedavtalen LO-NHO 75 år.  LO Media.  ISBN 978-82-92611-16-6.  Kapitel.  s 159 - 179 Show summary
 • Teigen, Mari & Borchost, Anette (2010). Political Intersectionality : - Tackling Inequalities in Public Policies in Scandinavia. Kvinder, Køn og Forskning.  19(2-3), s 19- 28
 • Berg, Lisbet & Teigen, Mari (2009). Gendered consumer competences in households with one vs. two adults. International Journal of Consumer Studies.  33(1), s 31- 41 . doi: 10.1111/j.1470-6431.2008.00720.x
 • Teigen, Mari (2009). Kjønnslikestilling - familie og likestillingspolitikk. Tidsskrift for kjønnsforskning.  33(4), s 330- 342 Show summary
 • Teigen, Mari & Langvasbråten, Trude (2009). The "crisis" of gender equality the Norwegian newspaper debate on female genital cutting. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  17(4), s 256- 272
 • Teigen, Mari & Wängnerud, Lena (2009). Tracing Gender Equality Cultures: Elite Perceptions of Gender Equality in Norway and Sweden. Politics & Gender.  5, s 29- 44 Show summary
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2007). Behov for balanse. Tidsskrift for kjønnsforskning.  (4), s 86- 93
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2007). Likestilling og minoritetspolitikk. Tidsskrift for kjønnsforskning.  (2), s 21- 38 Full text in Research Archive.
 • Solheim, Jorun & Teigen, Mari (2006). Det kjønnssegregerte arbeidslivet- Likestillingens snublestein?. Tidsskrift for kjønnsforskning. Show summary
 • Teigen, Mari (2006). Die norwegische Gender-Politik: Quoten und aktive Förderung -. WSI-Mitteilungen. Show summary
 • Teigen, Mari (2006). Holdning til likestilling - nye polariseringstendenser. Sosiologisk Tidsskrift.  (14) Show summary
 • Teigen, Mari (2006). Kjønn og politikk, I: Jørgen Ludvig Lorentzen & Wencke Mühleisen (red.),  Kjønnsforskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215007694.  Kapitel. Show summary
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2005). Nødvendig - Nyttig - Rettferdig? Likestillingsargumenter i offentlig debatt. Kvinder, Køn og Forskning.  (4), s 30- 41
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2005). Political Constructions of Gender Equality: "Travelling towards .. a Gender Balanced Society?. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  (3) . doi: 10.1080/08038740600590004
 • Teigen, Mari (2004). Kjønnsfrihet. Nytt Norsk Tidsskrift.  21 Show summary
 • Teigen, Mari (2002). Kvotering til styreverv - mellom offentlig regulering og privat handlefrihet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  43
 • Teigen, Mari (2002). The suitable few: managerial recruitment practices in the Norwegian state bureaucracy. Scandinavian Journal of Management.
 • Teigen, Mari (2000). Likestilling som legitimeringsstrategi Rekrutteringsnormer og likestillingspolitikk ved NTNU. Sosiologisk Tidsskrift.  8
 • Teigen, Mari (2000). The affirmative action controversy. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  8(2), s 63- 77 Show summary
 • Teigen, Mari (1999). Documenting Discrimination A Study of Recruitment Cases Brought to the Norwegian Gender Equality Ombud. Gender, Work & Organization. Show summary
 • Kyvik, Svein & Teigen, Mari (1996). Child care, research collaboration, and gender differences in scientific productivity. Science, Technology and Human Values.
 • Teigen, Mari & Jensen, Ragnhild Steen (1996). Kjønnskvotering i arbeidslivet: Mot sin hensikt eller nyttig virkemiddel?. Søkelys på arbeidslivet.  13, s 7- 12
 • Teigen, Mari (1995). På vei mot likestilling?, I: Suzanne Stiver Lie & May Birgit Rørslett (red.),  Alma Maters Døtre: Et århundre med kvinner i akademisk utdanning.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-1730-8.  Kapitel.
 • Lie, Suzanne Stiver & Teigen, Mari (1994). Higher Education in Norway: A Nirvana of Equality for Women?, In Suzanne Stiver Lie & Lynda Malik (ed.),  World Yearbook of Education 1994. The Gender Gap in Higher Education.  Routledge.  ISBN 0749410795.  11.  s 117 - 128
 • Teigen, Mari (1993). Kvinner og ledelse -nok en gang?. Nytt om Kvinneforskning.  1, s 119- 122
 • Teigen, Mari; von der Lippe, Annie & Tvede, Olaf (1992). En Myte om menn? Dr. Psychol kandidater ser på seg selv, sine medkandidater og sine seniormodeller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  29(9)
 • Teigen, Mari (1990). Myter om makt og menn -gar makten ut nar kvinnene kommer inn?. Sosiologi i dag.  4, s 33- 54

View all works in Cristin

 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (red.) (2019). Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  249 s. Show summary
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (red.) (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  341 s.
 • Teigen, Mari (red.) (2015). Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  216 s. Show summary
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (red.) (2014). Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  240 s.
 • Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (ed.) (2012). Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78052-672-0.  265 s.
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2003). Menn imellom. Mannsdominans og likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31169-2.  247 s.
 • Teigen, Mari (2003). Kvotering og kontrovers. Unipax.  ISBN 82-530-2548-3.  180 s. Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens; Engelstad, Fredrik; Klausen, Trond Beldo; Skjeie, Hege; Teigen, Mari & Østerud, Øyvind (2002). Norske makteliter. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30768-7.  312 s.
 • Rasch, Bjørn Erik; Teigen, Mari & Skeie, Hege (1991). Kvinnenes inntog i topp-politikken et symbol pa politikkens marginaliseringSymbolpolitikk og parlamentarisk styring. Universitetsforlaget.  ISBN 9788200216810.

View all works in Cristin

 • Teigen, Mari & Reisel, Liza (2017). Kjønnsbalanse på toppen? Sektorvariasjon i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonsliv. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. Rapport 2017:11. Show summary
 • Teigen, Mari (ed.) (2015). Gender balance on company boards: a summary from a research project about the impact of the Norwegian gender quota legislation. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:002. Full text in Research Archive. Show summary
 • Teigen, Mari (red.) (2015). Kjønnsbalanse i bedriftsstyrer: Sammendrag av kunnskap om virkninger av lovkrav om kjønnsbalanse. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:002. Full text in Research Archive. Show summary
 • Storvik, Aagoth Elise & Teigen, Mari (2010). Das Norwegische Experiement - eine Frauenquote für Ausichtsräte.
 • Langvasbråten, Trude; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2008). Likestilling, mangfoldspolitikk og religiøs pluralisme : En lenkesamling til regjerings- og stortingsdokumenter 1997-2007. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2008:003. Full text in Research Archive. Show summary
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2007). Likestilling og minoritetspolitikk. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2007:006. Full text in Research Archive. Show summary
 • Teigen, Mari (2006). Det kjønnsdelte arbeidslivet En kunnskaps oversikt. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2006:002. Full text in Research Archive. Show summary
 • Teigen, Mari & Wiers-Jenssen, Jannecke (1996). Ansettelsesprosesser i tre statlige virksomheter Betydningen av kvalifikasjoner, kjønn og intern praksis. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 1996:016. Show summary

View all works in Cristin

 • Eggebø, Helga & Teigen, Mari (2017). I politikken har klima samme vikeplikt som likestilling. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Eggebø, Helga & Teigen, Mari (2017). Vikeplikten. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Teigen, Mari (2017). Er dette det norske samfunn? [Bokanmeldelse]. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(02), s 232- 235 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-02-07
 • Christensen, Marit Eline & Teigen, Mari (2015). Forventninger på målstreken. Dagbladet.no.
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2015). Women on board - men in the executive committee?.
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2015). Failed State Feminism.
 • Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West & Teigen, Mari (2013). Et kvinnevennlig pensjonssystem? Om likestillingsperspektiver i den norske pensjonsreformen.
 • Teigen, Mari (2013). Kjønnsbalanse i norske bedriftsstyrer. Statens Eierberetning.  s 32- 35 Show summary
 • Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona & Christensen, Marit Eline (2013). "Glassheis i løse luften". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2012). Duties to Promote Equality, In Lenita Freidenvall & Michele Micheletti (ed.),  Comparisons, Quotas and Critical Change.  Stockholms universitets förlag.  ISBN 978-91-637-0755-1.  Part 1: Comparisons and Policies.  s 51 - 61 Full text in Research Archive.
 • Teigen, Mari (2012). Gender Quota on Corporate Boards. Discussion report prepared for the Exchange of good practices on gender equality conference in Norway.
 • Teigen, Mari (2009). Bokanmeldelse: Doing Gender in Flexible Organizations, av Elin Kvande -. Sosiologisk Tidsskrift.  17(2), s 178- 182 Show summary

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified Mar. 21, 2019 6:06 PM