English version of this page

Om

NORDICORE, vårt nordiske forskningssenter, forsker på utfordringer knyttet til kjønnsbalanse og likestilling innen akademia, forskning og innovasjon.

NORDICORE

NORDICORE – Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation forsker på sentrale problemstillinger som kan hjelpe oss i å forstå og forklare hva som fremmer og hemmer kjønnsbalanse og likestilling innen akademia og forskning.

Vi er særlig opptatt av å få bedre kunnskap om de særegne og generelle utfordringene som preger akademia på de nordiske arbeidsmarkedene.

NORDICORE er et Nordic Center of Excellence og et femårig Nordic Center of Excellence, finansiert av NordForsk.

NORDICORE er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning og ledes av Mari Teigen.

Senteret består av seks arbeidspakker medNordForsk ulike spørsmål knyttet til kjønnsbalanse i akademia, og forskning utføres av forskere fra hele Norden.

Se også:

Publisert 31. mai 2017 18:15 - Sist endret 24. feb. 2021 09:08