English version of this page

Kjønnsdelt arbeidsmarked

Ved CORE studerer vi arbeidsmarkedets kjønnsdelte strukturer – og hvilke betydning dette har for kvinner og menns status, inntekt, arbeidsforhold og karrieremuligheter.

Til tross for høy yrkesdeltakelse blant både kvinner og menn i Norge jobber kvinner og menn ofte i forskjellige deler av arbeidsmarkedet. Vi forsker blant annet på:

Kjønnsdelt arbeidsmarked i endring

Selv om Norge har et kjønnsdelt arbeidsmarked, viser COREs forskning at dette er i endring. Kvinner velger i økende grad utdanninger og yrker som tidligere var mannsdominerte. Flere tradisjonelt mannsdominerte yrker er blitt kjønnsbalanserte og i noen grad kvinnedominerte. Ved CORE er vi opptatt av å studere utviklingen, samtidig som vi forsker på hvilke prosesser og mekanismer som fremmer og hemmer endring i arbeidsmarkedets kjønnsdelte strukturer. Dette gjør vi blant annet i prosjektet Gender Segregation in the Labour Market.

Lønnsforskjeller

Et kjønnsdelt arbeidsmarked henger tett i sammen med lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, noe CORE forsker på. Hvorfor er kjønnsforskjellene i lønn størst i de best betalte stillingene? Vil økte lønnsforskjeller på arbeidsmarkedet bremse utviklingen mot likelønn mellom kvinner og menn? Og hva ligger bak likelønnsforskjellen som gjerne omtales som «uforklart»?

Våre hovedpublikasjoner

 

Publisert 30. mai 2017 12:14 - Sist endret 26. juni 2017 11:12