English version of this page

Familie- og likestillingspolitikk

CORE forsker på betydningen av familie- og likestillingspolitikk og holdninger til likestilling og likestillingspolitikk.

Familiepolitiske og velferdsstatlige ordninger forstås ofte som et viktig grunnlag for de positive endringene som har funnet sted i likestillingsutviklingen i Norge og Norden. Vi forsker blant annet på:

Familiepolitikk og familiepolitiske ordninger

Hovedlinjen i norsk familiepolitikk er ordninger som fremmer kvinners deltakelse i arbeidsmarkedet og bidrar til en likere fordeling av omsorg og ansvar for barn mellom kvinner og menn. CORE forsker på betydningen av familiepolitikk og familiepolitiske ordninger i et likestillingsperspektiv. Vi undersøker blant annet virkninger av foreldrepermisjonen, «pappa-kvoten», barnehager og kontantstøtte.

Holdninger og oppslutning om likestilling

Holdninger og oppslutning om likestilling står også sentralt i forskningen ved CORE. Vi undersøker befolkningens holdninger til likestilling og likestillingstiltak. Spørsmål som står sentralt hos oss er for eksempel: Hvordan utvikler oppslutningen om likestilling i det norske samfunn seg over tid, hva slags spenninger eksisterer, er det tendens til polarisering mellom befolkningsgrupper i syn på likestilling, og hvordan kan vi eventuelt forklare en økende skepsis til likestilling blant grupper i samfunnet?

Gjennom Lederskapsundersøkelsene 2000 og 2015 undersøker vi endring i oppslutning om likestilling blant norske toppledere innenfor ulike samfunnssektorer av det norske samfunnet. Disse undersøkelsene i kombinasjon med representative befolkningsundersøkelser gjør det også mulig for oss å analysere nærhet og avstand mellom elite og befolkning i holdning til likestilling.

Likestilling i et nordisk og europeisk lys

Norsk likestillingspolitikk utvikles i skjæringspunktet mellom nasjonale tradisjoner, nordisk variasjon, europeisk og internasjonal påvirkning. CORE er opptatt av å løfte blikket utover norske forhold og se den norske politiske dagsorden og samfunnsdebatt i sammenheng med forhold utenfor landegrensene. Vi er for eksempel opptatt av likestillingspolitikkens europeisering og spørsmål knyttet til hvorvidt det finnes en nordisk likestillingsmodell.

Publisert 30. mai 2017 12:13 - Sist endret 23. okt. 2020 13:35