Norwegian version of this page

NORDICORE

Gender balance in academia

Despite the fact that the Nordic countries score high on gender equality, there are major challenges related to gender balance and gender equality in academia, research and innovation.

News

Publications

Halrynjo, S. & Fekjær, S. B. (2020). Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer: Likestilte idealer - kjønnsskjeve mønstre. Report 2020:9– Institutt for samfunnsforskning. .

Sørensen, S.Ø., Sørensen, K. H., Lagesen, V.A., Kristensen, G.K. (2018). "Verktøykasse" for bedre kjønnsbalanse. En håndbok for instituttledere som vil bedre kjønnsbalanse blant vitenskapelig ansatte. Report 2018:3 - Likestilling nedenfra, NTNU

Østbakken, K. M., Halrynjo, S., Kitterød, R. H. (2018). Foreldrepermisjon og likestilling. Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme. Report 2018:15 - Institutt for samfunnsforskning.

Teigen, M. & Reisel, L. (2017). Kjønnsbalanse på toppen? Sektorvariasjon i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonsliv. Report 2017:11 - Institutt for samfunnsforskning. 

CORE in social media