Charlotte Silander

Charlotte Silander er universitetslektor ved pedagogisk institutt ved Linnéuniversitetet. Silander leder NORDICORE-delporsjektet Evaluering av likestillingstiltak – hva virker?

For mer informasjon, besøk Silanders profil på hjemmesiden til Linnéuniversitetet.

Publisert 5. juni 2017 12:26 - Sist endret 1. okt. 2019 10:25