Norwegian version of this page

Gender balance in academia (NORDICORE)

Despite the fact that the Nordic countries score high on gender equality, there are major challenges related to gender balance and gender equality in academia, research and innovation.

Foto: Colourbox.com/ISF

NORDICORE is a Nordic Center of Excellence at Institute of Social Research. NORDICORE studies key issues that can help us understand and explain what promotes and inhibits gender balance and gender equality within academia and research.

Latest news

 • kvinner-menn-phd660 Kvinnelige professorer gjør sakte inntog i Norden Apr. 4, 2019 8:33 AM

  Halvparten av de som fullfører doktorgrad er kvinner, og den kvinnelige professorandelen øker i Norden. – Utviklingen går likevel sakte, og særlig MAT-NAT-fagene henger etter, sier Nordicore-leder Mari Teigen.

 • academia Hvorfor er toppen av akademia så mannsdominert? Nov. 26, 2018 10:00 AM

  Hvordan står det til med kjønnsbalanse og likestilling i akademia i Norge og Europa?

 • forsidebilde_mangfold_970x Mangfold i akademia – hva er problemet? Sep. 12, 2018 9:27 AM

  Mangfold har blitt et positivt buzzword, men det er uklart hvem vi snakker om, hva vi vil oppnå og hvordan vi skal få det til. Forsker Arnfinn H. Midtbøen mener vi trenger å rydde i begrepene.

 • hanna-kjos-4000c-660 Meritter teller, kjønn forstyrrer Sep. 11, 2018 9:24 AM

  Hvordan vurderes søkere når de ansettes i akademia – og hvilken betydning har kjønn? En ny masteroppgave gir smakebit på problemstillinger NORDICORE-senteret forsker videre på.

 • tilstandsrapport_likestillingstall Likestilling krever god forskningspolitikk May 9, 2018 4:13 PM

  Den ferske tilstandsrapporten om høyere utdanning fra Kunnskapsdepartementet viser igjen at menn dominerer toppstillingene i akademia.

 • nordicore_gra_str_650pix Flying start for research on gender balance in academia Dec. 13, 2017 3:53 PM

  With 22 researchers from institutions across the Nordic countries, NORDICORE has started off its first year exploring its overall ambition: solving the gender equality paradox in academia.

 • julia_orupabo2 Arbeid for et mangfoldig akademia fortsetter Dec. 8, 2017 2:54 PM

  Komité for kjønnsbalanse og mangfold fortsetter arbeidet med et mer mangfoldig akademia – denne gangen med forsker Julia Orupabo på laget.

 

Published June 5, 2017 11:36 AM - Last modified June 29, 2018 9:06 AM