English version of this page

Framtidens arbeidsliv

Vårt nyeste forskningsområde handler om å forstå likestillingsutfordringer i et arbeidsliv som er i forandring.

Med digitalisering og teknologisk utvikling er det viktig å reise spørsmål om hva slike endringer på arbeidslivet vil bety i et likestillingsperspektiv. Framover ønsker vi å forske på spørsmål som:

Hvordan utvikle et framtidsrettet arbeidsliv, der nyskapning, innovasjon og suksessfull gründervirksomhet også kan kombineres med et bærekraftig familieliv – både for menn og for kvinner?

Publisert 30. mai 2017 12:14 - Sist endret 23. okt. 2020 13:35