English version of this page

NORDICOREs delprosjekter

Evaluering av likestillingstiltak – hva virker?

Hvilke likestillings- og mangfoldstiltak er implementert i nordiske akademiske institusjoner – og virker de?

Likestilling nedenifra – kjønnsbalanse mot 2025

Gjennom å kartlegge hva som skaper inkluderende kulturer for kvinner og menn, tar dette prosjektet sikte på å bidra til å øke kjønnsbalansen på professornivå ved institutter for NTNU.

Sammenligning på tvers av sektorer

Hvordan skiller akademia- og forskningssektoren seg fra resten av arbeidsmarkedet? Og hvilke forskjeller er det i akademia når det gjelder kjønnsforskjeller og karriereutfall, sammenlignet med andre sektorer?

Forskningskarrierer og familie

Denne arbeidspakken studerer kjønnsforskjeller i forskningskarrierer og balanse mellom arbeid og familie.

Evaluerende kulturer

Denne arbeidspakken undersøker hvordan portvoktere i akademia evaluerer, sammenligner og velger kandidater til førsteamanuensis og professorstillinger