English version of this page

Evaluering av likestillingstiltak – hva virker?

Hvilke likestillings- og mangfoldstiltak er implementert i nordiske akademiske institusjoner – og virker de?

Tidsramme: 2018 – 2020

Oppdragsgiver: NordForsk

Prosjektleder: Charlotte Silander


Delprosjektet kartlegger likestillings- og mangfoldspolitikk som er implementert på universiteter og høyskoler i Norge, Sverige og Finland siden 1990-tallet. Delprosjektet samler også inn data om hvordan kjønnsbalansen har utviklet seg i de samme institusjonene, i samme tidsperiode.

På bakgrunn av dette gis det en ny og viktig oversikt over ulike typer likestillings- og mangfolds politikk som er implementert i de nordiske institusjonene. Denne oversikten vil vise hvilken type politikk som er vanligst og hvordan dette har endret seg over tid. Gjennom å analysere systematisk variasjon på tvers av institusjoner og over tid, vil delprosjektet også kunne indikere hvilke type politikk som har en positiv (eller negativ) innvirkning på kjønnsbalansen blant vitenskapelige ansatte.

Frank Dobbin og hans kollegaers arbeid ligger til grunn for prosjektets mål om å følge utvikling – og evaluere – likestillingspolitikk. Frank Dobbin er en del av NORDICOREs ekspertråd, og vil være en viktig rådgiver i utviklingen av prosjektet.

Prosjektets formål

Ved å ta utgangspunkt i  sektoren som har vært i front med bruk av likestillingspolitikk – som samtidig har hatt et økende rekrutteringsgrunnlag i samme periode, gir dette prosjektet en unik undersøkelse hvilken betydning ulike typer likestillingspolitikk har.

Delprosjektet vil også legge til rette for en internasjonal sammenligning, særlig med tanke på ny forskning fra USA, på et senere tidspunkt. Dette vil bidra til en kontekstspesifikk forståelse av virkningen av likestillingspolitikk innen akademia, forskning og innovasjon.


Deltaker

Grad

E-post

Charlotte Silander Universitetslektor Send e-post
Karin Halldén Researcher Send e-post
Liza Reisel Ph.d. Send e-post
Maria Pi­etilä Postdoktor Send e-post
Ida Drange Forsker II Send e-post

Publikasjoner

Publisert 27. sep. 2017 12:36 - Sist endret 23. feb. 2021 10:23